KEESVANBAARDEWIJK.NWEBLOGARCHIEF

  
 

 

Archief 

1 november 2006 - 20 december 2006

 

 

20 december 2006

4e  jaargang – nummer 23

UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

www.ccleaner.com – programma om uw computer op te schonen
www.geocities.com/christelijkjeugdwerk - site voor christelijke jongerenwerkers en jongeren. Met diverse thema’ s, spreuken, een agenda, christelijke links en een forum
www.jeugd4jezus.nl – voor jongeren die graag in aanraking komen met andere jongeren om over het geloof te spreken. Onderwerpen b.v. doop, verkering/relaties, andere religies en geloven. U vindt er stevige discussies.
Google heeft een broertje www.searchmash.com  Google test hier dingen uit die misschien niet direct geschikt zijn voor Google zelf.

EEN GEDICHT VOOR KERST

HEER, U BENT NAAR ONS TOEGEKOMEN

Heer, U bent naar ons toegekomen,
verscheen in onze schamelheid.
Van Wie we enkel konden dromen,
werd zichtbaar in de werkelijkheid.
U kwam tot ons in donkere nacht.
U, Wie de wereld hunkerend wacht.

U zocht ons op om ons te helen,
te redden uit een groot verdriet,
U wilde alles met ons delen.
Wat U bij Vader achterliet
is nu voor ons, U maakt ons rijk
geeft toegang tot uw koninkrijk.

En wat onzegbaar blij kan maken,
als angst en schuld ons diep verwart,
dan wilt U ons steeds trouw bewaken,
ons brengen dicht bij ’ t Vaderhart.
En Hij, die van ons lijden weet,
Hij is het die ons welkom heet.

Te zingen op de wijs van lied 78 Liedboek: ‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien’.

KLOPJES GEVRAAGD

‘Klopjes” waren in de achttiende eeuw vrouwen in de R.K.-kerk die de gelovigen maanden ter kerke te komen.
Als protestanten zouden wij die vandaag ook best kunnen gebruiken.

NADENKERTJE

Jezus kwam ook voor de dwazen uit het westen.

WERKELIJKHEID EN VISOEN

De wereld die wij bewonen – is dat de best denkbare voor kinderen?
In bepaalde opzichten voor bepaalde groepen zeker. Ze leven in een welvaartssituatie. Lopen er keurig bij met goed gevulde maagjes. Gaan naar viool- of paardrijles, hebben regelmatig bijna overdadige kinderfeestjes, worden gekoesterd en geknuffeld, geholpen om volwassen te worden… nou ja, ze hebben een leven als een prinsje of prinsesje.
Voor veel anderen is deze wereld de slechtst denkbare. En de onveiligste. Als je als kind in Israël woont of Libanon kan je barbiepop uit je handen geschoten worden. Heb je als kind permanent buikpijn van de angst.
Of je woont in een sloppenwijk, mager en vervuild en bedelend om het allernoodza- kelijkste.
Of je hebt als kind al veel te veel gezien of te veel gehoord van ouders die op voet van oorlog leven. Of je bent als kind misbruikt en mishandeld en behandeld als een onmondig ding…
Voor veel kinderen is het een vreselijke wereld.
Maar voor veel kinderen geldt dat ze het belangrijkste missen: de kennis van de Here Jezus.
En wat is dat erg. Dat viel pas weer boven op me toen ik met een van onze klein- kinderen de kinderboerderij bezocht: als die leuke kindertjes – wie vertelt ze nog van Hem?
Kwam er maar eens een dag voor het kind, of een maand of een jaar of nog liever een onbeperkte tijd waarin de zorg voor het kind centraal zou staan. Niet de materiele zorg alleen maar vooral de zorg om hun welzijn, hun eeuwig welzijn.
,,Er gaat door alle landen, een trouwe Kindervriend” begint een wat ouder versje. Je zou willen: kwam Hij nu maar eens even. En dan zou Hij door de wereld gaan als een soort rattenvanger die als spelend en lokkend kinderen achter zich aan kreeg. En dat al die kinderen in de heerlijke fuik zouden lopen van de Goede Herder.

‘NOOIT KAN ’T GELOOF TEVEEL VERWACHTEN’

Wie in geloof verwacht, krijgt meermalen meer dan waarop hij gehoopt had.
Die gedachte kwam bij me op toen ik ‘Een redder in nood” las van Joel R. Beeke en Diana Kleyn. Het is de vertaling van het Engelstalige ‘How God sent a dog to save aredder.jpg (44197 bytes) family and other devotional stories’ (‘Hoe God een hond stuurde om een familie te redden en andere godsdienstige verhalen’)
De bundel is met zorg samengesteld en bevat verhalen van wisselende lengte. Die zijn zeer uiteenlopend maar maken allemaal duidelijk hoe God ingreep en te hulp kwam. De verhalen zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen.
Het geheel (bestemd voor kinderen van 6-12 ) is bedoeld als hulp bij bijbelstudie, elk verhaal heeft ten minste één verwijzing naar een bijbeltekst, bij ieder verhaal horen twee gebedspunten, elk verhaal eindigt met een vraag of een gesprekspunt.
De bundel eindigt met een serie gebedspunten, een opsomming van bijbelteksten en antwoorden op de in de verhalen gestelde vragen.
Het lijkt me ook heel geschikt voor kinderclubs met buitenkerkelijke kinderen. Een bruikbaar boek, helaas wat traditioneel qua vormgeving uitgegeven.
ISBN 9061409373 - € 9,95- De Groot Goudriaan.

GELOOF OPBOUWEN, GELOOF DELEN

Dat is een dankbare levensopdracht. Het is ook de ondertitel van een boekje ‘Dichterbij’ van Carolien Oudshoorn verschenen bij Buijten en Schipperheijn, Amsterdam.
Het schitterend uitgegeven boekje bevat "Thora – wijze, praktische vingerwijzingen en raadgevingen voor het leven van alledag", in de vorm van korte, puntige overdenkingen.
De schrijfster werd geraakt door oude Hebreeuwse teksten, een verzameling spreuken van bekende rabbi’s uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, getiteld Pirqe Abot (‘Uitspraken van de vaderen’)
‘Dichterbij' bevat dus spreuken, die sprekend lijken op teksten uit de Schrift. De schrijfster verbond er pakkende, puntige meditaties aan en gaf ook ermee verband houdende Bijbelteksten aan. Regelmatig komen we in deze publicatie schitterende natuurfoto’s tegen en of het niet op kan zijn er twaalf dubbele wenskaarten toegevoegd. Om te verzenden of uit te delen.
Het is een apart concept maar het leverde wel een boekje op dat heel waardevol is om jezelf of anderen cadeau te doen. Het geheel is verpakt in een stijlvol uitgevoerd doosje.
ISBN 9058812812 - prijs € 13,90

Uit: Carelman Complete Catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen.

Notenkrakende deurklopper
Laat een zak noten bij de deur achter 
als u van huis gaat; uw vrienden zullen dan geduldig wachten tot u weer thuiskomt.

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

29 november 2006

4e  jaargang – nummer 22

UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

www.michacampagne.nl – Michacampagne roept christenen in Nederland op hun verantwoordelijkheid te nemen voor de armoede en het onrecht in de wereld, veraf en dichtbij, en aan de slag te gaan. Hier kún je wat mee!
www.stedenzoeker.nl – zoek steden en dorpen in 32 landen – klik op betreffende stad- of dorpsplattegronden. Ook satellietfoto’s.
www.infeite.nl – dagelijks het meest actuele onderzoeksnieuws uit binnen- en buitenland.

GEDICHT VAN DE WEEK

BEWAARD

Wanneer mijn adem uitging niet meer in
dan zal ik zijn verzameld tot de zaligen
de bij de Heer bewaarden
tot hun opstanding bij zijn wederkeer
de hemel op aarde.

Uit de nieuwe bundel van Inge Lievaart – ‘Tot al het harde zacht is’. 
(Kok, ISBN 90 435 1300 8)

WIE WAT BEWAART

Soms schiet me zomaar wat te binnen. Een gedachte of een waarneming of zo. Ik schreef er een aantal op en maakte er een verzameling van ‘Wie wat bewaart. Opgespaarde gedachten en (eigen) wijsheden.’ Een paar voorbeelden.

Horen we nog van elkaar wat we verzwijgen?
Hoe onderhielden de mensen zich met elkaar
toen er nog geen mobieltjes waren?
Met het aanbieden van een sigaret biedt je
iemand tegelijk een stukje levensverkorting aan
Als er niet zoveel medicijnen waren zou je heel
wat minder mensen op straat zien
Als je vergeetachtig wordt is de wereld elke
dag nieuw.

Maak € 3,75 over op bankrekeningnr. 692060316 t.n.v. Van Baardewijk en u ontvangt het boekje thuis.

IK ROEP TOT U UIT DIEPE NOOD

Is de beginregel van een gezang dat dr. Bert Hofman vertaalde.
Het komt voor in het boekwerk ‘Crisis in de kerk’ – ‘De Nederlandse reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen’.

‘Crisis in de kerk’ is een volstrekt unieke bundeling van liederen uit de Reformatietijd die Bert Hofman verzamelde en vertaalde. Eerst het lied in de oorspronkelijke versie, daarna volgt de vertaling.

Met grote gloed en gedrevenheid geschreven liederen die de geloofs- en kerkelijke afval van de Rooms-Katholieke kerk hekelen. Een getuigenis van het vervolgingsleed dat onze voorouders overkwam.
(ISBN [ 010] 90-5829-716-0, uitgave Groen – Heerenveen)

SEKSVERSLAVING

‘Onderweg naar vrijheid (loskomen van seksverslaving)'.
De schrijver adviseert en leidt groepen. Hij houdt over de hele wereld lezingen over onderwerpen die verband houden met seksverslaving.
Onderwerpen: Wat alle verslaafden gemeen hebben / De jacht van het ondervoede hart / De moed putten om onze schaduwkant onder ogen te zien / Worstelen met schaamte en genade / De genezende invloed van radicale eerlijkheid.

Auteur: Russell Willingham – Navigator Boeken – ISBN 9076596735 - € 16,90

‘NOOIT KAN ’T GELOOF TEVEEL VERWACHTEN’

Wie in geloof verwacht, krijgt meermalen meer dan waarop hij gehoopt had.
Die gedachte kwam bij me op toen ik 'Een redder in nood' las van Joel R. Beeke en Diana Kleyn. Het is de vertaling van het Engelstalige ‘How God sent a dog to save a family and other devotional stories’ (‘Hoe God een hond stuurde om een familie te redden en andere godsdienstige verhalen’).
De bundel is met zorg samengesteld en bevat verhalen van wisselende lengte. Die zijn zeer uiteenlopend maar maken allemaal duidelijk hoe God ingreep en te hulp kwam. De verhalen zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen.
Het geheel (bestemd voor kinderen van 6-12) is bedoeld als hulp bij bijbelstudie, elk verhaal heeft ten minste één verwijzing naar een bijbeltekst, bij ieder verhaal horen twee gebedspunten, elk verhaal eindigt met een vraag of een gesprekspunt.
De bundel eindigt met een serie ,,gebedspunten, een opsomming van bijbelteksten en antwoorden op de in de verhalen gestelde vragen." 
Het lijkt me ook heel geschikt voor kinderclubs met buitenkerkelijke kinderen. Een bruikbaar boek, helaas wat traditioneel qua vormgeving uitgegeven.
ISBN 9061409373 - € 9,95 - De Groot Goudriaan.

GELOOF OPBOUWEN, GELOOF DELEN

Dat is een dankbare levensopdracht. Het is ook de ondertitel van een boekje ‘Dichterbij’ van Carolien Oudshoorn verschenen bij Buijten en Schipperheijn, Amsterdam.
Het schitterend uitgegeven boekje bevat ‘Thora” – wijze, praktische vingerwijzingen en raadgevingen voor het leven van alledag, in de vorm van korte, puntige overdenkingen.
De schrijfster werd geraakt door oude Hebreeuwse teksten, een verzameling spreuken van bekende rabbi’s uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, getiteld Pirqe Abot (‘Uitspraken van de vaderen’).
‘Dichterbij” bevat dus spreuken, die sprekend lijken op teksten uit de Schrift. De schrijfster verbond er pakkende, puntige meditaties aan en gaf ook ermee verband houdende Bijbelteksten aan. Regelmatig komen we in deze publicatie schitterende natuurfoto’s tegen en of het niet op kan zijn er twaalf dubbele wenskaarten toegevoegd. Om te verzenden of uit te delen.
Het is een apart concept maar het leverde wel een boekje op dat heel waardevol is om jezelf of anderen cadeau te doen. Het geheel is verpakt in een stijlvol uitgevoerd doosje.
ISBN 9058812812 - prijs € 13,90, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam.

 

Uit: Carelman Complete Catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen.

 

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

15 november 2006

4e  jaargang – nummer 21

UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

www.catweb.nl – de handige site met links voor dagelijks gebruik – concertkaartjes, vacatures, hotels, routeplanner, hypotheek, verkeer, vliegen, vakantie, voetbal, geld, dating en nog veel meer.
www.internetadresboek.nl – vindt, beheer en ontdek internetadressen wereldwijd – verrassend!
www.nordicwalking.nl  – u wilt minder wegen, u fysiek lekker voelen, uw uithoudings- vermogen trainen – kijk op deze site.

GEDICHT VAN DE WEEK

VERWENDE CHRISTENEN

Wij zijn verwende christenen,
wij zitten goed in ’t pak,
wij zitten niet in zak
en as. Wij hebben onderdak

Wij zijn verwende christenen,
wij snakken niet naar brood,
wij leven niet in nood,
geen oorlog slaat ons dood.

Wij zijn verwende christenen,
o Jezus, zie ons aan,
dat wij, intens begaan
met anderen, uw wegen gaan.

Een gedicht van Anton Chardon. Anton heeft een geweldige productie, vooral aan gedichten. Meer van en over hem www.meerme.be/antonchardon - persoonlijk contact? anton.chardon@telenet.be 

GELEZEN

in het prachtige boek van prof. A. van de Beek ,,Jezus Kurios – de Christologie als hart van de theologie”:

Over de satan: ,,Alleen hij heeft zo’ n goede schutkleur dat we denken dat de verhalen over hem fabels zijn” en
…”de westerse mens heeft God allang gedood en de kerken zijn nog slechts zijn begraafplaatsen.”

HYPOCRIET

Er zijn bezwaren tegen de voltrekking van de doodstraf tegen Saddam Hoessein. Wat humaan zeg! En die 30.000 abortusdoden per jaar dan…

LIED 

voor de opperzangmeester Jan Peter Balkenende, voor de verkiezingsdag en daarna: ,,Zoek eerst het koninkrijk van God.”

OP ZOEK NAAR EEN WONDER

We hopen allemaal wel eens op een wonder – in extreem moeilijke situaties, bij ernstige ziekte. Het is een teken van barmhartigheid van de EO om mensen te laten hopen en wachten op en zoeken naar een wonder.
Dit leidde in de zomer van 2006 tot een documentaire over zeven zieken die over de wereld reisden op zoek naar verbetering van hun situatie. Gerry Velema – bekend schrijfster – werd door de (ongelovige) programmamaakster uitgenodigd om mee te gaan voor zonodig pastorale bijstand.
Over de reis, voorzover zij die mocht meemaken, deed Gerry Velema een boekje open in ,,Achter de schermen”, een ander verhaal over het programma ,,Op Zoek naar een Wonder”. Van haar pastorale werk kwam weinig terecht. Er was eigenlijk niet echt plaats voor. Om kort te gaan: zij schrijft over haar teleurstellingen maar ook heel gefundeerd over gebed en gebedsgenezing. Als de schrijfster gelijk heeft en dat zal wel is een ,,huwelijk” tussen een niet-gelovige programmamaakster en de ,,gelovige EO” niet echt mogelijk. De kloof is te groot. Mijn vraag: waarom zo’ n geldverslindend project als je ook thuis in de binnenkamer om een wonder kunt bidden?

ISBN 90 6318 278 3, prijs € 7,95, uitgave Novapres, info@novapres.nl  / www.gerryvelema.nl 

EVOLUTIE OF SCHEPPING?

Wat geloof jij? Een prima brochure om uw kinderen
 in handen te spelen. 
Besteladres: ,,De Wegwijzer” – Wilhelminastraat 2
 7681 AC Vroomshoop, tel. 0546 646126
fax 0546 646128 – info@dewegwijzer.net 

(GROOT - ) OUDER VERDRIET

(Nog eens) een gedicht voor ouders en grootouders die zorg hebben om kinderen die onverschillig dreigen te worden

VOOR DE OUDERS van wie geen belijdenis deden

Elk jaar weer hoor je nieuwe namen noemen,
zie je gezichten, verwachtingsvol en blij;
ik ben jaloers, ik kan het niet verbloemen,
die naar óns heet, die is er weer niet bij.

En vroeger…puur en aanstekelijk heeft ze geloofd,
ze praatte onbevangen over Hem, de goede Herder,
maar later was het vuur volkomen uitgedoofd,
en ze gleed van Hem weg, verder en verder.

Ze is de Heer kwijt en het schijnt haar niet te raken,
om haar niet te verliezen weet je dat je zwijgen moet,
maar in de nacht lig je te peinzen en te waken,
en niemand kent de pijn die diep van binnen woedt.

Daar staan ze, vooraan in de kerk, een hele rij,
en iedereen hoor je het jawoord geven;
maar die wij lieten dopen is er weer niet bij,
wat moeilijk om dit steeds weer te beleven.

Ach, Heer, laat zij zich alstublieft gewonnen geven,
en als ze onwillig is, en wie weet misschien verward,
ontferm U dan, draag haar met uw beschermende handen
tot aan uw grote en liefdevolle hart.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

1 november 2006

4e  jaargang – nummer 20

UIT DE WEBSITE WARWINKEL

www.telecounselingplus.nl – Soms vliegt het mensen naar de keel – die ellendige eenzaamheid. De oorzaken kunnen van allerlei aard zijn. Maar wat er ook is, TCPlus luistert en probeert te helpen, ongeacht iemands achtergrond. Verwijs ook anderen naar deze site.
http://jpb.hyves.nl – nog voor de a.s. verkiezingen vriend(in) van de minister-president worden? Ga snel naar deze site. Hij heeft op dit moment 40587 vrienden maar u kunt er nog best bij (met foto!)
.
www.ikbentrotsopnederland.nl – laat zien waarop u trots bent en laat het weten via deze site.

GEDICHT VAN DE WEEK

Vandaag zo’n simpel ogend gedicht van Willem Wilmink (1936-2003) – een soort verhaaltje over de droomwereld van een verliefde jongen.

Jij en ik

Later zul je bij me wonen.
Later zijn we met z’n beiden.
Dat bedenk ik soms, wanneer je
giechelt met de and’re meiden.

’t Is voorlopig nog maar beter
om de zaak geheim te houden,
‘k zal je nog maar niet gaan zeggen
dat ik van je ben gaan houden.

Later ga ik reizen maken
heel alleen, naar verre landen,
en daar ga ik mensen redden,
redden met mijn eigen handen.

Iedereen zal je in de kranten
van mijn grote daden lezen.
,,Waarom zou die mensenredder
zo ontzettend moedig wezen?”

Niemand zal de waarheid weten,
jóu alleen zal ik ’t vertellen:
later, als ik zó beroemd ben
dat ik bij je aan durf bellen.

VANDAAG DANKDAG = GEEFDAG!

       Een goede dag om hongerenden en hulp-
       behoevenden extra te gedenken. Kijk op
       www.geefdag.nl 

Meditatie en lied voor de dankdag - mail mij info@keesvanbaardewijk.nl en ik mail het u toe.

NOOTJES

  • Dementie – slijtage van ’t benul
  • Vrouwen slikken tegenwoordig vrijwil niks behalve de pil
  • Soms stuit je op resten van christelijk geloof: zo hoor je wel eens ,,catechisatie” in plaats van ,,catherisatie”
  • Suggestie voor overvolle ziekenhuizen: stapelbedden.

LEZEN EN LEESCLUBS

Hier in Apeldoorn hebben we al een vijftiental jaren een goedlopende leesclub.
We lezen om beurten een christelijke en een ,,seculiere” roman en bespreken die.
Mooie kanten: je dwingt jezelf tot lezen, zo’n leesclub is gezellig en bevordert critisch lezen. Bovendien is het heel interessant te merken hoe verschillend er gelezen wordt.
Verschenen is van Inge Drewes ,,Lezen en leesclubs” met veel informatie over opzet en organisatie van zo’n clubje, over vorm en stijl van de literaire roman, over thema’s en tenslotte veel korte boekbesprekingen gevolgd door te stellen vragen.
Een uitgave van Pierson Education Benelux ( www.pearsoneducation.nl )

WAT KOMT ER NA DE DOOD?

We kunnen er soms over piekeren wat er wel of niet gebeurt na de dood. Het Woord van God is duidelijk en toch twijfelen we soms.
Stel je eens voor dat er niets meer komt.
Laten we de natuurwetten van deze wereld niet uit het oog verliezen. De rivier wordt een oceaan, het zaad wordt een plant, de rups wordt een vlinder. Als we er ons voor open stellen is er veel op te merken. We kunnen bedoelingen ontdekken en veranderingen ervaren.

Op de bodem van de poel leefden een aantal larven. Ze konden maar niet begrijpen waarom er nooit één van hun groep terugkeerde, na omhoog gekropen te zijn langs de stengels van de lelies naar het wateroppervlak. Ze beloofden elkaar dat de volgende die geroepen werd om de klim naar boven te maken, terug zou komen om te vertellen wat er met hem gebeurd was.
Al gauw voelde een van hen de innerlijke drang het wateroppervlak te bereiken. Hij rustte uit bovenop een lelieblad en onderging een glorieuze verandering, die hem maakte tot een libelle met prachtige vleugels.
Tevergeefs probeerde hij zijn beloften na te komen. Heen en weer vliegend over de sloot, tuurde hij omlaag naar zijn vrienden beneden. Toen realiseerde hij zich dat zelfs als ze hem zien konden, ze zo’n schitterend schepsel niet zouden herkennen als één van hen.

Het feit dat we onze geliefden niet kunnen zien, of met ze kunnen communiceren na de gedaanteverwisseling die we de ,,dood” noemen, is geen bewijs dat ze ophouden te bestaan. We hebben een creatieve God, de maker van hemel en aarde en alles wat daarop leeft. Deze God, die de Gever van het leven is, heeft vast en zeker een creatieve bestemming voor ons aan de andere kant van de dood.
,,In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders
zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u
plaats te bereiden…” (Johannes 14:2)

(Vertaald uit het engels van ,,Beyond sorrow-Reflections on Death and Grief.” van Herb en Mary Montgomery).

          Niet alleen zijn ouderen in de kerk verantwoordelijk
          voor de jongeren maar evengoed hebben jongeren een
          zekere verantwoordelijkheid voor de ouderen.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

Archief

Alle afleveringen van de Weblog van Kees van Baardewijk in het archief.

naar top

 

home

>

 weblog

>

weblogarchief

  

    2 0 1 2
 6 jan. - nu

2 0 1 1

 6 jan. - 29 dec

2 0 1 0

1 juli. - 23 dec

 7 jan. - 17 juni

2 0 0 9
 30 juli - 24 dec
 8 jan. - 25 juni
2 0 0 8
 4 sept. - 11 dec
 2 jan. - 28 mei
2 0 0 7
 10 jan. - 2 mei
 9 mei - 12 dec
 2 0 0 6
 11 jan. - 21 juni
 5 juli  - 18 okt
 
1 nov - 20 dec
2 0 0 5
5 januari - 6 april
13 april - 21 sept.
 5 okt. - 28 dec.
 2 0 0 4
7 jan. - 24 maart
31 maart -  30 juni
21 juli - 6 oktober
13 okt. - 22 dec
 2 0 0 3
22 febr. - 28 mei
4 juni - 17 sept
24 sept. - 17 dec

  

gastenboek

>

gedichten

>

oneliners

>

verhalen

>

boeken

>

radio

>

links

>

film

>
 

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl