KEESVANBAARDEWIJK.NWEBLOGARCHIEF

  
 

 

Archief 

7 januari - 24 maart 200424 maart  2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

http://nl.wikipedia.org/wiki/hoofdpagina  - ,,Wikipedia" is een gemeenschapsproject met als doel in elke taal een complete encyclopedie op het web te creëren. Momenteel zijn er 23586 artikelen in de Nederlandse taal. Verrassend.
www.bijbelencultuur.nl - site op hoog niveau waarop u nu ook kennis kunt nemen van de boeken ,,Ruth" en ,,Zacharia" in de nieuwe bijbelvertaling.
www.onzeweg.nl - in het geheel van de discussie over homosexualiteit en breder: seksuele identiteitsproblemen, is deze site van belang. ,,Onze Weg" geeft het blad ,,BinnensteBuiten" uit dat belangwekkende en actuele artikelen publiceert over seksuele vraagstukken maar ook bemoedigende getuigenissen, bijbelstudies, boekbesprekingen etc.

WAARIN EEN KLEIN LAND GROOT KAN ZIJN

,,Kan die mond niet dicht?", vroeg mijn vrouw. Ik stond letterlijk met open mond te kijken naar grote posters, opgehangen in de gangen naar de stationperrons.
In woorden, die aan duidelijkheid niets te wensen overlieten, werd gewaarschuwd tegen het gebruik van hennepproducten. Letterlijk alle gevaren en effecten, door tegenstanders genoemd en stelselmatig tientallen jaren lang weggehoond,
werden opgesomd. ,,Eindelijk de waarheid. Lang leve dit kabinet. Op dit punt." Ik kon wel zingen.

WAARIN EEN KLEIN LAND BELACHELIJK KAN ZIJN.

Aangekomen op het perron zag ik ergens een samenscholing. Ongeneselijk nieuwsgierig als ik ben stoof ik er op af. Met een wazige blik en in uiterste concentratie stond een aantal mensen hun lange, witte afgodje te verbranden. Nieuwkomers haastten zich erbij, besmuikt een sigaret plukkend uit een doosje met opschrift: ,,Trek in longkanker, neem er nog een" of iets dergelijks. Opeengedrongen rond een paal die de pretenties had de rook af te voeren. Zoiets bizars zie je zelden: een klont verslaafden om een ongetwijfeld peperduur voorwerp in een ruimte waar de rook overal de wijde wereld in kan verdwijnen. Buitenlanders kunnen weer lachen en Nederland staat weer voor paal.

TEGEN DE VERSLAVING - STICHTING ,,VOORKOM"

Er is veel verslaving, maar gelukkig is er ook veel voorlichting en preventie. Met name op scholen. Stichting ,,Voorkom" is buitengewoon actief op dit terrein. Een probleem: er zijn zoveel aanvragen dat de Stichting het aantal nauwelijks aan kan. Er is dringend behoefte aan medewerkers, vertelde directeur Theo van der Sluijs. Vooral in de z.g. ,,Stedendriehoek", Apeldoorn, Deventer, Zutphen. Weet u iemand die medewerking kan verlenen in dit noodzakelijke werk, neem contact op via www.voorkom.nl 

SPAARZAAMHEID

Tijdens dit tikwerk werd ik onder onderbroken door onze even hier verblijvende kleindochter van 6. Ze vertelde dat ze spaarde voor een bh. Ze heeft, vertelde ze, al € 2,13. Waar vind je dit soort spaarzaamheid nog en zoveel op-lange-termijn-denken?

op zoek.jpg (30596 bytes)KINDEROGEN

kijken ons aan. Ogen vol nood, ogen die vragen om hulp. Dit jochie is radeloos op zoek naar ouders, broertjes, zusjes?
HET RODE KRUIS HELPT ONVOORWAARDELIJK ZOEKEN. En verdient dus onze steun. Meer op www.rodekruis.nl 

Liedtekst voor de lijdenstijd

U BENT AAN HET KRUIS GESLAGEN

U bent aan ' t kruis geslagen
en wiste onze schuld.
U hebt de dood verslagen,
machten met schrik vervuld.
Toen mocht U triomferen,
kwam stralend uit de nacht,
laat ons in ' t licht verkeren.
U bent Gods Zoon vol kracht.

In U zijn wij gestorven.
Uw dood is onze dood.
Wij waren diep verdorven.
U redt ons uit de nood.
Help ons uw Woord bewaren
vol overwinningskracht.
En altijd weer ervaren
Uw glorie en Uw macht.

Heer, laat ons niet verdwalen,
het wachten duurt zo lang.
Kom ons nu eindelijk halen,
wij zijn soms moe en bang.
Eens wordt vervuld ons dromen.
Die eeuwen werd verwacht,
Hij is, Hij is gekomen
in al zijn glans en macht.

Te zingen op de melodie van lied 409 ,,Liedboek" ,,Laat ons de Heer lofzingen."


reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

10 maart  2004

 

 
Opzienbarende aanbieding tijdens Gods permanente BOEKENWEEK

Bij het voorjaar horen crocus, narcis en forsythia. Maar ook iets totaal anders als de BOEKENWEEK, georganiseerd door de CPNB. Je raakt nooit uitgekeken op de natuur en nooit uitgelezen in de veelheid van boeken.

Boekenweek - een dikke week lang - vanaf 10 maart - het boek in het middelpunt. Interviews met schrijvers via krant, radio en tv. Lezingen, presentaties en nog veel meer. Namen als Campert, Hemmerechts, Rosenboom komen voortdurend langs. En het thema… 
Gare du Nord, het beroemde Parijse station.

Boekenweek - CPNB. Weet u wie ook een Boekenweek organiseert - t' is wel een gigantische sprong, maar goed - dat is God. Week? - nee, dat klopt niet helemaal. God biedt je permanent zijn bestseller - de BIJBEL - aan. Gedurende je hele leven.

In de Bijbel, al eeuwen-en eeuwenlang bestseller, het meest gelezen en meestverkochte boek van de wereld, maakt God zich bekend, staat een lang interview met Hem. Zoals b.v.schrijver Adriaan van Dis zich in zijn romans in zijn hart laat kijken, zo laat God zich diep in zíjn hart kijken, in zíjn Woord.
Ik heb m' n leven lang, al Bijbellezend, God in zijn hart mogen kijken. Wat een ervaring! Ik word er altijd weer stil van. En ik ervaar een intense verwondering. Wat een God! Wat een Vader! Hij houdt de hele wereld in zijn hand - fantastisch, hé, die allesomvattende handen op de illustratie! en tegelijk is Hij mijn Vader die alles van me weet, vriendelijk naar me kijkt, zijn hand voelbaar op me legt en mijn schuld vergeeft, als ik daarom ernstig vraag.

Hij is de schepper en beheerder van dat gigantische, duizelingwekkende uitdijende heelal, en tegelijk is Hij dichtbij en heeft Hij bij ons gewoond ook in zijn Zoon Jezus. Die is ook de liefde in eigen Persoon. Zoals de jongen en het meisje op de illustratie (uit een publicatie over het Bijbelboek ,,Hooglied" van S.de Vries) elkaar liefdevol aankijken, zo kijkt Jezus ons aan en Hij zegt:

,,Kom maar bij Mij, ieder die moe is en uitgeput van het dragen en Ik geef je rust. Kom maar bij Mij en laat Mij je leermeester zijn, want Ik ben zachtmoedig en bescheiden en je krijgt rust; Mij dienen is eenvoudig en mijn opdracht kun je aan."

En van God, de Vader van Jezus, wordt gezegd:

,,Zoals een gewone vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Here zich over wie liefde en eerbied voor Hem hebben. Hij heeft ons zelf uit aarde gemaakt en Hij denkt eraan hoe kwetsbaar we zijn."

De Bijbel staat vol met woorden waar je warm van wordt, die je moed geven om te leven. Er staan ook aangrijpend-ernstige woorden in met een klemmende oproep: zoek God, dan wordt je leven anders, dan krijg je de belofte van een nieuw leven op de nieuwe aarde die gaat komen.
Als je God ernstig zoekt en niet verloren wil raken, dan vindt je Hem. En bij het zoeken naar God, heb je absoluut de Bijbel nodig.

Koop in de Boekenweek die bestseller en leer Hem kennen. Er is een groot aanbod van uitgaven. Mooi om te beginnen is 
HET BOEK.
 

Krijg ik er ook een geschenk bij, vraagt u?
Ja, als u gelooft, krijgt u houvast, rust, hoop, toekomst.

Wij mensen zijn vaak van die stuurloze figuren, vol onrust, die van hot naar haar rennen en draven. We reizen in treinen naar Gare du Nord, naar overal en nergens, maar komen altijd weer op de plaats van vertrek.
Wie in de trein naar God stapt, komt uiteindelijk op de beste plaats, vlak bij God en veilig in zijn liefde. Vast en zeker.

Wilt u klein beginnen? Begin dan eens met één Bijbelboek. Bijvoorbeeld het ,,Evangelie naar Johannes". Als u contact opneemt met Stichting ,,Johannes Multimedia" dan krijgt u 
GRATIS VOOR EIGEN GEBRUIK 
één exemplaar toegestuurd.
St.,,Johannes Multimedia" 
email: johannes.multimedia@solcon.nl 
of via Postbus 31, 3940 AA Doorn

Wilt u contact? Stuur mij een 
email
 
of schrijf in mijn
gastenboek
.

 

 

 

 

 

3 maart  2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Er is veel verslavingsproblematiek. Stichting Voorkom! biedt hulp. ,,Voorkom" is een christelijke organisatie die geheel gericht is op voorkomen van verslavingen. ,,Voorkom" geeft, met name op scholen, preventieve voorlichting over alcohol, drugs, gokken en roken. ,,Voorkom" heeft een keur aan attractief materiaal, www.voorkom.nl 
www.kerkinactie.nl/actueel/bericht6.html  ,,Kerkinactie" houdt met Pasen een paasgroetactie en stimuleert het sturen van kaarten naar binnen- en buitenlandse gevangenissen. Het blijkt steeds dat gevangenen het zeer waarderen dat aan hen gedacht is. Alle informatie op deze site.
www.20eeuwennederland.nl - een prachtige site over de geschiedenis van Nederland de afgelopen 2000 jaar.

GELEZEN IN PREKEN

,,God stuit op boze en vijandige graffiti die je op je hart geschreven hebt." (Zondag 51 van de Heidelbergse Cathechismus).
,,God, geef me gezondheid of ik schiet." (Zondag 50 van de HC)
,,De zonde …een gast die zich voordoet als een engel des lichts en die ons levenshuis als een ruïne achterlaat." (Psalm 36)

RECREATIEVE SMART

Sommige krantenberichten geven je een ,,AH-Erlebnis" (heeft niets te maken met geruchtmakend levensmiddelenbedrijf).
B.v. het artikeltje ,,Publiek tonen van rouw is uiting van egocentrisme" in een recent nummer van het Nederlands Dagblad. Nou is dat wel wat kort door de bocht - om het eens origineel te zeggen - maar er zit wat in. Al die zich aan elkaar vastklemmende mensen, die knuffels, die bloemen bij de groeve van iemand die die rouwenden nooit persoonlijk gekend hebben als daar zijn Diana, Pim en anderen. Civitas - een Engels onderzoeksinstituut - zegt: ,,…de ,,recreatieve smart" heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen en is in de plaats gekomen van oude waarden en kaders zoals familie en kerk. Ziekelijke rouw is een religie geworden voor de eenzame menigte."

GENIET ERVAN ZOLANG HET KAN

In het licht van de ondergaande zon,
kleurde ze even: mijn oude vlam.
Verder was ze onveranderd:
aanhankelijk en afwerend,
dichtbij en ongenaakbaar.
Toch was ik blij, als altijd,
oog in oog met haar te staan.
Daarom zal het me spijten,
als ze eens voorgoed verdwijnt.
Want dat gaat gebeuren,
het staat er met zoveel woorden:
,,en de zee was niet meer."

ZAK ' T DOEN?

Prediker zegt dat het beter is te gaan naar een huis van rouw dan naar een huis van feestgelag.
Dat kan zo zijn maar het is wel prettig toeven in het laatstgenoemde verblijf.
Zoiets was voor mij het gemeentehuis waar ik als huwelijksambtenaar indertijd mensen in de echt mocht verbinden.
Er heerste meestal een opgewekte en vrolijke stemming. Niet altijd van verheven aard. Soms had met name de vader van bruid of bruidegom al een spatje teveel op en riep dan minder welvoeglijke dingen. Opvallend was dat regelmatig bij het tekenen van de acte het advies viel: ,,Ie mag wel een kruussien zetten."
Niet alleen authentieke Nederlanders trouwden er, ook buitenlanders. Dat werd dan tobben met de taal. Speciaal toen een Chinese trouwde die geen woord Hollands sprak of verstond.
Een restaurant-chinees leerde mij de noodzakelijke woorden en zo kon ik mij in haar landstaal tot haar wenden. Ze vond het kennelijk wel aardig maar had toch iets van: wat een rare chinees!
Een keer riep een klein meisje, na het jawoord van de bruid, ,,Nu krijgt tante Joke een baby", in de stellige verwachting van een onmiddelijke bevalling. Dat viel haar tegen maar ons kwam het wel goed uit. Al die rompslomp!
Het kon ook gebeuren dat een huwelijksvoltrekking niet doorging omdat de bruid, eerder dan verwacht, in het kraambed beland was.
Meermalen kreeg je op voorhand gespecificeerde wensen over de wijze van opstelling in de trouwzaal.
Van een van de huwelijkspartners waren pa en ma gescheiden. Ze zouden wel in de trouwzaal verschijnen maar op zodanige afstand dat hun gespannen verhouding niet zou uitlopen op een handgemeen. Beide hadden ook een nieuwe relatie.
Een plattegrond was vervaardigd met gedetailleerde informatie over een strategische opstelling.
Een dag tevoren belde de a.s.bruidegom op dat we het niet zo nauw hoefden nemen met die opstelling met als argument: ,,Mien moe hef net de verkering uut."
Je moest ook wel eens een beetje fors optreden. Een jong stelletje verscheen. Zij timide, hij een lefgozertje met een stel gabbers in zijn kielzog. Toen ik de hamvraag stelde keek hij langdurig achterom naar z' n vrienden met de vraag: ,,Zak 't doen?"
Omdat er nog wat trouwlustigen wachtten, moest ik doorwerken. Ik zei streng: ,,Ik stel de vraag nog één keer. Geeft u geen antwoord, dan ben ik vertrokken." Hij haalde bakzeil. Maar ik had wel te doen met het bruidje.
En zo kon je in de trouwzaal van alles beleven.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

25 februari 2004

AUTISME

Al lezend en luisterend stuit je vaak op woorden en begrippen en verschijnselen waarvan de inhoud maar oppervlakkig tot je doordringt. altijd lief.jpg (18347 bytes)Tenminste, zo gaat het bij mij. Zo' n verschijnsel is b.v. ,,autisme". Je hoort ervan en je hebt er een indruk van. Meer niet. Tot het moment dat je je er wat in verdiept.
Ik las ,,Altijd lief" van Rianne van Leeuwen. De schrijfster leidt je het leven en het wereldje binnen van Manuel, haar autistische zoontje. Een apart wereldje van een bijzonder kind, dat die nodig heeft om staande te blijven. Manuel is een kwetsbaar kind met eigen woorden, met strikt eigen gedachten en opvattingen. Rianne van Leeuwen heeft haar zoontje en diens binnen- en buitenwereld met veel liefde en veel aandacht voor details beschreven. Ik zal dit boekje niet gauw vergeten.
(ISBN 9063182430 - € 8,90 - Novapres, Hoenderloo - info@novapres.nl )

JO VAN DORP-YPMA

In het ,,Nederlands Dagblad" van zaterdag 21 dezer stond een groot artikel van Hans Werkman over Jo van Dorp-Ypma. Een aparte schrijfster met gedurfde en markante uitspraken. Lees in ieder geval haar ,,Miet van Dijk" - over een vrouw die met de helm geboren is. Over een uitspraak van Jo van Dorp schreef ik eens het volgende gedichtje:

Ze hoefde niet veel toe te lichten of uit te leggen
en kon het scherp en kernachtig zeggen.
Gevraagd wat zij van de toekomst verwachtte,
verscheen iets wat haar gezicht verzachtte.
,,Ik reken op een nieuwe hemel en nieuwe aarde,
maar laten we zorgen dat de inruilwaarde
van de oude wereld zo hoog mogelijk zal zijn,
door rechtvaardig te zijn op elk terrein."

WAT DUNKT U VAN DE CHRISTUS?

,,Geloven dat er een God bestaat of interesse in spiritualiteit brengt een mens geen stap dichter bij God. Een geïnteresseerde zondaar is net zo verloren als een ongeïnteresseerde. De demonen geloven ook in God en zij sidderen, zegt Jacobus. We lijken in deze tijd te vergeten dat de cruciale vraag niet is óf we geloven dat God bestaat. De vraag is: Wat doen we met Jezus Christus?
Aan de Farizeeën stelde Jezus de controlevraag: ,,Wat dunkt u van de Christus?" Zij geloofden zeker in God en hadden zelfs Zijn ware openbaring van de wet en de profeten. Toch moesten ook zij Christus leren kennen, zich bekeren en wedergeboren worden door de Heilige Geest."
(Hans Frinsel in ,,De Oogst" van februari 2004 - info@deoogst.nl )

,,EUROPESE JODEN LEVEN OPNIEUW IN ANGST"

tranen.jpg (49178 bytes)Het is weer zover. Voor de zoveelste keer toenemende Jodenhaat. Lees het aangrijpende geschriftje ,,Tranen uit Gods kruik." Een fictieve brief van een Israëli aan de auteur ds. J.J. van Es die het schreef na een indringend gesprek over de diepe wonden van de holocaust.

Een verschrikkelijk gedicht van Maurits Mok over Sobibor. Uit dit geschrift neem ik over:

 

Tussen de aarde en de hemel staan
als oerdieren de ovens van de dood.
Zeshonderd mensen, uit het licht vandaan
geranseld, houden het wanhopig rood
van hun gesperde mond naar het vergif

dat als een wolkbreuk door de ruimte stoot.
De honderden, met krampend middenrif,
draaien hun armen in de stiklucht rond
en gillen zich de aderen kapot.
Dan hangen zij, met nog gapende mond
gestorven om elkanders strot.

Wie € 0,85 overmaakt op bankrekening 370212037 t.n.v. Van Baardewijk, Apeldoorn ontvangt ,,Tranen uit Gods kruik" thuis.
Een geschrift om te lezen en te verspreiden.

DOMINEES

Ik kan ze prima verdragen,
die stamelen en stotteren,
die te hard praten of te zacht,
die soms teveel, soms
te weinig laten horen.
Als het maar Woord is wat ze zeggen;
dan ben ik een en al oor.

Maar die voor zichzelf begonnen zijn,
eigen woordjes bedenken,
rookpotten plaatsen,
werken met licht- en geluidseffecten,
nee…

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

18 februari 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.sos-straatkinderen.nl - Het is niet te geloven hoe mishandelde, misbruikte, in de steek gelaten kinderen moeten zien te overleven in de riolen van Boekarest - Roemenië. Het is ook ontroerend te zien hoe er hulp geboden wordt door bovengenoemde stichting. Lees er meer over op www.keesvanbaardewijk.nl (v/h  www.relicard.com ) onder ,,links".
En kunt u steunverlenen… doe het dan, alstublieft!
http://muurkrant.org - Vijf edities - kinderen, tieners, jongeren, gemeente en zending, omroep en kerkblad. Veelzijdige informatie, waardevol toerustings- materiaal.
www.ikeg.nl - IKEG staat voor Internationaal Kinderevangelisatie Genootschap en is de Nederlandse tak van ,,Children Evangelism Fellowship". IKEG- Apeldoorn houdt zich bezig met kinderwerk, ontwikkeling kinderevangelisatiemateriaal, toerusting en advies aan kinderwerkers, hulp aan gemeenten en gelovigen. Er is een grote geestelijke nood, ook onder kinderen. IKEG is behulpzaam aan ieder die oog heeft voor deze nood en hier een taak ziet. Een site om ook anderen attent op te maken.

TE ZOT VOOR WOORDEN

De krant meldde dat de CDA-fractie van Haarlem een oogje heeft op Rob Oudkerk als wethouder. Woordvoerder: ,,…Natuurlijk weten we waarom Oudkerk in Amsterdam is opgestapt. Dat is zielig voor hem en zijn vrouw…" Zielig, ja voor zijn vrouw en voor de vrouwen die hij geëxploiteerd heeft ( vaak deerniswekkende, uitgebuite mensen), maar voor Oudkerk zelf… Het lijkt wel of het nooit overgaat dat daders beklaagd worden en slachtoffers over het hoofd gezien. Walgelijk. Overigens heeft die CDA-fractie z' n wens weer ingeslikt. Helemaal geschoffeld zijn ze dus toch niet.

ZOIETS GOOI JE TOCH NIET WEG!

Echt gebeurd. Hij stond vlak bij me, smeet een foto op de tafel en gaf er een harde klap op. ,,Zoiets gooi je toch niet weg!" schreeuwde hij. Levenslang opgespaarde woede en verdriet - in één harde klap en één harde schreeuw.

De foto liet een aardig jochie zien van een jaar of vier, dat er wat verloren bij zat.
,,Nee, zoiets gooi je niet weg", bevestigde ik.
Hij vertelde het verhaal van een verdwenen vader en een verlaten, op de vlucht geslagen moeder. En het verhaal van hemzelf, het jochie van de foto.
Achtergelaten, gedumpt als grof vuil en opgepikt door een medelijdende politieagent.
En dat allemaal aan het begin van een geschiedenis van verwaarlozing, mishandeling en de gang van pleeggezin naar tehuis en vice versa. En, niet te vergeten, de opvang en bijna ondergang in een enge jeugdsekte..

Je hoort nogal eens van dit soort levensgeschiedenissen. Maar altijd grijpt het je naar de strot. Dat het een mens zo kan vergaan. Dat je er bent, maar er niet had mogen zijn.
,,Zoiets gooi je toch niet weg!" Een kind achterlaten, zelf weglopen en het verder maar aan de omstandigheden overlaten.
Dat dóe je toch niet!

In de Bijbel wordt ons verteld over de Here God. Hij ziet de wereld met z' n mateloze kwaad, verdriet en lijden, een wereld die eigenlijk niet om aan te zien is. Ook voor Hem niet, misschien juist voor Hem niet. Een wereld, die aan zijn eigen verschrikkelijke tekort moet ondergaan. Een wereld, ook met sporen die nog herinneren aan de goede tijd van het paradijs.
Maar de Here God slaat op tafel. Hij is ,,met diepe ontferming bewogen." Binnenin Hem stormt het. Moet die wereld, mijn wereld, verloren gaan? Maar dát gebeurt niet! Zoiets, zo mooi begonnen, gooi je toch niet weg. En de Here Jezus zegt het zijn Vader na: ,,Zoiets gooi je niet weg."
Kost wat kost moet die wereld gered worden. En God redt die boosaardige wereld, ten koste van zijn Zoon, Christus, de beste vriend die je je voor kunt stellen. Hij geeft zijn leven voor zijn vrienden en gaat vrijwillig voor ons door het vuur.

Een van de vele namen van Christus is ,,blinkende Morgenster." Het Licht van de wereld. Omdat Hij de wereld nieuw licht en leven geeft.
In Amsterdam wordt de man die de straat afspeurt voor de vuilniswagen komt ,,morgenster" genoemd. Wat waardevol is raapt hij op. Jezus is dé Morgenster. Een wereld, verloren in zonde en schuld, raapt Hij op en zet die in het licht.

Weggooien - geen sprake van. Redden, in veiligheid brengen - dát doet Hij.

CLO- LITERATUURDAG

 • 6 maart 2004, 9.30 u - 16.00 u.
 • Locatie: College de Heemlanden, De Slinge 48, 3995 DE Houten (Utr.)
 • Programma: o.m. Sjaak Verboom, videopresentatie
 • Arthur Japin leest voor uit eigen werk
 • Muziekgroep Dubbelkwartet Cohesie
 • Diverse workshops
 • Informatie 030 - 6350087 of CLO@dijkstra-consult.nl 
  (zie ook www.chroom.net/clo

ZONDER COMMENTAAR 

 

 

 

 

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

11 februari 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.creatiefnet.nl - Nederlands grootste website voor creativiteit.
Hoe sober bent u / jij? Doe de soberheidstest (voor de ,,40 dagentijd") bij www.katholieknederland.nl 
www.waaromjezus.nl - Basiscursus christelijk geloof via Internet.
Voor: mensen op zoek naar God
         mensen die meer willen weten over het christelijk geloof
         mensen die twijfelen aan het bestaan van God
(Afkomstig van EO en Alphacursus Nederland)

OVER GODS WOORD WORDT NIET GEPINGELD

Vorige week overleed George Yntema. Meer dan vijftig jaar stond deze kleurrijke en markante figuur (liefhebberij: provoceren) met boeken en curiosa op de markt in Apeldoorn. Bij George kon je nog wel eens afdingen, maar als het ging om een Bijbeluitgave kreeg je geen voet aan de grond. ,,Over Gods Woord wordt niet gepingeld", riep hij luidkeels.
Wat zou kerk en christendom er anders voorstaan als theologen dat ook altijd gezegd en waargemaakt hadden…

STEEDS JONGER AANVAL OP KINDEREN

,,De aanvallen op onze kinderen vinden op steeds jongere leeftijd plaats. Zoals de aanval vanuit de met seks vergeven muziek, videoclips en t.v. en internet. En veel ouders laten de boel de boel, terwijl God ons uit liefde opdraagt zijn geboden bij onze kinderen in te prenten. Als we onze kinderen negen maanden voor de geboorte en tien jaar daarna niet vanuit de radicale liefde van Jezus wortelen in het bevrijdende Woord van God, kunnen we God daarna wel vergeten."
(Uit brief van ,,Schreeuw om leven" van februari 2004 - www.schreeuwomleven.nl )

ONTVANGEN VAN NOVAPRES

Pablo Martínez - GEBEDSLEVEN - Hoe uw persoonlijkheid uw gebed beïnvloedt. Voorwoord John Stott en Noor van Haaften.
Rianne van Leeuwen - ALTIJD LIEF. Erg fraai uitgegeven boekje over Manuel, een autistisch kind.

Ik hoop op deze Novapres-uitgaven ( www.novapres.nl ) terug te komen.

GELEZEN IN PREKEN

,,Christen zijn betekent dat je gered bent van een zinkend schip.",
,,Overal heerst de honger, maar Elia wordt gevoed door een soort gevleugeld
cateringbedrijf." (1 Koningen 17)
,,Het feit dat wij in de luwte zitten, betekent niet dat er geen storm is." (1 Petrus 4)
,,Het gebed wil ons de ogen openen voor de werkelijkheid om ons heen. God wil dat onze ogen opengaan door ze te sluiten." (Handelingen 12)
,,Christus huilt mee met mensen die lijden, maar dat is geen machteloos huilen." (Zondag 10 Heidelbergse Catechismus)
,,Zodra je gaat bidden, je handen vouwt, de ogen dichtdoet, zodra je dat doet ga je Gods wereld binnen." (Jesaja 26)

(EIGEN) WIJSHEDEN

 • Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen email.
 • Een muis stopt nog wel eens met knagen, het menselijk geweten nooit.
 • De satan is een echte loverboy
 • Vraag van grootouders: ,,Hoe zullen onze kindskinderen geestelijk aan de kost komen?"
 • De tand des tijds heeft behoorlijk aan m' n gebit geknaagd.

LELKEES

is het Hongaarse woord voor dominé. Dan weet u dat ook weer.

KINDEREN

Een gezin krijgt een antwoordapparaat. De eerste die inspreekt is tante Lien.. Pa laat het een paar keer horen. De volgende dag vraagt Naomi van 4: ,,Papa, wil jij tante Lien even opzetten?"
Dezelfde jongedame heeft haar neus gestoten. Als ze 's avonds naar bed gebracht wordt, moet ook natuurlijk voor haar neus gebeden worden. Ma bidt: ,,Wilt U mijn neus weer beter maken?" Naomi verontwaardigd: ,,Nou denkt de Here dat het jouw neus is." Het moet dus over.

HONDERIEM MET SCHIETLOOD

Om te controleren of uw hond zuiver ,,naast" blijft. (Lengte afstelbaar op de maat van uw hond).
Natuurlijk uit Carelman Complete Cataogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

4 februari 2004

GENEZEND

Gedichten lezen kan genezend en rustgevend werken, leerde het citaat van vorige week. Stilte ook.

,,De stilte der natuur heeft veel geluiden en is toch vol van rust voor ziel en zinnen",
was de ervaring van Henriëtte Roland Holst.

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES.

www.cvkoers.nl - opinieblad voor de christen vandaag. Boeiend, informatief en gedocumenteerd. Op de site de vraag of u het eens bent met de volgende stelling: ,,De Heilige Geest wil de gave van het spreken in tongen nog altijd geven aan de gelovigen, streef er dus naar."
www.biddenvoorelkaar.nl - voor wie deelnemen wil in gebed voor mensen in allerlei situaties van nood
kaarten-meer.startkabel.nl - een site met een enorm aanbod van post-verzendkaarten: sportkaarten en christelijke-tekstkaarten en een heleboel daartussen.
Voor jonge kinderen is een leuke, boeiende, opbouwende en veelzijdige site muurkrant.org/edities/edities-kinderen.html  Verras eigen en andermans koters ermee.

,,HET BELANGRIJKSTE HEEFT GEEN WOORD."

Ik ken mensen die iedere avond woorden hebben. Ik zei een keer: ,,Je kunt toch wel eens iets anders doen." Maar nee, ze vinden scrabbelen het leukste. ,,We komen vaak op de mooiste woorden", zeggen ze.
Ja, als je op mooie woorden komt, moet je ze pakken. Nogal logisch. Er daveren zoveel andere woorden om je heen en je oren in. Lelijke en rare, harde, verwarrende en kwetsende. Er is zoveel gedegenereerde- en kromtaal.
Maar gelukkig liggen soms mooie woorden binnen handbereik. Welluidende en veelzeggende. Jammer genoeg te weinig. Het blijft teleurstellend dat er voor de treffendste gedachten, de ontroerendste belevenissen, de diepste en schokkendste ervaringen geen woorden zijn. In een moedeloos versje schreef ik eens: ,,Het belangrijkste heeft geen woord."
Het bovenstaande had ik nodig om iets te vertellen. Maar eigenlijk is er geen beginnen aan als je niet meer dan over een woordenarmoedje beschikt.
Met een reisgezelschap voeren mijn vrouw en ik een keer over het eindeloze water, weg van Venetië. Beneden zat een gezelschap Italianen. Gewoon wat te praten en te drinken. Plotseling ging er een staan en begon te zingen. Geen Italiaanse versie van ,, Dat gaat naar Den Bosch toe", of ,,Geen woorden maar daden"… Welluidende operaklanken waren het. En hij zong niet, hij actéérde, met exacte expressie en grote gebaren. En niet dat je zei: ,, Wel aardig", nee, het was verbijsterend mooi, zo mooi dat het rilde over je rug en brokte in je keel. Het duurde maar even of anderen vielen hem bij. Mannen en vrouwen voerden spontaan een opera uit. Zonder overleg van ,,Wat zullen we nou 'es zingen?"en ,,Wie doet wat?" Welnee. Ze zongen voor het Italiaanse vaderland weg met een passie en een overgave… Ik hoor het nog.
Wat zegt u? U hoort niks. Ik was er al bang voor. Ik heb gewoon geen woorden om weer te geven wat ik hoorde.
Enfin, een van ons stelde voor ,,Laten we ook wat doen." Na rijp beraad besloten we tot ,,In een blauw geruite kiel" en ,,Hoog op de gele wagen" en dergelijke. De Italianen applaudiseerden. Wat moesten ze anders… Maar wat klonken onze geluiden iel in vergelijking met die van hun.
Ik heb nog iets te vertellen dat niet te vertellen is. Kortgeleden liepen mijn vrouw en ik een perron op. We bleven staan. Net of we niet verder konden. Wat hoorden we toch? Een muzikaal klantenbindingsgebaar van NS? Nee, er stonden drie meisjes van een jaar of dertien, met de hoofden dicht bij elkaar, alsof ze op een eilandje stonden. En ze zongen, driestemmig. Zongen? Ze brachten geluiden voort, zo zuiver, zo eenstemmig, zo aangrijpend mooi… In één keer kreeg de dag een ander gezicht.
In een korte pauze vroeg ik met een rare stem, vol resten brok: ,, Zitten jullie op een koor?" ,,Ja, met dertien meisjes?" ,,En wat zingen jullie?" ,,Alleen klassiek, van Pulenc en…" Ze noemde nog een paar moeilijke jongens die ik vergeten ben. ,,Fijn", zei ik een beetje onnozel. Ze hoorden het al niet meer. Driestemmig hadden ze een ander lied ingezet. Weergaloos mooi. Maar ja, wat hebt ú daaraan. Wat ik hoorde, hoort u niet.
Taal is mooi maar het is nog lang niet wat het wezen moet.

 

 

 

 

 

 

                                  VORIG   JAAR

zaten we in februari al in de         tuin. Dat kan natuurlijk altijd, maar de temperatuur gaf er         alle aanleiding toe.
Wie weet, kan het binnenkort      weer. Een tip. Natuurlijk uit ,,Carelman complete                                 catalogus van verbazingwek-                                              kende voorwerpen 
& vernuftige                                                       vindingen.."

 

 

 

AANGEBRANDE VROEDVROUW

Hij is nogal heetgebakerd-
dat komt zo:
een snel aangebrande vroedvrouw
waste hem, direct na de bevalling,
met veel te heet water.
Bovendien was het een snikhete dag:
dertig graden (in de schaduw notabene!)

(Uit: ,,Nog even zuchten." )

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

28 januari 2004

LANDELIJKE GEDICHTENDAG 29 JANUARI 2004

Deze dag, zeggen de uitvinders, moet alle Nederlanders meer met poëzie in aanraking brengen. Moét… hoezo?
Poëzie is iets voor treurwilgen en hemelfietsers. Wat kun je daar nou voor chocola van maken in het leven van alledag? Denken nogal wat ,,nuchterlingen" .
Ja, je kunt wel van alles denken. De werkelijkheid is dat gedichtenbundels in boekhandel en bibliotheek nooit ophouden aftrek te vinden. Dat er in ontelbaar veel laatjes en kastjes schriften, al of niet voorzien van tranensporen, met onuitgegeven verzen liggen. Dat bij geboorte en sterven de ontroerendste gedichten het licht zien, dat bij rampen b.v.op scholen leerlingen zichzelf en anderen troosten met verzen.
Poëzie heeft een functie. Dr. Robert Philipp van de University of Bristol zegt: ,,Het lezen van bepaalde gedichten kan mensen het gevoel geven, dat ze niet alleen zijn met hun pijn en zorgen, dat de dichter een zielsverwant van hen is, iemand die dezelfde moeilijke weg is gegaan. Nou hoort u het ook 'es van een ander.
Gedichten hebben een functie, ze troosten, bemoedigen, treffen, amuseren en nog veel meer. Omdat het

LANDELIJKE GEDICHTENDAG IS

zomaar willekeurig wat gedichten. Een theelepeltje uit een oceaan. Een ratjetoe.

HET EERSTE NEDERLANDSE GEDICHT(!?)

 

 

 

 

 

 

                          Hebban olla vogolo…                     

(Vrij vertaald: ,,Kijk ' es om je heen, Truus. Alle vogels zijn aan hun nest begonnen.
Waar wáchten wij nog op?")

WAT GAAT ER NIET OM IN EEN MENS

met name in een dichterlijk mens. Gevoelens, gedachten, emoties. Wat kan het tekeer gaan van binnen. Wat kan de behoefte om uit te delen, mee te delen overstelpend zijn. Maar gedichten zijn, om met Koos van Doorne te spreken, ,,niet meer dan lege schelpen die bij ' t ebben der ontroering achterbleven."
Wat je wil zeggen… daar zijn geen woorden voor. Leo Vroman in het altijd onthutsende gedicht

VOOR WIE DIT LEEST

Gedrukte letters laat ik U hier kijken,
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken,
mijn hete hand uit dit papier niet steken;
wat kan ik doen? Ik kan U niet bereiken.

O, als ik troosten kon, dan kon ik wenen.
Kom, leg Uw hand op dit papier: mijn huid;
verzacht het vreemde door de druk verstenen
van het geschreven woord, of spreek het uit.

Menige verzen heb ik al geschreven,
ben menigeen een vreemdeling gebleven
en wien ik griefde weet ik niets te geven:
liefde is het enige.

Liefde is het meestal ook geweest
die mij het potlood in de hand bewoog
tot ik mij slapende voorover boog
over de woorden die Gij wakkerleest.

Ik zou wel onder deze bladzij willen zijn
en door de letters heen van dit gedicht
kijken in Uw lezende gezicht
en hunkeren naar het smelten van Uw pijn.

Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken,
zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven;
en laat Uw blik hun innigste niet raken
tenzij Gij door de liefde zijt gedreven.

Lees dit dan als een lang verwachte brief,
en wees gerust, en vrees niet de gedachte
dat U door deze woorden werd gekust:
ik heb je zo lief.

TALLOOS VEEL KEREN

heb ik het gelezen en steeds met dezelfde ontroering. Ik hoop dat het u ook wat doet.

LAVEREND 

door Frank Daen

voor steven

Waarom volgen mijn ogen angstvallig de boot
van een jongen in wit en een meisje in rood?
Te speels is de liefde en snel is de dood
o jongen in wit met je meisje in rood.

Waarom toch beangstigt vanavond mij dit:
Ik die jongen in rood? Wie dat meisje in 't wit?
De zon sterft in bloed en de zee danst verhit
rond die jongen in rood met dat meisje in wit.

Zijn zij passagier? Wie is dan de piloot
van die jongen in wit en dat meisje in rood?
Hun leven koerst op het bestek van de dood.
O mijn jongen in wit met je meisje in rood,
mijn pen raakt op drift en mijn hart uit het lood.

OP EEN TERRASJE

Van Anton Chardon 

Jezus zit op een terrasje,
stukje brood en glaasje wijn,
kijkt naar mensen om zich heen,
ziet hun mooi verborgen pijn.

Jezus is met hen begaan.
Stil is Hij toen opgestaan,
en naar Golgotha gegaan:
heeft voor mensen ingestaan.

IETS HEEL ANDERS

twee ,,gouwe ouwe" van Kees Stip

OP EEN SALAMANDER

Een salamander te Scharwou
zat te verhippen van de kou.
Nadat hij dat een dag of elf
gedaan had kocht hij voor zichzelf
en voor zijn zusje Racheltje
een salamanderkacheltje.

OP EEN EGEL

Een egel in een schrikkeljaar
was uitermate prikkelbaar.
Hij schreef met elke stekel wat
aan elk aan wie hij hekel had.
Dat waren honderd boze brieven.
Maar dit was toch wel weer het lieve:
dat elke brief van deze egel
beplakt was met een kinderzegel.

Bekijk ook: www.gedichtendag.nl 

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

21 januari 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.christelijkpodium.nl - wil christelijke artiesten, sprekers en podia bij elkaar brengen. Informatie over sprekers, cabaretiers, theaterprogramma's, jeugdkerken enz.enz.
www.dbnl.nl - digitale bibliotheek voor nederlandse letteren - informatie over auteurs, boektitels, naslagwerken, audio, atlassen en nog veel meer.
www.meertens.nl/books/winkler/lijst.html - de ,,Gelijkenis van de verloren zoon" in 82 dialecten. Katwijks: ,,En hij zee: D'r was 'r ien mit twie jonges."

ANNEKE BREET

Medewerkster van Stichting IKEG te Apeldoorn vraagt (op een bladwijzer die zij rondstuurt) gebed voor:

kinderen in prostitutie en porno
vervolgde kinderen 
kinderen in oorlogslanden
kinderen waar niemand om geeft
kinderen in occultisme
mishandelde kinderen
arme kinderen 
meisjes in de knel
kinderen in jeugdgevangenissen
weeskinderen door aids
,,verdwenen kinderen" uit Mexico
kinderen in sekten  
zieke kinderen
straatkinderen
kindsoldaten
kinderen in hongersnood

ikeg2.jpg (46186 bytes)Zij citeert uit Matthéüs 9: 37-38: ,,Toen zei (de Heer Jezus) tot zijn discipelen: ,,De oogst is wel groot maar arbeiders zijn er weinig; smeekt dan de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstoot."

,,Kinderevangelisatie …waarom eigenlijk?"- Handleiding voor kinderwerkers om meer inzicht te krijgen in de noodzaak om kinderen met het evangelie te bereiken,
geschreven door Sam Doherty en uitgegeven door IKEG, Apeldoorn ( www.ikeg.nl )
Hebt u uw gratis exemplaar al aangevraagd? Een mailtje aan mijn adres info@keesvanbaardewijk.nl maakt dat u het krijgt toegezonden.

geroepen.jpg (35850 bytes)BALLAST IN ONS LEVEN

Daarover schrijft Noor van Haaften in haar nieuwe boek ,,Geroepen om vrij te zijn."
(Novapres, Hoenderloo - ISBN 9063182554 - € 12,90)
De schrijfster gaf heel wat lezingen over dit onderwerp. De reacties die zij kreeg stimuleerden tot nadere studie. Dit boek is het resultaat. Uit een recensie: ,, Elk hoofdstuk is gewijd aan last die iemand kan meedragen, zoals onbeleden zonden, verkeerde godsbeelden, wrok, onverwerkt verdriet en moedeloosheid. Op grond van zorgvuldige bijbelstudie probeert Van Haaften de weg van bevrijding te wijzen. Ze is radicaal en realistisch. Ze verwacht veel van het evangelie, zonder voorbij te gaan aan de onvolkomenheid van dit leven."

SCHRIJVENDERWIJS

Vereniging van protestants-christelijke auteurs houdt a.s.zaterdag weer een ontmoetingsdag, in kerkelijk centrum ,,De Enk", Engweg, Driebergen, aanvang 10.00 uur. Heel aantrekkelijk programmapunt: Sjaak Verboom, fotojournalist voor het RD en sinds de uitgave van ,,Brandglas" (uitg.Kok, ISBN 90-435-0644-3) ook romancier, heeft een bijzondere voorstelling gemaakt rond zijn eerste roman. Het wereldnieuws waar Sjaak als fotograaf direct bij betrokken is, speelt ook in zijn schrijverschap een grote rol. ,,Brandglas" (lees dat boek!) is a.h.w. een reportage van de samenleving. Sjaak wil ons de samenleving tonen in dubbel opzicht, in de beelden èn in de woorden."
Meer informatie: lijdahammenga@hotmail.com - www.schrijvenderwijs.org )

ADVIES RABBIJN SHLOMO ELIAHU

aan internetters om te bidden voor ze hun computer aanzetten.
,,God, help mij alstublieft mijn computer te reinigen van virussen en verdorven foto' s die mijn werk storen en ruïneren, zodat ik mezelf zal kunnen reinigen van zonde."
(uit het ND van vandaag)

MALEACHI 3: 6 - 12

Wie achterhoudt
en wat God gaf verduistert -

moet niet verbaasd zijn
als God niet meer luistert.

HOE LANG NOG?

Burger in de hemel,
vreemdeling op aarde -

mag ik U vragen
hoe lang dat nog moet duren?

(Beide uit: ,,Nog even zuchten." )

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

14 januari 2004

WEBSITES OM TE BEKIJKEN

www.edida.nl - kleurrijke site van onderwijskracht die o.m. als hobby heeft: websites maken
www.oudekinderboeken.nl - laat banden en omslagen zien van oude kinderboeken. Vooral voor oudere lezers een feestje van herkenning
www.thebiblesite.org - laat zien hoe u zonder veel moeite en zonder kosten betrokken kunt zijn bij de verspreiding van bijbels onder medechristenen in vaak moeilijke omstandigheden
Interesse in de herkomst van woorden…? kijk op www.etymologie.nl 
De ,,Evangelische Alliantie" geeft ter gelegenheid van de ,,gebedsweek" een waardevolle en stimulerende gebedsfolder uit, te krijgen via www.eanl.nl 

BOEKEN OM TE BEKIJKEN

en eventueel te kopen.
Je raakt niet uitgekeken…op de jaarlijkse Boekenbeurs in Deventer. In de sfeerrijke Lebuïnuskerk op 31 januari a.s.

LANDELIJKE GEDICHTENDAG EN OPROEP

Donderdag 29 januari a.s. vindt de vijfde Landelijke Gedichtendag plaats. Bedoeling alle Nederlanders meer met poëzie in aanraking te brengen. Mooi… wat kunnen goede gedichten een grote plaats in je leven innemen www.poetry.nl/gedichtendag .
Vraag: wie stuurt er een zelfvervaardigd gedicht aan mij op? Het in mijn subjectieve ogen meest pakkende gedicht komt op deze weblog te staan.

WAARSCHUWING

Ik ben dichter
bij dan je denkt.
En gewoonlijk leg ik,
wat ik aan oren heb,
opmerkzaam te luisteren.
Pas dus maar goed op je woorden:
voor je het merkt,
heb ik er gedicht van gemaakt.

(Uit: Bach kon zijn geluk niet op)

OM 'S MORGENS TE BIDDEN

Ook vandaag
zal Uw Naam worden neergehaald.
Help ons die hoog te houden.
Ook vandaag
passeren mensen elkaar
als schepen in de nacht.
Help ons dichtbij te komen.
Ook vandaag zijn er mensen,
verstikt in droefheid.
Help ons ze te vinden
en te troosten.
Ook vandaag
trekt de boze naar het donker.
Help ons in het Licht te leven.
Ook vandaag wordt gewacht op
en uitgezien naar
een luisterend oor, een helpende hand,
iemand die voorbidt en die zegt
JEZUS IS OVERWINNAAR!

TUINKABOUTERS

,,Het lijkt er vaak op dat in de kerk alles steeds gemakkelijker moet gaan, ,,een korte preek, met weinig verplichtende informatie, de catechisatie erop gericht om het ieder naar de zin te maken, huisbezoeken zonder enig gezag." Het recept is: minder, korter en magerder", concludeert Bram Krol in zijn column in het Gezamenlijk Kerkblad (Samen op Weg).
Maar: wat valt daarmee te winnen? Kun je zo de hongerlijder op gewicht krijgen - door te vasten? Kun je met minder opleiding betere werkers afleveren? Natuurlijk niet.
Wat moet er dan gebeuren?
,,We moeten de zaak drastisch veranderen. Van een hongerrantsoen moeten we naar meer, langer en steviger! Ik pleit voor langere preken, duidelijke lidmaatschapsvereisten en stevige catechisaties, inclusief huiswerk. Als we geestelijke reuzen willen afleveren, moeten we geen tuinkabouters fabriceren!"
(Overgenomen uit ,,Nederlands Dagblad" www.nd.nl )

IDOLS

Om niet helemaal uit het gareel van de tijd te raken keken mijn vrouw en ik met een half oog naar de laatste aflevering van IDOLS. Mijn vrouw zei: ,,Stel je voor dat iemand van de candidaten zomaar ineens, onaangekondigd, een psalm zou gaan zingen. Wat zou dat leuk zijn." Bijvoorbeeld: ,,Wat men ook tot goden wijdt, 't is maar schijn en onbezield" (psalm 135:9). En er is nog wel meer te vinden in het psalmboek.

Wat een arrogant en kleinerend stelletje, trouwens, die juryleden.

ONGELUKKIG GEFORMULEERD

 • Die oude dame is lelijk aan het demonteren.
 • ,,Nou doe je wat ik zeg, of ik ga lineaal rectaal naar de directeur."
 • ,,Een mens heeft z' n hups en downs", merkte iemand op.
 • De sollicitant viel bij de begrafenisondernemer in goede aarde.

GEZIEN OP AUTO…

Voor hulprevalidatiemiddelen: Beenhakker.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

7 januari 2004

,,En Hij, die op de troon gezeten is,
zei: ,,Zie, Ik maak alle dingen nieuw." (Openb.21:5a)

WONDERE WERKELIJKHEID

Ik zag met eigen ogen
een wondere werkelijkheid.
De oude - weggeschoven -
verdween, viel uit de tijd.
De hemel en de aarde,
de zee, die dreigt en scheidt,
kregen een nieuwe waarde,
nu voor de eeuwigheid.

Toen liet een stem zich horen:
,,Juich, mensen, en wees blij!
Niets is meer als tevoren,
de Heer is heel nabij.
Er gaat iets nieuws gebeuren,
de dood is weggedaan,
geen mens hoeft meer te treuren,
Hijzelf wist elke traan.

(Melodie: Lied 409 ,,Liedboek.")

kerkramen.jpg (59455 bytes)SPREKENDE KERKRAMEN
(Kerstwens van de familie Borkent, Apeldoorn)

 

 

 

 

WACHTEND

op een dotterbehandeling bracht ik de feestdagen in het ziekenhuis door. Een aparte ervaring waarover veel te vertellen zou zijn. Niets om handen hebbend schreef ik het volgende:

HARTOP

Heb het hart eens
dat er niet 100% voor gaat,
slaan, bonzen, pompen…
helemaal klopt het niet.
Het laat zich gelden,
ja maar met vertraging, stiptheidsacties enzo.
Dokter stuurt met de stroom mee,
verkennertje naar boven.
't Gluurt in boezems, aders, kamers,
rept zich van klep naar klep,
en brengt, hart op de tong, rapport uit:
WEGVERSMALLING VOOR 90% IN BOCHT RKSL.
Dan is het niet ver
naar intensive care.
Daar houden ze je hart vast
en onafgebroken in het oog,
laten oren er naar hangen,
steken er een riem onder.
Hartelijkheid alom:
kik je dan is er direct een po
of een bo
terham, met beleg naar keus.
Ze verwijden aders, verdunnen bloed,
serveren hapjes adalat, ascal, lipitor,
en ook monocedocard, omeprazol,
en, niet te vergeten
plavix en selokeen
en wat de medicijnpot verder schaft.
En dan fijn,
dat het kan, maar toch met enig chagrijn
naar Nieuwegein.
Wacht even, thans volgt een mededeling:
FILEVORMING, ER ZIJN NOG TIEN BEDDEN VOOR JE!
Sluipwegen, vergeet het maar,
ja wel, als je eenmaal op tafel ligt en
loodgieters en bruggenbouwers hun hart aan jou ophalen.
Of, wat ook kan:
ze laten, of het om een feestje gaat,
een ballonnetje op.
Alles in orde…dan zo hard mogelijk naar huis,
want

zoals het hart thuis tikt,
tikt het nergens.

KINDEREN EN PORNOGRAFIE: LEVENSGEVAARLIJK!

hartstocht.jpg (33646 bytes)Stichting ,,Chris" ( www.chris.nl ) geeft in Info- en Gebedsbrief, nr. 11 informatie over het boek van Laurie Hall: Bedreigende hartstocht.
Uit die brief: ,, Pornoverslaving staat niet hoog op de lijst van problemen die onze overheid via de geestelijke gezondheidszorg wil aanpakken. Onze maatschappij verdoezelt één van de meest ingrijpende menselijke tragedies: de verslaving aan pornografie die zowel het individu als diens relaties tot op het bot aanvreet.
Het boek geeft een onbarmhartige kijk op de werkelijkheid van pornografie. Het is ontluisterend en vernietigend. Gelukkig laat Laurie Hall zien hoe ook Gods genezing en vergeving werkt! Er is hoop, pornografie kan overwonnen worden in Gods kracht en Hij kan iemand vrijmaken. Het boek is een aanmoediging en een waarschuwing en bruikbaar voor iedereen die anderen wil helpen of meer inzicht wil krijgen in de verwoestende kracht van verkeerde, bedreigende hartstocht waartegen we kinderen moeten beschermen."

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

naar top

home

>

 weblog

>

weblogarchief

  

    2 0 1 2
 6 jan. - nu

2 0 1 1

 6 jan. - 29 dec

2 0 1 0

1 juli. - 23 dec

 7 jan. - 17 juni

2 0 0 9
 30 juli - 24 dec
 8 jan. - 25 juni
2 0 0 8
 4 sept. - 11 dec
 2 jan. - 28 mei
2 0 0 7
 10 jan. - 2 mei
 9 mei - 12 dec
 2 0 0 6
 11 jan. - 21 juni
 5 juli  - 18 okt
 
1 nov - 20 dec
2 0 0 5
5 januari - 6 april
13 april - 21 sept.
 5 okt. - 28 dec.
 2 0 0 4
7 jan. - 24 maart
31 maart -  30 juni
21 juli - 6 oktober
13 okt. - 22 dec
 2 0 0 3
22 febr. - 28 mei
4 juni - 17 sept
24 sept. - 17 dec

  

gastenboek

>

gedichten

>

oneliners

>

verhalen

>

boeken

>

radio

>

links

>

film

>
 

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl