KEESVANBAARDEWIJK.NHOME

  
 

 

Wat is er een ongelofelijk aanbod van informatie, nieuwtjes en wetenswaar- digheden tegenwoordig. Een wonder dat u mijn kleinschalige website gevon- den hebt!

V A N  H A R T E  W E L K O M  !

Al bijna zeven jaar werken "mijn" onvolprezen webmaster en ik mijn weblog bij. Dat hou je alleen vol als je zo nu en dan waarderende en aanvurende opmerkingen krijgt.


de hemel

Wat kunt u verwachten?

Het weblog dus. Een gevarieerd aanbod van artikelen en artikeltjes over allerlei onderwer- pen, gedichten van mezelf en anderen (o.a. light verse), one-liners, opmerkingen en recen- sies van boeken, aankondigingen van nieuw te ver- schijnen boeken, losse (eigen) wijze opmerkingen, nieuws uit de ,,christelijke wereld" enzovoort, enzovoort. Een bont ,,geheel".
En er is meer! Een weblogarchief, alle weblogs sinds 2003; een gastenboek, bekijk de reac- ties van bezoekers, gedichten en verhalen en artikelen; van alles over mijn boeken; one- liners;columns uitgesproken voor EO's radio- programma Zaterdag- avonduur; een filmpje over Kaat Mossel en een filmpje van mijn "gastoptreden" als nieuwslezer van het NOS-  journaal.

 
 
Kees van Baardewijk
info@keesvanbaardewijk.nl

home

 weblog

>

 weblogarchief

>

gastenboek

>

gedichten

>

oneliners

>

verhalen

>

boeken

>

radio

>

links

>

film

>
 
 
 

laatst gewijzigd: 21-03-2013

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl