KEESVANBAARDEWIJK.NL  VERHALEN

  
 
< terug

home

verder >

DECALOOG

In een ontzagwekkende stilte sprak de Heilige God:

,,Ik ben de HERE, De Aanwezige. Lang geleden schreeuwde Israël tot Mij om hulp en Ik bevrijdde het uit de slavernij in Egypte. Wie nu tot Mij roept verlos Ik uit de gebondenheid van zonde en schuld. Maar wie dat doet mag verder niets of niemand meer als macht of idool erkennen en vereren.

Alternatief: ,, …Lang geleden schreeuwde Israël tot Mij om hulp en Ik bevrijdde het uit de slavernij in Egypte. Ú verlos Ik uit de gebondenheid….

Ik ben de Schepper van al wat, waar dan ook, bestaat. Maar verwissel in je liefde en verering nooit het geschapene met Mij, de Schepper. Dat accepteer Ik niet. Dat bestráf Ik. Ik laat mijn hart uitgaan naar wie Mij als God en Vader eren en in mijn wegen gaan. Die mogen op mijn zegen rekenen.

Gebruik mijn Naam alleen als je je tot Mij richt en mijn nabijheid zoekt. Ik ben heilig en mijn Naam is heilig, uniek en hoogstaand. Hou die hoog. Wie mijn Naam spottend, oneigenlijk of onnodig gebruikt brandt zich als aan een vuur.

Kom één dag in de week nog meer dan anders dicht bij Mij en kom tot rust. Tot vrede en tot rust. Ik heb je geroepen om vrij en ontspannen met Mij en mijn schepping om te gaan. Ga niet aan het werk, laat je gedachten je niet bezwaren en ontzie ook een ander en kom die te hulp.

Laat je ouders in de hoge waarde die Ik hen gegeven heb. Door hun en hun plaats en leven te respecteren baan je ook voor jezelf een weg tot een goed leven.

Ik verbied je iemand van het leven te beroven. Bescherm ieders leven, waar je kan. Behoed zeker dat van een mensje dat Ik aan het weven ben in de moederschoot en ook dat van een mens aan het eind van zijn bestaan.

Wees zuinig op je huwelijk; verbreek je gegeven huwelijksbelofte niet.

Ik verbied je te stelen. Wat Ik een ander geef is niet van jou. Respecteer zijn bezit, zijn gaven, zijn tijd, alles wat van hem of haar is.

Wees oprecht tegenover je naaste. Je ,,ja" moet ,,ja" zijn. Geef geen scheve of halve voorstelling van zaken en verzwijg ook geen dingen.

Ik geef ieder wat die in zijn of haar omstandigheden nodig heeft. Dus wees niet jaloers en afgunstig.

Kees van Baardewijk   reageren?  naar het gastenboek  of  per email
 

   

< terug

boven ^

verder >

laatst gewijzigd: 13-9-2006

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl