KEESVANBAARDEWIJK.NWEBLOGARCHIEF

  
 

 

Archief 

11 januari -  21 juni 2006

 

 

21 juni 2006

4e  jaargang – nummer 11

 
 

 GEDICHTEN OVER DE KERK

KOM MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL

Zo was het toch vaak:
thuis, in onszelf gekeerd,
waren we onze eigen troetelkinderen.
Op zondag schuilden we samen
waar de rust geschonken werd.
We keken er nauwelijks van op.
Dicht bij het vuur
werden we soms nauwelijks warm.

Maar ja, langzamerhand
wordt het ook binnen stiller en leger.
Tot hoelang?
Tot buiten binnen is?

Maar als we nu eens
als we nu eens wat vaker,
gewassen en verschoond als we zijn,
op z’n zondags naar buiten stormden,
iedereen links en rechts aanklampend
stotterend van opwinding vertelden
dat er leven is en hoop.
En op onszelf wijzend, onthulden
dat er Iemand, voelbaar en merkbaar, in ons leeft
die Woorden heeft van a tot z
geladen met leven.
Als we nu eens buiten gingen spelen
en zingend de kring groter maakten
steeds groter…

Misschien werd het dan
binnen en buiten beter.

 

TOEN IK UIT DE KERK KWAM

Toen ik uit de kerk kwam,
liep ik met mijn hoofd in de wolken,
lichtvoetig over de aarde.
In woorden van vandaag,
hoorde ik klanken van morgen.

 

TOEKOMST

Wat God beloofde, bleek tenslotte waar:
de hemel en de Bruidegom staan klaar.
En opgetogen roepen engelen het uit:
,,Daar komt de bruid.”

 

HARTSLAG

Toen op het kind in de couveuse,
de hartslag van de moeder]
werd overgebracht,
ging het plotseling veel beter.

Wat zou de gemeente opbloeien,
als ze het ritme
van de hartslag van haar Heer
kon overnemen.
Zoals zijn hart voor ons klopt…

 

DE KERK ALS OASE

Heb je dorst?
In dit wingebied
water te over…

 

DE KERK ALS MOEDER

Met een schoot vol kinderen,
op weg naar de kraamkamer
nieuwe aarde.

 

 

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

31 mei 2006

4e  jaargang – nummer 10


,, ...vol verwachting u spoedende…” – 2 Petrus 3:12a

Bij januari hoort een slapende natuur en liefst een beetje sneeuw en ijs
en ook, bij veel mensen, verlangen.
Een vroeg verlangen, dat is waar, maar toch… Een verlangen naar lente-
lucht, jong groen, naar zonder-jas-naar-buiten-lopen en naar vakantie.
In je dromen laten die verlangens merken dat ze er zijn. Dromen kunnen
heel wat onthullen.

Zo droomde ik pas dat er bij de post een opvallend drukwerk zat met de
aanbieding van een vakantiereis. ’t Was niet zo’n omvangrijke gids met zo’n
duizelingwekkend aanbod, nee hoor, ’t was een vrij eenvoudige folder over
maar een enkele reis.
Vreemd, ongebruikelijk. Vreemd was ook dat de vertrekdatum nog niet
bekend was en nog verbazingwekkender: de reis bracht geen kosten mee.
En nog weer verbazingwekkender: de reis werd als het ware thuisbezorgd.
Je hoefde niet eens op stap…
In zachtgroene letters stond te lezen: ,,Beleef de reis van uw leven met een
gezelschap zo groot, dat niemand het aantal deelnemers zou kunnen tellen.
Doel: het nieuwe Jeruzalem”.
Toen ik de illustratie op de binnenkant zag, stokte de adem in m’n keel en
prikten de tranen in mijn ogen. Je werd verplaatst naar een landschap zo
paradijselijk, zo puur, zo onwerelds mooi dat niemand in staat is het te
beschrijven. Er was ook een soort piramide. Niet zo’n gigantische steen-
klomp maar meer een kleed met een warme en diepe kleur. Het hing
golvend af. Dat kleed was tegelijkertijd een landschap bedekt met liefelijk
ogende huizen.
,,Vele woningen?” vraagtekende ik. ’t Kon niet missen. Nergens had ik groen
ooit zo groen gezien, de hemel zo blauw, het licht zo helder en transparant.
Het was een ongerepte schepping met overal spelende en lachende en
zingende kinderen en groten.
Was dat echt allemaal te zien op dat folderplaatje? Ja, en die illustratie
had diepte; er kwamen steeds meer dimensies bij.
Auto’s en treinen waren er niet. Wel zag je billboards die helemaal in het
landschap leken opgenomen met teksten als ,,Zie, de tent de van God is
bij de mensen” en ,,Hij zal alle tranen afvegen” en ,,Zie, Ik maak alle dingen
nieuw.” Eronder stond: ,,Niet, zo goed als nieuw, nee, helemaal nieuw!”
De achterkant van de folder was gevuld met de tekst :,,Boek nu voor de reis
van het eeuwige leven.”

Dromen eindigen, ook deze. Maar de beelden bleven en bleven en maakten van de komende dagen een feest. En de wensdroom bleef in leven. Deze droom: dat we ons elke dag bewust zijn dat de reis en het feest ineens kunnen beginnen. Dat we elke dag vragen: ,,Here Jezus, kom nu toch gauw, kom met haast. Want er wordt zoveel geleden en de mensen zijn zo bang.” En dat we ook vragen of Hij nog veel mensen wakker wil schudden en tot geloof brengen.

Laten we ons realiseren dat de toekomst al begonnen is. En nu mogen we ons vol verwachting, met ogen waarin die verwachting te lezen is als bij kinderen, haasten naar de dag en de komst van Christus. Spoeden. Niet alleen als mensen van de mobiele brigade, gezond en in staat te bewegen, maar ook als gebondenen aan ziekten en kwalen. Wat geweldig, dat als je gehandicapt en geblutst en krachteloos bent, je je kunt haasten en spoeden naar de komende Christus.

(Uit: ,,Verlosser! Kom! De wereld wacht.”)

,,Heer, laat ons niet verdwalen,
het wachten duurt zo lang.
Kom ons nu eindelijk halen,
we zijn soms moe en bang.
Eens wordt vervuld ons dromen.
Die eeuwen werd verwacht,
Hij is, Hij is gekomen
In al zijn glans en macht.

Uit het lied: ,,U bent aan ’t kruis geslagen”

Te zingen op de wijs van lied 409 ,,Liedboek”: “Laat ons de Heer lofzingen.”

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

10 mei 2006

4e  jaargang – nummer 9

UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

De etalage is weer overvol. Een bescheiden keuze:
http://jodendom.startpagina.nl – zo’n beetje alles over het Jodendom in binnen- en buitenland: geloof, musea, gebeurtenissen in Israël, cultuur, geschiedenis, humor, literatuur, genealogie en nog veel meer.
www.sonshine.nl – wat hebben veel kinderen een moeilijk leven! Het is soms hartverscheurend. Paul en Patricia Kamp werken onder kinderen in Rotterdam-Charlois naar wie soms niet of nauwelijks omgekeken wordt. Steun ze met gebed en financieel.
www.dodenakkers.nl – begraafplaatsen, kerkhoven en oorlogsmonumenten – grafpoëzie, foto’s van graven van bekende personen. Advies: niet bekijken op een druilerige achtermiddag.
www.idee-en-kerk.org – praktische ideeën voor in en om de kerk. Hebt u originele visies of flonkerende gedachten – meld ze hier!

GEDICHT VAN DE WEEK, aangrijpend en geruststellend.

,,DOODSNADERING 111” door Jacqueline van der Waals

Ik vroeg: Is dit lichtzinnigheid in mij,
Dat ik niet angstig of bedroefd kan wezen
Vanwege mijne zonden, noch met vreze
Tot U, o Heer, om schuldvergeving schrei?
Ik kende vroeger nog besef van schuld
En schreide vaak tot U om schuldvergeving,
Hoe is het, dat de dood dan niet met beving,
Doch met zijn grote stilte mij vervult?

Toen lachte God en sprak: Toen Gij daareven
Al wat Ik nam, vrijwillig hebt gegeven,
Toen gaaft gij in de gulheid van uw bod
Mij ook uw smarten, ook uw levenswonden…

In ’t leven is de zonde ónze zonden
Maar in de dood is ze Uwe zaak, mijn God.

RAAK

In het boek van Sjaak Verboom ,,De val van de Aleph” las ik dat een opa in een bepaald verband tegen zijn kleinzoon zegt: ,,Zo spreekt God ook, mijn zoon. Ik verstop Mij, maar niemand komt Mij zoeken.”
God is verborgen en tegelijk dichtbij. Hij is voor iedereen te vinden die Hem met ernst zoekt.

WRANG

Ik was een keer in een synagoge. Op een bepaald moment sloegen de mannen de gebedsmantel (de ,,tallit”) om. M’n buurman vroeg aan de buurman aan de andere kant: ,,Is er ook niet een talles voor meneer.” De reactie was ,,Dat hoeft niet, meneer is niet Joods.”
,,Kan die toch worden”. De ander weer: ,,En waarom zou meneer zich die ellende op de hals halen?”

AFSCHEID VAN U

Wanneer u op de laatste aflevering van de nieuwsbrief van www.christenenvoorisrael.nl kijkt treft u daar een artikel aan ,,Afscheid van U.”
Het lijkt overdreven, maar ik schreef het bijna onder tranen. Wat een peilloos verdriet is de Joden m.n. in de Holocaust aangedaan!

,,EEN ISRAÉLIET IN WIE GEEN BEDROG WAS”

Veertien mei 1940, tien voor half twee: het hart van Rotterdam bezwijkt onder het geweld. Veel mensen vinden een vreselijke dood, onder wie opa van Baardewijk, die kort daarna getypeerd zal worden als ,,Een Israëliet in wie geen bedrog was.”
Lees op www.vanbaardewijk.nl (klik op ,,verhalen”) de ,,Aantekeningen rond het overlijden van Adrianus van Baardewijk, overleden op veertien mei 1940, opgetekend door de jongste zoon Gerard van Baardewijk.”

IETS HEEL ANDERS

 • Als medisch proefkonijn loop je wel de kans het haasje te worden
 • Sommige mannen veranderen in een langdurig huwelijk langzamerhand in een gedresseerde aap
 • Hoe onderhielden de mensen zich met elkaar toen er nog geen mobieltjes waren?
 • Jezus’ belofte: ,,Ik kom spoedig” geeft de hemelburger moed
 • Dat zoiets groots als het christelijk geloof zo klein beleefd kan worden!
 • En nog veel meer in het boekje ,,Wie wat bewaart…” 
  – opgespaarde gedachten en (eigen) wijsheden. 
  Maak € 3,75 over op bankrekeningnummer 
  692060316 t.n.v. Van Baardewijk, ING Apeldoorn, 
  en u ontvangt het thuis.

  TWEE AANBIEDINGENzadels.jpg (57546 bytes)

  (Uit Carelman Complete Catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen).

  Twee accesoires die onmisbaar zijn voor mensen die lang achtereen in het zadel moeten blijven: wielrenners, loopjongens, vakantiegangers etc.

   

  MILIEU

  Ik zal het nooit vergeten: ik wandelde met onze oudste kleinzoon die toen 6 à 7 was. Ik signaleerde het nodige straatvuil en wekte hem op altijd het milieu te ontzien.
  Met een wegwerpend handgebaar zei hij: ,,Opa, dat hele milieu kan me geen zak schelen.”

   

  reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

   

   

  25 april 2006

  4e  jaargang – nummer 8

  ,,MAMMA, GOD BESTAAT ECHT”

  waren de laatste woorden die Jimmy van 12 riep. Hij stierf anderhalf jaar geleden plotseling.
  Hartverscheurend voor vader en moeder Verhagen. Ze waren kapot. Maar Jimmy overleed gerust. Hij was overtuigd dat er een Vader is die zorgt voor een schitterende toekomst. Zou hij iets van God gezien hebben?

  Vader Ricardo leidde in die tijd een ruig leven. Hij was drugsverslaafde en –handelaar, crimineel, pooier. Eigenlijk deed-ie alles wat God duidelijk verboden heeft. En zijn vrouw profiteerde lekker mee van het mooie leven en het grote geld dat binnenkwam. Stinkend rijk waren ze.
  Na het sterfgeval van hun zoon zijn Ricardo en zijn vrouw veranderd. Totaal.
  Ze smeekten God om vergeving en Ricardo brak volledig met de criminaliteit. Nu begeleidt hij o.a. zwervers en daklozen, springt in de bres voor ieder die het nodig heeft en vertelt waar hij maar de gelegenheid krijgt over de onvoorstelbare liefde van God.

  Iedereen is blij. Ricardo en zijn vrouw, die nu een schoon geweten hebben, al die mensen die geholpen worden en ook de Heer God. Ja, want in de Bijbel staat dat er in de hemel een feestje gevierd wordt, elke keer dat iemand zich naar God toe keert. Ricardo vertelde er het een en ander van aan Andries Knevel in ,,Het elfde uur” van dinsdag 18 dezer. En voormalige zwerver John die er bij zat kon alles bevestigen. Het was zo indrukwekkend. Ik was vast niet de enige die een zakdoek nodig had

  Ricardo en John bij Andries Knevel
  klik om de EO-uitzending te bekijken 

  Jimmy is veilig geborgen bij God, zijn Vader. En God is zo blij met Jimmy. Weer een kind gered van de ondergang. Weer een mens die terugkomt bij de Vader.

  Heeft de wereld een vader? Iemand die ons leidt en gelukkig wil maken en alles voor ons over heeft? Veel mensen verlangen naar een Groot Voorbeeld dat de weg wijst.
  Veel mensen hunkeren naar een vader maar missen ieder contact met hem.
  Jan Wolkers, de schrijver, heeft in zijn boeken enorm afgegeven op zijn vader. Toch zei hij: ,,Toen mijn vader stierf, verloor ik mijn jeugd. Wat houd ik eigenlijk van die man.”
  De wereldberoemde schrijver Kafka merkte op: ,,Vader, mijn geschrijf ging over jou. Jij was voor mij de norm van alle dingen.”
  Zangeres Anouk: ,,Misschien moet ik wel wereldberoemd worden om er voor te zorgen dat mijn vader mij ziet. Nou, dan maar wereldberoemd.” (Haar vader wil haar niet kennen notabene.)
  Robert Moskowicz over zijn beroemde vader: ,,Die keert zich van mij af.” ,,En denkt u dat hij de verloren zoon weer in zijn armen sluit?” ,,Ik zal hem wel in mijn armen sluiten.” Heeft de wereld een Vader? Gelukkig wel. Maar de grote bitterheid en het grote verdriet van die Vader is dat zoveel mensen niet naar Hem omkijken.

  Mag ik eens een vraag stellen? Stel, u hebt een hond, al jaren. U bent gek op ‘em. Hij is echt een kameraad. Maar dan wil hij ineens niet meer van u weten. Loopt langs u heen, negeert u.
  Hoe zou u dat vinden? In het Bijbelboek Jesaja staat zoiets als: ,,Een hond herkent zijn baas, een kat weet zijn voerbak te vinden, maar zoveel mensen weten niks van Me en lopen Me voorbij”. God huilt om de mensen die denken Hem niet nodig te hebben.

  God wacht op u en wil u in zijn hart sluiten. Echt! Meer hierover: lees de Bijbel en benader God met de vraag: ,,Wilt u me duidelijk maken wie U bent. Laat ook mij delen in uw liefde .”

  Kees van Baardewijk – tel. 055 5418607

   

  reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

   

   

  12 april 2006

  4e  jaargang – nummer 7

  UIT DE WEBSITE WARWINKEL

  www.bomanskrant.nl – elke keer weer nieuws en interessante informatie over een ongeëvenaarde schrijver.
  www.sjaakverboom.nl – Sjaak Verboom – schrijver/fotograaf - schreef een nieuwe roman ,,De val van de aleph” - over de schrijnende problematiek Israël - Palestijnen. Op zijn site zijn ook treffende en verrassende foto’s te vinden.
  www.christenunie.nl – vernieuwde site met alle mogelijke actuele informatie van en over een vitale politieke partij.
  www.orgelradio.nl – de eerste Nederlandstalige website met online orgelmuziek. Na enige klikken ruisen c.q. dreunen u de mooiste orgelklanken in de oren.
  www.familievan.nl/jeugd - steun aan jongeren van 16-25 jaar, die een partner, vader, moeder, broer of zus hebben met psychische problemen.

  GEDICHT VAN DE WEEK

  JEZUS, ZIELSBEDROEFD EN EENZAAM

  Jezus, zielsbedroefd en eenzaam,
  riep de HEER aan:
  ,,Spaar Mij ’ t vuur van uw gericht,
  moet Ik zo verscheurend lijden,
  eenzaam strijden?
  Abba, toon Mij uw gezicht!”

  ,,Waarom hebt U Mij verlaten?
  Die Mij haten,
  kwellen, tergen Mij, uw Zoon.
  Zie mijn wonden, zie mijn lijden,
  wil bevrijden,
  Mij, die sterft aan haat en hoon.”

  Maar Hij moest de beker drinken
  en verzinken,
  in de diepte van de dood.
  Dank U, dank U, dat U leven,
  ons wilt geven,
  ons bevrijdt van schuld en nood.

  Naar Matthéüs 26: 36-46 / Mattéüs 27: 45-46 / Colossenzen 2:13
  Te zingen op de wijs van psalm 38.

  TIEN-EURO-BELTEGOED-HOER DIE JE BENT!

  hoorde iemand jonge meisjes tegen een ander jong meisje zeggen.
  De kranten berichten dat meisjes, kinderen nog, voor een lekker hapje, wat beltegoed, een cadeautje, met mannen naar bed gaan.
  Wat schuilt hierachter aan leed, wat veroorzaakt dit voor leed? Het is niet te omvatten.

  HOE FORMULEER JE?

  ,,Het boek gaat als warme broodjes over de toonbank.” Dat een enkelvoud als meervoud over de toonbank gaat, dat kan toch niet. En ,,gaat” dat boek dan vanzelf of komt er een mensenhand aan te pas? En hoeveel broodjes worden er nog warm verkocht? Verreweg de meeste zijn toch al afgekoeld.
  ,,Dit boek leest als een trein.” Wat een flauwekul! Een boek wórdt gelezen. En wat heeft die trein ermee te maken?
  ,,Het boek raakte vooral bekend dankzij mond-op-mond- reclame.” Normaal al niet fris maar in een grieptijd is het vragen om moeilijkheden.

  DE OOGST

  Ik moet u echt even wijzen op het maartthema-nummer van ,,De Oogst” (van Stichting ,,Tot Heil des Volks”, - O.Z.Voorburgwal 241, 1012 EZ Amsterdam, email info@deoogst.nl) over ,,Sluipende opmars van de new age.” Neem een gratis abonnement op dit voortreffelijke blad en steun het met een vrije gift.

  OCHTENDALPHA

  Als christenen hebben we er een handje van snel van mening met elkaar te verschillen.
  Waar we, denk ik, eenstemmig in zijn is de lof op de Alphacursus. Iedereen kent wel iemand die via deze weg tot geloof gekomen is. Om God voor te danken.
  Bij ons in Apeldoorn meenden we nog een gat te ontdekken in het Alpha-aanbod: de ochtendalpha, voor mensen die ’s avonds niet kunnen en/of voor huisvrouwen die op de ochtenden wat meer vrijheid hebben. En daarom organiseerden we de Ochtenalpha. Het loopt nog niet storm, maar dat kan ook niet: iets moet ook bekendheid krijgen. Maar er zijn in ieder geval vier zeer geïnteresseerde deelnemers. En wat geeft het een voldoening met hen het Woord te lezen en te bespreken. IDEE VOOR U?


  Twee fragmenten uit het werk van Jeroen Bosch: ,,De verzoeking van Sint Antonius” welk schilderij een belangrijke rol speelt in het t.g.v. de Week van het Christelijke Boek en de Boekenweek 2006 in samenwerking met BCB uitgegeven boekje van Leendert van Wezel ,,Bladstil”
  ,,Bladstil”- een psychologische novelle over angst en onvermogen tot intimiteit.

   

  reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

   

   

  22 maart 2006

  4e  jaargang – nummer 6

  ,,IN DE SCHADUW VAN UW KRUIS”

  De 17e-eeuwse IJslandse dichter/predikant Hallgrímur Pétersson had een passie voorschaduw.jpg (47619 bytes)
  het lijden van Christus.
  Hij beschrijft diens lijdensweg in vijftig teksten die helpen om Christus’
  onvoorstelbaar lijden en zijn vreemde ruil – zijn leven voor het onze - ,,recht te betrachten.” Met name in de lijdenstijd.
  De bekende liedtekstdichter Johan Klein zorgde voor vrije en aansprekende
  vertalingen. In de boekhandel of bij uitgever Proza Musica te Veenendaal.
  ( www.prozamusica.nl / info@prozamusica.nl prijs incl. porto € 12,75)

  Hieronder de tekst van een ,,column” die ik mocht uitspreken in ,,EO’ s zaterdagavonduur” op 18 maart j.l.:

  ,,WIJ GAAN TERUG NAAR HET PARADIJS”

  ,,Nou even niet”, verzocht mijn zoon. We liepen voor de zoveelste keer samen op het strand en ik kon het weer niet voor me houden: dat beroemde gedicht van Marsman: ,,PARADISE REGAINED” (herkregen, teruggewonnen paradijs). Ik declameerde luidkeels, hij had, begrijpelijk, geen zin in luisteren en liep door. Hopelijk hebt ú even oor.

  De zon en de zee springen bliksemend open:
  waaiers van vuur en zij;
  langs blauwe bergen van den morgen
  scheert de wind als een antilope
  voorbij

  zwervende tussen fonteinen van licht
  en langs de stralende pleinen van ’ t water,
  voer ik een blonde vrouw aan mijn zij,
  die zorgeloos zingt langs het eeuwige water

  een helder, verruk’lijk-meeslepende wijs:

  ,,het schip van den wind ligt gereed voor de reis,
  de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen,
  de morgen en nacht twee blauwe matrozen –
  wij gaan terug naar ’t Paradijs.”

  Als je goed leest en luistert, zie je wat de dichter ziet en onderga je bijna wat de dichter ondergaat. Het gedicht suggereert ruimte, onbekommerdheid, vrijheid, mogelijkheid om te ademen en dat doet het in aanschouwelijke, aansprekende beelden. 
  Het is volstrekt transparant. In die lichte, overrompelende ruime wereld reist de dichter met de blonde vrouw af naar het Paradijs. Het is goed om te weten dat Marsman veel van zijn gedichten schreef in de tijd voor de gruwel der verwoesting, WO 2, losbrak. Dit gedicht misschien ook. De demonie stak de kop op. Hij voelde zich naar alle waarschijnlijkheid hoogst bedreigd. Nog even en we zouden overgeleverd zijn aan de naziheidenen, aan de helse machten. We moeten terug naar het Paradijs, nu. Naar de ruimte, naar de vrijheid, naar de onbedreigdheid.

  De hunker van de dichter naar het Paradijs – is dat niet ónze hunker? Wat is onze wereld moe en afgetakeld (ondanks alle mooie dingen).

  Ik ga niet zo’ n droeve opsomming geven van tekens van verval van moeder aarde: daar zit u niet op te wachten. Maar evengoed is het niet anders: de wereld is aan vervanging toe en gelukkig is ons een betere beloofd. Maar het duurt zo lang. Soms heb je, als die andere dichter, de neiging om brutaalweg te vragen: ,,Dat Koninkrijk van U, komt daar nog wat van?” 
  Wachten duurt lang, maar er komt een eind aan. Het Paradijs ís ophanden, het komt. En we zullen niet weten waar we kijken moeten in die Tuin, in die nieuwe Hof van Eden, in dat heldere, lichte Paradijs: Niemand die lijdt, niemand die een hard woord zegt of vloekt, geen betraande gezichten, geen mensen meer die gekweld en vernederd en mishandeld worden, geen kapotte verhoudingen. Tranen, ja, maar alleen van blijdschap, er zijn alleen volmaakt gave mensen naar lichaam en geest, zonder schuld en zonde.

  Marsman hunkerde naar dat Paradijs. Om er als Adam met zijn blonde vrouw Eva te wonen en te genieten. Maar waar deze dichter niet naar hunkerde, was de stralende openbaring van de Heer van het Paradijs, de Eigenaar, die daar dan eindelijk met zijn kinderen in vrede en ongestoordheid wil wonen. Marsman wilde scheep naar een Paradijs, dat los verkrijgbaar is. En dat was tragisch. Want dat kan niet.

  Je kunt het Paradijs niet op eigen kracht terugwinnen, je moet het HERKRIJGEN. En als we verlangen niet in de eerste plaats naar harmonie en volmaaktheid, maar vooral naar de stralende verschijning van de Here God, herkrijgen we het, voor eeuwig.

  LUKAS 19

  Niemand zo gezien tegenwoordig
  als de heer Z. te J.
  Was zijn huis eerst een vesting
  waarin hij zich verschanste
  en onzichtbaar maakte
  (maar toch altijd angst
  en muren die op hem afkwamen,
  door aanklachten van bedrog en verraad),
  nu loopt hij overal in en uit,
  schudt handen, maakt een praatje.

  Iemand kwam de voordeur binnen
  en via de achterdeur verdween de vrees.
  Huize ,,In vrees en beven” werd
  Huize ,,Eben Haëzer”.

  Zacheus – iemand als u en ik.

   

  reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

   

   

  8 maart 2006

  4e  jaargang – nummer 5

  UIT DE WEBSITE WARWINKEL

  Wat is Cajun? Tik het in bij Google en u leest over de franstalige inwoners van Louisiana die oorspronkelijk vanuit Frankrijk zijn verhuisd naar Nuova Scotia (Canada). Zij bleven staande onder veel druk. Via www.whatistruth.info/this/42.html leest u hun opmerkelijke versie van ,,De tien geboden.”
  www.prozamusica.nl – primair gericht op publicatie bladmuziek. Verder ook uitgave van gedichten en liedbundels. Nieuw: ,,In de schaduw van Uw kruis” – ontroerende teksten van de IJslandse dichter Hallgrimur Petursson, vertaald door Johan Klein. Ik kom er op terug.
  http://home.hetnet.nl/~deveef – site van ds. Koos Veefkind met commentaar op Bijbelboeken. Nu ook 2 Corinthiërs beschikbaar.
  Directeur Dolf Dekker is slim bliede met Krummels. Waarom is Dekker zo bliede? Taalliefhebbers… kijk op http://taal.paginablog.nl/taal/2006/01 .

  OK. 

  Voorheen, als iemand wat uitlegde of vertelde, werd bevestigend gereageerd met ,,O ja”, of ,,Dat is me duidelijk” of zoiets.
  Maar let op: tegenwoordig zegt echt bijna iedereen: ,,OK”. De oo’s worden lang aangehouden, het gezicht wordt lichtjes opgeheven en zakt weer in de gebruikelijk stand bij ,,Kee.” Dan heb ik zoiets van ,,Wat een papagaaiengedrag!”

  GEDICHT VAN DE WEEK

  EEN SCHOLIER BIDT ’S MORGENS:

  Voor ik naar school ga, Vader, kom ik even bij U langs.
  Dankuwel, dat U me vannacht bewaard hebt. Je hoort soms van mensen die zomaar in hun slaap overlijden, maar mij hebt U gespaard en U geeft me weer een nieuwe dag.
  Geeft U me alstublieft vandaag dat rustige gevoel dat U bij me bent. Dan hoef ik me ook niet zo onzeker en gespannen te voelen.
  Ik bid U ook om hulp, om verstand en inzicht zodat ik m’n werk aan kan.
  Wilt U me ook helpen om begrip en belangstelling te hebben voor een ander?
  En als leraren en medeleerlingen gepest en gekleineerd worden, geef me dan de moed, Vader, om er rustig wat van te zeggen.
  Het lijkt me zo fijn als anderen aan mij zien dat ik een geweldige Vader heb, dat ik, al is het maar een beetje, op Uw Zoon lijk. En dat ze dan aan me vragen aan Wie ik dat geweldige geloof te danken heb en dat ze ook tot U komen. Amen.

  ,,…WE KUNNEN VERLIEFD WORDEN OP DE GROOTSTE CRIMINEEL.”

  "HELP, IK KAN HET NOG STEEDS NIET ALLEEN”Een van de prikkelende uitspraken uit het boekje: 
  ,,HELP, IK KAN HET NOG STEEDS NIET ALLEEN.”
  Psychologie vanuit bijbels perspectief.

  Een bundeling CV-KOERS- artikelen van Ineke van Dok-Mak (psycholoog en relatietherapeut) en Carianne van Dok (studente psychologie)

  klik voor een afbeelding van het boekje 

  Wil je mensen leren kennen, dan zul je eerst de Schrift moeten lezen. Van schriftstudie èn inzicht in mensen getuigen deze ,,gespreksverslagen”. Met mensen met een velerlei problematiek is diepgaand gesproken. Problemen als: Mijn kind is ziek en ik sta machteloos/ Seksualiteit na misbruik/ Manipulatie/ Falen/ Angst voor intimiteit/ Eenzaamheid/ Overspel/ Ongelukkige echtgenoten/ Loskomen van het verleden/ Wie is de ware?/ Porno, een verborgen verslaving.
  Een boek voor iedereen met echte belangstelling voor mensen maar vooral voor hen die zich met pastoraal werk bezighouden.
  Uitgave Novapres ( www.novapres.nl ) ISBN 90 6318 167 1, prijs € 11,95

  RENATE DORRESTEIN

  Dezer dagen heb ik een interview meegemaakt met deze originele schrijfster. Twee punten bleven me vooral bij.

  1) ,,Sommige critici zijn net mestkevers.” ,,Je schrijft een boek over vegetarisme en critici morren dat je helemaal niet schrijft over het braden van gehaktballen.”
  2) ,,In principe kan zich achter elke huisdeur een concentratiekamp bevinden.” Inderdaad, de levensmoed kan je in de schoenen zakken als je leest over dit afschuwelijke kwaad.

  RAPPENDE MINISTER DONNER

  Ik sluit me graag bij hem aan met:

  In Egmond aan Zee is een boek verschenen,
  en dat trapt gebruikers gevoelig op de tenen.
  ,,Drugs… groep 8 zegt nee!” is de naam,
  je ziet het bij slimme jongeren staan.

  Het lezen van het boek overtuigt je ervan,
  ,,softdrugs” zijn slecht voor je hersenpan.
  De jongeren van groep 8 zeggen keihard ,,nee!”.
  ,,Softdrugs”, ,,coffeeshops”, weg ermee!

  ,,Jedidja-boeken wou niet zwijgen,
  bij hen kun je het boekwerk GRATIS krijgen
  een mail aan Jedidjacs@cs.com verzonden
  en het wordt je, dus GRATIS, toegezonden.

  Hulde voor minister Donner van Justitie,
  hij werkt dus samen met de politie,
  net als groep 8 is hij niet bang,
  bewaart onze jeugd voor ondergang.

  VOOR IEMAND DIE ME HEEL NA AAN HET HART LIGT

  Kon ik je maar de zekerheid geven
  dat het paradijs, waar jij zo naar hijgt,
  morgen geopend wordt
  met handenvol feestaanbiedingen.
  Had ik maar een tonicum,
  een mengsel levenskracht en levensmoed
  en nog wat noodzakelijk ingrediënten
  om deze vreemd reis,
  voor jou wat lichter te maken.
  Had ik maar als een zwemgordel
  om boven te blijven
  een krans ronde en zachte woorden.
  Maar ja, wie ben ik?
  Van dezelfde beweging als jij en uit hetzelfde hout gesneden.
  Wat moet ik?
  Weet je wat we doen?
  We blijven gewoon op de uitkijk staan,
  en we leggen ons oor te luisteren.
  Kijk ‘es, daar verschijnt zijn schaduw al om de hoek,
  Kijk, kijk, daar komt Hij aan.

   

  reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

   

   

  22 februari 2006

  4e  jaargang – nummer 4

  UIT DE WEBSITE WARWINKEL

  www.debunkerschilder.nl – 40.000 Nederlandse arbeidskrachten werden in WO 2 te werk gesteld in Frankrijk bij de organisatie TODT (OT). Joop Geels (,,de bunker- schilder”) die het allemaal meemaakte vertelt er boeiend over (in de eerste plaats voor zijn kleinkinderen maar ook voor u).
  www.tjardaontwerpt.nl – Tjarda maakt persoonlijke en unieke ontwerpen voor trouwkaarten, geboortekaartjes, verhuiskaarten enzovoort. Echt origineel. U kunt haar site ook bereiken via www.vanbaardewijk.nl .
  www.family7.nl – vraagt meeleven en financiële steun: Stichting ETV, Apeldoorn, banknummer 394022521.

  GEDICHT VAN DE WEEK

  U BENT AAN ’T KRUIS GESLAGEN

  U bent aan ’ t kruis geslagen
  en wiste onze schuld.
  U hebt de dood verslagen,
  machten met schrik vervuld.
  Toen mocht U triomferen,
  kwam stralend uit de nacht,
  laat ons in ’t licht verkeren.
  U bent Gods Zoon vol kracht.

  In U zijn wij gestorven,
  uw dood is onze dood.
  Wij waren diep verdorven,
  U redt ons uit de nood.
  Help ons uw Woord bewaren
  vol overwinningskracht,
  en altijd weer ervaren
  uw glorie en uw macht.

  Heer, laat ons niet verdwalen,
  het wachten duurt zo lang.
  Kom ons nu eindelijk halen,
  wij zijn soms moe en bang.
  Eens wordt vervuld ons dromen.
  Die eeuwen werd verwacht,
  Hij is, Hij is gekomen
  in al zijn glans en macht.

  Te zingen op de wijs van lied 409 ,,Liedboek” ,,Laat ons de Heer lofzingen.”
  Meer liedteksten: www.kerken.com onder ,,liederen.”

  TREFFEND

  In de kerkdienst t.g.v. de begrafenis van een van onze predikanten - ds.Hans Arnold - werd geprojecteerd: ,,Je hoeft me niet op te hemelen. Ik bèn al in de hemel.”

  STERK

  ,,Zal ik je ’s wat vertellen?”,
  vroeg een oude dame van vijfentachtig,
  ,,sinds drie maanden ben ik in verwachting,

  toen kwam ik tot geloof…”

  VROEGER WAS ALLES BETER!

  Kom nou! Maar sómmige dingen waren beter. Ik woonde vroeger in een straat aan het eind waarvan een kerk stond. Zo’n knots van een gebouw, u weet wel. En vier keer per zondag gingen de drommen door onze straat. Echt drommen.
  Onlangs moesten we op een zondagmorgen met de auto door een groot deel van Apeldoorn. We kwamen vrijwel niemand tegen…
  Wie een hond heeft, bijvoorbeeld, weet dat het dier trouw is, zich aan je hecht. Je herkent. In Jesaja 1 staat dat een rund zijn eigenaar kent en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël…
  Mensen zijn vaak in zo’n geringe mate trouw aan hun Schepper. Nota bene: als Hij ’s zondags de voerbak klaar zet, komen ze niet, hebben ze geen trek. Het is om te huilen!

  WAAR OF NIET?

  Moslims staan onmiddellijk klaar met protest als iemand aan het in hun ogen heilige komt.
  Maar welke gelovige trekt nog z’ n mond open als in de komende tijd
  (zoals in Apeldoorn) weer zo’ n schandelijke film als ,,Jesus Christ Superstar” wordt vertoond?

  ,,ZELFS TIJDENS HET GEVEN VAN DE BORST IS MOBIEL BELLEN GEEN UITZONDERING MEER.”

  Dit is een van de prikkelende zinnen uit het boekje ,,Help, ik kan het nog steeds niet alleen!” - Psychologie vanuit bijbels perspectief, van Ineke van Dok-Mak en Carianne Ros-van Dok.
  Een boekje dat een echte hulp kan betekenen voor mensen die met een pijnigend probleem leven. Ik kom er nog op terug.

  EN DAN IETS HEEL ANDERS

  kruiwagen2.jpg (39904 bytes)Weer een paar praktische tips – natuurlijk uit ,,Carelman complete catalogus van verbazingwekkende kruiwagen.jpg (33046 bytes)  voorwerpen & vernuftige vindingen.

     Klik op de afbeeldingen om te vergroten.

   

  reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

   

   

  8 februari 2006

  4e  jaargang – nummer 3

  UIT DE WEBSITE WARWINKEL

  ,,Hé, wat zou ik toch graag eens de stoel zien waarop Calvijn gezeten heeft”, heeft u wellichl eens verzucht. Dat kan nu. Kijk op www.calvijnstudie.nl ga naar ,,Leven en werken van Johannes Calvijn” en maak een ,,Interactieve rondwandeling door Geneve”. Dan komt u vanzelf bij de stoel. Een prachtige site met veel informatie over Calvijn en tijdgenoten, zijn werk enzovoort, enzovoort.
  www.bijbelseplaatsen.nl – een site van Reinier van den Berg, die ik al eerder genoemd heb. Foto’s en beschrijvingen van plaatsen die in de Bijbel genoemd worden en verder: tal van onderwerpen. Overweegt u naar Israël te gaan – bekijk dan eerst deze site.
  www.bijbelclub.info – Hifive, de Bijbel voor jou! Bijbelstudies voor kinderen, suggesties voor het opzetten van kinderbijbelclubs, verhalen en nog veel meer. Aansprekend.

  GEDICHT VAN DE WEEK – Een oud gebed

  Heer, open mijn ogen,
  opdat ik mij verwondere over Uw heerlijkheid
  en de nood van de mensen zie.

  Heer, open mijn ogen,
  opdat ik Uw Woord hore
  en de roep van de arme.

  Heer, open mijn lippen,
  opdat ik met mijn mond Uw lof verkondige
  en goede woorden vinde.

  Heer, open mijn hart,
  opdat ik ruimte hebbe voor U
  en iedereen openhartig tegemoet trede.

  OVER KARIN

  Moe en alleen en nog geen twintig.

  Ik kende Karin toen ze achttien was en echt een gave meid. 
  Straks wordt ze twintig, maar het mooie is ze kwijt.
   
  Ze had nooit iets te verbergen, toen, en keek je open aan, 
  nu lijkt ze haast te lusteloos haar ogen op te slaan.
   
  Je zag haar nooit alleen en ze vierde altijd feest,
   
  nu straalt haar houding uit: ’t is allemaal geweest! 
  Alles wat jongen was keek haar bewonderend aan,
   
  nu is ze zo verlept dat niemand haar ziet staan.
   
  Waar ze vroeger warm voor liep laat haar volkomen koud, 
  van binnen is ze kil en bang dat niemand van haar houdt.
  Toen Karin achttien was, was ze echt een gave meid.
  Dat iemand zó beschadigd wordt en in zo’ n korte tijd…
   
  Straks is ze twintig, veel toekomst ziet ze niet.
   
  En dat is wat haar treurig maakt en eindeloos verdriet.

  Drugs... verzieken geest en lichaamt, verzieken heel je leven. 
  Maar dáárvoor heeft de Schepper zo iets kostbaars niet gegeven!

  De Stichting ,,Jedidja” in Egmond aan Zee beijvert zich met
  veel enthousiasme om christelijke jeugdboeken GRATIS te verspreiden. Maar daar zijn wel middelen voor nodig.
  Wilt u meehelpen? Uw gift is van harte welkom. Postbanknummer 9555632 van de Stichting ,,Jedidja” te
  Egmond aan Zee

  DRIE OSCARNOMINATIES VOOR NARNIA-FILM

  Drie: voor beste make-up, beste visuele effecten en beste geluidstechniek. Advies: een heel indrukkenwekkende film – ga hem zien!

  Gelezen:
                   ,,Was iedereen maar zoals ik zou moeten zijn.”

  GEWOND LANGS DE WEG

  ,,Helaas is het objectieve en feitelijke grote nieuws van elke dag nog steeds dat er in het dorpje ,,Aarde” een grote schare mensen gewond langs de weg ligt in achterbuurten, die vol liggen met Lazarussen.”
  Dit is een zin uit een met grote bewogenheid geschreven boek
  ,,GELOVEN tussen Babel en Jeruzalem”. Bezinning en gedachten over het spanningsveld tussen de roeping van de gelovigen, de kerk en participatie in cultuur en samenleving.
  Typering: ,,De schrijver is van mening dat we als christenen van de westerse kerk gevangen zijn geraakt in een verstikkend web van syncretisme met de geest van de moderne cultuur.
  Ik voeg er aan toe:
  Zijn we ons als christenen wel bewust van de gigantische macht en invloed van het boze, van de satan zelf, ook in onze tijd. Paulus spreekt in Efeziers 6 over ,,machten”, ,,wereldbeheersers dezer duisternis”, “de boze geesten in de hemelse gewesten” en Petrus typeert de boze als ,,een brullende leeuw.”

                         WAAROM WORDT IN DE ZONDAGSE
                         SAMENKOMSTEN SOMS ZO WEINIG
                         OVER DIE BEDREIGING GESPROKEN?

  Bovengenoemd boek van Louis Sterkenburg is een uitgave van Stichting ,,Schreeuw om Leven” te Hilversum ( info@schreeuwomleven.nl ) en Stichting Johannes Multimedia te Doorn ( johannes.multimedia@solcon.nl )

   

  reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

   

   

  25 januari 2006

  4e  jaargang – nummer 2

  UIT DE WEBSITE WARWINKEL

  http://home.hetnet.nl/~deveef/ - Kanttekeningen bij de Nieuwe Bijbelvertaling door ds. Koos Veefkind uit Amersfoort. Al becommentarieerd: Mattheüs/ Johannes/ Handelingen/ Openbaringen/ 1 Korinthiërs. Ds.Veefkind is iemand die verrassend origineel preekt en vindingrijk exegetiseert. Van dat laatste kunt u genieten als u de site raadpleegt.
  www.startlog.nl – De andere bron van informatie. Met een groot aantal rubrieken. Weblogs van heel veel gewone particulieren. Interessant en inzichtgevend.
  www.bevrijdingspastoraat.nl – kan een christen door demonen gebonden zijn? Een site over hulpverlening, bevrijding en genezing. Informatie over doelstelling en activiteiten.
  www.gedichtendag.nl – 26 januari – Thema ,,Poëzie en beeldende kunst.” Wat is poëzie toch geweldig! Waarneembare dingen worden, hoe moeilijk ook, betrapt en in woorden gevangen. Ook wonderen worden woord, zoals Martinus Nijhoff, een dichter die me nog altijd rillingen bezorgt, schreef. Schrijf ook eens een gedicht. ,,Kanniknie”, zegt u. Maar u kunt het toch probéren! ,,Kanniknie ligt op het kerkhof”, zei mijn moeder altijd. En ,,williknie ligt er naast”, zei ze ook.

  GEDICHT VAN DE WEEK

  De wolken

  Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag
  Lang-uit met moeder in de warme hei,
  De wolken schoven boven ons voorbij
  En moeder vroeg wat ‘k in de wolken zag.

  En ik riep: Scandinavië, en: eenden,
  Daar gaat een dame, schapen met een herder –
  De wond’ren werden woord en dreven verder,
  Maar ‘k zag dat moeder met een glimlach weende.

  Toen kwam de tijd dat ‘k niet naar boven keek,
  Ofschoon de hemel vol van wolken hing,
  Ik greep niet naar de vlucht van ’t vreemde ding
  Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.

  -Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide
  En wijst me wat hij in de wolken ziet,
  Nu schrei ik zelf, en zie in het verschiet
  De verre wolken waarom moeder schreide -

  ,,We hebben behoefte aan een nieuwe streekroman of liever: thuisroman. Niet aan een roman die zoetsappig over de menselijke problemen heen schrijft en drie paar handschoenen aantrekt om de seksualiteit aan te durven roeren. Wel een roman die verankerd is op een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd. We snakken naar een roman die de dingen des levens bij de naam noemt, die het peillood in de menselijke ziel laat zakken, die de krachten van de eros kent en die weet te verwoorden wat authentiek menselijk is.” (Hans Ester in ,,De literatuur is een slaaf van de mode geworden” ,,Onder woorden” – Nieuws van het Christelijk Literair Overleg nr. 22,  december 2005)nieuwlied.jpg (31185 bytes)

  ,,EEN NIEUW LIED VOOR DE HEER” – liedteksten, veelal naar Bijbelgedeelten.

  Maak € 2,25 over op bankrekening 692060316 t.n.v. Van Baardewijk en u krijgt het thuisgestuurd.

  EVANGELIST DR STEFAN PAAS hield een toespraak over ,,de emotiemens”.

  Hieronder vijf uitspraken:

  • We hebben mensen nodig die zich drukker maken om anderen dan om zichzelf
  • We hebben mensen nodig die geleerd hebben dat pijn en moeite onmisbaar zijn voor echt geluk
  • We hebben mensen nodig die weer hebben leren wachten
  • We hebben mensen nodig die hebben geleerd om los te laten
  • We hebben mensen nodig die sterk zijn maar laten zien dat ze ondanks hun kracht anderen nodig hebben.

  ,,DE OOGST’ VAN JANUARI 2006

  bevat:

  Wim de Knijff – Ego’s op zoek. Onze samenleving verwordt tot een egocultuur, maar dit biedt ook kansen.
  Ds. Bram Krol – Wat heb IK eigenlijk aan de kerk? Het verschijnsel van buitenkerkelijke christenen neemt toe, maar heeft zo’ n hyperindividualistisch geloof wel toekomst?
  Jo van Dorp – Opgejaagde herders en verdwaalde schapen. De gevolgen van de egocultuur voor het pastoraat in de gemeente.
  Neem een gratis abonnement op dit unieke blad en geef een gift. Geef u op via info@deoogst.nl 

  IK HEB EEN VOORTREFFELIJK GEHEUGEN: IK VERGEET VEEL.

  Midas Dekkers, die lees ik graag. Hij heeft een bijzonder observatievermogen en schrijft vanuit onverwachte invalshoeken. Steeds denk ik: dat moet ik onthouden! Maar dan vergeet ik het weer. Een citaat uit ,,De ochtendmens”:

  ,,Ik heb een voortreffelijk geheugen: ik vergeet veel. Vergeten is de voornaamste eis die je aan een goed geheugen mag stellen. In je hoofd vervult een zeef even goede diensten als in de keuken. Hoe meer rommel er doorheen loopt, des te meer moois hou je over. Dat wil zeggen: als de gaatjes zich op de juiste plaats bevinden en de juiste afmetingen bezitten. Of dat bij mij het geval is, weet ik niet. Dat ben ik vergeten.”

  KEES VAN BAARDEWIJK RUIMT OP – EN HOE!

  Mijn miniuitgeverijtje sluit haar deurtjes.

  En de restanten – publicaties van eigen makelij – gaan voor een prikkie weg.

  AANBIEDING

  Maak € 5,00 over op rekening 692060316 t.n.v. Van Baardewijk, Apeldoorn en u ontvangt:

  ,,Kleine vlinder” - novelle over uitgestelde rouw. Pers: ,,Een eerlijk en ontroerend boekje.”
  ,,Brief aan Ingrid” - over depressiviteit. ,,Warm aanbevolen voor gezonde mensen ter informatie en voor zieken ter bemoediging.”
  ,,Ik kom met haast” - over de schrijfster Wilma. ,,De Wilmastichting is blij met dit boekje.”
  En dan gratis: ,,Hoe kwam Mozes door de roosvicee?” - kinderhumor.

  Maakt u € 6,00 over dan krijgt u ook ,,Een nieuw lied voor de Heer” – liedteksten.

  En tenslotte maakt u € 7,-- over dan wordt er een boekje met gedichten bij aankomst van adoptiekinderen ,,Grenzeloos verlangen” bijgevoegd.

  Straatmakershoeve 387, 7326 DV Apeldoorn, tel. 055 – 5418607

  Email: info@keesvanbaardewijk.nl     Website: www.keesvanbaardewijk.nl (v/h www.relicard.com ).

   

   

  reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

   

   

  11 januari 2006

  4e  jaargang – nummer 1

  UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

  Dominee worden? Al aan het Seminarie gedacht? Bekijk de interessante en vernieuwde site van het Nederlands Gereformeerd Seminarie: www.ngseminarie.nl 
  www.webwereld.nl/ref/newsletter/39057
  - redacteuren, medewerkers en collega’s van ,,Webwereld” zetten de beste websites op een rij. Verder informatie over computer- mogelijkheden en - ontwikkelingen die aan mij niet maar hopelijk aan u wel besteed zijn.
  www.time.com/time/yip/2005/ - de beste foto’ s van 2005.

  Best Photo's of the Year 2005

  www.voorkom.nl – steun via deze site de actie ,,Supermarkt mixdrank vrij”.
  www.weekvangebed.nl  – van 8 tot en met 14 januari – alle informatie.

  GEDICHT VAN DE WEEK

  HET ROOLSCHEISJE door Stees Kip (nieuwe versie)

  De zee te zien. De heeuwen weer te moren.
  De weezind voelen kaaien om je wop.
  Grelmhas mat deeklimt naar de tanke blop
  der danke bluinen met de gelm heboren.

  Richiel de Muyter zaf gijn bijnlaan op.
  Als jongen jom hij kluichend top de horen.
  De wele hereld hou zem hoebetoren,
  dat zag je zo, zo suim was al dat rop.

  En ’s avonds trin de ein door woene greiden
  met scheester en de mool haar nuis roe tijden,
  het zoofd vol hee, de wee zas grijzer groen,
  keiland en woeien honden ket de moen.

  Lijn michaam sat te zuffen, zaar de miel
  baardinnen droeg een kauwgeruite bliel.

  GELEZEN:

  ,,Wie vuur in zich draagt, verwarmt de wereld”

  Gebed van een kinderwerkleider:
             ,,Lieve God, geef ons tranen voor de kinderen van de wereld.”

  VOLLE KERKEN, LEGE KERKEN

  Het zal in veel kerken wel stoelenbijslepen geweest zijn met kerst. Wat een volle gebouwen! Fantastisch! Maar wat een ontnuchtering: na de Kerst al die lege plaatsen. Misschien zegt God wel:
  ,,Doe van Mij weg het getier van uw kerstliederen. Ik kan al uw vrome kerstmeditaties niet meer lézen! Kom maar gewoon trouw elke zondag om te bidden voor je eigen nood en voor de nood van de wereld en om uit mijn mond verlossende woorden te horen.”

   

   

   

   

  klik voor meer     

   

  ,,MAAR WAT GELOOF JE DAN EIGENLIJK NOG?”

  Het dogma en de traditie voorbij. Een essay van Mance ter Andere.

  Ik heb dit spitse, originele en pakkende boek (pakkend ook omdat het zo poëtisch en taalvindingrijk geschreven is) met voortdurende belangstelling gelezen. Je voelt je soms onverwacht betrapt: hé, dat voel ik net zo, ook al is het niet helemaal volgens de overgeleverde gedachten en ook ben je soms geneigd te vragen: ,,Mance, verwijder je je nu niet van wat onopgeefbaar is?”. Ik neem iets over van de tekst op de achterzijde van het boek.
  ,,Hoeveel in je geloofstraditie moet je schrappen om bij de kern te komen? Hoeveel dogma’ s en andere papieren zekerheden? Wat is geloof en wat traditie? Waarin ligt het gezag van oude teksten? Wat hou je over aan God? Hoe reëel is de relatie tussen jou en Hem en hoe kom je die relatie op het spoor? Wat is zijn insteek en hoe geef je Hem respons? En wat is het wezen en de impact van ,,het kwaad”? Wat is in de door het kwaad aangetaste wereld je eigenlijke opdracht en welke rol speelt de christelijke gemeente daarbij?”
  Lees dit boek en ga met Mance ter Andere in discussie mterandere@hetnet.nl 
  (ISBN 90-5798-192-0)

  BEL ME ’S NACHTS RUSTIG UIT BED

  en ik zing voor u een loflied op het boek van Ben Hobrinh: ,,MODERNE WETENSCHAP IN DE BIJBEL”- De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit.
  ,,Er is wetenschap in de Bijbel, veel meer dan in enig ander boek uit de oudheid. Hoewel historische en controleerbare feiten slechts terloops worden genoemd, getuigen ze van een een diep wetenschappelijk inzicht. Hoe is die kennis in de Bijbel terechtgekomen? Een fascinerende vraag!”
  ,,Zelden werd zo’ n breed scala aan wetenschappelijke kennis uit de Bijbel op leesbare wijze bijeengebracht en toegelicht.”
  Een geweldig boek dat je pakt en niet meer loslaat.ISBN 90-6067-794-3.

  EVEN IETS HEEL ANDERS…

  HET MOET TOCH NIET GEKKER WORDEN

  ,,Komt u maar lekker hier zitten”,
  zei een dame, zelf niet meer zo piep
  gister tegen me in de bus.
  Ze aaide me nog net niet over de bol.
  Vandaag graaide de man van het postkantoor
  het benodigde kleingeld uit mijn open hand.
  En liet nog even waarschuwend horen:

  ,,Past u vooral op het afstapje!”.
  Of ik negentig ben in plaats van zeventig!

   

  reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

  naar top

  home

  >

   weblog

  >

  weblogarchief

    

      2 0 1 2
   6 jan. - nu

  2 0 1 1

   6 jan. - 29 dec

  2 0 1 0

  1 juli. - 23 dec

   7 jan. - 17 juni

  2 0 0 9
   30 juli - 24 dec
   8 jan. - 25 juni
  2 0 0 8
   4 sept. - 11 dec
   2 jan. - 28 mei
  2 0 0 7
   10 jan. - 2 mei
   9 mei - 12 dec
   2 0 0 6
   11 jan. - 21 juni
   5 juli  - 18 okt
   
  1 nov - 20 dec
  2 0 0 5
  5 januari - 6 april
  13 april - 21 sept.
   5 okt. - 28 dec.
   2 0 0 4
  7 jan. - 24 maart
  31 maart -  30 juni
  21 juli - 6 oktober
  13 okt. - 22 dec
   2 0 0 3
  22 febr. - 28 mei
  4 juni - 17 sept
  24 sept. - 17 dec

    

  gastenboek

  >

  gedichten

  >

  oneliners

  >

  verhalen

  >

  boeken

  >

  radio

  >

  links

  >

  film

  >
   

  Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl