KEESVANBAARDEWIJK.NL  ONELINERS

  
 
< terug

home

verder >

 

OVER GOD

Sommige mensen zien God voornamelijk als E.H.B.O-er.

God kan ook zijn spierballen laten zien.

Na de zondeval vroeg God aan Adam en Eva: ,,Waarom hebben jullie Mij verlaten?

Ook in zijn boosheid kun je Gods liefde proeven.

God heeft een royaal toegangsbeleid; ook biedt Hij beschermd wonen.

Pas op de nieuwe aarde worden we echt eigen met God.

,,Wie niet horen wil moet voelen”, zegt God. En zo lijdt de wereld pijn.

Omdat God de eeuwigheid heeft, heeft Hij ook de tijd.

Al heeft God ons hoog, daarom hoeven we nog niet zo hoog van de toren te blazen.

Al zijn we beeld van God, daarom hoeven we nog geen verbeelding te hebben

De angstige mensenvraag: ,,Houd je echt nog van me?” hoef je aan God niet te stellen.

Zoals een kind in de moederschoot verborgen is, zo is Gods komende koninkrijk ook nog verborgen.

Als gelovigen zijn we tegenwoordig net kinderen die allemaal tegelijk bij God op schoot willen zitten.

Voortdurend moet je jezelf tot de orde van God roepen.

Hoe komt het toch dat mensen in hun boosheid het eerst de naam van God misbruiken?

God roept ons tot activiteit. We zijn geen slapende leden van een vereniging.

Alleen God kan ons van onze verlatingsangst verlossen.

We lijken vaak wel zo aardig, maar als God een boekje over ons open zou doen…

Als je niet van God bent, van wie ben je dan?

Wij moeten niet pronken met Gods veren.

Verbazingwekkend dat mensen van je houden. Nog verbazingwekkender dat God van je houdt.

Op paasmorgen riep God tegen Christus: ,,Ontwaak, verworpene der aarde!”

Als je God doodverklaart, ben je zelf ten dode opgeschreven.

Met kerst zegt God tegen de verloren wereld: ,,Zoiets gooi je toch niet weg!”

Hoe zouden we met God omgaan als er nooit een zondeval was geweest?

De moordenaar aan het kruis vroeg niet: ,,Waarom laat U mij hier hangen?” maar ,,Gedenk mij”.

Christus aan het kruis: evangelie en verzoening ten voeten uit.

U bestaat, dus God ook.

 

Kees van Baardewijk   reageren?  naar het gastenboek  of  per email

   

< terug

boven ^

verder >

laatst gewijzigd: 3-10-2009

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl