KEESVANBAARDEWIJK.NWEBLOGARCHIEF

  
 

 

Archief 

4 juni - 17 september 200317 september 2003

KNUFFELBEER MAARTEN 'T HART

,,Gereformeerden houden nog van Maarten 't Hart", was te lezen in het Nederlands Dagblad van zaterdag j.l. Die liefde gaat nog zover dat 't Hart is uitgenodigd het orgel te bespelen bij ,,de aftrap" van de laatste synodaal-gereformeerde synode te Leiden.
,,Hij speelt vast die oude liedjes van vroeger. Die vindt hij het mooist. En dan niet-ritmisch," vermoedt voorzitter ds.Heetderks.
Weet Heetderks van 't Harts afgrondige afkeer van God? (Dat zal toch wel; zo' n synodevoorzitter is toch niet van gisteren…) in ieder geval kent hij de sentimenteel-huilerige voorkeur van 't Hart voor liederen van 't ,,oud vertrouwen." O ja, een andere, bij de synode betrokken figuur, zegt gekscherend: ,,Wie weet loopt hij hier nog een bekering op." Of het om een enge ziekte gaat.
Ze weten best, die gasten van de synode wie ze in huis halen. Maar evengoed is het niet te begrijpen.
' t Hart is kampioen in het doen van giftige uitvallen en leugenachtige insinuaties over kerkmensen - wat het ergste niet is. Veel erger is het beeld dat hij gaf van de Here God met Wie hij gebroken heeft en van de Here Jezus, Die hij veracht.
't Hart: ,,Het meest onaangename in Hem was dat hij de mensheid altijd dwangmatig opdeelt in twee groepen, wijze en dwaze maagden, bozen en goeden, zondaars en rechtvaardigen etc.etc. Als Hij de zoon van God was, hoop ik maar dat Hij niet op de Vader lijkt", schreef hij b.v. in beroerd Nederlands.
In zijn boekje ,,Nietzsche in Nederland" heeft prof. J. Kamphuis overtuigend aangetoond hoe 't Hart gaat in de voetsporen van Nietzsche en hoe geraffineerd en infaam hij het nihilisme druppelsgewijs toegediend heeft aan vaak nog jonge en onbevangen lezers.
Met veel citaten (zie ook Kamphuis' boekje) is te demonstreren hoe 't Hart ,,de Zoon van God met voeten getreden heeft." (Hebr.10:29a) Hoe beklemmend zijn lastering van God is geweest.
Maar laat hem z' n sentimentele gang maar gaan hoor, synode, op het orgel. Laat hem er maar bij zijn. Wie weet, loopt hij nog een bekering op. Maar of hij daarvoor op déze synode moet zijn… Daarvoor is hij aangewezen op Iemand anders.

GEEN ,,GIJ GEHEEL ANDERS."

,,Staan wij nog wel open voor directe betrokkenheid van God in ons leven? We bidden om genezing en om Zijn voorzieningen. We bidden om opwekking en volle kerken. Maar beseffen we nog wel dat God ons verlost heeft met het doel ons te veranderen?
Onze generatie christenen verliest het zicht op het ,,gij geheel anders" en het leven door de Geest.
Kruisdragen, zelfverloochening en heiliging zijn centrale woorden uit het Evangelie, die nog maar zelden in onze diensten worden gehoord. En dat komt omdat ons uitgangspunt niet meer Gods openbaring is, maar de mens zelf en zijn verlangens. Wij zijn zo van onze oude natuur gaan houden, dat we niet echt door God veranderd willen worden. Deze tendens blijkt ook uit de menselijke argumenten waarmee homosexuele relaties gerechtvaardigd worden."

Uit het artikel van Hans Frinsel ,,Gods gezag of menselijke argumenten" uit ,,De
Oogst" van september 2003.

OPMERKELIJKHEDEN

In een Bijbelstudie over ,,Handelingen" vertelde Henk Binnendijk eens over de stad Corinthe. Ten tijde van Paulus moeten daar zo' n 1000 tempelprostituees geweest zijn. Bij binnenkomst van een schip kwamen ze in groten getale op de matrozen af. Als de jongens meegingen, liepen de dames voorop en drukten via hun sandalen in het zand de woorden ,,volg mij" af. Maar Paulus verkondigde: ,,volg Míj."

In een ziekenhuis zit een oude man, die een beroerte gehad heeft, aan tafel in pyama. Wordt door verpleegkundige naar bed gesjord maar wil onderweg al zijn pyamabroek uitdoen. Zuster: ,,Nee, pas in bed doen we onze broek uit." Zelf gehoord.

Ook (als ,,godsdienstleraar") gehoord van leerlingen, uitspraken als:

,,Rachel was vruchteloos"
,,Midden in Jeruzalem staat een moskeet"
Op de vraag wie Jozef van Arimathea was: ,,Een begrafenisondernemer"
Op de vraag wat Tertulianus zei: ,,Het zaad van de christenen verspreidde zich als een lopend vuurtje door de stad en daarna door de wereld"
Sterven heet in de Bijbel: ,,De ziel geven."

HOOG TIJD

voor weer zo' n nuttig voorwerp uit "Carelman Complete catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen".

Klik op de figuur voor meer.

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

10 september 2003

DUBBELZINNEN

,,Hier klopt iets niet" , zei de cardioloog.
Een bij moet wel honing zoeken om bij te blijven.
Een EO-tientjeslid is een christen zonder Visie.
Reïncarnatie - het geloof in een hiernogmaals.
Hij was dun van haar, zij dik van hem.
Een altijd vrolijke familie kannibalen.
(Overgenomen van en meer te vinden op www.oneliners-and-proverbs.com)

(EIGEN-) WIJSHEDEN

Omdat we zoveel van onszelf door de vingers zien, doen we dat ook bij anderen.
Er heerste daar een chaos als tijdens een godsdienstles op een middelbare school.
Als je je realiseert dat je er de hele eeuwigheid je gemak van kan nemen, moet je in de korte tijd die je hier beschoren is wel even flink de handjes laten wappe-
ren.
Opa: ,,Ik heb het nu over vroeger. Over de tijd dat meisjes nog konden blozen."
,,Eeuwig in de hel… Je moet er niet aan denken. Voor God hoeft het niet, hoor."
(Bekeerde Loesje)
Soms vraag je je af hoe je kindskinderen geestelijk aan de kost zullen komen.
Elke eengezinswoning is nog geen eensgezindwoning.
Sommige vrouwen slikken tegenwoordig niks, behalve de pil.
Ik ken mensen die hebben elke avond woorden. Je kunt toch wel eens wat anders doen dan scrabbelen.
God is Iemand om te zóeken. Wie zoekt, die vindt.

ZONDER PROFEET TE ZIJN…

Zonder profeet te zijn en zonder als profeet te lijden,
krijg je soms dromen, een gezicht, bij tijden:
mij argeloos wendend op de weg waarop ik ging,
zag ik verbijsterd en in opperste verwondering,
de hele einder in een hel, wit licht,
en in het midden, tot een nauwe gang verdicht,
een weg, een pure hemelsgouden baan,
en Jezus, met een zegenend gebaar, naar de aarde gaan.

Zou het nú zijn, het uur waarop we zolang wachtten,
de tijd, waarop Hij, triomferend over alle machten,
het lijden en het zuchten van de schepping zal beëinden?

Maar nee, de hemel nam Hem weer, o hoop: voor kort misschien.
Het wachten duurt… toch: soms geeft God even wat te zien.

(Uit: ,,Bij wijze van spreken")

TEKENING

van kleinzoon Thiago Voorsluys ,,Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid."
(Col.3: 4)

 

Hoe zal het zijn ,,na deze?" We weten het niet. Maar er zijn veel dingen op te merken, óók in de natuur om ons heen.

,,Op de bodem van een sloot leefden een aantal libellenlarven. Ze hadden nooit begrepen waarom er nooit één van hun groep terugkeerde, na omhoog te zijn gekropen langs de stengels van de lelies naar het wateroppervlak.
Toen beloofden ze elkaar dat de volgende, die geroepen werd om de klim naar boven te maken, terug zou komen om te vertellen wat er met hem gebeurd was.
Al gauw daarna voelde één van hen de innerlijke drang om naar boven te gaan, de weg van de leliestengel naar het wateroppervlak.
Rustend op een lelieblad, gekoesterd door de zon, onderging hij een glorieuze verandering van larve tot schitterende libelle met prachtige vleugels.
Trillend verhief hij zich van het lelieblad, maar tevergeefs probeerde hij z' n belofte na te komen… Heen en weer vliegend boven de sloot, tuurde hij omlaag naar z' n vrienden beneden.
Tot hij zich realiseerde dat ze hem als schitterende libelle (als ze hem al zagen!) nooit zouden herkennen als één van hen…

Vrij vertaald uit ,,Beyond Sorrow - Reflections on Death and Grief", by Herb and Mary Montgomery.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

3 september 2003

WEBSITES OM TE BEZOEKEN

www.christianrevivalministries.nl - Website van de Stichting voor evangelieverkondiging en religieus-ethisch onderwijs op de grondslag van de Bijbel.
www.kerken.com - Trefunt voor (kerkelijke) informatie-uitwisseling.
www.lutherbach.nl - Over cultuurreizen naar Bach- en Lutherplaatsen. Klik en u wordt onmiddellijk ondergedompeld in verrukkelijk Bachmuziek.

ZEUREN

Het is onomstotelijk: onder al wat leeft zijn mensen de grootste zeuren. Hoorde ik iemand zeggen (toen het na een lange, lange tijd van hitte en droogte twee uur! een beetje regende): ,,'t Begint me nou al te vervelen."
Gods geduld met ons moet wel van elastiek zijn.

JY GLO

in elektrisiteit, loodgietery en wekkers. Jy vertrou op verkeersligte, bus- en vliegtuigroosters, die vrieskas en die kaggel. Al hierdie dinge is feilbaar. God is jou vertrouwe meer waardig as die weervoorspeller! Tree terug in dié vertrouwe op Hom." Uit: Vertrou-op-God-therapie, door Carol Ann Morrouw en uitgegeven door Lux Verbi.BM in Kaapstad.

BIJ DE START VAN HET KERKENWERK

In een blad las ik een wervende oproep aan jongeren om mee te doen. Het volgende gleed als bijna vanzelf uit mijn pen.

OPROEP

Bijbelclubleden, opgelet:
het nieuwe seizoen wordt ingezet.
Het wordt weer te gek, het wordt weer zó…
geef je nu op voor de playbackshow;
doe het snel, voor je het vergeet,
bij de bar ligt een intekenlijst gereed.
De laatste avond… geen tegenvaller
en die barbecue was echt een knaller.
We hebben het machtig, we hebben het goed,
met playbackshow en barbecue de Heer tegemoet.

Als we nu eens ophielden met al die flauwekul en ons weer eens echt in de Bijbel gingen verdiepen.

WONDERE WERKELIJKHEID

Naar Openbaring 21: 1 - 6. Te zingen op de wijs van Lied 409 Liedboek: ,,Laat ons de Heer lofzingen."

Ik zag met eigen ogen
een wondere werkelijkheid.
De oude - weggeschoven -
verdween, viel uit de tijd.
De hemel en de aarde,
de zee, die dreigt en scheidt,
kregen een nieuwe waarde,
nu voor de eeuwigheid.

Toen kwam een stad van vrede,
op aarde in het zicht.
Een stad, een hof van Eden,
stralend van hemels licht.
Zo puur, zo onbedorven,
je keek je ogen uit.
Als door een man verworven:
een vrouw, pril als een bruid.

Toen liet een stem zich horen:
,,Juich, mensen, en wees blij!
Niets is meer als tevoren,
de Heer is heel nabij.
Er gaat iets nieuws gebeuren,
de dood is weggedaan,
geen mens hoeft meer te treuren:
Hijzelf wist elke traan."

,,Wat waar is moet geschreven,"
sprak God vanaf zijn troon.
,,Nu komt het nieuwe leven,
alles wordt heel en schoon…
Wie dorst heeft, die mag komen
tot Mij, de levensbron,
voor eeuwig bij Mij wonen,
zich koesteren in mijn zon."

JONGEMAN

tegen 
(onzichtbare) 
vader 
die er 
niet vet, 
niet cool 
uitziet. 

(Uit: Aan de Hand van september 2003).

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

27 augustus 2003

ONDERKOELD

Wij wonen gelukkig in een kinderrijke buurt. Dan kom je nogal eens in gesprek met van die jeugdige bewoners. Dat gebeurde j.l. zondag ook. Een paar meisjes van een jaar of 6,7 waren de stoep wat aan het vegen. Ik prees ze en toen zei één van de meisjes, zonder enige inleiding verder, dat ze de straat niet mocht oversteken. Omdat ze dan wel eens onder een auto kon komen en voegde ze eraan toe: ,,M' n zusje is jarig en vandaag hebben m' n vader en moeder geen zin in een dood kindje en een begrafenis." Navraag leerde dat het ze de daarop volgende maandag ook erg zouden vinden. Over kinderen blíjf je je verbazen.

MEER OVER KINDEREN EN DE DOOD

Ina (6): ,,Mamma, voor ik dood ga, wil ik nog één keer salami eten."
Er is een oude meneer overleden. Greetje (6) vraagt hoe dat kan. Haar ouders zeggen het niet te weten. Greetje: ,,Zeker aan wiegedood."
Maria (7): ,, Ik weet best wat je moet doen als je dood bent. Gewoon stil liggen, je ogen dichtdoen en je adem inhouden."
Naomi (5) verveelt zich in de kerk. ,,Ik ga nooit meer mee," zegt ze, ,,nou ja, nog één keer, als ik begraven word."

(Uit: ,,Waar zit je acute blindedarm?" Opmerkingen, uitspraken en vragen van kinderen).

 

DROEVIG MOOI

Haar leven lang heeft ze gehunkerd naar een kind.
En nu ze zich, dement, in ,,Avondrood" bevindt,
koestert ze aan haar platte borst een pop,
en praat met hem, haar ogen lichten op.

GEZELLE, ONVERGETELIJK

Gister gekeken naar ,,Toeren Tussen Torens", een programma met Michel van der Plas over Guido Gezelle, de onvergetelijk dichter. Aangrijpend blijft:

GIJ BADT OP ENEN BERG

Gij badt op enen berg alleen,
en …Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
O leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet!

GENADE, TEGEN DE KLIPPEN OPveenhof.jpg (35551 bytes)

Een paar jaar geleden kreeg ik van iemand 2(!) cassettebandjes met 1(!) preek van wijlen prof. C.Veenhof over Hosea 2:1 - 14. Ik was onder de indruk van de aangrijpende exegese, van de hartstocht en overtuigingskracht van de verkondiger.
Ik luisterde nog eens en schreef de tekst met veel hangen en wurgen (Veenhof improviseerde en maakte nogal wat uitstapjes) over. Ik heb die tekst nu in een eenvoudig uitgaafje laten verschijnen vanwege de indringende boodschap. Deze boodschap dat God, Schepper en Eigenaar van alles genadig is voor mensen die net doen of de wereld van hún is.
Wie € 2,00 overmaakt op bankrekening 692060316 t.n.v. C. van Baardewijk, Apeldoorn, krijgt de preek thuisgestuurd.

WOORDEN

 • Harmonium - ,,cirkelzaag des geloofs"
 • dominante dominé - ,,onzelieveheersbaasje"
 • slank meisje - ,,spichtwicht"
 • heel klein baantje - ,,achternevenfunctie"
 • achteloze zoen - ,,sleurkus"
 • langzaam fietsen - ,,schoorfietsen"
 • verdeeldheid zaaiende prater - ,,splijtzwamneus"

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

20 augustus 2003

WEBSITES OM TE BEZOEKEN

www.breinstormers.nl - geeft een beeld van tal van projecten voor kerk en samenleving. Verrassend. Laat u inspireren.
www.taalinstadenland.nl - streektalen in kaart. Kies maar een streektaal en u krijgt informatie. Via een klik kunt u ook b.v. plat Haags horen. Even schrikken.
www.meertens.knaw.nl - Informatie van het Meertens Instituut. Allerlei over de Nederlandse taal en cultuur.

,,HERE, U SIEN DWARSDEUR MY."

Vers 1 tot en met vers 6 uit Psalm 139 uit de Zuid-Afrikaanse ,,Nuwe vertaling."

,,Here, U sien dwarsdeur my,
U ken my.
Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit,
U ken my gedagtes,
nog voordat hulle by my opkom.
Of ek reis en of ik oorbly,
U bepaal dit,
U is met al my paaie goed bekend.
Daar is nog nie 'n woord
op my tong nie
of U, Here,
weet wat dit gaan wees,
U omsluit my van alle kante,
U neem my in besit.
Dié wete oorweldig my,
dit is te hoog vir my begrip."

DR. PHIL

Kent u hem? Ik sinds kort. Hij is psychiater of psychotherapeut of zo en heeft op de Amerikaanse televisie een show (wat een woord!). In Nederland wordt de uitzending overgenomen door Yorin, 's avonds om ongeveer elf uur.
In zijn show verschijnen mensen met allerlei soorten problematiek. Mensen met diep insnijdende problemen. Wat een ellende. Maar ook mensen met onvoorstelbare luxe-problemen. Nooit volwassen geworden - denk je soms. Niet te begrijpen dat ze ermee voor de buis durven komen.
Maar Dr. Phil - ik bewonder hem, hij kan goed luisteren -, is mild, begrijpend, maar ook niets ontziend. Hij heeft een talent om door allerlei vertoon heen te prikken. En hij geeft, tenminste zo komt het bij mij over, wijze en verstandige adviezen en wijst mensen nieuwe en begaanbare wegen. Zo helder en zo rechtstreeks zou pastoraat altijd moeten zijn, denk je dan

HIJ HEELT GEBROKENEN, VAN HARTE!

De dichter Anton Chardon schreef een gedicht voor een vriend met hartproblemen onder de bovenstaande titel.

Nu mijn hart gebroken is,
wees Gij, Heer, mijn ambulance,
spoedopname, ziekenhuis,
wees mijn operatiekamer,
wees Gij mijn chirurgenteam,
wees Gij mijn intensive care.

Laat de kerk mijn zusters wezen,
broeders, hulp in woord en daad.

Zie, ik ben totaal kapot:
U bent Heiland, U bent God.
Heer, als ik dan sterf van pijn,
laat het in Uw handen zijn!

VOOR EEN PRIKKIE

kocht ik pas ,,Het grote Beestenfeest" - de beste Trijntje Fops aller tijden - van
Kees Stip
. Daaruit:

OP TWEE ZWIJNEN

Twee zwijnen belden vol jolijt
de nachtredactie van De Tijd.
De redacteur sprak afgemeten:
,,Pardon meneer, wat wilt u weten?"
,,De tijd", sprak toen het leukste zwijn,
,,en dat we toffe jongens zijn."steltpot.jpg (31031 bytes)

U LOOPT STELT

en tegen de problemen met de stoelgang op. Dé oplossing: natuurlijk uit ,,Carelman Complete Catalogus van Verbazingwekkende Voorwerpen & Vernuftige Vindingen."

Klik op de figuur om hem te vergroten.

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

13 augustus 2003

STEL JE VOOR

,,Stel je voor dat u een huis hebt, van alles aan eten en drinken en noem maar op, rijk voorzien. U zit 's avonds met uw vrouw in de kamer, rustig in een luie stoel, en opeens komen er een stel kerels binnen. Ze zien u helemaal niet en ze rukken de kasten open en ze halen alles er uit en ze gaan koken en bakken en braden en richtten een tafel aan, ze gebruiken uw spullen en ze gaan eten en drinken tot ze er zat van zijn. Hoe zou u dat vinden?
Dat moet God elke dag van honderden miljoenen mensen verduren."
- Uit een binnenkort te verschijnen preek over Hosea 1; 1-14 van wijlen prof. 
C. Veenhof.

WARE AANBIDDING

Ware aanbidding ontstaat als je alle dingen die je vasthouden, loslaat en simpelweg zegt ,,Heer, hier hebt U mijn leven, en alle andere dingen doen er niet toe.'' Je geeft je leven over aan God en dan ineens wil je dat je leven alleen nog maar draait om het bouwen van Gods koninkrijk. Ik kan me niet voorstellen dat er een beter soort aanbidding bestaat.''
- Uit het wondermooie boekje ,,Aanbidding" door Michael W.Smith uitgegeven door Medema, Vaassen.

HIJ IS GODS BEELD

Naar Col.1- 15/20 - te zingen op wijs Liedboek, lied 299

God is een God die zich onzichtbaar houdt.
Maar in zijn Zoon is Hij ons heel vertrouwd.
Hij is het die Gods scheppingsmacht ontvouwt.
Halleluja. Halleluja.

Hij is Gods beeld; van alles doel en zin.
Hij is de eerste in Gods groot gezin.
Hij leidt als Hoofd ons zijn gemeente in.
Halleluja. Halleluja.

Hij daalde af in onze schuld en nood.
Hij vocht om 't leven met de grauwe dood.
En overwon. Zijn kracht is sterk en groot.
Halleluja. Halleluja.

Al wat bestaat, valt onder zijn gebied.
Het woont in Christus, die verzoening biedt.
Heer help ons leven met het nieuwe lied -
Halleluja. Halleluja.

HET LIEFDESGEBOD IN HET ROTTERDAMS

,,Hebbie medemens lief as je eige''

-EIGEN- WIJSHEDEN

 • Het was zo warm… alles wat een beetje mus was, viel dood op de grond.
 • De tand des tijds heeft behoorlijk aan m' n gebit geknaagd.
 • Hulp van kattige verloskundige - tangverlossing.
 • Spinalonga - locatie op Kreta waar vroeger melaatsen heen werden verbannen - Spinalonga is overal waar mensen worden geisoleerd en uitgestoten.
 • Op telefoonbeantwoorder: ,,Wilt u uw boodschap inspreken als u denkt echt iets belangrijks te vertellen te hebben. Het zal ons benieuwen…'
 • Al drinkend gooide hij zijn eigen glazen in.

dokus.jpg (53079 bytes)DAT HOORT NU EENMAAL ZO

Uit- dat hoort nu eenmaal zo…- kerkmensen in cartoons van Dokus. Uitgeverij Boekencenturm, Zoetermeer.

Klik op de figuur om hem te vergroten.

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

6 augustus 2003

ZIT ER EEN TWEEDE PERIODE VOOR BUSH IN?

Er is geen verstandig 
woord over te zeggen. 
Wel duidelijk is dat er nu al 
kandidaat-opvolgers staan te trappelen. 
Een ervan is de jeugdige René die we al 
actievoerend aantreffen op een overbekende locatie.

 

 

 

 

 

 

 

René verklaarde zich bereid nu reeds donaties in ontvangst te willen nemen ten behoeve van de te voeren campagne. Na beraad besloot hij even te wachten met het bekendmaken van zijn bank- èn gironummer tot zijn kandidatuur vastere vormen heeft aangenomen. Wie zou deze prille, bevlogen politieke idealist geen goede campagne en toekomst toewensen?

 

O, WAT SPIJT!

Het is al meer dan een halve eeuw geleden dat ik op de Rotterdamse markt een paar boekenweekgeschenken kocht. Ik betaalde er niet meer dan 1 of 2 dubbeltjes per stuk voor. 5 December naderde en ik moest voor één der familieleden een surprise maken. Ik kocht een klein cadeautje en kwam op het originele idee van een der boekenweekgeschenken (dat van 1934) het binnenwerk bijna in z' n geheel te verwijderen en daarin het presentje te verstoppen. Ik voegde er een briefje bij met de oorspronkelijke tekst: ,,Sint zat zwaar te denken/ wat hij Ida dit jaar moest schenken. Een flesje reukwater voor Da, dat vindt zij nog lekkerder dan vla." Of zoiets.
Liep ik vorige week op de Antiek-en curiosamarkt - bezoek die markt - in Apeldoorn en daar trof ik zo' n boekenweekgeschenkje aan. Verkrijgbaar voor de prijs van euro 450 (vierhonderdenvijftig euro) ,,Wat zei je?", vroeg mijn vrouw. Het was niet voor herhaling vatbaar.

OVER BOEKENWEEKGESCHENKEN GESPROKEN

Voor een liefhebber heb ik te koop Boekenweekgeschenk 1947 ,,De ontmoeting.'
Prijs 10 euro, inclusief porto. Belangstelling? bel 055 5418607.

NIEUWE LIEDTEKST

Naar psalm 42 - voor tijden van neerslachtigheid.

Zoals we hunkeren naar de intieme naaste,
zo hongeren we naar God.
Onze tafels zijn overvol,
onze huizen puilen uit.
,,Niet meer" , roepen we,
als ons hart overstroomt,
als het teveel is
wat ogen zien en oren horen.
Maar het meest benauwende:
dode goden, overal, onontkoombaar.
De dorst naar U, de Levende,
was die ooit zo kwellend?
Wanneer komen we in uw nabijheid?
Wanneer lezen we uw ogen,
vol liefde en vriendschap.
Wanneer lost ons verdriet op,
smelt onze schuld,
wist U onze tranen,
voelen wij uw hand op ons hoofd?
Er is geen dag, geen nacht,
zonder dat tranen ons brood zijn.
Omdat ze niet ophouden te vragen:
,,Waar is die God van jou?"
Uitschreeuwen willen we wat ons kwelt.
Ik dwing me te denken
hoe het is omringd te zijn door gelovigen,
bij wie de lof aan U van mond tot mond gaat.
We gaan gebukt
onder golven van wanhoop en onrust.
Maar de hoop blijft en de lof.
U bent toch de Levende, die bevrijdt…
Nu we treurig zijn en neerslachtig,
roepen wij U op in onze herinnering.
Nauwelijks houden we het hoofd boven water,
in dit ontluisterde oord,
in dit land van dood, duisternis en gemis
waar we gescheiden zijn van U.
En toch: we voelen uw hand op ons,
U voedt ons met woorden van genezing,
zodat we kunnen zingen in de nacht.
En toch weer moeten we zeggen: U vergeet ons,
en we vragen: ,,Waarom die kwelling,
die stekende pijn om dat sarrende vragen:
,,Waar blijft Hij, die God van jullie?"
O, God, wat zijn we depressief en bang.
Maar de hoop blijft en de lof.
U zet ons in het licht, U leidt ons in de waarheid,
U, de God van onze jubelende vreugde.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

30 juli 2003

WEBSITES DIE GEZIEN MOGEN WORDEN

Gunt u een vervolgde medechristen een bijbel of bijbelgedeelte? Klik dan op www.thebiblesite.org Het kost u niets.
Bent u alleengaand en gunt u uzelf een christelijke partner? Kijk eens op www.crosspoint.net 
www.zendingovergrenzen.nl biedt hulp aan kinderen en aan gezinnen en aan kinderen in tehuizen in Oost-Europa
Nieuw: website van Peter Scheele:. www.onbekendegod.nl God, die voor velen onbekend is, is op zoek naar mensen (m/v)

,,DE OOGST IS WEL GROOT MAAR…"

,,Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst." (Matth. 9: 37, 38)
Gevraagd: arbeiders, maar ook bidders, bidders voor:
  kinderen in prostitutie en porno, meisjes in de knel
  kinderen in jeugdgevangenis
  vervolgde kinderen
  weeskinderen door aids
  kinderen in oorlogslanden
  ,,verdwenen kinderen" uit Mexico, waar niemand om geeft
  kinderen in sekten
  zieke kinderen
  kinderen in occultisme
  straatkinderen
  mishandelde kinderen
  kindsoldaten
  kinderen in hongersnood

GEDROOMD

Het was een uur of half elf. Sinds acht uur zaten we met een man of twintig in de kerkenraadskamer. Een beetje landerig dronken we de ene bak koffie na de andere.
Plotseling grote consternatie. Iemand, helemaal geen lid van de kerkenraad, kwam onaangekondigd, zonder op de deur geklopt te hebben, binnen. Het werd doodstil.
De figuur keek ieder van ons persoonlijk aan. ,,Dit is de derde keer dat jullie met twintig mensen vergaderen of het orgel al dan niet uitgebreid moet worden. Als het bij drie keer blijft dan besteden jullie daar in totaal 180 uur aan. En zo wordt er in het hele land uren, dagen, maanden, jaren vergaderd. Vaak nodig. Nog vaker onnodig.
Staan jullie er wel eens bij stil dat talloos veel mensen, evengoed kinderen van Mij,
hunkeren naar een goed gesprek over Mij, over mijn Vader, over ons Woord? Weten jullie dat ze een diep verlangen hebben naar contact, naar bemoediging, naar troost? Realiseren jullie je hoeveel mensen, jong en oud, eenzaam zijn? 180 uur…
Er zijn kerken waar jaar in jaar uit gepraat wordt over samengaan met elkaar of niet samengaan. Jaar in, jaar uit. Mensen, die Ik geroepen had, om herder te zijn doen niet veel anders dan vergaderen... Maken jullie van het huis van mijn Vader niet veel te veel een vergaderzaal, een congrescentrum, een administratief bolwerk? Ik vraag maar." 
Hij keek niet boos, wel treurig en vertrok even snel en geruisloos als hij gekomen was. We waren verstomd. En dat orgel kon ons voorlopig gestolen worden.

GELEZEN

,,Als u in hoog tempo depressief wilt raken, moet u een heleboel scienfictionfilms gaan kijken." (Charles Colson in ,,Nederlands Dagblad" 29.7.2003)
De kleindochter van Dorothé Sölle wilde weten waar ze was toen ze er nog niet was. Sölle wist geen antwoord te gevan dan ,,Kind, ik was verborgen in God."
Dezelfde Sölle: ,,Is het niet zo dat we allemaal ziek zijn van verlangen naar God?"
,,Alle mensen worden als origineel geboren. De meeste sterven als kopie."
,,Kerk - hinkende gemeente met vermorzelde hielen."

OOK GELEZEN

Sikkels klinken.
Sikkels blinken.
Ruisend valt het graan.
Als je iemand weg ziet hinken,
heeft hij het fout gedaan.

(Coos Neetebeem)

Aan juffrouw Oomen

Niet ranker rijzen ginds in Rome,
de zuilen der Sint Pieterskerk.
Dan, stil aanbeden juffrouw Oomen,
uw onvergetelijk benenwerk.

(Godfried Bomans)

VOOR DE VACANTIE

Bent u koortsachtig op zoek naar een tent. Enkele tips uit ,,Carelman Complete Catalogus van Verbazingwekkende Voorwerpen & Vernuftige Vindingen."

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

23 juli 2003

WEBSITES DIE GEZIEN MOGEN WORDEN

U kunt uw handtekening nog zetten op de protestpetitie, zie www.stopdeporno.nl Een aantrekkelijke en belangrijke website is www.zoaweb.org ZOA is ook blij met iedere Air Miles-spaarder. Bel hiervoor de afdeling Voorlichting 055 3680838.
Hebt u belangstelling voor Hollands aardewerk en porselein (Zaalberg, Regout, Groeneveldt e.d.) … bezoek de fraai ogende site www.harpo.nl 

IK GA OP REIS EN NEEM MEE… NIETS!

Toen ik de grens passeerde,
vroeg Hij:
,,Nog iets aan te geven?"
Ik liet mijn lege handen zien.
,,Ga maar gauw naar binnen",
zei Hij vrolijk.

PSALMENLIEFHEBBERS OPGELET!

Het omvangrijke standaardwerk ,,De Nederlandse psalmberijmingen van de souterliedekens tot Datheen" - met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk,
is verkrijgbaar bij Boekhandel Van den Tol in Dordrecht voor maar €  5,90.
Lees ik dat goed? Ja, dat leest u goed. Het is drastisch in prijs verlaagd.

EEN WERELD VOL PROBLEMEN

Helaas, ja. Maar Nederland heeft ze ook. Ik denk even aan Het Probleem Van De Verwilderde Zwerfkatten. Daar moeten we niet te min over denken. Tienduizenden, moeten er zijn. Maar de oplossing komt in zicht. Ze worden gevangen, gesteriliseerd en weer gedumpt in het zwerverscircuit. Op de lange duur moet dus hun aantal verminderen. Waarom niet een aantal gevangen en ,,in slaap gebracht?" Dat is toch eenvoudiger en goedkoper.( ,,Kattenhater" - denkt u misschien. Nou, ik ben niet gek op die beesten, maar daarover gaat het niet.) Achterdochtig als ik ben denk ik dat gewoon de moed ontbreekt voor zo' n ,,inlatenslapenactie." Er zou een orkaan van protest opgaan. Katten doden? Vreselijk.
Dat er niet onophoudend vele, vele ongeboren mensjes gedood worden - wat een gruwelijk kwaad in de ogen van God moet zijn - wie hoor je daarover? Enkelingen, naar wie vrijwel niemand luistert. Dat is pas een probleem!

DEPRESSIVITEIT

Zie bij www.keesvanbaardewijk.nl (v/h www.relicard.com ) onder ,,boeken": ,,Brief aan Ingrid." Een eenvoudige handreiking aan hen die te maken hebben met depressiviteit.

UITSPRAKEN

,,Voordat iemand van je hield, hield God al van je." (Henri Nouwen)
,,De mens heeft geen vrije wil. God pakt hem bij de kraag en maakt zijn wil vrij." (Luther)
,,Geaborteerde vrouwen weten later altijd (of heel vaak) hoe oud hun kind nu zou zijn." (Thamara Benin)
,,Je bent een rund als je met zo' n stiertje stunt." (Ds. J.J. Arnold in een preek over Exodus 33)
,,Spanningen ontstaan door de manier waarop je ergens op reageert. Kijk naar de feiten." (H.S.Young)

WILT U IN M' N POESIEALBUM SCHRIJVEN?

Als u dat gevraagd wordt, hebt u misschien iets aan onderstaande tekst.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

16 juli 2003

WEBSITES DIE U EN VOORAL JIJ NIET MAG MISSEN

Jongeren doen zichzelf tekort als ze onbekend blijven met de ,,Jongerenmuurkrant".
www.muurkrant.org 
Er zijn nog meer edities: voor kinderen en tieners, en ook is er een editie ,,gemeente en zending", en ,,omroep- en kerkredactiemuurkrant."
Wie www.kiviveonline.nl bezoekt, zal het niet bij één keer laten en wie al niet geboeid was door Michael W.Smith wordt dat zeker na het bezien van www.michaelwsmith.com 

GELEZEN

Roy Clements schreef een werkelijk geloofsopbouwend boek ,,Zingen uit ervaring". De hoogte-en dieptepunten van het leven, gezien door het oog van de psalmisten. Hoofdstuk 1 is getiteld ,,Depressie'' en handelt over Psalm 42 en 43. Hij schrijft daarin o.a. ,,Het is een goede zaak om positieve herinneringen uit het verleden te voeden. Om een dagboek bij te houden, een ,,dagboek van de ziel" zoals de oude puriteinen het uitdrukten. Want wanneer je je down voelt, kan het lezen daarvan je opbeuren." Een waardevol advies, lijkt me. ,,Zingen uit ervaring" is een uitgave van Novapres, Hoenderloo ( www.novapres.nl )

APOCRIEFE BOEKEN

Een verpleegkundige vertelde: ,,Op zaal lag een oude meneer van ruim negentig. Op een avond was hij erg treurig gestemd. Op mijn vraag naar de oorzaak zei hij dat hij zo' n last had van ,,apocriefe boeken" die hij gelezen had. ,,Apocriefe boeken", wat bedoelt u daarmee? Dat waren volgens hem boeken die hem innerlijk bezoedeld hadden. Gevraagd naar auteurs noemde hij met name Van het Reve en Wolkers."
Ik riep mezelf nog maar eens op kritisch te zijn bij de keuze van m' n lectuur.

NIET TE GELOVEN

Precies op de dag
dat m' n vader hoorde
dat z' n dagen geteld waren,
menselijkerwijs gesproken,
viel het roestig emailbordje,
z' n beroep aanduidend,
van de voordeur.

Als iemand je zoiets vertelt,
geloof je het niet.

(Uit: ,,Bach kon zijn geluk niet op." )

OOK GELEZEN

De dominee houdt een prachtige preek over een tekst uit een brief van Paulus. Na afloop wacht een klein jochie hem op. Dominee: ,,Zo joh, wou je me wat vragen over de preek." ,,Nee dominee, maar ik wou vragen of ik de postzegels van die brief kan krijgen."

Een moeder trof haar zoon in bed aan, terwijl hij al lang op school had horen te zijn.
Ze commandeerde hem direct naar school te gaan, of anders twee goede redenen te geven om zulks niet te doen.
,,Ten eerste vinden de kinderen me niet aardig en ten tweede vinden de leraren me helemaal niet aardig. Geef mij nou maar eens twee goede redenen waarom ik wel naar school zou gaan."
,,Nou, ten eerste ben je veertig en ten tweede ben je rector."

HOOFD - EN AANGEZICHTSPIJN

kan vreselijk zijn. Een ramp. Een heel goede bekende van me tobde er ook mee. Tot de dokter, om iets anders te bestrijden, hem beta-blokkers voorschreef. Geleidelijk verdween de pijn. Later hoorde hij dat dat bij anderen bekend was en dat een gezaghebbend Amerikaans geneeskundig tijdschrift beta-blokkers ook als bestrijders van hoofd-en aangezichtspijn propageerde.
Amitryptiline wordt voorgeschreven als middel tegen bedplassen en depressies (!). Wordt u niet geplaagd door een van beide maar wel door zenuwpijnen overlegt u eens met uw dokter. Amitryptiline werkt uitstekend om zenuwpijn te bestrijden.

WAARSCHUWING

Wij mogen ons verheugen over een uitstekend stelsel van rioleringen. Helaas belandt daarin niet alleen datgene waarvoor dat stelsel bedoeld is. Het blijkt dat daarin ook een plaats vinden overbodige dieren, door het toilet gespoeld en ook ontsnapte dieren. Het valt te vrezen dat een levendige fauna zich ook in die contreien onder ons bevindt. Bekend werd het geval van een slang van twee meter die uit een toiletpot opdook. De vrouw die dit moest meemaken beleefde de schrik van haar leven. Buitengewoon onaangenaam, juist wanneer men zich in een extra kwetsbare positie bevindt. Ik raad de lezers ernstig aan voortaan, alvorens men zitting neemt, even achterom te zien. Het kan u veel leed besparen. Men zij gewaaschuwd!

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

9 juli 2003

INTERESSANTE WEBSITES

www.eas-lectuur.nl  - als u op zoek bent naar anderstalige christelijke lectuur
http://gedichten-forum.zapto.org - u bent ingenomen met een door u geschreven gedicht en wilt dat anderen laten lezen. Geef het door aan deze site.
www.iconbazaar.com - met een grote hoeveelheid decoratieve afbeeldingen
www.relicard.com (bestaat niet meer) - onder ,,cards" vindt u teksten van gedichten. Ik wijs er nog eens op dat die vrij overgenomen kunnen worden, natuurlijk wel met bronvermelding.

TWIJFEL

Het schoot me pas weer te binnen. Ik liep een keer te wandelen met een vriend, een oudere dominé. Hij stond ineens stil. ,,Stel je nou 'es voor, Kees, dat het allemaal niet waar is. Dat God niet bestaat. Dan heb ik alles voor niks gedaan."
Maar direct daarop: ,,Wat een onzin. God is er wél."
Die schrik overvalt mij ook nogal eens. ,,Het kan gewoon niet: dat er Iemand is die alles in handen houdt. Het is te mooi om waar te zijn."
Dat gaat vaak samen met een onmiddellijke correctie: ,, Als er Iemand echt aanwezig is en zijn tegenwoordigheid laat blijken is het God wel."
Het trof me onlangs te lezen dat veel mensen dat schijnen te hebben. Er over nadenkend geloof ik dat het te maken heeft met de wereld waarin we leven: die heeft God uitgebannen. Nou ja, dat klopt natuurlijk niet. Ja God laat zich een beetje uit zijn eigen wereld verdrijven…
Maar het is wel zo dat je in onze samenleving zo weinig sporen van God ziet. Als je b.v. in zo' n afschuwelijk winkel- of koop-en-graaicentrum loopt. Als je kranten leest, als je t.v. kijkt .
Misschien is die twijfel wel tegelijk geloofsbeproeving èn verleiding. Want God is er, daar valt niet aan te twijfelen, maar de boze is er ook. En die is altijd bezig om zijn aanhang te vergroten.

OVERLEVEN OF HERLEVEN

Op de landelijke dag van het Evangelisch Werkverband in de Grote Kerk van Apeldoorn sprak Otto de Bruijne over ,,Overleven of herleven." Uit zijn toespraak:
,,Ik geloof niet dat de God van Abraham, Isaäk en Israël, de Vader van Jezus Christus Europa verlaten heeft, maar wel dat Hij Zich verborgen houdt. Hij verbergt Zich om Europa uiteindelijk tot ontzetting te brengen over de consequenties van een reeds lang geleden ingezette weg. Hij verbergt Zich ook om kerk en christenen te lokken in de woestijn, en om het dal te maken tot een deur der hoop.
De vraag is of wij ons eerst - voordat we toekomen aan de antwoorden, plannen en daden om onze samenleving publiek en massaal opnieuw met het Evangelie te bereiken - willen laten lokken in de stilte, de inkeer, het zelfonderzoek, het afleggen van de franjes, de door mensen gemaakte muren. Dit proces van loutering, zoeken en vinden van de Verborgene, is de weg tot geestelijke vernieuwing, en dat is ook de reden van Gods verbergen in Europa."

KLEINE VLINDER

Fictieve brief van een vrouw aan een op 13-jarige leeftijd omgekomen vriendinnetje.

VOOK (Vereniging Ouders Overleden Kind): ,,Bijzonder aanbevolen" 
VISIE (EO): ,,Klein, maar aangrijpend boekje. Heel belangrijk voor mensen die onverwerkt verlies met zich meedragen."
ISBN 90-5798 0827, € 5,95, in de boekhandel. 

TWEEDE DRUK ZOJUIST VERSCHENEN!!

GELEZEN EN GEHOORD

Feministische vrouw op t.v.: ,,De bijbel zegt: ,, Als uw oog u ergert…" Tegenwoordig: ,,Als uw kind u ergert, ruim het op in de creche."
,,Menigeen ligt begraven naast het plantje, dat zijn leven had kunnen redden."
,,Pastoraat is meelopen met iemand voor wie het eb is."
,,Liever: ,,Wein, Weib und Gesang" dan bier, man en gebrul.
,,Mannen zijn als uien. Je pelt vel voor vel af en wat overblijft is om te huilen." (Niet mee eens).

U GAAT OP VACANTIE

en wilt ruimte besparen in uw koffer… Weer zo' n waardevolle tip uit ,,Carelman Complete Catalogus van Verbazingwekkende Voorwerpen & Vernuftige Vindingen."

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

2 juli 2003

GEHOORD

,,Heer, ik leef van rijke zegen,
van pensioen en aow,
heb ik dat voor mezelf gekregen
of deelt een ander daarin mee?"

ANTWOORDEN 

Aardrijkskundige puzzel van 25 juni: 
Dodewaard / Hattem / Benschop / Rotterdam / Boskoop / Vogelenzang / Papendrecht / Nieuwkoop / Monnikendam / Geleen / Aalsmeer.

KIJKT U OOK EENS OP DEZE WEBSITES

www.antonbremer.nl  Nieuwe site. Opgezet vanuit de behoefte te getuigen van het christelijk geloof en dat te delen met anderen
www.vita-nova.nl  Christelijk relatiebureau te Apeldoorn
www.christelijkekinderboeken.nl  Informatie over het christelijke kinderboek en over de Werkgroep Christelijke Kinderboeken.

MUSICAL ,,JONA"

Uit een poging tot het schrijven van een musical over Jona een tekst. Deze tekst wordt ,,gerapt" door een land- en volksgenoot van Jona, die evenmin als deze veel op heeft met Ninevé.

,,Ninevé…
ach en wee.
Wees op je hoede
Voor hun woede.
Vallen ze aan,
Dan is ' t gedaan.
Wat alleen telt,
Is geweld.
Ninevieten,
Rovers, bandieten,
Sadisten, barbaren,
Nooit te bedaren.
Ninevé,
Stad van gruwel,
Stad van bloed.
Alleen naar kwaad,
Staan hun handen goed.
Alles en iedereen slachten ze af …

Geef ze, Jahweh, hun verdiende straf!"

GELEZEN

Chirurgen dragen handschoenen om geen vingerafdrukken na te laten.
Is er intelligent leven in de lerarenkamer?
Kaalhoofdige: iemand met opgeruimd voorkomen
Wie trouwt kan de zorgen delen die hij eerst niet had.
Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil lopen.

ZACHTE REGEN

Terwijl ik dit schrijf, regent het zachtjes. Toon schreef daar een versje over:

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

25 juni 2003

VAKANTIE-AFLEVERING

HIER KIJKT U NIET VAN OP

als u in de vakantie een dierentuin bezoekt. Maar dat zou u wel doen als u de volgende dieren waarnam:

Een af-en toekan, een roomijsbeer, een gestampte potvis, een rukwindhond, een kantkoekkoek, een ware kerkuil, een bloemkoolmees, een hoog-van-de-torenvalk, een dag- en nachtegaal, een voorwasbeer, een kant noch walvis, een snotneushoorn, een slaolifant, een 's Gravenhagedis, een meiregenworm, een schapenwolaap, een zuiderzeeëgel, een ijskonijn, om over andere maar te zwijgen.

EEN LANGE, ZACHTE ZOMERAVOND

U zit gezellig bij elkaar met familie, vrienden e.d. hand rond pilsje, knabbelnootje binnen handbereik. Het gesprek kabbelt rustgevend voort. Plotseling krijgt u aanvechting: u wilt de aardrijkskundige kennis van de anderen testen en u laat ze de volgende zinnen aanvullen:

 • Liever een levende herbergier dan een …...
 • Ik rende achter een muis en ik …..
 • Ik sla Jan liever dan dat ik …..
 • Jij damt slecht maar ik geef toe dat ik nog …..
 • Ik pluk liever één bloem dan dat ik een hele …..
 • Apen krijsen in ,,Apenheul" maar bij Haarlem hoor je …..
 • Hij vist graag met reformatorischen terwijl hij niet graag naar …..
 • Ik ga graag naar rommelmarkten omdat ik niet graag iets …..
 • Ik hou best van schaken met nonnen terwijl ik niet graag met…..
 • Iedere dag komt de buurvrouw iets halen wat ze tekortkomt. Maar ik hou niet zo van dat ….
 • Ik smeer liever een broodje dan dat ik een …..

De juiste antwoorden in de volgende aflevering.

ER IS EEN FEESTELIJKE BIJEENKOMST

en u wilt iets leuks doen. Misschien is de volgende brief aan het Ministerie van Defensie bruikbaar.

Aan de minister van defensie.

Exellentie,

Door deze heb ik de eer, u mijn uiterst zonderlinge toestand uiteen te zetten.
Mijn vader en ik woonden samen en we bezaten een radio en TV.
Hij was weduwnaar, en ik ongehuwd.
Beneden ons woonden een weduwe en haar dochter.
Beide schoon van uiterlijk en zonder radio en TV.
Ik werd verliefd op de weduwe en trouwde haar.
Mijn vader trouwde de dochter van mijn vrouw.
Toen begon de ellende.
Daar mijn vader de dochter van mijn vrouw trouwde, dus ook mijn dochter, is mijn dochter nu mijn moeder.
Ik ben echter tegelijkertijd haar vader, omdat ik met haar moeder getrouwd ben.
Verder werd mijn vader ook de schoonzoon van mijn vrouw en ik dus zijn schoonvader, aangezien ik met de moeder van zijn vrouw getrouwd ben.
Maar dat is nog niet alles.
Mijn vrouw kreeg inmiddels een zoon.
Dat is ook mijn zoon, maar tevens de broer van mijn schoondochter, omdat zij een dochter van mijn vrouw is.
Hij is dus ook de zwager van mijn vader en mij.
Ik ben dus de neef van mijn zoon.
Dus ook de neef van mijn schoondochter, omdat zij een zuster van mijn zoon is.
Dus mijn schoondochter is ook mijn tante.

Het wordt nog erger!

De jonge vrouw van mijn vader werd moeder en haar zoon werd dus mijn broer.
Mijn zoon is oom van mijn kleinkind, omdat hij de broer van mijn dochter is.
Mijn vrouw is zijn grootmoeder, want zij is het kind van haar dochter.
Ik ben dus zijn grootvader.
Aangezien de grootvader van mijn broer ook de mijne is, ben ik dientengevolge mijn eigen grootvader.
Aldus veroorloof ik mij, exellentie, u te verzoeken mij van dienstplicht te ontheffen.
De wet laat immers niet toe, dat een vader, diens zoon en kleinzoon samen onder de wapenen dienen.


Met de meeste hoogachting, teken ik,
  .....

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

18 juni 2003

GELEZEN

 • Ida Gerhardt: ,,Een kind is een muis in het nauw als de machtigen samenspannen."
 • Uit een preek over Jesaja 6, Jesaja: ,,Ik kom met modderschoenen zijn lichtpaleis binnen."
 • Uit een preek over Johannes 10: ,,Dan zijn de sterren opeens geen sterren meer, maar gaten waar het licht van de hemel doorheen schijnt."
 • Uit een preek over Mattheus 20: ,,Zo is het ook met iemand die asiel zoekt in het koninkrijk van God. Ook dan moet je een nieuwe taal leren: de taal van het koninkrijk."
 • Uit een preek over Job 42: ,, De verlossing in Jezus Christus hoort niet tot de universele rechten van de mens."

BELANGRIJKE WEBSITES

Porno is overal. Hebt u er langzamerhand ook zo' n moeite mee? Teken de petitie op www.stopdeporno.nl 
Een nuttige site voor jongeren die begeleiding nodig hebben is www.timon.nl 
Stichting Timon, een diaconaal project, biedt 24-uurs opvang en ook begeleiding en advies.
Een zeer uitgebreide website met informatie over alles wat ,,Joods" is: www.joods.nl 

ONTMOETING

Onderweg van Tell Aviv naar Haifa in Israël sprak ik een keer een oude rabbijn en schreef daarna het volgende:

Met een enkel woord als sleutel,
opende hij de deur naar een inferno.
Hij rilde, zag opnieuw vlammen
en zijn ogen vernauwden zich.
,,Bergen Belsen", zei hij,
,,meine ganze Familie ermördet,
solche kleine Kinder",
wees hij,
,,und ich allein…"

Nee God, ik zeg niets:
want wee wie met zijn Maker twist.
Maar leg uw hand, leg alstublieft uw hand,
op hen die overleefden maar nog dagelijks sterven.hij komt.jpg (48599 bytes)

UIT ,,HIJ KOMT"

,,Hij komt" is een bundeltje met teksten, voordrachten en lezingen verschenen bij gv. het 20-jarig bestaan van de Prot.Chr.Auteursvereniging Schrijvenderwijs op 25.5.2002. Van mijn hand hieronder ,,de brief" ,,Lieve Vader".

LIEVE VADER
 
Mijn hele leven heb ik Uw naam aangeroepen, U dingen voorgelegd, wensen aan U kenbaar gemaakt, U vergeving gevraagd en U gedankt. Zo hebt Uzelf onze omgang geregeld en zo was en is het goed.
Nu wil ik het één keer anders doen. Ik wil U graag schrijven...
Ik ben op dat idee gebracht door koning Hizkia, U weet wel. Hij legde een brief voor Uw aangezicht en dat U die gelezen hebt is wel duidelijk geworden.
Ik twijfel er niet aan dat U ook mijn brief zult lezen, zo verward als die is. U bent de Enige die dat echt kan. U leest niet alleen wat er staat, nee, ook de woorden die er niet staan leest U en ook de woorden achter de woorden en dat wat tussen de regels staat.
Wat ik U schrijf is als een zucht. Eén van de talloos velen die U altijd maar door, altijd maar door, uit de schepping bereiken.
Eigenlijk weet ik niet eens wat ik U naar behoren schrijven moet. Ik probeer het maar. Wel met een beroep op Uw belofte dat de Heilige Geest te hulp komt.
U woont in een Koninkrijk van licht en liefde en U heerst daar met macht en majesteit. Idereen houdt op een voor ons ongekende manier van U en van elkaar. Er is geen spoor van haat en afgunst en van geweld.
Wij wonen op aarde waar het vaak donker is, onrustig, gevaarlijk, bedreigend en waar boze machten regeren.
Ik hoef U niets te vertellen. U ziet en hoort alles. 's Avonds van acht uur tot half negen voornamelijk krijgen wij ons deel, voor U is het journaal een journaal zonder einde. Wij horen en zien, ik noem maar wat: de klacht en het gehuil van kinderen op de vlucht, de lege ogen van de van honger stervende kleintjes, radeloze mensen bij resten van huizen, cynische krijgsheren die over lijken gaan, verlaten kinderen, opgejaagde mensen, razende mensen die aanvallen en verwoesten, het nagebootste hoofdje van het meisje van Nulde, de op het diepst vernederde vrouw die uit de prostitutie wil maar niet weet hoe, al die verlaten kinderen en die opgejaagde mensen...
Maar dit alles is nog maar weinig bij wat U hoort en ziet. Wij hebben voortdurend hartzeer maar Uw hart moet wel bréken, bij al die rampen en verschrikkingen en dat mateloze verdriet.
Wij hebben het gevoel dat het eind van de tijd over ons gekomen is en we hunkeren naar de komst en de openbaarwording van U en Uw Zoon. Wij zullen niet weten wet we beleven als we de overweldigende glans van Uw majesteit zien en eindelijk de vrede ervaren die altijd onbereikbaar was.
Als iemand zegt: ,, Hoor!, zijn voetstappen", dan zeggen we ja. Als we goed luisteren klinken ze ons steeds harder in de oren.
Ook via een andere weg verwachten wij Uw komst. In Uw Woord is er een deur op een kier opgengegaan en dat is genoeg voor een levenslange hunkering. Er is ook een vermoeden in ons en een hooggespannen verwachting.
Uw Zoon verzekert ons: ,, Zie, Ik kom spoedig." En wij bidden om die komst en zeggen: ,, Verlosser, kom, de wereld wacht" en we maken uitnodigende gebaren. ,, Maak toch haast. Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht, van Uw vertroostend aangezicht. U ziet toch dat veel van Uw kinderen het water tot aan de lippen komt. Hoe moeten we verder in deze wereld? Zullen onze kinderen en kleinkinderen het volhouden? En denkt U ook eens aan Uzelf. In de nieuwe wereld zult U nooit meer gehoond en gelasterd worden. En dan bent U eindelijk alles in allen. Dan hoeven ook U en wij al die ellende niet meer te zien. Woorden als ,, lijden" en ,, dood" horen dan bij een dode taal.
Zo vragen en roepen wij.
Ook ik.
En ik meen het. Ik verlang naar Uw komst, werkelijk. Maar, eerlijk gezegd, ik zie er ook tegenop. De totale verandering, de schokkende gebeurtenissen die samengaan met Uw komen. Diep in m' n hart heb ik er angst voor. Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik bid: ,, Kom haastig!" en tegelijk flitst het door me heen: ,, laat het nog even duren".
Ïk weet dat de wereld een doodzieke patiënt is die schreeuwt om een dokter. Om U?
Ik verlang naar U en ik hoop op wat uitstel. Want ik zie wel een woestijn vol dolenden maar ik leef zelf in een oase. Persoonlijk heb ik niet zoveel te klagen, eigenlijk.
Er is nog iets anders. ,, Verlosser, kom! zodra de tijd vol is." Maar in stilte herinner ik U aan de namen, die ik U al zovaak heb voorgelegd. Vader, verander hun harten, alstublieft!". Ik gun ze zo dat ze erbij zijn als U verschijnt in heerlijkheid. Ik gun ze zo dat ook hun tranen worden afgeveegd. Ik gun ze zo dat ze getuige zijn als allen hun schatten en gaven Uw Koninkrijk binnendragen. Ik gun ze U zo graag. En U gun ik een schare die niemand tellen kan.
 
Wat moeten we toch vragen? We weten niet goed wat we moeten bidden. Ach, leer ons arme dwazen, hoe we dat doen zullen.
 
Kees

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

11 juni 2003

                                                      benb.jpg (12391 bytes) 

Mooie boekenkast, zegt u. Ja, ja, er zit van alles in. Maar wat helaas ontbreekt zijn de vrijwel eerste Nederlandse stripverhalen ,,Bulletje en Bonestaak." Toen ik die boekjes (van A.M. de Jong) vroeger las en herlas en herlas (enz.) ging letterlijk alles aan me voorbij. Alleen die lat en die dikzak bestonden nog voor me. Ik wou dat ik ze nog eens kon lezen. Ik hoor het graag als iemand ze voor een schappelijk prijsje van de hand wil doen.

ZUCHT

Soms,
op een overvol strand b.v.,
kan ik haast niet verder en
overvalt me een grote treurigheid.
Al die leuke, blote kindertjes,
wie vertelt ze nog van Jezus…?

INTERESSANTE WEBSITES

www.c-cards.tk - fotokaarten met Bijbeltekst - ook om te versturen
www.oneway.nl - site met veel ,,christelijk" nieuws en - informatie
www.chris.nl - houdt u op de hoogte van Chris' kinderwerk
www.relicard.com (bestaat niet meer) - biedt een paar koopjes.

RELATIVITEIT

Leer van gisteren - geniet van vandaag - verheug je op morgen.
Motto van onze afdeling: wij maken nooit fouten, maar maken alleen leermomenten mee.
(Ingezonden door Jelle van Baardewijk, Hoogvliet. Bedankt, Jelle).

ZUCHT (van opluchting)

Op 21 mei j.l. schreef ik over Luther en zijn lelijke tractaat ,,Over de Joden en hun leugens". Een lezeres van deze weblog reageerde en schreef - tot mijn opluchting - dat Luther dit tractaat teruggenomen heeft. Hij heeft zich ook duidelijk uitgesproken tegen lichamelijk geweld tegen Joden.
Zij vertelt verder dat er vroeger aan de kerk van Wittenberg een relief heeft gehangen waarin in het Hebreeuws de Naam van God gecombineerd stond met het woord ,,varken", de z.g. ,,Judensau". 
Interessant is om eens te kijken op www.wittenberg.de/nl/seiten/virtuell 

WOORDEN EN HUN BETEKENIS

Jeneverbes - drankzuchtige oude vrouw.
Zoetekauw - soort vogel.
Pensioengat - waarop je comfortabel zit na gedane arbeid.
Tangverlossing - hulp bij bevalling door pinnige verloskundige.
Spichtwicht - bijzonder tenger meisje.

,,IK WIL GOD ZIJN OM NIET TE VERGAAN"

Pas las ik in Marsmans' biografie. Daarna pakte ik voor de zoveelste keer z' n ,,Verzamelde gedichten." Marsman heeft bijna geschreeuwd: ,,Ik wil God zijn om niet te vergaan."
Ik wil niet God zijn (ik heb trouwens niets te willen) maar ik wil ook niet vergaan.
Ik wil wel sterven en zal dat ook wel moeten, maar ik wil wel bewaard blijven.
De gedachte voor altijd te moeten verdwijnen, kan je gek maken. Maar gelukkig zal dat ook niet gebeuren, dat verdwijnen.
In Galaten 2: 20 staat: ,, …maar Christus leeft in mij.". Dat is wat. In mij leeft mijn grote Broer, die eeuwig leven in zich heeft en het ook aan mij geeft.
Dus al moet je sterven, het eeuwige leven, dat trouwens al begonnen is, zal voortgezet worden. We blijven bewaard. Bewaard om bij God te zijn.

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

4 juni 2003

INTERVIEW MET PREDIKANT.

Interviewer (I) - Predikant (P)
I :   U bent predikant?
P:   Ja, ik heb een goede opleiding
I:    Wat is uw meestgeliefde Bijbelverhaal?
P:   De barmhartige Samaritaan.
I:    Wilt u het eens vertellen?
P:   Natuurlijk. Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho en hij viel tussen de dorens. Toen hij daar zo zat, zei hij tegen zichzelf: ,,Ik moet opstaan en naar mijn Vader gaan." Hij stond op en ging. Maar onderweg viel hij tussen de stenen. Weer zei hij: ,,Ik moet opstaan en naar mijn Vader gaan." Hij stond op, zette zich op een ezel en vervolgde zijn weg. Toen hij door een woud trok, raakte zijn haar verstrikt in de takken van een grote eik, zijn ezel liep door en hij bleef hangen tussen hemel en aarde. Toen kwam Delila, knipte zijn haar af en hij viel tussen het onkruid dat opkwam en dat dreigde hem te verstikken. Toen liep hij verder en kwam in Jericho. Daar stond op een balcon Izebel. Hij riep naar de mensen: ,,Gooi haar naar beneden" en dat deden ze. Hij riep weer: ,,Gooi haar voor de tweede keer naar beneden" en dat deden ze. Hij riep: ,,Gooi ze voor de derde keer naar beneden" en dat deden ze. Toen ze de stukken opraapten, konden ze er twaalf manden mee vullen. En de vraag is: ,,Wiens vrouw zal ze zijn in de opstanding?"
(Overgenomen uit een Australisch kerkblad)

INTERESSANTE WEBSITES

www.crosspoint.net - een nieuwe manier van ontmoeten voor Nederlandse christenen - m.n. voor alleengaanden
www.nederlands.nl - voortdurend nieuwe verhalen en gedichten. Wie publicatiemogelijkheden zoekt, kan hier terecht
www.thebiblesite.org - geef een Bijbel aan een vervolgde medechristen
www.thehungersite.com - geef een maaltijd aan een hongerige.

LIED OVER HUWELIJK EN GEZIN

Looft God, Hem die eeuwig leeft,
voor het leven dat Hij geeft.
Hij roept mensen bij de naam,
laat hen voor elkaar bestaan,
laat hun 't leven samen delen,
gaat hen voor, leest hen de wet,
is hun tot een Heer, die redt,
en wil hen als Herder weiden.

Looft God, Hem die eeuwig leeft,
voor het leven dat Hij geeft.
Hij schept leven door zijn macht,
onderhoudt het door zijn kracht.
Laat uit mensen mensen komen.
Biedt in liefdevol beleid,
nieuwe mensen veiligheid,
en een plaats om er te wonen.

Looft God, Hem die eeuwig leeft,
voor het leven dat Hij geeft.
Hij leidt mensen door de tijd,
geeft hen zicht op eeuwigheid.
Wil met Christus hen verweven.
Nemen mensenkrachten af
tot de dood en tot het graf -
eens geeft God hersteld nieuw leven.

Uit mijn BOEK VAN VERZAMELINGEN

Predikanten (in alfabetische volgorde):
Aangeenbrug, Cabaret, Gebraad, v.d.Ketterij, Krijgsman, Lugtigheid, du Marchie van Voorthuizen, de Pater, de Redelijkheid, Steenbok, Trouwborst.
Namen van kerkbladen (selectie): 
De Bazuin, Middernachtsroep, Ontwaak, Wachter Sions, De Wekker, Het Zoeklicht.

GELEZEN

,,Die lezen mogen eenzaam wezen."

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

naar top

home

>

 weblog

>

weblogarchief

  

    2 0 1 2
 6 jan. - nu

2 0 1 1

 6 jan. - 29 dec

2 0 1 0

1 juli. - 23 dec

 7 jan. - 17 juni

2 0 0 9
 30 juli - 24 dec
 8 jan. - 25 juni
2 0 0 8
 4 sept. - 11 dec
 2 jan. - 28 mei
2 0 0 7
 10 jan. - 2 mei
 9 mei - 12 dec
 2 0 0 6
 11 jan. - 21 juni
 5 juli  - 18 okt
 
1 nov - 20 dec
2 0 0 5
5 januari - 6 april
13 april - 21 sept.
 5 okt. - 28 dec.
 2 0 0 4
7 jan. - 24 maart
31 maart -  30 juni
21 juli - 6 oktober
13 okt. - 22 dec
 2 0 0 3
22 febr. - 28 mei
4 juni - 17 sept
24 sept. - 17 dec

  

gastenboek

>

gedichten

>

oneliners

>

verhalen

>

boeken

>

radio

>

links

>

film

>
 

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl