KEESVANBAARDEWIJK.NWEBLOGARCHIEF

  
 

 

Archief 

31 maart - 30 juni 200430 juni 2004

EEN ONTMOETING IN WEZEP

Er zijn mensen geweest met een grote naam.
Ze kwamen op het spoor van iets heel belangrijks. Ze schreven een boek dat
het gezicht van de wereld veranderde. Met hun kunstzinnige uitingen riepen ze
diepe emoties op.
Ontdekkers, bouwers, denkers, kunstenaars.
Voortrekkers, wegwijzers met onsterfelijke namen.
Er waren ook minder grote met minder klinkende namen.
Toch, hun faam is blijven bestaan. In dorpen en steden leven hun namen voort.
Ze leverden een bijdrage die we niet graag gemist hadden.
Hun werken volgen hen na: monumenten, bouwwerken, theorieën, schilderijen, boeken…
Gidsen wijzen: hier studeerde ze, hier schreef hij, dat ontwierp hij. Mensen
staan er bij stil, met ontzag.
Jammer, wij hier, in ons dorp, hebben ze niet opgeleverd. Beroemde namen, figuren van uitzonderlijk gehalte.
Zijn er onder ons helemaal geen groten geweest? ' t Ligt er maar aan wat je
onder groot verstaat.
Iemand kan ook belangwekkend zijn omdat hij het leven in dank aanvaardde
en liefhad, omdat hij warmte uitstraalde, een voorbeeld was, anderen leerde
leven.
Zo'n grote kunnen we wel noemen.

Ik heb hem een keer ontmoet en die ontmoeting zal ik niet meer vergeten. Ik ga een poosje terug naar begin 1986 en hij, die ik ontmoette, was toen honderd-en-vijf jaar...
Hij zit in z' n leunstoel, klein, mager, met z' n arm leunend op tafel. Hij maakt steeds kauwbewegingen, knijpt voortdurend genoeglijk z' n ogen dicht en krijgt dan iets heel ontwapenends.
Honderd-en-vijf jaar… is iemand op zo' n leeftijd nog bereikbaar? Is hij niet van een andere tijd, van een andere wereld? Over het hoofd gezien door de dood?
Nee, hoor. Wel is z' n wereld klein, ineengekrompen. Niet zoveel groter meer dan die van een jonggeborene of van een kleuter.
Buiten komt-ie niet meer en in het warme kamertje heeft hij het koud. ,,Ik heb geen bloed meer", zegt hij verklarend.
Maar verder… misschien leeft-ie intenser en liever dan menig jongere. Hij zit vol met verleden. Trek een laatje open van z' n kast met herinneringen en de verhalen tuimelen er uit.
Oud zeer en oud goud.
Op 25 maart 1880 kruipt zijn vader uit de plaggenhut, waarschijnlijk door hem zelf met wat buren eigenhandig vervaardigd van plaggen, stro en mest. Binnen is moeder waar de lamp brandt op raapolie, waar een vuur is dat gevoed wordt met dennennaalden.
Vader Wolf gaat aangifte doen van de geboorte van zoon Hendrikus. Armoe troef. Vader is grindgraver, verdienste 61 cent per dag. Als de spoeling onaanvaardbaar dun wordt voor het tiental, past de gemeente bij met twee snee roggebrood per dag. Tussen de schoolbedrijven door levert Driekus later een bijdrage door eetbare knolletjes te zoeken.
Met twintig jaar is-ie een spekkoper. Eindelijk genoeg te eten en nog 35 cent per 5 dagen toe, in militaire dienst.
Daarna kippenhandelaar en turftrapper in binnen- en buitenland. Lange jaren werkt hij bij de spoorwegen, ook in Wezep dertien jaar. Als rangeerder, onmogelijk zwaar duwwerk, ook 's nachts, bij spookachtig lamplicht.
Tuinman is hij ook geweest. Maakte lange jaren lange dagen. Of-ie dan al tachtig is maakt niet uit.
Op z' n vijf-en-negentigste maakt hij nog wandelingen naar Wapenveld, via Heerde terug. Met een paar onderbrekingen acht jaar lang.
Op z' n negen-en-negentigste heeft hij een lichte onenigheid met de kinderen. Vader wil een brommer. De kinderen achten het onverantwoord.
Hij is honderd-en-zeven geworden. Hij zag de eerste fiets met dat gekke, grote voorwiel en dat belachelijk kleine achterwiel in achtiennegentig. Hij was bij de toegestroomde menigte die op de Kamperstraatweg de eerste auto bekeek: ,,een wagen zonder peerden." Het eerste vliegtuig in negentien-tien met Jan Olieslagers, Wolf heeft het gadegeslagen met scherpe blik.
Oud worden is geen kunst. Het is een genade die je bewezen wordt en soms een moeilijke weg die je gaan moet. Maar oud zijn, met humor en levenswijsheid, met tevredenheid en oog voor anderen…
Honderdenvijf zijn op die manier, honderdenzes, honderdenzeven - dat is wat! Van het leven houden als van een groot geschenk.
Die dingen kenmerkten hem. Toen hij nog goed zien kon, keek hij wel eens televisie: ,,Wat een troep is het toch op de wereld, de mensen hebben geen liefde meer voor elkaar."

Een stem uit een andere tijd, uit een andere wereld.
Van een man die iets groots had.
,,Wat een troep" - ,,geen liefde meer."
Een stem, het beluisteren waard.

WEGENS VAKANTIE 

is dit voorlopig de laatste aflevering. 21 Juli aanstaande hoop ik er weer te zijn.
Gaat u met vakantie, wat ik u toewens, van harte een goede tijd gewenst.

Vaar wel en levet scone!

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

23 juni 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.helpmij.nl - De grootste computer-helpdesk van Nederland en nog gratis ook.
www.onsrotterdam.nl - Populair-historisch tijdschrift voor Groot- Rotterdam. Bent u Rotterdammer en geïnteresseerd in uw stad of bent u vol heimwee ex-Rotterdammer, abonneert u zich dan op ,,Ons Rotterdam". Een A4-tje is nog niet toereikend om de lof te zingen van dit pakkende, informatieve (en ook nog zo goedkope) blad. Gun u dat genoegen: Assie s'eige niet kietelt, heppie nooit plezier.
www.oneway.nl - Met duizenden bezoekers per dag is OneWay.nl in ruim zes jaar tijd uitgegroeid tot het grootste ontmoetingsplein voor Nederlandse christenen. De website wordt dagelijks voorzien van actueel christelijk nieuws en een bijbelse overdenking.

EREDIENST KONING VOETBAL

Voetbalsport is aardig, maar de plaats die het krijgt is wel buiten verhouding. Niet alleen nu: ik neem wat over uit ,,De Rotterdammer, die gezellige krant, van vrijdag 8 mei 1970. In Milaan speelde Feijenoord tegen Celtic en behaalde de Europa-Cup:

,,,Nimmer in de geschiedenis van het Cupvoetbal was er sprake van een hoger oplaaiende hel van emoties.", ,,Ontroerd en met brandende ogen aanschouwden de duizenden daarna die héérlijke taferelen. Van Feijenoordspelers, dronken van geluk, in een wilde uitbundige overwinningsdans. Pas toen beseften velen dat het onmogelijke gebeurd was, dat een droom werkelijkheid was geworden. Pas toen ook realiseerde een ieder zich dat Feijenoord de Europa-Cup had gewonnen."

DE TOEKOMST IS AL BEGONNEN

Ik las de afgelopen tijd het boek van Dr. Piet Borst LIJNEN NAAR DE EINDTIJD, geschiedenis van de toekomst.
,,Lijnen naar de Eindtijd" geeft de recente historie van de landen van het Midden Oosten en de directe omgeving weer. En vanuit die gebeurtenissen worden lijnen getrokken naar de toekomstprofetie van de bijbelse profeten. De lijnen in de geschiedenis van Israël en zijn buren, Rusland en het Romeinse wereldrijk worden doorgetrokken naar de eindtijd.
Dit boek tracht meer diepgaand dan andere boeken over dit onderwerp de actuele gebeurtenissen en conflicten in dit gebied te schetsen hierbij gebruik makend van duidelijke kaarten.
Ik kan niet zeggen dat ik dit boek in één adem uitlas. Daarvoor was het mij te complex en overladen. Ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat we als christenen vaak te weinig met de eindtijd en de grote toekomst bezig zijn. Dit boek stimuleert daartoe wel en het geeft een duidelijke visie. Of alles zich zo zal voltrekken? Wie weet. We wachten maar rustig af.
De auteur schrijft boeiend en snel, maar moet wel een beetje op de spelling letten (hij schrijft onbekommerd een d waar een t moet staan) en ook wat aandacht voor formulering kan geen kwaad. Bladzij 106: ,Dit verschil in behandeling
door de bezettende Iraki' s zaaide nog extra kwaad bloed…" Je ziet het voor je, maar niet heus.
Het boek telt 250 pagina' s, kost € 16,95 en het ISBN-nummer is 9063182619. Meer op www.novapres.nl de site van een uitgever van veel belangwekkende boeken.

(EIGEN) WIJSHEDEN en OPGEVANGEN

 • Ik las pas dat in mijn geboortejaar ook de boekenbon werd geboren. Een mooie gedachte.
 • Ik zag een paar schoolmeisje roken of hun leven er van af hing
 • ,,Wat gebeurt er met kinderen, die vragen?", vroeg oma aan Anneke. ,,Kinderen die vragen, worden doodgeslagen", zei Anneke in een hoog tempo. Ze had het niet helemaal begrepen.

PESPOS

Zuid-Afrikaans voor spam. 
Nog wat kansen om uw Zuid-Afrikaans op te halen:
  rekenaar = computer
  slakkepos = niet-elektronische post
  volgstuk = hand-out
  nagkabaai = nachtpon
  kitskoffie = oploskoffie
  kajuit = vliegtuigcabine

(uit een artkeltje van Dr. Hans Ester in het ,,Nederlands Dagblad")

VAKANTIEERVARING

Gelukkig ben ik op de hoogte met God,
al jaren geleden bood Hij z' n vriendschap aan.
Ik kon nog geen woord uitbrengen
maar gelukkig zeiden anderen ,,ja".
en zo is het gekomen….
Pas kwam ik mijn Vriend weer tegen,
op een bergtop, 3200 meter hoog.
Wat was ik gelukkig
met Hem op de hoogte.

 

WAARSCHUWING

Doe voorzichtig! 
Eén verkeerde beweging en uw boek is onbruikbaar.

(illustratie uit ,,Lira Bulletin" nr. 13/2004)


reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

16 juni 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.gaaninhetspoorvandebijbel.nl Dit wordt een reeks van tien boekjes over het Oude Testament. De naam van prof. dr. J. Douma, ethicus, staat borg voor kwaliteit.
Mooi, zo' n project in een tijd waarin Bijbelstudie misschien wel harder dan ooit nodig is. In september a.s. verschijnt deeltje 1 over Genesis (80 pagina' s, ca 
€ 10,00, uitgave Kok, Kampen). Bijzonder is de vergezellende Bijbelcursus, die Douma samen gaat doen met emeritus-dominé/schrijver Adrian Verbree. Alle gegevens op de website.
www.Emmauscursus.nl  Nog een Bijbelcursus, voor ,,nieuwkomers" in de gemeente en voor ,,geheide" gelovigen/kerkgangers. Het is een boeiend programma waarin ongelovigen, twijfelaars, beginners en gevorderden van elkaar leren. Er is hier geen ruimte om het geheel toe te lichten, maar bekijk de site en verwijs ernaar.
www.ngseminarie.nl  Al eens gedacht aan dominé worden of hoorde u iemand anders wel'es die wens uiten? Een prachtige mogelijkheid, ook aan ,,laatbloeiers" biedt het Nederlands Gereformeerd Seminarie.
www.verhalenbank.nl  31601 Nederlandse volksverhalen, historische en hedendaagse sprookjes, sagen, legenden, moppen, raadsels, Broodje Aap-verhalen enzovoort.
www.zestienmiljoenmensen.nl  Praktijkvoorbeelden van projecten en informatie over discussies rond normen en waarden.

WIJ ALLEMAAL EENDER?

of: ,,Jij helemaal anders." (Ef.4:20).
Een werkelijk vlammende oproep van wijlen ds. A.J. Moggré aan vooral jong maar ook aan oud om Christus na te volgen. Titel: ,,Blijf bij het geloof!" - een oproep aan de jonge mensen van nu.
Wie het leest. wordt er door getroffen. Koop het en geef het door aan een jongere.
,,Blijf bij het geloof" - een leerzaam en heilzaam boekje" (Nederlands Dagblad). ,,Ds. Moggré schreef een vlot leesbare brochure, waardoor je onze tijd beter, profetischer gaat verstaan." (Verkenning).
Maak € 3,00 over op bankrekening 692060316 ING t.n.v. Van Baardewijk, Apeldoorn en u ontvangt het thuis.

ALS IK DOMINÉ WAS…

zou ik aanstaande zondag preken (althans ik zou het proberen) over Galaten 2:20:

,,Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik (dat is), niet meer mijn ik, maar
Christus leeft ik mij."

Dat dat kan, dat van de volmaakte Zoon van God, de gaafste, mooiste, vriendelijkste mens… dat van Hem iets zichtbaar kan worden in ons leven. Dat zijn aanwezigheid in ons kan groeien… en dat anderen dat kunnen zien.

DE RECHTEN VAN HET KIND

In het juni-nummer van het onvolprezen blad ,,De Oogst" (van de Stichting ,,Tot Heil des Volks" - Amsterdam, tel. 020 -6246151 - info@deoogst.nl ) welk blad gratis te verkrijgen is als u één keer per jaar een gift overmaakt, staat een artikel van Krijn de Jong: ,,De rechten van het kind.". Hieruit ,,Bescherming":
,,De gezinsstructuren zijn de laatste decennia ingrijpend veranderd. In onze samenleving vond (bijna) iedereen dat dit noodzakelijk was. Er is een andere huwelijksmoraal ontstaan en de markt vond het nodig om alle vrouwen te rekruteren. Maar over hoe dat nu moet met de opvoeding van kinderen is niet echt goed nagedacht. De VN spreekt over ,,de rechten van het kind." Ik word soms moe van al die proclamaties. Liever onze kinderen beschermen tegen die ,,boze buitenwereld" die er op uit is om hun toekomstig geluk te ruïneren. Daar is heel veel tijd en aandacht voor nodig. Kinderbescherming is noodzaak en als het even kan graag door de eigen ouders."

VUIL OPRUIMEN OF DOE ER ZELF WAT AAN

,,Burgers balen van zwerfvuil op straat", bericht de krant. Maar is die hoeveelheid troep zoals het weer waarop je geen invloed hebt? Deels wel. Wat doe je aan al die vuiligheid in parken en op pleinen, op de openbare weg? Zo goed als niets. Maar waar we als burgers wel invloed op hebben, is de rotzooi in eigen straat en omgeving.Al jaren geleden ergerde ik me groen, geel en paars aan het afval bij ons in de straat. Om een lang verhaal kort te maken: op een mooie zomeravond waren we met de buurtgenoten aan het barbecuen. Tussen twee happen van m' n hamburger ventileerde ik een idee. ,,Buren", begon ik, ,,ik weet hoeveel moeite ook jullie hebben met al dat zwerfvuil hier. Als we nou ' es met elkaar opruimen…"
Na instemmend gemompel en luide bijvalskreten maakte ik kort daarna een rooster met de namen van degenen die wilden meehelpen. Sindsdien kunt u elke zaterdagmorgen bewoners, al zingend, bezig zien met hun werk. Resultaat: een loepzuivere straat. Hebt u eens een zaterdag niets om handen, kom kijken (Prentsnijdershorst, Apeldoorn, kijkt u wel even na hoe u er komen moet, anders gaat uw hele zaterdag er aan). Zonder tetanus op te lopen kunt u desgewenst van de straat eten. Burgers moeten dus niet balen, maar ruimen.

VAKANTIETIJD, KAMPEERTIJD

Nog een paar typen tenten 

 

 

(uit Carelman Complete Catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen):reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

9 juni 2004

Dinsdag 18 mei was de eerste Dag van de Media, waarop verschillende journalistieke organisaties in contact traden met hun kijkers, lezers, gebruikers.
Voor het NOS-journaal was het aanleiding een essaywedstrijd te organiseren onder de kop ,,De journalistiek zou."
Ik deed mee en werd tot mijn verbazing en verrassing winnaar. Hieronder mijn bijdrage.

DE JOURNALISTIEK ZOU…

Acht uur, journaal en koffie. Zo' n combinatie als vroeger levertraan en suiker.
Was het maar zover… Het moment dat Marjon zorgelijk een spat regen zou profeteren en Philip er een punt achter zou zetten met: ,,en ik wens u nog (hoofse hoofdbuiging) een heel prettige avond toe."
Wat ik die avond had… Het journaal ondergaan heeft iets van geïnjecteerd worden met een bijtende vloeistof. Toch raakte ik, na een ogenblik kijken, in een doodgemoedereerde dommel en verzonk in grenzenloze dromen.
Na een kwartier schokte ik wakker. Maar wat ik in die tijd gedroomd had gelooft zelfs de gemiddelde kattenfan niet die denkt dat er emesse vis en kip in troeteldiers blikje zit.

In diepe rust dus, vóór de t.v., mèt journaal, droomde ik dat ik journaal keek, kranten en weekbladen las, en ook een blad ,,Echt waar" doorbladerde, alles door elkaar. Eerst zag ik Arafat, die zijn theedoek in de ring gegooid had. Met zichtbare innigheid kleefde hij een gladgeschoren wang tegen die van Sharon, die geen enkele poging deed zich aan die intimiteit te onttrekken.
,,Lief zijn voor de Joden, is niet meer verboden", yelden aanwezige Palestijnen, en Israëli's dansten hand in hand met Hamasleden en rapten eindeloos: ,,Toffe gabbers van Arafat, willen shalom, en ze krijgen dat."
En ineens zag ik op de voorpagina van ,,De Telebraaf" een kop: OPRECHTE EXCUSES AAN LUBBERS. Het als herboren ogende blad verontschuldigde zich over de lichtvaardige wijze waarop het een onjuiste voorstelling van zaken had gegeven. De Hoge Commissaris had inderdaad een dame een bipskneepje gegeven. Maar daar had Ria (want die bleek het te zijn, in een weliswaar andere outfit, maar toch…) geen enkele moeite mee gehad, weinig als ze in het algemeen haar man zag en voelde.
Toen weer (wat een vermoeiend chaotische droom!) was ik toeschouwer van Barend & zijn goede vriend Van Dorp. BVD had niets van z' n gewoonlijke snijkamerachtige allure en ademde een serene, haast pastorale sfeer. In het biechthokje zaten twee jonge mensen, elkaar met nieuwe en verliefde ogen aanblikkend. Zij vertelden dat ze onlangs besloten hadden te scheiden, maar nu, ze keek hem verzaligd aan: ,,Ik moet er niet aan denken, we blijven voor altijd bij elkaar, hè Dennis." Dennis knikte en vulde op gedragen toon aan: ,,We horen van zoveel herstelde relaties."
Een rare gewaarwording was dat Jan Mulder er monter en rechtop bijzat en geen enkele keer interrumpeerde. Op de achtergrond hoorde je het kinderkoor KGO ( Kinderen van gescheiden ouders) uitbarsten in vrolijke klanken: ,,En nu weer rap, in één huis met mam en pap."
Weer een journaalflits. Irak. Voormalige aanhangers van Saddam Hoessein, tot voor kort aanslagen plegend bij en op het leven, waren, net als de grote voorganger, uit hun gaten, holen en schuttersputjes gekropen en onderhielden zich vrolijk lachend met Amerikanen en andere bevrijders. Wat me zomaar, onlogisch, opviel dat niemand rookte. Wel zag je Iraki's en Amerikanen die voor elkaar een sinaasappeltje pelden, een peer ontvelden of een kokosnoot pletten.
Geen seconde later vond ik mezelf terug in de stad waar ik kind ben geweest., Rotterdam, en waar ik ongekend veel vervloekingen heb opgevangen van de Inspectie der Belastingen. Als er tien procent van de verwensingen uitgekomen was zou de voltallige personeelsbezetting aan de meest gruwelijke ziekten overleden zijn.
Er stond een lange rij voor het gebouw. Zakenlui, particulieren, van alles, iedereen blijdschap en opluchting uitstralend.
Ik schoof aan, gewoon uit nieuwsgierigheid. Eenmaal binnen was ik getuige van bijna surrealistische tonelen. ,,Pak an, makker, het is jullie eige geld. Jarenlang heb ik de zaak besijbeld, maar dat is voorbij." Een uitbundige vrolijkerd, ruig maar sympathiek, verpletterde een schriele ambtenaar bijna onder zijn verbaal geweld en dozen biljetten en muntstukken. Beunen, zwartklussers, interieurverzorgsters verdrongen zich om oneigenlijk verworven inkomsten op te geven. Nummers van pinpassen werden vrijelijk omgeroepen met de namen van de eigenaars erbij. Een radeloze ambtenaar legde z' n hand op de schouder van een superieur. ,,Superieur, wat moeten we? De magazijnen puilen uit en buiten staat nog een rij van hier tot Kazachstan."
Het vervelende (en soms prettige) van dromen is dat draadjes niet afgehecht worden en dat dingen in de lucht blijven hangen. Soms werden ontwikkelingen, in het ene droommedium opgepakt en in het andere voltooid. Ik was getuige van een avondvullend t.v.-programma over de vraag hoe de vele binnengekomen miljarden verdeeld zouden worden. Er was zoveel geld dat zorg en onderwijs in één keer uit de problemen waren. Belangstellenden zouden op 49 ½ leeftijd met prepensioen kunnen, maar of er veel gebruik van gemaakt zou gaan worden… Iedereen die ik zag leek te blaken van vitaliteit en werklust.
Het bleef doodvermoeiend, maar ongekend boeiend, dat dromen. Nu zat ik plots in een feestelijk aangeklede zaal. Er was een verkiezing voor de titel Meisje Met Het Mooiste Innerlijk. Na korte tijd trad zij voor het voetlicht. Ik had in mijn leven vrouwen gezien, voorzien van uitbundiger vrouwelijk schoon, maar dit meisje had een perfect lichaam, of wat daar voor door moet gaan, helemaal niet nodig. Innerlijke gaafheid en geestelijke hoogheid waren doorgebroken naar haar gezicht. Ze bleek werkzaam in ,,de zorg" en was van allerlei kanten genomineerd.
En toen…ja, toen schrok ik, zoals gemeld, wakker. ,,Je was ver weg," zei m' n vrouw. ,,Zeg dat wel, in Irak zelfs", zei ik. ,,Vertellen?" ,,Stop maar", zei mijn vrouw. ,,Ik was ook in Irak. Veertig doden vandaag." De smak in de werkelijkheid deed pijn. Wat een ontgoocheling. Wat een wereld van verschil.

,,De journalistiek zou…" (wat ís dat: dé journalistiek) een betere wereld moeten scheppen. Maar daar is ze niet toe in staat. Waartoe dan wel? In het respect tonen voor instellingen en mensen en hun recht te doen. In het niet arrogant en succesbelust selecteren van het nieuws, maar het tonen van de hele werkelijkheid en dat zo waarachtig en barmhartig mogelijk. Niet meer? Nee. Hieraan heeft de journalistiek voorlopig z' n handen vol.

( zie ook www.journaal.nl  )

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

2 juni 2004

 
 ALS IK DOMINÉ WAS…

 

 

zou ik aanstaande zondag preken over Hebreeën 13: 3: ,,Denkt aan de gevangenen…" Ik zou in mijn preek terugkomen op de ,,Nacht van gebed 2004" die in de nacht van 4 op 5 juni in tal van plaatsen gehouden is. 

 

Wat opvalt in de tekst is de opwekking je te identificeren met medegelovigen die in de cel of in een strafkamp zitten. Je te vereenzelvigen met hen die onvrijheid, honger en dorst kennen, die vernederd en gepest worden om hun diepste levensovertuigng, die geschopt en geslagen worden en je dat zo indenken dat je de gruwelijke pijn in je eigen lichaam voelt. En ik zou zeggen: ,,Dat kunnen we helemaal niet, ons dat zo inleven. Wij die in vrijheid leven in een veelal comfortabel bestaan. En toch wordt het ons opgedragen: ,Hier vertelt hij over zijn gevangeniservaring...,Denkt aan de gevangenen…" Maar dan moeten we er maar om bidden, om dat inlevingsvermogen. En dan moeten we ons maar grondig op de hoogte laten stellen door organisaties die zich inzetten voor vervolgde christenen en dan moeten we de portemonnee maar opentrekken om die organisaties te helpen en te steunen." En ik zou de organisatie ,,Open doors" noemen uit Ermelo. En ik zou twee keer het telefoonnummer noemen 0341 - 417844 en ik zou ook twee keer het internet-adres noemen: www.opendoors.nl zodat iedereen die zich aangesproken voelt die organisatie zou kunnen bereiken om die te steunen en daarin onze arme medebroeders en - zusters.

DE TIEN GEBODEN

Er worden nogal wat pogingen ondernomen om DE TIEN GEBODEN in wat eigentijdser bewoordingen en soms ook wat toegespitster weer te geven.
Hieronder mijn poging.

In een ontzagwekkende stilte sprak de heilige God:

,,Ik ben de HERE, de Aanwezige. Lang geleden schreeuwde Israël tot Mij om hulp en Ik bevrijdde het uit de slavernij in Egypte. Vandaag verlos Ik ieder, die tot Mij roept, uit de gebondenheid van zonde en schuld. Maar wie dan bij Mij hoort mag verder niets of niemand meer erkennen en vereren als macht of idool.

Ik ben de Schepper van al wat, waar dan ook, bestaat. Maar verwissel in je liefde en verering nooit het geschapene met Mij, de Schepper. Dat accepteer Ik niet. Ik laat mijn hart uitgaan naar wie Mij als God en Vader eren en in mijn wegen gaan. Die mogen ook rekenen op mijn zegen.

Gebruik mijn Naam alleen als je je tot Mij richt en mijn nabijheid zoekt. Ik ben heilig en mijn Naam is heilig en hoogstaand. Hou die Naam hoog. Wie mijn Naam spottend, oneigenlijk of onnodig gebruikt brandt zich als aan een vuur.

Kom één dag in de week, nog meer dan anders, dicht bij Mij en rust uit. Tot vrede en tot rust heb Ik je geroepen om vrij en ontspannen met Mij en mijn schepping om te gaan. Ga niet aan het werk, laat je gedachten je niet bezwaren. Ontzie ook een ander en kom die te hulp.

Laat je ouders in de hoge waarde die Ik hen gegeven heb. Door hun en hun plaats en leven te respecteren baan je ook voor jezelf een weg tot een goed leven.

Ik verbied je iemand van het leven te beroven. Bescherm ieders leven, waar je kan. Behoed zeker dat van een mensje dat Ik in de moedersschoot aan het weven ben en ook dat van een mens aan het eind van zijn bestaan.

Wees zuinig op je huwelijk; verbreek je huwelijksbelofte niet.

Ik verbied je te stelen. Wat Ik aan een ander geef, is niet voor jou en van jou. Respecteer zijn bezit, zijn gaven, zijn tijd, alles wat van hem of van haar is.

Wees oprecht tegenover je naaste. Je ,,ja" moet ,,ja" zijn. Geef geen scheve of halve voorstelling van zaken en verzwijg ook geen dingen.

Ik geef ieder wat die in zijn of haar omstandigheden nodig heeft. Dus wees niet jaloers en afgundstig.

Critische opmerkingen of voorstellen tot vervanging en correctie zie ik graag tegemoet.

Uit: BACH KON ZIJN GELUK NIET OP het versje ,,Harnas"

,,Ik wil niet met pensioen
en evenmin gaan vutten",
sprak zeer gedecideerd
de predikant van Putten.
,,Ik zou het liefst
in ' t harnas willen sneven."
,,Ik heb zo' n ding", zei dominee de Vries,
,,en ik kan hem je zo geven."


reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

26 mei 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

,,Psalmen voor nu." Sinds 2002 werkt een team van Hebraïci, dichters en componisten aan een nieuwe versie van alle 150 psalmen. Gegevens: www.boekencentrum.nl , klik links op ,,psalmen voor nu." Nieuwe berijmingen zijn al te lezen en zelfs te beluisteren.
www.cbb.nl - Mensen met een leeshandicap, blinden en slechtzienden, mensen met reuma, Parkinson, dyslexie, missen veel als het gaat om het plezier en het nut van het opdoen van informatie. Gelukkig is er Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden die voorziet in de behoefte aan boeken en tijdschriften op cassettebandjes, in braille en in grootletter.
www.christelijkekinderboeken.nl - Site van Werkgroep Christelijke Kinderboeken,
die zich als doel stelt het bevorderen van lezen van goede boeken, goede relaties tot stand te brengen tussen scholen, bibliotheken en christelijke boekhandels, schrijvers te stimuleren om goede kinderboeken te schrijven en uitgevers om die uit te geven.

OPROEP!

Aan de a.s. verkiezingen doet ook mee de Partij voor de Dieren. Mij best, maar wie wil ook eens nadenken over een PARTIJ VOOR DE KINDEREN?

ALS IK DOMINÉ WAS…

zou ik aanstaande zondag o.a. preken over Efezïers 4: 30: ,,En bedroef de Heilige Geest Gods niet…."
De Efeziërs stelden de Heilige Geest teleur, deden Hem verdriet. En het zal met ons niet veel anders zijn. Hoe kan dat? Dank zij de Heilige Geest aanvaarden we dat wonderlijke, aanstootgevende Evangelie als waar. Als weg tot behoud. Door de Geest willen we ons laten leiden door het geschreven en verkondigde Woord, dat door zoveel mensen als belachelijk, wetenschappelijk niet verantwoord en niet van deze tijd beschouwd wordt, de Geest leidt ons binnen in de schatkamer van Christus, de Geest vormt onze stuntelige gebeden om, doet onophoudelijk goede woorden voor ons bij God de Vader.
En toch bedroeven we de Geest omdat we zo erbarmelijk te kort schieten. Daarom, een oproep als deze: ,,En bedroef de Heilige Geest Gods niet…"

VENI CREATOR ( 1 en 4)

Verlosser! kom! de wereld wacht!
Die struikelen en dolen,
heel dit wanhopige geslacht
heeft zich aan U bevolen.
Blinden gaan tastend naar U uit,
en luistren scherp op elk geluid.
De doove speurt alom
of hij U ziet genaken!
Heer, doe de heemlen flakkeren en blaken!
Kom!

Kom, Trooster, die de harten stilt
en kalm doet ademhalen
den angstige, die straks, als wild
ten dood vervolgd, moest dwalen.
Kom, uit ' t verwoestende gedruisch,
red ons tot Uw doorzongen huis.
Opeens ligt alles stom.
Dan schrééuwt het ongeduld van Uw beminden:
Erbarm! Verlosser! láát U van ons vinden!
Kom!

(Willem de Merode)

DRIEËENHEID

Riet tot de Einder,
royaal boven het water,
meegaand met de wind.

(uit: Bach kon zijn geluk niet op)

Kleine toelichting bij dit wat mysterieus lijkende tekstje.
Ik was een keer bij een meertje met winderig weer. Het riet aan de zijkant boog zich soms tot aan de grond toe. Ik dacht: ,,Riet" dat staat voor Christus. Hij werkt naar een einde, een doel, naar de Vader. Royaal = koninklijk. Glorieus kwam Hij ook boven water na de doop. ,,Meegaand met de wind", in volstrekte harmonie en samenwerking met de Geest.

NOG EEN GEDICHT VAN IRENE POL

alleen jij weet wat je voelt
alleen jij weet wat je denkt
alleen jij weet dat je verdrietig bent
alleen jij weet dat je alleen wilt zijn

als je maar één persoon kon vertrouwen
als je alles aan hem kon vertellen
als hij je kan troosten

dan krijgt de wereld weer kleur
dan vindt je de troost die je zoekt
dan weet hij wat je denkt
dan ben je niet meer alleen.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

19 mei 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Twee conducteurs komen een coupé binnen met de vraag: ,, Heeft één van de dames of heren soms een flesje wijn voor ons?" Niemand reageert. ,, Dan knippen we ook jullie kaartjes niet." Veel om te lachen op www.omroephumor.nl 
www.boschspace.nl - Veelkleurige site van Edith Bosch - webmaster o.a. van ,,Women 's Aglow" en ,, www.muurkrant.org " ,,Vet gave site" schreef iemand in het gastenboek.
www.hxm.myweb.nl - Site van een 17- jarige jongeman die elke maand een overzicht biedt van - in zijn ogen - beste, populairste, mooiste, grootste en meest inhoudsvolle christelijke websites.
http://nkhumanrights.or.kr - Geeft een beeld van de verschrikkingen die christenen en andere gevangenen in Noord Korea te verduren hebben. Schokkende informatie en getuigenverklaringen van voormalige gevangenen en cipiers.
www.christelijkebladen.nl - Alle christelijke tijdschriften, brochures en nieuwsbrieven bij elkaar. Gaat binnenkort functioneren.
www.dagvlinders.nl - Korte gedichten, spreuken en gebeden.

ALS IK DOMINÉ WAS…

zou ik morgen (Hemelvaartsdag) preken over Efeziërs 4: 1 - 16.
En dan in het bijzonder over:,,…gaven gaf Hij aan de mensen." Door zijn kruisdood heeft Christus een nieuwe mensheid gemaakt (2:15). Die wordt vertegenwoordigd door de kerk. Iemand schreef: ,,De volheid, de totaliteit van de geestelijke, hemelse zegeningen is bij haar te vinden (verg.1: 23)" Ik zou proberen iets te zeggen over wat voor ons niet te bevatten en uit te spreken is. En ik zou de anderen en mezelf opwekken om van hieruit te proberen ,,groots en meeslepend" te leven. Ons, bij wie de volheid te vinden zou moeten zijn en die vaak toch zo beperkt en kneuterig met de dingen van het geloof omgaan…

(afbeelding overgenomen uit het Nederlands Dagblad)

PIER VAN DAMME

Het is altijd een genoegen mijn goede vriend Pier een lezing of meditatie te horen houden of hem te beluisteren als hij gedichten tot leven brengt met zijn gedrevenheid en vervoering. Maar gedichten van hem lézen is ook verrijkend.
Van hem: ,,Bijbellezen aan tafel" uit zijn ,,Walcherse gedichten."

langt d' n biebel 's van de vooie
zo zong hij
op zijn eigen Zeeuwse wijs
de inleiding der psalmen
met sela
en het Hebreeuwse alfabet inkluis
dan dook hij
achter zijn pet
voor een langdurig
stil gebed
die werd dan vol genade
weer op wit polka-haar gezet.

langen = pakken
vooie = rand van de schoorsteenmantel

EVEN TUSSENDOOR

Ik moest net even een boodschap doen en fietste op een fietspad met links een vrij drukke verkeersweg en rechts een soort sloot.
Op een gegeven moment werd het autogezoef bijna overstemd door kikkergekwaak. Keihard en uit ongelofelijk veel kikkerbekken. Het waren wel geen klanken die lieflijk zijn en harten treffen (hoewel…), maar het klonk wel authentiek, ouderwets en heel levendig. De schepping leeft en ook uit de bek van kikkers hebt Gij sterkte gegrondvest.

MOEITELOOS

brengt me dit bij het gedicht ,,Lof Gods" van Jacobus Revius (1586-1658) dat ik aantrof in het altijd te prijzen blad ,,De Oogst" van Stichting ,,Tot heil des volks" in Amsterdam.

LOF GODS

Waer ick een nachtegael, ick wou mijn Schepper eeren
Met sijnen grooten lof altijd te quintileren
Dat bosschen, berch en dal sou deunen van den clanck,
En de wout-vogeltgens vergeten haren sanck:
K'en ben geen nagtegael, maer in veel grooter eere
Een mensch, het even-beelt van aller Heeren Heere:
Ick wil dan mijne stem doen hooren alle man
En prijsen hem soo hooch en verre als ick can:
Niet vragende een sier na al het lelijck pruylen
of misselijck getier van aexters en van uylen,
Versekeret dat hij die eewichlijcken leeft
Mijn tong' tot sijnen roem alleen geschapen heeft.

'S MORGENS VROEG

Ik zit op de rand van m' n bed
en grabbel verdwaasd naar m' n sokken.
In de bomen zitten vogels
me zingend naar buiten te lokken.
Maar dat kan me op dit moment alleen maar geducht irriteren.
Toch heb ik 't gevoel
dat 'k van die beesten nog best wat kan leren.

(Uit: ,,Nog even zuchten.")

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

12 mei 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

,,Ja, Arie lust 'm ook. En de andere jongens zullen 'm ook wel lusten. We lusten 'm allemaal." Aan het woord is Jan Sanders. Waar staan zijn woorden? In het door mij zeker tien keer gelezen boek ,,Pieter Bas" van Godfried Bomans. Bomans ook voor u/jou onvergetelijk? Kijk dan eens op de altijd verrassende www.bomanskrant.nl - Nederlands-Vlaams tijdschrift over het werk en de persoon van Godfried Bomans.
Stel, u moet een toespraakje houden en wil graag uit de losse pols een snedig citaat bieden. Raadpleeg dan www.citaten.net  Eén van Bomans: ,,Humor is overwonnen droefheid."
Zin in een spelletje paintball? Kijk op de jongerensite van het ,,Nederlands Dagblad" www.ndlite.nl 
U moest indertijd voor uw werk verhuizen naar Siegerswoude (nabij Friesepalen). Maar het heimwee naar Rotterdam blijft knagen. Zoek www.nationaalarchief.nl op, ga door naar ,,Ruim een eeuw Nederlandse geschiedenis door de ogen van de persfotograaf" toets ,,Rotterdam" in en u treft 14.549 foto' s aan van de stad van uw hart.
Een site met diverse eyeopeners en nadenkertjes over geloven, kerk- en gemeentezijn is www.xs4all.nl/~revcamp 

EIGENWIJSHEDEN EN OBSERVATIES

 • Het scheelt of je zegt of vroeger alles beter was.
 • Nogal wat dominees hebben een vogelvrij beroep.
 • ,,In de ban van de ping", steeds meer hoge omes lijken dat te zijn.
 • Zag een meisje van een jaar of zeven in de kerk, lezend in ,,Dik Trom".
 • Ik heb een nicht met nevenverschijnselen: ze rookt af en toe een sigaar.
 • De ontwikkelingen op kerkelijk erf gaan in hoog tempo door: in de Vrijgem.
  Nederlands Chr. Gereformeerde Kerk van Boonbergum experimenteert men nu met een kinderachternevendienst.

ALS IK DOMINE WAS…

zou ik afgelopen zondag gepreekt hebben over ,,moederdag." Na de hoorders enige minuten bepaald te hebben bij onze ,,gewone" moeder (,,ach, wat deed zij niet voor mij?"- dichtregel) zou ik verder ruime tijd genomen hebben om in te gaan op ,,de kerk als moeder."
Om een ideaalbeeld te schetsen? Nee, ik zou rustig gezegd hebben dat moeder zich niet altijd zo fijn gedragen heeft (als er ruzie was, leek de kerk soms wel op een scheldend viswijf). En soms had moe meer aandacht voor de organisatie van de huishouding en hoe ze naar buiten ,,overkwam" dan dat ze zorg voor haar eigen koters had. Maar toch. Je moeder is je moeder. En wat deed ze toch allemaal niet voor goeds?
Ik zou tot de volle kerk gezegd hebben: wat geweldig dat we 's zondags bij moeder op bezoek mogen komen, want wat hebben we het hier goed met haar en met elkaar. En ik zou zomaar vragen (wat ik nog nooit gedaan heb): ,,Vind u ook dat we zo bevoorrecht zijn met zo' n moeder?" En iedereen zou roepen: ,,Ja" en ,,Zeg dat wel!" En dan zou ik verder vragen: ,,Als u het hier zo fijn vindt, waarom blijven er dan zoveel van u vanavond thuis? Ik wens u verder een prettige moederdag, maar we moeten wel tegen elkaar durven zeggen: ,,Als God je vader is, is de kerk je moeder. En je moeder bezoek je zo vaak mogelijk. Makkelijk zat."

ROMEINEN

,,Romeinen" blijft een fascinerend Bijbelboek. In de serie ,,De Voorzeide Leer"
verschijnt er een nieuw boek over van de hand van ds. F.van Deursen. Wie eerder boeken van deze auteur las weet dat er weer iets spannends op stapel staat.
,,Dominee van Deursen is erin geslaagd de brief aan de Romeinen zo weer te geven dat hij warempel aan ons gericht lijkt. In eenvoudige bewoordingen brengt hij de brief heel dichtbij lezers vandaag…"
Wie drie-en-een-halve harde euro's wil besparen, moet nù intekenen. Uitgave Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

IRENE POL

jong en met onmiskenbaar dichttalent, gaf me een aantal van haar gedichten en ik ben er verguld mee. Ze schreef ernstige verzen die haar betrokkenheid met mensen en hun nood laat zien. Ik neem er binnenkort wel een over. Maar voor deze wonderschone meimaand een ander geluid:

als ik naar je kijk, word ik warm van binnen
als ik je aanraak, tintelt m' n hand
als ik jouw aftershave ruik, lijkt het alsof ik vlieg
door jou kan ik niet meer eten
door jou kan ik niet meer slapen
je bezorgt me veel problemen
toch vind ik dat niet erg
                 want
ik ben hopeloos verliefd op jou.

 

GESTELD

dat u een Mi'kmaw-Indiaan ontmoet. 
Dan kunt u hem van nu aan trots iets in zijn eigen taal laten zien. 
Hierbij het ,,Onze Vader" in Mi'kmaw.

 

(Uit: De Kerkklok, kerkblad van de NG-kerk IJsselmuiden) 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

5 mei 2004

Door omstandigheden kom ik helaas niet toe aan het schrijven van een nieuwe aflevering van mijn weblog. Zomaar wat anderen uit mijn kennissenkring (hartelijk dank voor de hulp!) waren bereid voor mij waar te nemen. Komen ze:

BRECHTJE.
Daaaag. Ik ben Brechtje. Vroeger was er een krantenrubriek ,,De gewone man zegt er het zijne van." Tegenwoordig mag de gewone vrouw ook aan het woord komen. Dus nu: ,,Brechtje doet haar zegje."
Ik ben Rotterdamse, maar daar laat ik me helemaal niet op voorstaan. Hoor 'es, niet iedereen kan alles hebben, dat is nu eenmaal zo.
Ik wil even een gevoelig punt aanroeren: de verhouding Rotterdam - Amsterdam. Wij vinden het helemaal niet erg die stad te onderhouden. Je stelt je er door de tijd gewoon op in. Maar een beetje waardering van Amsterdamse zijde zou wel fijn zijn. En daar merk je nooit iets van. De dingen gaan daar vaak toch zo raar en ingewikkeld aan toe. Ik hoort, om even een voorbeeld te noemen, dat er op Koninginnedag een half miljoen feestgangers waren in, wat wij hier zeggen, ,,Rotterdam-Noord". Dan moeten er in Amsterdam 1200 politiemensen komen om de zaak in de hand te houden. Twaalfhonderd… Nou ja… Zet bij ons bij een gelijk aantal bezoekers hier en daar een diender op de hoek en de zaak loopt als een trein. En zo is er zoveel te noemen… Ontzettend veel… Maar ik laat het hier maar bij.
BRECHTJE (NAAD- VAN DE KOUS)

VOOR ONZE JONGEREN

TINE EN NIEK
Hallo, wij zijn Tine en Niek, een eeneiige, alleenstaande tweeling. Op het schoolplein staan we altijd alleen, met z'n tweeën. Dat komt omdat wij tegen iets zijn. En tegen iets zijn, dat mag niet hoor. Waar zijn wij dan tegen? Tegen roken. Als je nu even naar rechts kijkt, zie je de fietsenstalling van onze school en dan zie je een lange rij van jeansachterkanten. Aan de andere kant en boven die jeansachterkanten bevinden zich allemaal rokende hoofden. En van dat roken hadden wij iets gezegd. Wij hadden ook een keer allemaal lege sigarettendoosjes in de klas neergelegd, met van die enge teksten als: door roken sterf je aan een pijnlijke ziekte en dergelijke. En toen waren wij gelijk de kwaaie pier en mochten wij nergens meer aan meedoen. En nu staan wij alleen. Zelf hebben wij nooit gerookt. Onze pa die in de vis zit zei altijd: ,,Als je roken wil, rook dan maar een makreel."
Groetjes hè, Nico/Tine Koelewijn

AB
Leuk van die weblogger om mij te vragen. Maar ik ben helemaal niet zo' n schrijver.
Nou ja, dan vertel ik maar even wat ik pas heb meegemaakt. Bij ons in de kerk. Er zouden drie kinderen gedoopt worden. ( Onze gemeente groeit: van onderaf dan.
Een originele, bekeerde heiden zie je haast nooit. En we proberen toch van alles. Maar ja, als wij zeggen dat het in de kerk zo fijn is en dat je er heel bijzondere en mooie dingen hoort over God en zo en er komen 's avonds maar een kwart van ons eigen dan denkt zo' n moderne, frisse, heiden: ,,Als het dan zo fantastisch is bij jullie, waarom profiteren jullie er dan zelf niet wat meer van?" …nou ja, geef zo iemand dan eens ongelijk.) Maar goed, ik dwaal af.
Er was dus dopen. Bij het tweede stel doopouders werd het even heel stil. De dominee keek die mensen eens goed aan en zei: ,,Vergis ik me nou of waren jullie hier een paar weken geleden ook?" ,,Nee, dat klopt," zegt die broeder glunder. ,,Maar de foto's waren mislukt, of liever gezegd: er zat geen rolletje in het toestel, vandaar…" Nou ja. Nog een verhaal.? Eentje dan. We zaten pas in de kerk, toen
AB ( RUPT)

AD
Ik heb vroeger ook nog wat theologie gestudeerd. Via een soort middenopleiding. Dan ben je wel een theoloog. Maar hooguit een halve. Nou, en dan weten ze je ook te vinden, hoor.
In het plaatselijk bejaardencentrum bij ons werd voor de oude broeders en zusters een weeksluiting georganiseerd. Elke week? Ja, elke week. Maar hoe vaak het me niet overkwam dat een van de dominees belde: ,,Zeg, Ad, kun jij vanavond even naar ,,Avondrood?" Ik zit zo klem. Hup, Ad naar ,,Avondrood." Andere dominee; ,,Ad, ik ben ongesteld." (Ik praat nu over zo' n dertig jaar geleden) ,,Kun jij even die catechisatie overnemen?" Ad af naar de bengels. Was het altijd net de lastigste groep.
Een naburige, vacante gemeente: ,,Ad, kun jij hier catechisatie geven? We zitten zo omhoog". Om nou een kerk omhoog te laten zitten, ging me te ver. Hè, een kerk moet toch met allebei z' n benen op de grond staan. Ad naar naburige gemeente. Na een maand of zo komt er een wichtje naar me toe: ,,Ad, ik ga voortaan voor catechisatie naar Vroomswaard. Daar geeft een echte dominee catechisatie." Ik: ,, Meid, wat je ver haalt is veel lekkerder." Tja, wat moest ik. Wat een echte dominee in huis heeft, is bij Ad niet te vinden. Dus.
AD (INTERIM)

TINUS
Zou ook een bijdrage leveren, maar moest als belangstellende naar de vergadering waar de PKN een feit zou worden, via de akte van vereniging, als vervanger. Tussen allerlei fotografen en kerkelijke bobo' s mocht ook onze Tinus Plotseling toekijken toen de handtekeningen gezet werden. Na de plechtigheden vatte ook Tinus een gereedstaande neut. Er was geen champagne, meldt de pers, maar wel oranjebitter. Nou je kon wel zien, meldde Tinus later, dat het woord van de oude Kuyper dat een goeie Calvinist niet bij den chocoladeketel opgevoed is (of zoiets) niet alleen gereserveerd mag worden voor den gereformeerden calvinist.

En zo zijn we weer aan het eind. Volgende week maar iets luchtigers: de boog kan niet altijd gespannen zijn.

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

28 april  2004

TIJD OM WAKKER TE WORDEN!

Een tijdje geleden schreef ik een brief aan alle raden en besturen van kerkelijke en christelijke gemeenschappen in Apeldoorn en ook aan de plaatselijke synagoge en moskee. Ik had gehoopt om wat reactie. Maar nee. Hieronder de tekst van de brief, een beetje aangepast.

LESBI-TIENERS - amateur-prosti' s, TELEFOONSEKS - lesbische meiden - PRIVÉ-HUIS -sm - nacht-prosti's, SEXSHOPS, transsexuelen, sexles, GAY, no-nonsense sex, VROUWEN WILLEN SEX, SEX!

Dat zijn toch geen woorden voor deze keurige weblog. Nee, maar het zijn wel woorden die je in elk nummer van het plaatselijke dagblad en in de huis-aan- huisbladen tegenkomt en net zo goed in de grote landelijke bladen.
Jongens en meisjes, soms nog kinderen, mannen en vrouwen, bieden zich openlijk aan en stellen zich beschikbaar voor ontluisterende sexuele handelingen. Anderen worden beschikbaar gestèld.

Paulus schreef (Efeziërs 5:12):

"….. want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt
verricht …"

Als Paulus nu leefde zou hij zich een ongeluk schrikken om wat onder ons ,,gangbaar" is en heimelijk en openlijk in praktijk wordt gebracht. Met schandelijke dingen wordt vandaag via billboards, advertenties en internet openlijk en uitdagend geadverteerd.

Als je niet oppast, raak je eraan gewend. Maar soms vraag je je met een schok af: wat is dit? Is een cultuur waarin met totaal gedegenereerde sex gevent wordt - is die normaal?
Hoe groeien onze kinderen en kleinkinderen in zo' n sfeer op? Hoe kunnen wij ons tegenover hen verantwoorden?
Afkeer en afwijzing van dit kwaad heeft niets te maken met preutsheid of ,,fatsoensrakkerij". Van sexualiteit binnen de door God gegeven kaders valt alleen maar goeds te zeggen. Maar wat zich nu voordoet is mensonwaardig, verdorven, haalt mensen naar beneden en maakt ze ongelukkig. Zijn wíj daar niet vatbaar voor? Het ,,Nederlands Dagblad" schrijft (in het nummer van 10 november 2001):
,,Sexverslaving bij gelovige mannen een probleem."
Veel huwelijks- en gezinsproblemen, veel problemen met verslaving en eenzaamheid, veel ellende en ontreddering en ontwrichting hebben te maken met dit kwaad.

En soms denk je: waarom zijn we als kerken en christenen zo weinig betrokken bij deze problematiek? Waarom roepen we niet harder dat er een groot kwaad in de stad en in de samenleving is? Waarom roepen we ,,nette" periodieken niet op hun kolommen te sluiten voor mensen die stuurloos zichzelf voor van alles en nog wat aanbieden?

Op hun eigen wijze en in eigen verantwoordelijkheid zijn veel mensen met deze dingen bezig. Volwassenen, verantwoordelijke mensen. Maar hoeveel worden er niet GEDWONGEN? Hoeveel vrouwen, jonge meisje en ook jongens, worden niet geronseld en verhandeld alsof het om dieren gaat? Hoeveel grof geweld wordt er niet toegepast in de wereld van de prostitutie? Een wereld die voor een groot deel in handen is van niets ontziende criminelen. 
Projectleider mensenhandel/ prostitutie Bertus Bouwer van de Politie regio IJsselland zegt: ,,Je moest eens weten wat voor mensonterende ellende er achter zo' n raam te vinden is." 
,,Nigeriaanse hoertjes in ban van voodoo." Je wordt er niet goed van als je leest hoe deze kinderen behandeld worden. 1 Timótheüs 1: 10 spreekt over ,,zielverkopers." Over mensenrovers en -handelaars. Ook Exodus 21:16 en Deuteronomium 24:7 gaan over het kwaad van mensenroof. Gruwelijk kwaad in de ogen van God die altijd uit is op recht en vrijheid voor zijn kinderen.

Zou het geen tijd worden dat we als christenen, die zelf verlost en in de vrijheid geplaatst zijn, onze mond opendoen tegen dit kwaad en dit onrecht? Dat we ons bewustworden van deze problematiek door er aandacht aan te geven in kerkblad en preek, meer dan nu gebeurt, en de plaatselijke overheid op te roepen haar taak te zien en de plaatselijke pers te vragen haar activiteiten te stoppen, als het gaat om toelaten van aanstootgevende advertenties?
Ja, maar het is toch de taak van de kerk het Evangelie te verkondigen? Ja, en dit is een vorm ervan. Vrijheid en menselijkheid vragen voor degenen die onder ons zo verschrikkelijk onrecht aangedaan wordt.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

21 april  2004

"DE WERELD IS EEN SPIEGEL 

- als je er boos in kijkt, kijkt hij boos terug. Als je er in glimlacht, glimlacht hij terug." (Engels spreekwoord) Las ik ergens vanmorgen in alle vroegte.
Of het helemaal waar is, weet ik niet. Maar het klinkt leuk.

RECEPT
                voor een beter gezinsleven.

Verwijder t.v.,
                hang lamp midden in kamer,
plaats daaronder een tafel
met vier rechtvaardige stoelen,
                schuif dicht bij elkaar,
                en verklein zodoende de wereld,
praat, lees, doe spelletjes,
stop desnoods een sok
                en
                koop,
                met name voor de zaterdagavond
                een zak pinda' s (ONGEPELD) -

u zult zien: het helpt!

KRUIDNOOTJES

 • Pas hoorde ik iemand zeggen: ,,Ik zal u wel even uit de doeken helpen"
 • ,,Geef me de drie", zei een gepensioneerde houthakker
 • Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen email
 • Cellentekort? Neem een gedetineerde in huis
 • Advies aan overvolle ziekenhuizen: overweeg plaatsing van stapelbedden

ZAG U WEL EENS LICHTENDE GEDAANTEN?

Waarschijnlijk niet. Maar zag u ze wel dan had u mogelijk kwaadaardige bedoelingen.
Er zijn heel wat verhalen in omloop over boze, wraakzuchtige, dronken en ruwe kerels die plannen hebben een godvruchtige persoon (al of niet een predikant)
om zeep te helpen. Wanneer ze tot de daad willen overgaan, zien zij links en rechts van de beoogde persoon lichtende gestalten. Bang en geschrokken slaan zij op de vlucht Zo ontkwamen bijvoorbeeld de dominees Bernardus Smytegelt en Lucas Lindeboom aan een aanslag.
In ,,De engelenwacht" - Geschiedenis van een wonderverhaal, vertelt Fred van Lieburg op sappige wijze veel van dit soort geschiedenissen. Een boek dat je uitleest. Niet in één adem, dat speelt niemand klaar.

AL-RANTISSI GEDOOD

Wiesje de Lange, een Jodin, in 1963 geëmigreerd naar Israël, zegt o.a.: ,,Maar natuurlijk veroordeelt de hele wereld ons. Hadden wij in 1939 Hitler vermoord, dan had de wereld ons ook veroordeeld. Hamas is de grootste terreurorganisatie ter wereld. Al-Rantissi is een massamoordenaar en het is ons eindelijk gelukt hem terecht te stellen. Hij was van plan om nog veel meer aanslagen te plegen."
,,Zij weten (de Hamas-leiders), dat ons leger geen vrouwen of kinderen aanvalt en daarom omringen ze zich er altijd mee. Zij sturen zielige, verknipte mensen om zich bij ons op te blazen. Maar deze leiders zelf willen buiten schot blijven."
,,God wil dat wij Zijn Naam bekendmaken in de wereld. En de wereld wil God niet. De bloeddorst tegen de Joden blijkt niet te stillen. Deze zaak is zó verloren, dat alleen in de acceptatie van God, de Schepper van hemel en aarde, de oplossing ligt."
Nu horen we het eens van iemand die echt kan oordelen, beter dan veel van die betweterige kakelaars die Israël wel even zullen vertellen hoe het moet.

HIER, IN ONS DORP

Hier, in ons dorp,
overkomt je dat nog.
Je wandelt 's avonds op straat
en door half open ramen
waaien orgelklanken naar je toe:
,,Vaste rots van mijn behoud" en
,,Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen…"
Stratenlang
loop je nog met een brok in je keel.

(Uit: Bij wijze van spreken)

GERUSTSTELLING

Toen hij die nacht niet slapen kon
(allerlei mensen zaten op de rand van zijn bed),
legde hij, in gedachten,
zijn hand op Gods arm
en wees Hem op hem of haar
voor wie de nood te groot is.
Maar noemde hij bijna een naam,
dan was Hij hem voor:
,,Ook die staat geschreven in mijn handpalm" en
,,ook haar geef Ik het nodige in haar slaap."

(uit: Nog even zuchten)

WEER ZO' N HANDIGE TIP

Natuurlijk uit Carelman Complete Catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen.


 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

14 april  2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Ik was een keer onder het gehoor van een declamator. Peinzend, als in zichzelf verzonken, turend in een denkbeeldig watertje, declameerde hij ,,O krinkelend, winkelend waterding" van Guido Gezelle. Onvergetelijk. Heel veel moois over de Vlaamse dichter in www.gezelle.be 
www.clcnl.org/clc.htm - Stichting Christelijke Lektuur Centra is onderdeel van een wereldwijde zendingsorganisatie Christian Literature Crusade (CLC). Werkt in 50 landen - publiceert evangelische lektuur in meer dan 70 talen - stimuleert mensen en groepen om te werken met lektuur - traint jonge mensen om uitgezonden te worden - verzorgt boekentafels
www.relicard.com (bestaat niet meer) heeft een bijzondere tijdelijke aanbieding. Bij aankoop van ,,Kleine vlinder" krijgt u helemaal gratis ,,Bach kon zijn geluk niet op" erbij. Zie voor informatie over beide boekjes de website. Maak € 7,50 over op rekening 692060316 t.n.v. Van Baardewijk bij de ING, Apeldoorn en u ontvangt beide boekjes thuis.

WAAROVER IK PERSE NIET WIL SCHRIJVEN.

Ik schrijf graag. Maar er zijn dingen waarover ik absoluut geen letter op papier wil zetten. Nou ja, laat ik een keer een uitzondering maken.

Mijn vrouw en ik komen uit een zuinig gezin (Uit twee verschillende).
U weet wel: zo' n gewoon gezin van voorheen, zo' n behaaglijk nest, waarin het eenvoudig toeging. Waar de fiets 's zondags deelde in de rust en waarin je voor alles dankbaar was of geacht werd te zijn.
Wist je zeker voor joker te lopen in opa' s vertimmerde winterjas en gaf je daar uiting aan, dan werd je rap attent gemaakt op kinderen die helemaal niets om het lijf hadden. Eten was kostbaar en een restje weggooien was net zo verwerpelijk als, ik noem maar een zijstraat, bioscoopbezoek. ,,Lust ik niet" - dat zei je niet. Je wist maar al te goed dat in een land in hartje Afrika of, om dichter bij huis te blijven, op de schrale Drentse heidevelden er altijd kinderen waren die naar het versmade zouden opspringen.
Die eenvoud en zuinigheid waren ons eigen en schoten nog dieper wortel in de karige dertiger en de armzalige veertiger jaren. Ik zal nooit vergeten dat mijn vader in de hongerwinter op legale wijze een maaltje piepers had bemachtigd. Een waakzame buurman had er een glimp van opgevangen en vroeg nederig om de schillen. Mijn ouders schonken hem die grootmoedig onder het motto ,,leven en laten leven." (Na de oorlog bracht de buurman ze terug: hem was hem indertijd om een léning begonnen).
Voor en met eten was je dus dankbaar en zuinig. Terecht. En daarom wil ik eigenlijk persé niet schrijven over gerechten die ik verafschuw. Anderzijds, sorry hoor, werden er soms dingen op tafels gezet die nooit voor menselijke consumptie in aanmerking hadden mogen komen.
Ik had me voorgenomen geen enkel woord te verspillen aan een ,,gerecht" ( wat een woord trouwens) dat er ongekookt met spekjes nog wel in wil blijven. Maar dat in gekookte toestand voorgezet gretig doet grijpen naar antidepressiva.
Het ziet er niet uit. 

Groenig, nat, kwietserig en slijmerig. Ik weet niet via welke gedachtenassociatie, maar het doet me denken aan het leem waarmee het oude volk Israël, tijdelijk in Egypte, met weinig arbeidsvreugde en zonder CAO, tichelstenen aan elkaar verbond. En de smaak… Bitter en 
onmiddellijk antiperistaltische 
bewegingen teweeg-
brengend.
 

Wat zo mogelijk nog meer trauma' s veroorzaakt is peen-en-uien (hutspot). Peentjes apart zijn nog wel te behappen, uien, als je er niet omheen kunt, ook, maar de combinatie…. Wordt daar nog klapstuk (,,klapstuk"!) aan toegevoegd, dan is de misére voltooid.
Nu hangt deze weerzin bij mij wel samen met een allerakeligste jeugdervaring. Op een woensdag, wij schrijven de veertiger jaren, serveerde mijn moeder het spul. ,,Kees, kom ' es hier met je bord." Ik hield mijn bord omgekeerd op mijn knieën. Ik vertikte het te eten. Ik had allerlei toekomstplannen en wilde mijn gezondheid geen schade toebrengen door het eten van wat bedrieglijk als voedsel werd voorgesteld. Ik persisteerde en dat betekende dat ik niet van tafel mocht voor ik mijn bord leeg had (ik heb het dus over de tijd dat er nog opgevoed werd). Mokkend, jankend zat ik voor dat bord, op mijn vrije woensdagmiddag nota bene. Omstreeks half vijf was het restant verworden tot een klont goor ogende, vettige substantie. Kokhalzend duwde ik het met de achterkant van een lepel langs mijn huig naar binnen. Gelukkig kon ik me daarna nog even bij mijn makkers vervoegen die aan het voetballen waren met een prop oude kranten waaromheen elastieken.
Waar ik de taal helemaal niet voor wil misbruiken is het noemen van … Het ziet bleekwit, heeft een zure smaak en belanghebbenden beweren dat het gezond is voor de darmflora. Nou, als je daarmee je darmflora behulpzaam moet zijn….Veeeel lekkerder! Varkensvlees met abrikozen!
Ik had over deze dingen dus eigenlijk persé niet willen schrijven. Maar omdat iemand een keer tegen me zei: ,,Jongen, je moet de dingen van je afschrijven, dat heelt, heb ik het toch maar gedaan.
En nu ben ik er eindelijk van af.

VEEEEEL LEKKERDER!

VOOR KINDEREN

Op mensen kun je niet altijd zo aan,
je vriendje laat je soms zomaar staan.
Je loopt naar je pa of je ma met verdriet,
en wat zeggen ze: ,,Ja, nou eventjes niet."
Je wordt boos en verdrietig en je valt stil.
Veel dingen gaan anders dan je graag wil.

Je spreekbeurt op school was echt een succes
vond je zelf en toch kreeg je niet meer dan een schamele zes.
Gister nog voerde je Kauwtje wat kruimeltjes koek
en vanmorgen lag- tie morsdood in de hoek.
Je bent treurig en moe en je houdt je maar stil.
Veel dingen gaan anders dan je graag wil.

Kom ' es hier, dan fluister ik wat in je oor.
Vergeet het niet en geef het maar door.
Ik ken een Vriend die jou altijd ziet staan
en die je liever ziet komen dan gaan.
Het is Jezus, onze hemelse Heer
een Schuilplaats, een Toevlucht, altijd weer.

Hij zal nooit veranderen, Hij heeft alle macht.
Hij luistert en steunt, geeft ook jou moed en kracht.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

7 april  2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Ik zit voor m' n toetsenbord en buiten dreint de regen. Maar op Broadway is het nog een graatje erger. Klik op www.photographymuseum.com/master1.html en u kunt onder andere de schitterende foto bekijken ,,Broadway op regenachtige dag." Een site met foto-meesterwerken uit privéverzamelingen.
Kletzmer - muziekstijl met een Joodse achtergrond… luister en er gaat iets bij je trillen. Dat kan via www.joodsweb.nl Een site waarop je blijft kijken en waarnaar je blijft luisteren. Even de ,,Klaagmuur" bezoeken… dat kan. Er kan nog veel en veel meer.
www.gratisdoneren.nl - tal van mogelijkheden om door een klik een goed doel te steunen.

STILLE WEEK

Ik kwam een gedicht tegen in het Zuid-Afrikaans dat ik u niet mag onthouden. Het heet ,,Die laatste week" en het is van Elisabeth Eybers.

Toe Jesus eindelik sy moeder moes groet
om die laatste, heilige week te ontmoet,
toe voelde Maria alreeds die klem
in haar hart en vra hom met bewende stem:
ag Jesus, my eie, enigste kind,
waar sal jij jou op Sondag bevind?
,,Sondag is ek 'n koningsseun
en strooi hulle palmtakke voor mij heen."
Ag Jesus, my eie, enigste kind,
waar sal jy jou op Maandag bevind?"
,,Maandag is ek een swerwerskind,
wat nerens slaapplek of skuiling vind."
Ag Jesus, my eie, enigste kind,
waar sal jy jou op Dinsdag bevind?"
,,Dinsdag is ek een wereldprofeet
en verkondig wat niemand op aarde weet."
,,Ag Jesus, my eie, enigste kind,
waar sal jy jou op Woensdag bevind?"
,,Woensdag is ek die arme, geringe,
verkwansel vir dertig silwerlinge."
,,Ag Jesus, my eie, enigste kind,
war sal jy Donderdag jou bevind?"
,,Donderdag in die oppersaal
is ek die lam bij die avendmaal."
,,Ag Jesus, my eie, enigste kind,
waar sal jy jou op Vrijdag bevind?"
,,Ag moeder, moet hierdie vraag nie stel!
van Vrijdag durf ik jou niks vertel."
,,Ag Jesus, my eie enigste kind,
waar sal jy jou op Zaterdag bevind?'
,,Saterdag is ek een korreltje graan,
wat moet sterf in die aarde om op te staan."

BIDDEN VOOR ONZE BROER

Bidden voor je ,,gewone" broer of zus die in nood is - dat doe je, gewoon.

We hebben een andere broer, die in grote nood is: Israël.
Israél, het Joodse volk, wordt enorm bedreigd. Via terrorisme en aanslagen ginds, via antisemitische haatcampagnes, met name op internet, hier.
Laten we veel voor onze broer bidden. Dat het een wijs beleid zal voeren, dat het tot echte vredesafspraken mag komen, dat het beschermd zal worden door de hand van de Almachtige.
En dat het gaat inzien dat je niet langer hoeft te wachten op Iemand die al gekomen is.

HELP STRAATKINDEREN ( zie verder op www.keesvanbaardewijk.nl (v/h  www.relicard.com ) bij ,,links")


 

,,DE LIEVE LENTE LACHT"

is dat niet wat overdreven? Goed, maar de lente komt er wel aan, te zien en te ruiken. Over de lente:

LENTELIEFENLEED

De vogels gaan druk en onwijs te keer.
Ze voelen het: de lente zit in ' t weer.
Ik loop op straat en moet mij zeer bedwingen
om niet onzinnig uit de band te springen.
Als ik nu déé wat ik het liefst zou doen,
dan gaf ik elke heer een hand
en elke vrouw een zoen.
Maar 'k kijk wel uit en kom weer tot bedaren.
't Verstand, dat je gegeven is, moet je toch maar bewaren.
Al gaan de vogels zich ook ongestoord te buiten,
mij zouden ze, als 'k gek doe, onverwijld insluiten.

LENTE

Wat een geluk! 't wordt lente en de dagen gaan weer lengen.
En boven zit de grote Schilder zijn kleuren al te mengen,
om boom en struik een feestelijk uiterlijk te geven.
Bij voorbaat dank, Heer, dat ik 't weer mag beleven.

(Beide uit: ,,Wie zei dat…,, er gebeuren geen wonderen meer?")

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

31 maart  2004

TEKSTEN VOOR DE LIJDENSTIJD


JEZUS, ZIELSBEDROEFD EN EENZAAM
(bij Matthéüs 26: 36-46; Matthéüs 27: 45-56; Colossenzen 2: 13)

Jezus, zielsbedroefd en eenzaam,
riep de HEER aan:
,,Spaar Mij 't vuur van uw gericht,
moet Ik zo verscheurend lijden,
eenzaam strijden?
Abba, toon Mij uw gezicht."

,,Waarom hebt U Mij verlaten?
Die Mij haten,
kwellen, tergen Mij, uw Zoon.
Zie mijn wonden, zie mijn lijden,
wil bevrijden,
Mij, die sterft aan haat en hoon."

Maar Hij moest de beker drinken
en verzinken,
in de diepte van de dood.

Dank U, dank U, dat U leven,
ons wil geven,
ons bevrijdt van schuld en nood.

Te zingen op de wijs van psalm 38.


Van Hallgrímur Péterssonn ( 1614 - 1674) IJslands dichter en predikant.

JEZUS STERVEN

,,En Jezus boog het hoofd en gaf de geest". (Johannes 19: 30)

Het is volbracht… Mijn goede Heer
buigt nu zijn moede hoofd terneer
en geeft in Vaders hand zijn geest.
Het is voor God genoeg geweest.
Mijn ziel, is Jezus' sterven niet
het grootste wonder, ooit geschied?

O dood, uw scherpe angel is 1
de zonde, die mijn mangel is!
De zonde, vreeslijk in haar kracht,
houdt door de wet mij in haar macht.
De dood heeft recht op mij: ik sterf.
Stort ik voor eeuwig in ' t verderf?

Hoe vreemd! De dood vergrijpt zich aan
Eén die nooit zonde heeft gedaan.
Door valse aanklacht heeft de wet
zichzelf hier buiten spel gezet.
Verspelen wet en dood hun recht,
dan blijft er eën, die ' t pleit beslecht.

De Mens die rein geboren is,
de Mens naar Gods gelijkenis,
is hier om mijnentwil doorwond, 2
om mij is 't, dat de dood Hem schond!
De straf die mij de vrede bracht
droeg Hij in deze wrede nacht.

Geen macht, die mij aan Hem ontrooft,
geen vloed, die Jezus' liefde dooft!
O dood, waar is uw angel nu? 1
De afgrond overweldigt u!
Ik ben van wet en zonde vrij!
De dood is eeuwig dood voor mij!

Gij buigt uw hoofd, o goede Heer.
Buig U nu vriendlijk naar mij neer.
Gij, die uw bloed voor mij vergoot,
kom met de krachten van uw dood:
neem hart en ziel en leven buit
en roei de zonde in mij uit.

Ik kan het sterven niet ontgaan,
maar zal genezen vóór U staan!
Mijn dood is kostbaar in uw oog. 3
Gij tilt mijn ziel tot U omhoog.
Ja, door uw sterven leef ik nu
in alle eeuwigheid voor U!

1.  1 Cor.15: 54-57  2.  Jesaja 53:5  3.  Psalm 116:15

Vertaling: Johan Klein - Melodie: Het gebed des Heren
,,Liedboek" 48)


Jezus heeft ook te maken met de moderne tijd. Dat heeft de schilder Emiel Scheibe willen uitdrukken. Daarvoor heeft hij traditionele en moderne elementen door elkaar gebruikt.


reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

naar top

home

>

 weblog

>

weblogarchief

  

    2 0 1 2
 6 jan. - nu

2 0 1 1

 6 jan. - 29 dec

2 0 1 0

1 juli. - 23 dec

 7 jan. - 17 juni

2 0 0 9
 30 juli - 24 dec
 8 jan. - 25 juni
2 0 0 8
 4 sept. - 11 dec
 2 jan. - 28 mei
2 0 0 7
 10 jan. - 2 mei
 9 mei - 12 dec
 2 0 0 6
 11 jan. - 21 juni
 5 juli  - 18 okt
 
1 nov - 20 dec
2 0 0 5
5 januari - 6 april
13 april - 21 sept.
 5 okt. - 28 dec.
 2 0 0 4
7 jan. - 24 maart
31 maart -  30 juni
21 juli - 6 oktober
13 okt. - 22 dec
 2 0 0 3
22 febr. - 28 mei
4 juni - 17 sept
24 sept. - 17 dec

  

gastenboek

>

gedichten

>

oneliners

>

verhalen

>

boeken

>

radio

>

links

>

film

>
 

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl