KEESVANBAARDEWIJK.NL  VERHALEN

  
 
< terug

home

verder >

,,ZIE, IK DEEL U EEN GEHEIMENIS MEE"

(1 Corinthiërs 15: 51a)

Er is veel tegenstrijdigs in het leven.
Vaak voel je de goede, genezende hand van God de ENE op je schouder, zijn weldadige nabijheid.
Tegelijk is er geen dag zonder pijn.
Pijn, om wat niet al. Om de voortdurende ontdekking dat dit leven niet het echte is. Om knagende machteloosheid. Om de kinderen, die altijd maar weer het kind van de rekening zijn, in allerlei situaties, op allerlei plaatsen. Ze kijken je aan: help me!, help me, ik ben zo alleen, ik ben zo gewond, ik heb zo' n honger!
Pijn om de nooit eindigende stroom van verjaagden en vluchtelingen met hun lege ogen en verscheurende herinneringen.
Pijn om onze chaotische samenleving waaruit God verdreven lijkt en om de mensen die uitgeblust zijn of feesvieren in een kraakpand.
Pijn om ons eigen kwaad. Overal, niet alleen in de brandhaarden van de wereld maar ook om je heen ruik je de dood en zie je de as.
Maar, tot het niet meer nodig is, moeten we blijven zeggen dat de werkelijkheid anders is.
Zullen we even fantaseren?

Midden in de wereld waarin we staan met een hoofd vol verwarde gevoelens en een onrustig hart, komt Paulus aanlopen.
Mensenkenner als hij is, vraagt hij: ,,Mensen, wat houd jullie toch zo bezig?"
,,Ach, Paulus, al die lijdende mensen voor wie we maar zo' n klein beetje kunnen doen. Al die nood en die ziekte. Al die mensen die denken dat ze zonder God wel kunnen leven, al ons eigen falen, al onze gebreken… En dan Paulus, die dood…die verschrikkelijke dood."
Hebt u dat wel eens gezien? Kinderen gaan dicht bij elkaar staan, hoofden naar voren - ze hebben een geheimpje.
Paulus wenkt ons naar zich toe. ,,Maken jullie eens een kring met elkaar.
,,Zie ik deel jullie een geheimenis mee."
,,Wat dan, Paulus, wat dan?"
,,Dat de doden opgewekt zullen worden en voor altijd zullen leven en dat de dood verzwolgen is in de overwinning."
En hij legt uit dat er een nieuwe toekomst komt, echt zonder pijn en ziekte, en lijden en gebrek, omdat, omdat we in Christus zijn die de dood triomfantelijk heeft overwonnen. En hij zegt: ,,Zo meteen is de laatste bazuin te horen, dan worden God de ENE en de Here Jezus Christus zichtbaar, je kunt Ze gewoon zien en dan staat de Here God klaar met een grote zakdoek om alle tranen van alle ogen af te vegen. En Hij zegt ook: ,,Nog even zuchten en dan gaat de schoot van de nieuwe aarde open om de mens te baren die God bedoeld heeft.''

,,Ik deel u een geheimenis mee: de dood is verzwolgen in de overwinning."

Kees van Baardewijk   reageren?  naar het gastenboek  of  per email

   

< terug

boven ^

verder >

laatst gewijzigd: 13-9-2006

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl