KEESVANBAARDEWIJK.NWEBLOGARCHIEF

  
 

 

Archief 

21 juli - 6 oktober 20046 oktober 2004

DE TAAL IS GANS EEN VOLK

zei iemand. Twee onzer kleinzonen schreven in mijn gastenboek van www.keesvanbaardewijk.nl (v/h www.relicard.com ) het volgende: ,,eej opatje hoest, ik dag kga ff met matthijs op i’net en opa site watche, ziet ernog stds toppie uit, hr.gr van mtthijs n rnee van b’wijk."
Welke opa zou niet verguld zijn met zulke eigentijdse lof? Ik wacht op een stukje van hen over dit soort taal.

OVER KLEINZONEN GESPROKEN

Pas waren wij bij onze kinderen die twee kereltjes uit Taiwan hebben geadopteerd. Terwijl ze onder de douche stonden zongen ze, liedjes van K3? Helemaal niet, psalmen, gewoon psalmen. Daaruit volgde:

,,Hoe onnaspeurlijk zijn de wegen van de Heer:
twee blote, Taiwanese jongetjes
zingen hier psalmen, tot zijn eer.
Onder de douche, je weet niet
wat je hoort en wat je ziet,
en reken maar dat de Heer
voor honderd procent geniet."

ANTON CHARDON

Gister bladerend in m’n ,,gedichtenmap" bleef ik haken bij een gedichtje van m’ n vriend Anton Chardon:

INHOUDSLOOS

Inhoudsloos is al ons doen,
al ons laten, al ons denken,
als wij U de eer niet schenken,
als wij zelf staan op ’t blazoen.

Smakeloos is elk menu
zonder brood en wijn van U.

,,KERK VERHINDERT KINDEREN"

zei de Schot Patrick McDonald tijdens het Lausanne-zendingscongres in Thailand.
,,De wereldkerk negeert de enorme nood onder kinderen. Jezus zegt: ,,Laat de kinderen tot Mij komen". En wat doen wij? Wij verhinderen ze.
Er zijn nog nooit zoveel kinderen op de wereld geweest als nu. Een miljoen kinderen werken in de prostitutie. Tweehonderd miljoen kinderen leven op straat. Het merendeel van de kinderen hoort nooit het Evangelie. ( ) We hebben gefaald. We hebben enorm gefaald. Jezus was boos, echt boos toen Hij ontdekte dat zijn discipelen – vandaag zijn wij dat – de kinderen verhinderden tot Hem te komen."
Wilt u iets doen aan deze nood? Laat u op de hoogte houden en stimuleren door bijvoorbeeld de Stichting IKEG, www.ikeg.nl 

VARIANT

met een variant op ,,Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd" (een goeie, trouwens) zou ik willen zeggen: ,,Een dag niet gebeden, voor kinderen, voor vervolgde medebroeders en – zusters – is een dag niet geleefd."

HUNDERTWASSER

(1928-2000) was een heel aparte, Oostenrijkse beeldende kunstenaar, die eengelehuizen.jpg (45916 bytes) heel andere architectuur bepleit, met veel gebogen lijnen, kleuren en groen.

Hierbij: ,,Gele huizen."

Uit: DAT HOORT NU EENMAAL ZO.hgeest.jpg (51548 bytes)

Kerkmensen in cartoons door Dokus (uitgave Boekencentrum)

klik op de afbeelding 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

29 september 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

,,Geen twee personen lezen ooit hetzelfde boek", heeft iemand gezegd. Raak, want iedere lezer vervlecht eigen inbreng, geschiedenis en fantasie met het gelezene. Daarom ook zijn leeskringen waarin je met elkaar praat over een gezamenlijk gelezen boek zo interessant.
Die uitspraak ,,Geen twee personen…" haalde ik van www.boekensteun.net die heldere besprekingen geeft van boeken.
www.archievendag.nl - Veel informatie over de Landelijke Archievendag op 30 oktober a.s., die geopend wordt in het Apeldoornse ,,Coda."
Reinier van den Berg heeft met zijn vrouw veel gereisd in bijbelse landen. Van Jeruzalem tot Rome en van de Ararat tot de Zee van Tiberias. Al dat gereis leverde prachtige foto' s op, te zien op www.bijbelseplaatsen.nl.
Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem geeft een aantrekkelijk uitgevoerd blad uit ,,De stem der martelaren" dat veel informatie geeft over de bedreigde en vervolgde kerk. Site: www.sdok.org 

,,MOKUM IS EENZAAM ZONDER ANDRE"

Verdriet, tranen, rouw, weemoed in overstelpende mate (ook in het buitenland weet men niet wat hier gebeurt): de zanger van het ,,levenslied" André Hazes is overleden. Met name ,,Amsterdam" ervaart eenzaamheid.
Hij sprak direct aan en was herkenbaar. ,,Dat is mijn wereld, waarover André zingt." En daar kun je van schrikken. Wat is er aan de hand met de mensen dat zijn rauw uitgestoten teksten hen zo raken? Ik heb hier een boekje liggen van hem ,,Al mijn woorden". Maar die woorden hebben geen enkel perspectief voor meer dan dit leven hier en nu en voor later. Kijk maar:

WEES BLIJ DAT JE NOG LEVEN MAG

Als de mens eens gaat beseffen
hoeveel dagen je maar leeft
'k zou me dan niet druk meer maken
meer gaan houden, waar je om geeft
maar we zijn te egoïstisch
om te leven, met begrip
daarom is er zoveel rotzooi
't leven is toch net een strip

Wees blij dat je nog leven mag
zie de dingen met een brede lach
wees blij dat je nog leven kan
't is zo voorbij
de wereld kan zo anders zijn
zo lief, zo goed, zo fijn
de zon schijnt voor iedereen
samen zijn wij één

Ja ik kan toch zo genieten
van 'n ster die zomaar valt
of de zee, die dan weer wild is
of het jou wel of niet bevalt. 

(Uit album ,,Met heel mijn hart.")

Nou is deze tekst niet geheel van positieve noties gespeend, maar toch, over het leven ,,'t is zo voorbij."
,,Al mijn woorden" - ze zullen weer gauw vergeten zijn. ,,Ik heb woorden van eeuwig leven", zei Iemand anders. En elke keer komt bij mij de vraag op: waarom de boodschap van André en allerlei anderen zo' n diepe indruk maakt en niet van Jezus? Hij deed dingen die op je netvlies blijven staan, Hij zei woorden, zo wijs en zo schroeiend waar, dat je er je hele leven van ondersteboven raakt, Hij had lief zoals niemand lief kan hebben, Hij werd arm om ons rijk te maken, Hij… ik kan wel doorgaan over Hem die mensen probeerde duidelijk te maken wie de alleen wijze God is, Schepper van hemel en aarde, die er op uit mensen te redden.
Waarom André en al die anderen en niet Jezus? Wat een schrijnende vraag.

,,IK KAN WEL HUILEN OM EEN DOOD VOGELTJE"

Er zijn mensen die dat zeggen en ook menen. Ze zijn in hoge mate kwetsbaar. Ze kunnen geen t.v.-programma' s zien die je confronteren met het leed van de wereld. Ze worden bang van harde en onvriendelijke woorden. Ze schermen zich af voor van alles.
Voor en over zulke mensen schreef Dr. Samuel Pfeifer het boek:

HOOGGEVOELIGE MENSEN

Leven tussen gave en kwetsbaarheid.
Een inzichtgevende handleiding voor hooggevoeligen, familieleden, vrienden, ambtsdragers en hulpverleners, die ondersteunt en bemoedigt en helpt.
Ik vond het een indrukwekkend boek.
Pfeifer legt uit wat sensitiviteit is, wat er gebeurt als het een ziekte wordt. Hij schrijft over angst, hysterie en psychische instabiliteit en nog veel meer en eindigt met ,,Sensitiviteit en geloof" en 
,,Omgaan met sensitiviteit."
Het is uitgegeven door Groen, 
Heerenveen en heeft als 
ISBN 90- 5829-382-3

,,LAAT NIET HET GRAS
 GROEIEN OP DE WEG 
DER VRIENSCHAP"

kwam een mij volkomen 
onbekende mevrouw 
Geoffrin, die leefde van 
1699-1777, op te merken.
Over de kostelijkheid van 
vriendschap gaat de september-
aflevering van de Muurkranteditie
,,Gemeente en Zending" 
( http://muurkrant.org )

Uit: "Een mens is nooit te fout om  te leren, 
150 oneliners over God en mens", van 
Rikkert Zuiderveld, uitgave Mozaïek.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

22 september 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Je als kerk presenteren op internet. Belangrijk. Dat is een plaats waar zoekende surfers je kunnen vinden. Ik hoor van mensen die via deze weg tot geloof en tot een kerkelijk onderdak zijn gekomen. Kijk op www.ngk.nl en ontdek hoe kerken zich bekend maken. En kijk dan vooral op de site van de NG-kerk van Schiedam. Veel informatie, pakkend en smakelijk naar voren gebracht: www.ngk.nl/schiedam 

www.studiebijbel.nl – site van Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal. Dit centrum stimuleert diepgaand Bijbelonderzoek door de uitgave van uitvoerige, prachtig opgezette verklaringen, ook goed te gebruiken door belangstellende niet-theologen. Er zijn nu 17 delen over het Nieuwe Testament verschenen en er is een begin gemaakt met 10 delen over het Oude Testament.

,,DE ELLENDE VAN EEN HEMEL OP AARDE”

,,Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet en drink en wees vrolijk.” Lukas 12:20.

,,GENIETEN ALS AFGOD"

,,Zoals iedere generatie worden ook wij beïnvloed door de cultuur waarin wij leven. Maar zijn we niet erg besmet geraakt? Terwijl we eigenlijk een tegenbeweging zouden moeten vormen, lijken we ons maar al te graag te laten beïnvloeden door die verleidelijke consumptie- en genotcultuur.

Er is niets mis met genieten van het goede dat God geeft, maar wanneer dit genieten ons hoogste doel wordt, dan wordt het een afgod. Is onze instelling vaak niet identiek aan die van de rest van de samenleving? We werken voor dezelfde luxe en willen dezelfde hoeveelheid genot en bevrediging van onze verlangens. Waren voorheen zelfverloochening, betrokkenheid en offervaardigheid kenmerken van een levend geloof, nu lijkt het wel alsof we in navolging van onze westerse cultuur de schuren hebben afgebroken en grotere schuren zijn gaan bouwen voor het grote genieten. Die waarheid wordt openbaar op het moment dat het genot ons ontvalt.”

(Hans Frinsel in het septembernummer van ,,De Oogst” – het blad van Stichting ,,Tot Heil des Volks”, Amsterdam, www.totheildesvolks.nl )

BILLY GRAHAM

,,Billy Graham heeft voor heel veel mensen het evangelie duidelijk gemaakt. Heel veel mensen zijn door zijn bediening tot geloof gekomen. Dat vind ik heel positief. Wat ik heel goed vind is dat hij nooit water bij de wijn van het evangelie heeft gedaan. Hij heeft veel risico’s gelopen, veel kritiek ontvangen, maar nooit daarvoor het evangelie gedumpt of aangepast.” 
(Willem Ouweneel in ,,Visie”, augustus 2000)

Citaat bij een breed artikel van Arie Kok ,,Billy Graham, Gods megafoon” in het juli/augustusnummer van ,,Reveil”, onafhankelijk christelijk maandblad.

GELEZEN

In het ,,Kerkblad voor Nederlands Gereformeerde kerken” bespreekt ds. G. van Keulen het Jaarboek 2004 van de Christelijk Geref. Kerken. Hij citeert ds. G.P.M. v.d. Linden in datzelfde Jaarboek die o.a.schrijft over het eenzijdige beroepingswerk: ,,Bepaalde predikanten gaan als warme broodjes over de toonbank terwijl andere onverkocht blijven, om het even oneerbiedig te zeggen.”

Heel boeiend als je je dit zo realistisch mogelijk voorstelt.

VOOR DIEREN OPKOMENDE STRIJDKRACHTEN

In Amersfoort bestaat deze club, afgekort de V.D.O.S. Jongeren van 12, 13 jaar die zich erg betrokken voelen bij het dierenwelzijn. Prachtig, zulke initiatieven. De V.D.O.S. heeft ook een blad met allerlei informatie over activiteiten. In het nummer van augustus wordt verslag gedaan van een interview met de dierenkliniek Zielhorst. De assistente vertelde o.a.: ,,Iemand kwam hier met een kanarie en die moest geopereerd worden. De kanarie overleefde de geslaagde operatie. Toen wij het vogeltje terug gaven aan de eigenaar, viel het dood van zijn stokje.”

Er is veel leed, ook in de dierenwereld.

VAKANTIEGEDICHT ,,AVOND IN OUDDORP”

De ontdane bomen
Schudden verontwaardigd en droef
hun hoge, wilde koppen
in de avondwind.
In de verte kwaken kikkers,
in golven vloeit het geluid aan,
het klinkt of bedrijvige werkers
een ketting trekken over een lier.
Mensen slapen de slaap der rechtvaardigen;
de dag was lang en
tussen hemel en aarde
handenvol werk,
en daarna alleen een karig woord.
De wereld is hier stil en teruggetrokken.
Haast zou je zeggen
dat God hier tastbaarder is –
alhoewel men Hem schuw en
meer op een afstand belijdt –
maar dat is natuurlijk niet waar.

OOK UIT ,,REVEIL”

,,Overdenksels van Rikkert Zuiderveld"

,,Kleine jongetjes denken vaak dat ze het nog ver kunnen schoppen, als ze er maar vroeg genoeg mee beginnen.”  www.maandbladreveil.nl 

 

,,Heer, ik wil U prijzen” zong de gemeente. 
,,Ga je gang” klonk het van boven. Toen werd het stil
.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

15 september 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

,,Waar is de menselijke natuur zo zwak als in de boekwinkel?" vroeg Harry Ward Beecher, broer van Harriet van ,,De negerhut van oom Tom." Gevonden op www.boekcitaten.web-log.nl De site ,,vraagt": ,,Wie verzamelt er mee: citaten, opmerkelijke uitspraken, aforismen over boeken en over lezen?" enzovoort.
Op zoek naar een boek, kijk dan ook eens op www.marktzoeker.nl
Om regelmatig te bezoeken: www.chroom.net Uitgebreide en zeer verzorgde site met essays en beschouwingen over (veelal) christelijke literatuur. Informatie over christelijke auteurs, boekhandels en uitgevers. Verzamelingen gedichten naar thema als ,,Kerst". Sites van schrijvers en tal van links. Aankondigingen van nieuwe uitgaven. Teveel om op te noemen.
www.clk.nu - Site van de brancheorganisatie van het christelijk boek- en muziekvak. Hier kunt u bijvoorbeeld alles vinden over de komende Zwolse Boekenbeurs, zaterdag aanstaande.

DUS ZE BESTAAN ECHT!

Misschien ben ik daar een rare in, maar voor mij heeft de wereld van de televisie iets magisch. Iets ongrijpbaars. Iets onwerkelijks. Iets vragen-oproepend. Die mensen, die je op de buis ziet bijvoorbeeld… die bestaan toch wel echt? Tot voor kort kon ik me geen denkbeeld vormen van het echtheidsgehalte. Is dat nou een werkelijke of een bedachte wereld die je op het scherm ziet? Voor even kwam er een antwoord.
Het overkwam mijn vrouw en mij vorige week woensdag dat we tamelijk abrupt als het ware in een soort ,,land achter de kleerkast" belandden. Op uitnodiging van en door toedoen van de directeur van het NOS-journaal, Hans Laroes. Over de autorit naar Hilversum valt weinig boeiends op te merken evenmin als over het parkeerterrein, maar daarna…
We bevonden ons in een op het eerste oog normaal aandoend, maar het tweede oog erbij betrekkend, verbijsterend zenuwcentrum, van nooit verwachte grootte. Overal duistere apparatuur in staat om elke ritseling in onze woelige wereld te registreren. Zalen, kamertjes en hokjes vol. Ik ontdekte niemand die een ander vroeg: ,,Zal 'k nou ' es doen?" Hier tuurde iemand of niet ergens een afgedankt dictatortje een obscuur gewest uitgesmeten was (die dan nog in het volgende journaal gepropt kon worden) daar laptopte een ander als bezeten allerlei informatie bijeen, ginds bouwde weer een ander uit losse onderdelen een harmonieus achtergrondje in elkaar… het is allemaal niet te filmen en na te vertellen.
In snel tempo liet de in hoge mate welbespraakte Naomi ons in vogelvlucht de gigantische NOS-nederzetting zien. Voor het NOS-journaal zijn wereldwijd tweehonderd mensen in touw (zegt u maar eerlijk, dat u dat niet wist, netzomin als ik).
We mochten twee medewerkersvergaderingen bijwonen. In minder dan een half woord leek de een de ander te begrijpen. 't Ging om: welk ,,item" wel of niet in het volgende journaal. Die nieuwe terreurdreiging? Toch maar even wachten - informatie was nog onbestemd.
Directeur Hans Laroes (onverstoorbaar in het centrum van de mierenhoop) had van alles bedacht om ons ruim een halve dag bezig te houden zonder dat we hinderlijk voor het bedrijf zouden worden. Daar hoorde het bijwonen van twee journaaluitzendingen bij, nadat we gezellig thee gedronken hadden met de allerhartelijkste nieuwslezeres Sacha de Boer, ja, die van het achtuurjournaal. Was ze het werkelijk, echt? Ik kneep in m'n arm, ze wás het. Ook maakten we een praatje met Gijs Wanders, die al meldt hij de hoogste golven in het reilen en zeilen van moeder aarde, toch olie op diezelfde golven werpt met die mooie sonore stem van hem. Ik nam de gelegenheid te baat om Maurice de Hond te vragen of hij de vader was van weervrouwtje Marjon wat hij ten stelligste maar toch - hoorde ik het goed? - met een ondertoon van spijt ontkende.
Ook Erwin Kroll is niet verzonnen, maar bestaat echt. Vlak voor een journaaluit- zending stormde hij met windkracht acht de studio binnen om kort daarna zijn act op te voeren. Ik merkte tegen Hans Laroes op dat als dominees op zo' n gedreven wijze het Evangelie verkondigden als Erwin Kroll het weer, de kerken vol zouden stromen.
Maar het klapstuk van de dag was toch de uitnodiging om het zes-uurjournaal te presenteren. Niet als toneelstukje ofzo maar met gebruikmaking van de volledige tekst en de inzet van de vijf of zes redactionele en technische medewerkers.
Niet zo eenvoudig. Het is de bedoeling dat de boodschappen gelezen worden van de autocue (ik hoop dat ik het goed zeg), die op een paar meter afstand de tekst projecteert, maar tegelijk is het nodig de uitgeprinte woorden op papier bij de hand te houden, voor het geval dat de cue het laat afweten. Je ziet jezelf levensgroot op het scherm en in enen komt het hoofd waarmee je al jaren doet, je veel minder eigen voor.
Die jongeman, die daar zo achteloos rondliep, was dat niet Gerrie Eickhof? Ik vroeg het aan achter m' n hand aan onze begeleidster. ,,Ja, dat klopt", zei ze zomaar, met een achteloze vanzelfsprekendheid.
Dit bezoek was voor mijn vrouw en mij een overrompelende belevenis, die nog dagenlang een groot deel van ons compartiment ,,gedachtenleven" vervulde.
Het NOS-journaalcentrum - hier wordt al het grote en kleine nieuws binnengehaald,
bekeken, besproken, gezeefd, gewogen, vorm gegeven … wat een verantwoordelijkheid. Gaat dat nou altijd goed? Wie maakt even duidelijk waar echt alles perfect verloopt. Er gaat dus wel eens wat fout en dat krijgen ze daar te horen, reken er op. En soms op een negatieve, aanstootgevende en soms uiterst nare wijze.
Moet je als kijker alles dan voor waar en belangrijk en verantwoord aanhoren en aanzien?
Welnee, als ik ter gelegenheid van een of ander ,,Gayfeest" mensen uit hun voegen zie barsten en zich zo etaleren dat je liever even de andere kant op kijkt tot het over is, heb ik ook wel de neiging te vragen: ,,Meneer Laroes, kan die vertoning niet, als het dan nieuws is, tot een flits bekort worden?" Ik zou dat kunnen doen maar dat moet dat wel op een respectvolle manier gebeuren.
Wat ik u echt aanbeveel: kijkt u af en toe eens op de website www.journaal.nl  Daar leest u over de formule van het NOS-journaal, over de werkwijze, over wie wie is, over de service en over de programma' s. Maar ook zijn er de rubrieken ,,contact", ,,achter de schermen", ..in discussie" en de teksten van allerlei columns. Op die fraai ogende website is machtig veel te zien en te beleven.
Voor het overige: ben ik ontnuchterd nu die magische wereld een gewone wereld gebleken is met gewone mensen? Nee, zodra ik kijk is er weer die afstand en die vervreemding. Die Philip Freriks is toch wel een bestaand iemand? Maar die verbazing en twijfel zal wel een rare afwijking van mij zijn, die ook wel iets aardigs heeft.

VOOR TV-VERSLAAFDE JONGE MOEDERS 

(uit: Carelman complete catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen)


klik op de afbeelding

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

8 september 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Tiental gereformeerd-vrijgemaakte predikanten tijdens conferentie gearresteerd en ingesloten; kerkgebouw Nederlands Gereformeerde kerk Apeldoorn volledig verwoest; kerkdienst Christelijke Gereformeerden te Gouda verstoord, kerkgangers hardhandig verwijderd, activiteiten door brute anti-gelovigen
Gelukkig zijn dit maar verzonnen berichten. Maar in veel landen maken zulke dingen deel uit van de werkelijkheid. ,,Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart…", roept Hebreeën 13: 3a ons op. Ik vind dit beroep op ons inlevingsvermogen maar moeilijk, vanuit de rust van onze comfortabele welvaartsstaat en de vaak voorkomende gezapigheid van ons kerkelijk leven waarin we soms onbekommerd emmeren over nogal eens niet ter zake doende dingen. Maar de oproep blijft wel.

Lees over de situatie van veel van onze medebroeders- en zusters de vernieuwde site van www.opendoors.nl

 

 

 

Berichten uit blad ,,Open Doors" (juli/augustus 2004)

www.aanloophuisdesteiger.nl - Een huis in Alkmaar waar mensen even hun anker kunnen uitgooien, uitgaande van de Stichting voor Stadspastoraat. Medewerkers van deze nodige instelling willen wegwijzers zijn naar de belangrijkste Helper Jezus Christus.
www.Israel.startkabel.nl - Site, die ook weer verwijst naar veel andere websites over Israël en Jodendom. Informatie over Israël in Nederland, politiek, nieuws over tal van gebieden, vacanties, toerisme en verder te veel om op te noemen.

IN ,,STARTKRANT"

uitgegeven door het Confessioneel Gereformeerd Toerustingscentrum, i.s.m. de Confessionele Vereniging in de Ned.Hervormde Kerk en het Evangelisch Werkverband binnen de PKN las ik het indrukwekkkende gedicht:

OM DE GOEDE GEEST

Onze Heer,
wie ligt er niet overhoop.
met z' n geloof?
Wie kent in z' n hart
niet de bittere vraag:
waar is God?

Een mens moet wel eelt
op z' n ziel hebben
als hij niet ontsteld is
over wat er plaatsvindt
op aarde
aan ellende en onrecht.

Heer, als ons kleine
zelfzuchtige hart
al zoveel verdriet heeft
over wat er gebeurt,
hoeveel temeer zult U
verdriet hebben, leed dragen
om de wereld
die toch uw wereld is,
om de mensen
die toch uw mensen zijn.

Verdrijf de boze geesten
van hoogmoed en hebzucht en
haat
en laat uw goede Geest
de mensen opwekken
tot eenvoud en barmhartigheid
en vrede

Wij bidden in naam van Hem
die de eenvoud zelve is,
die ons
barmhartigheid bewijst,
die onze vrede is,
Jezus, de zoon van uw liefde.

Jaap Zijlstra (uit ,,Inkeer" , Kok, Kampen)

11 SEPTEMBER - datum om nooit te vergeten

Greet van Gent, Apeldoorn debuteert met een boek om nooit te vergeten over de onvergetelijke gebeurtenis van 11 september:

DE HEL TEGEMOET

Het is 11 september 2001, 7 uur. Bijna twee uur voordat het eerste vliegtuig de WTC-torens doorboort. ,,De hel tegemoet" volgt de lotgevallen van twee terroristen en twee slachtoffers, Jimmy, werkzaam in het WTC en Jonathan politieman, tot na de aanslagen.
Allen beleven de gebeurtenissen vanuit hun eigen perspectief, tot dat het einde nadert.
Daarna blijkt er niets meer te zijn wat het lijkt. Door een bizarre samenloop van omstandigheden belanden de uiteenlopende karakters bij elkaar. Alle personages komen voor de grootste beproevingen van hun leven te staan, waarbij ze moeten leren van zichzelf en van elkaar. Ze beginnen gezamenlijk een zoektocht naar de betekenis van het leven, waarbij hun geloof de belangrijkste leidraad is. Uiteindelijk staan ze oog in oog met hun bestemming.Meer informatie vindt u hier.
(Ik las dit boek als manuscript en het boeide me enorm)

(EIGEN) WIJSHEDEN

 • God praat nooit over je zonden van de vorige dag

 • Wie nu geen geloofshuis heeft, zal er ook geen meer bouwen (vrij naar Rilke)

 • Veel mensen van nu hebben het eeuwige met het tijdelijke verwisseld.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

1 september 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.thenoise.nl - The Noise zegt: ,,Daden zeggen meer dan woorden" en ,,Laat God zien door je daden." The Noise is een project dat is opgericht en uitgevoerd
door Soul Survivers, Engeland. Op zaterdag 25 september a.s.gaat The Noise Apeldoorn opschrikken. Kijk vooral op de site!
www.gemeenteNproject.nl - Vooral voor jongvolwassenen die graag de eigen kerkelijke gemeenten willen versterken. Het GemeenteNproject is een opleidingstraject waarin je kunt worden toegerust tot christen die z' n omgeving in beweging zet. Info over het Bereidheidscongres: zie de site.

"JEZUS SPREEKT ONS TOT OP HET BELEDIGENDE TOE AAN"

,,En dan bijbelboek na bijbelboek komt Jezus Christus op het toneel en dan zou je zeggen: nu komt de Verlosser, nu komt de verlossing voor de gevallen mens.
En dat komt inderdaad, maar de Verlosser is ook een echte arts, een heelmeester, die je de werkelijkheid onder ogen laat zien, of je dat nu prettig vindt of niet.Hij is geen zachte heelmeester. Hij stuurt je linea recta naar het ziekenhuis
omdat je met een paracetamolletje naar de hel gaat.

Nergens in de Bijbel zijjn de zwarte tinten zo sterk aanwezig als in de evangelieén.
Jezus is niet de bleke, vriendelijke goedsul die al het kwaad door de vingers ziet, of onder het tapijt schuift, nee, Hij spreekt ons aan op het beledigende af.
Als het gaat over het gebed zegt Hij: ,,Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen
het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden."

… Jezus weet heel goed dat wij kunnen zorgen en toch zegt Hij: ,,hoewel gij slecht zijt." Dat is het messcherpe oordeel dat Jezus heeft. En met dat messcherpe oordeel redt Hij ons van de ondergang."

Uit een preek over artikel 14 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis waarin het gaat over ,,De schepping en de val van de mens en zijn onvermogen tot het ware goed."

LAAT ABORTUS EEN SCHRIKBEELD BLIJVEN!

Uit ,,Schreeuw om leven", het blad van de gelijknamige stichting 
( www.schreeuwomleven.nl ):

,,OPZIENBARENDE NIEUWE FOTO' S - U hebt het ook gezien. De nieuwe 4-dimensionale foto' s van professor Campbell uit Londen. Fantastisch. Het staat nu absoluut vast dat een ongeboren baby een mens is. God is de schepper van het wonder van het leven. Hij heeft ons bijna goddelijk gemaakt. (Psalm 8) We loven en prijzen zijn heilige Naam! Daarom mogen we en moeten we in ons land met ieder die het leven liefheeft onze stem verheffen en met de bedreigde baby schreeuwen om leven. Het leven van miljoenen kinderen staat op het spel."

WE VERZEKEREN ONS TEGEN VAN ALLES

Heel gewoon. Maar niet in de ogen van iedereen. In een heel oud boekje van Kaatje van der Wekken, geboren van Dongen lees ik in de 22e brief, gedateerd 16 december 1874.

,,O geliefden, ik kan niet genoeg waarschuwen tegen het goddeloze van de asurantiën, hoe is het toch mogelijk, dat Christenen zulks kunnen doen, dat zij hun goederen verzekeren bij menschen, terwijl zij zeggen, dat zij hun ziel aan Jezus hebben overgegeven, het is mij onbegrijpelijk."

KINDEREN

Kleine kinderen zijn nog niet bedorven
En hebben nog niet die zware zorgen
Ze zijn zoals ze zijn
En geven de mensen veel gein
Ben je aardig voor deze kleine spruiten
Dan hoef je niet naar hun liefde te fluiten
Bij grote mensen is dat anders
Daar brengt alleen maar geld de vreugdelanders.

Henk v/d Hazel in ,,Straatnieuws", jaargang 11, nummer 9

WIE

Soms,
in zo' n modern, luuks zwembad bijvoorbeeld,
overvalt me een grote treurigheid.
Al die leuke, blote kindertjes -
wie vertelt ze nog van Jezus?

(Uit: ,,Wie zei dat…: ,,er gebeuren geen wonderen meer?")

APOLOGISCHE SPREEKWOORDEN

 • ,,Fiat", zei de paus, en daar ging hij in zijn Mercedes
 • ,,Alle beetjes helpen", zei het oude vrouwtje en ze plaste in de zee
 • ,,Onderzoekt de schriften", zei de koster, en hij controleerde het huiswerk van zijn zoon
 • ,,Da' s een strop", zei de boef toen hij de galg kreeg
 • ,,We zullen wel zien", besloot zij en deed het licht uit
 • ,,Komt tijd, komt raad", zei de zakkenroller en hij pikte het horloge van de advocaat
 • ,,Ik ben geen hoogvlieger", zei de piloot en vloog rakelings langs de Domtoren
 • ,,Je kunt me niet om de tuin leiden", zei de flatbewoner en hij stapte op zijn balkon.

Ik hoorde pas zeggen over een-vrouw-in-verwachting: ,,Ze heeft een kind onder de leden."

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

25 augustus 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.eanl.nl - Website van de Evangelische Alliantie - platform waarbij betrokken zijn ruim 100 organisaties, 7 kerkgemeenschappen en meer dan 250 gemeenten. 
't Gaat om samenwerking op de terreinen gebed, evangelisatie, gemeente en diaconie
www.voorleesbijbel.nl - Op 27 oktober a.s. - de verschijningsdag - wordt de Nieuwe
Bijbelvertaling in zijn geheel voorgelezen. Dit is te beluisteren op deze website
www.histocasa.nl - Betrokken bij Olympische Spelen? Deze site geeft een terugblik op belangrijke Olympische gebeurtenissen: de Antieke Spelen, de eerste moderne spelen in 1896, Antwerpen 1920, Amsterdam 1928, Nazispelen 1936, München 1972. Enorm veel geschiedenis verder op deze site.

ISRAEL ZAL VEILIG WONEN

Israël Manifestatie - 1 september 2004 - Veluwehal, Barneveld - aanvang 19.30 u.
Heel veel organisaties, groepen, stichtingen en personen zijn hierbij betrokken. Bijvoorbeeld ,,Christenen voor Israël", ,,Dorkas", ,,Evangelische Alliantie", ,,Near East Ministry", ,,Tot Heil des Volks", ,,Boete en Verzoening" en nog veel meer.

ER VALT HEEL WAT TE LACHEN - OOK MET DICHTERS (Vervolg)

Van Coos Neetebeem

,,Sikkels klinken
Sikkels blinken
Ruisend valt het graan
Als je iemand weg ziet hinken
Heeft hij ' t fout gedaan.

Een volstrek nonsensvers, in een soort nepdialect van Carel C.Scheefhals is:

Hoor, de Bjerre!

Braag grovend met alle gebrieuwen
Verjoeten de elings het jat,
Net iver de dwalingse gat,
Grit over en onder het snieuwen.
O wat hat, wat hut en wat huwen!
Ik pat mij in uterig klin.
Zou ' t ooit nog gaan zuien of zuwen,
Ofmoetikerooknogbijin?

Lees ook ,,Barlemagne" van Marten Toonder. In bijna alle bloemlezingen te vinden.

Aan juffrouw Oomen

Niet ranker rijzen ginds in Rome
De zuilen der Sint Pieterskerk
Dan, stil aanbeden juffrouw Oomen,
Uw onvergetelijk benenwerk.
(Bomans)

Een oude bekende van John O'Mill is ,,Rot yong":

A terrible infant, called Peter
Sprinkled his bed with a gheter.
His father got woost,
Took hold of a cnoost
And gave him a pack on his meter.

Van Daan Zonderland ,,De grens":

Als ik een roltrap, zegt men er niets van.
Als ik een raapsteel, laat men mij vrij.
Als ik een kropsla, kraait er geen haan naar.
Maar als ik een bisschop, ben ik er bij.

De warekerkuil

Bij een bedehuis, in 't stedeke Halmen,
placht een ware-kerkuil te galmen.
,,Uit aller mond" en zo meer,
of uit ,,Johannes de Heer"? -

nee, wat ik hoorde dat waren psalmen.

Een heel korte van Frans van Houwelingen ,,Uitnodiging"

Geboren is ons Keessie,
kom op zijn babyfeessie."

Zo zou je eindeloos kunnen doorgaan. ,,Ligh verse" te over, al is niet alles even verheffend. Lachen mag. Humor is een kostelijke gave van God. En Hij ziet zijn
kinderen graag lachen.

WEER ZO' N VERNUFTIGE VINDING

(natuurlijk uit: Carelman 
Complete Catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & 
vernuftige vindingen.)


reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

18 augustus 2004

ER VALT HEEL WAT TE LACHEN - OOK MET DICHTERS.

Over light verse oftewel pretpoëzie.

Op het vuur van de dichter of schrijver kunnen allerlei potjes staan. Hij kan een potje schrijven of een boekje opendoen over romantische aangelegenheden, over avontuur en misdaad, over tuinieren of ruimtevaart. Hij kan theologiseren en filosoferen. 
Nou ja, vul maar aan.

Hij kan ook lichtvoetig te werk gaan en geestige of vrolijke boeken of gedichten schrijven. Ik wil het nu graag speciaal hebben over het luchtige werk, over pretpoëzie of light verse of hoe je het genre wil aanduiden. Min of meer humoristische versjes en gedichten - daar gaat het om.

WAT IS HUMOR?

Is dat iets dat altijd leidt tot dijenkletsen, schuddebuiken, lachen met gierende uithalen? Op zulke reacties is niets tegen maar humor kan ook een glimlach teweegbrengen of een licht vertrekken van de mondhoeken, of een beetje melancholie. Ja, maar dat is iets van uitwerking van humor. Maar wát is het?
Moeilijk te zeggen. Ik laat een paar kenners aan het woord:

,,De humor is de zwemgordel op de rivier van het leven", zei Wilhelm Raabe. Je hebt humor nodig om te overleven, bedoelt hij, denk ik, te zeggen.
Theodor Lipps: ,,De humor en de tragiek zijn twee zusters die men vaak moeilijk van elkaar kan onderscheiden." Humor is dus bepaald geen platte lol. Nog een kenner, te weten Schopenhauer: ,,De humor is ernst onder scherts verborgen." Weer een ander, vrij weergegeven: ,,Anita Verdriet trouwt met Karel Vreugde en neemt diens naam aan." Okke Jager vond humor de belangrijkste verpleegster op de zaal.

De kraamkamer van humoristische uitingen kan eindeloos gevarieerd zijn. Een
heel tragische: in een concentratiekamp zegt een wrede commandant met een glazen oog tegen een gevangene: ,,Als je raadt welk oog van glas is, laat ik je
vrij." Het was het rechteroog. De gevangene: ,,Uw rechteroog; dat kijkt me zo menselijk aan."
Humor tref je overal aan. Op muren, deuren en glazen. Bijvoorbeeld: ,,Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil lopen." Op een schoolbord: ,,Is er intelligent leven in de lerarenkamer." Een man: ,,Ik heb een vrouw om te stelen, maar niemand haalt haar weg."
Maar definiëren blijft moeilijk. Misschien moet je zeggen: de belangrijkste dingen van het leven kun je het moeilijkst echt onder woorden brengen. Dat geldt ook voor humor.

DE HUMOR VAN DE BIJBEL

Bedriegen je ogen je? Humor en Bijbel? Ja hoor, Okke Jager schreef een boekje onder de titel ,,De humor van de Bijbel" (nog altijd erg de moeite waard om te lezen).
Hij zegt: ,,Wie de Bijbel leest schiet in de lach over zichzelf." In Genesis 24: 30 lees je dat Laban heel toeschietelijk wordt zodra hij de kostbaarheden aan de handen van zus Rebekka gezien heeft. Om maar een voorbeeld te noemen. Meer? Zie Genesis 20:16, Ruth 1:11, Jesaja 44.
De Bijbel zegt ook: Schep vreugde in het leven! De Spreukendichter stelt dat het voor de blijmoedige altijd feest is (Spreuken 15:15) en dat een blij hart het aangezicht vrolijk maakt (Spreuken 15:13) en dat vriendelijk stralende ogen het hart verheugen (Spreuken 15:30). Ben je niet erg lekker of depressief, zoek de humor en de vrolijkheid, want ,,een vrolijk hart bevordert de genezing"(Spreuken 17:22).
Paulus zegt in Filippenzen 2: wees blij, wees blij! En wie zoekt kan nog meer opwekkende woorden aantreffen. Nergens in de Bijbel staat
VERBODEN TE LACHEN

HUMOR - OVERAL TE VINDEN

De humor ligt op straat en in de boeken.Ook in Nederland kennen we een rijke
humorpoëzie-traditie.
Oudere namen: De Schoolmeester, Piet Paaltjens, Laurillard, Hildebrand.
Nieuwere: Cees Buddingh', Kees Stip, Daan Zonderland, John O'Mill, Willem Wilmink, Jean Pierre Rawie, Jan Boerstoel, drs.P. Haast te veel om op te noemen.
Niet altijd kun je echt ongecompli- ceerd lachen. Drs.P is een bijzonder talent maar soms schrijft hij ronduit blasfemisch en hautain. Dan is de lol er gauw af. ,,Dodenrit" blijft een van de vermaarde dichtsels van hem.

VERSCHEIDENHEID

Er is in humor- of pretpoëzie een grote verscheidenheid. Het zou de moeite waard zijn een overzicht te geven met allerlei voorbeelden. Maar dat voert te ver. Een kleine bloemlezing: Twee ,,Trijntje Fop's"

OP TWEE HENGSTEN

De hengstenfietsclub te Leimuiden
hief soms het clublied aan dat luide:
,,Wij hengsten fietsen blij van zin
de wijde, wijde wereld in."
Maar altijd zongen er een paar:
,,Wij hengsten fietsen in elkaar."

OP EEN HAAN

Een oude haan sprak vol verbazen
Toen hij bij het reveilleblazen
Des morgens vroeg om kwart voor zeven
Een aantal van zijn jongste neven
Door een poelier zag etaleren:
,,Die zijn al erg vroeg uit de veren."

REST VOLGT

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

11 augustus 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Archieven zijn vaak schatkamers waar je echte ontdekkingen kunt doen. Met name op het gebied van geschiedenis. U kunt er naar toe, u kunt ze ook virtueel bezoeken. Dit even naar aanleiding van de ,,Landelijke Archievendag" op zaterdag 30 oktober a.s. Neem vooral ook een kijkje op www.archievendag.nl 
Er zijn eveneens familiearchieven in menigte. Ook op internet. Families leggen allerlei gegevens en wetenswaardigheden vast, bewaren op deze manier de geschiedenis van het geslacht, slaan hele stambomen op, maken melding van creatieve uitingen van familieleden en als Miep en Joop veertig jaar getrouwd zijn
wordt daaraan op de site bekendheid gegeven enzovoort, enzovoort. Zo' n uitgebreide familiesite is www.vanbaardewijk.nl 
U schreef een gedicht waarmee u in eigen achting steeg en peinsde, enigszins treurig: moet ik nou echt de enige zijn die ervan geniet? Dat hoeft helemaal niet.
Geef het door aan www.poezie.pagina.nl en iedereen kan het in principe lezen.

DE WERELD IS AARDIG BEKEND

langzamerhand en voor ontdekkingsreizigers is geen droog brood meer te verdienen. Voor de wereld van de poëzie is dat anders. Persoonlijk ontdek ik tenminste nog altijd mij onbekende dichters. Onlangs was het de Vlaming Herman de Coninck. Zo onverwacht en origineel als die met de taal omgaat…
Een voorbeeld uit de bundel ,,Een dag als geen ander." :

Zo is hier elke dag: de bloemen
gaan de perken te buiten, bomen
waaien in het honderd, en van overal
stroomt klaarte toe
als volk voor een voetbalwedstrijd.
Reeds komt de zon het terrein op-
gelopen, stralend van zelfvertrouwen

En even sterk zijn hier de dichters.
Hun stevige beelden bewerken de realiteit
als boeren het land,
een hele werkelijkheid kunnen zij
in hun armen dragen.

Ik hou van dit land.
Als ik ooit uitwijk neem ik het mee.
Ik zal zijn naam noemen
en het zal me volgen.

KERKELIJKE TOENADERING

kan m.i. niet sterk genoeg aangemoedigd worden. Je ziet al heel wat goede tekenen: allerlei vormen van samenzwering, zelfs in toenemende mate gezamenlijke kerkdiensten van christelijk gereformeerden, vrijgemaakt gereformeerden en Nederlands gereformeerden. Al die broeders en zusters zijn me dierbaar maar ik ,,heb" nog iets speciaals met christelijk gereformeerden. Dat heeft een oorzaak.
Een keer fietsten mijn vrouw en ik op een zaterdag door de stad. We passeerden een christelijk gereformeerd kerkgebouw waar juist een bazar gehouden werd, uiteraard ten bate van een goed doel. Om de verbondenheid te onderstrepen wilden wij ons niet onbetuigd laten, gingen het gebouw binnen en stuitten al direct op het ,,rad van avontuur." Een geaccepteerd teken van wereldgelijkvormigheid. Wij kochten allebei een lootje en of u het gelooft of niet: binnen tien minuten sleepten wij allebei (als Nederlands gereformeerden) een gigantisch grote taart in de wacht.

DE HEL

Hierover schrijft dr. Jan Hoek in zijn al eerder genoemde boek ,,Hoop op God" heel uitvoerig. Een citaat (overigens door hem geciteerd van C.S.Lewis):
,,Tenslotte zijn er maar twee soorten mensen: zij die tot God zeggen: ,,Uw wil geschiede", èn zij tot wie God eindelijk zegt: ,,uw wil geschiede." Zonder die eigen keus zou er geen hel kunnen zijn. Geen ziel die oprecht en standvastig de vreugde begeert, zal haar ontberen. Wie zoekt, die vindt. Wie klopt, die wordt opengedaan."

AANKONDIGING

,,DE TIJD VAN JE LEVEN". Over samen leven in het gezin door Mark en Lindsay Melluish.
,,Dit is een fantastisch boek voor gezinnen waar dan ook: vol wijze, doordachte adviezen en praktische ideeën met betrekking tot de kunst van het opvoeden, die nog werken ook." (Uit een recensie)
Uitgegeven door Buijten & Schipperheijn, in samenwerking met New Wine Nederland, ISBN 90-5881-163-8.

,,ROMEINEN"

door ds.F.van Deursen. Reeks: De Voorzeide Leer. Diepgaande behandeling en tegelijk helder geschreven. Zelfde uitgever.

Op beide boeken hoop ik nog terug te komen.

PREES JE HEES!

was de stimulerende kreet om een Praise-bijeenkomst bij te wonen. Ik zal er niet bij zijn.

Leden van de Stichting voor boete en verzoening met betrekking tot Israël, Ismaël en anderen, samen met Joden, aan het werk op de Joodse begraafplaats in Oldenzaal.
De coördinator van de Joodse graven: ,,Dit is fantastisch en hartverwarmend."
Informatie: Sybrandi@solcon.nl 
Inderdaad, hartverwarmend, nu we meermalen lezen over vernielingen van Joodse graven.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

4 augustus 2004

,,WANT VOOR DOODGAAN BEN IK LEVENSLANG HET BANGST"

of

,,NU JAAGT DE DOOD GEEN ANGST MEER AAN"

Niemand ontkomt aan het sterven en de dood is overal. In het ziekenhuis,
op straat, op het journaal. Waar niet eigenlijk? In onze gesprekken laten we
de dood zoveel mogelijk links liggen. Maar in boeken en gedichten is dat
anders. Ja, wat wil je? De drie grote onderwerpen zijn toch: geboorte, liefde
en dood? En zo lang er geboren, bemind en gestorven wordt, zal dat niet
veranderen.

Er zíjn wat gedichten over de dood en het sterven... Wat opvalt natuurlijk is het verschil in houding tegenover de dood. Er zijn dichters die er door gefascineerd zijn, die er hun grote thema van maken. Anderen zijn diep beangst. Nog weer anderen spreken van verlangen om te sterven.
Een paar gedichten rond het thema ,,dood." Om te beginnen ,,Insomnia" (Slapeloosheid) van J.C. Bloem (uit Verzamelde gedichten):

Denkend aan de dood kan ik niet slapen,
En niet slapend denk ik aan de dood,
En het leven vliet gelijk het vlood,
En elk zijn is tot niet zijn geschapen.

Hoe onmachtig klinkt het schriel ,,te wapen",
Waar de levenswil ten strijd mee noodt
Naast der doodsklaroenen schrille stoot,
Die de grijsaards oproept met de knapen.

Evenals de vrouw, die zich eens gaf,
Baren moet, of ze al dan niet wil baren,
Want het kind is groeiende in haar schoot.

Is elk wezen zwanger van de dood,
En het voorbestemde doel van ' t paren
Is niet minder dan de wieg het graf.

Hier lig ik om te sterven. Ik kan niet anders. Maar er is toch hoop? Verzen vol angst en afweer… Er is een boekenplank mee te vullen.
Het volgende gedicht is van Wim Ramaker (uit: Alleen gehoorgestoorden voeren nog vogels):

de tijd
zei mijn moeder
loopt tussen je vingers door

sindsdien beven mijn handen.

Youp van ' t Hek schreeuwt in ,,Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten", dat hij voor doodgaan levenslang het bangst is. Naast cabaretiers zijn er ook dichters met doodsverlangen. Maar om uit te zien naar de dood hoef je niet persé dichter of kunstenaar te zijn. Dat heb ik wel gemerkt.
In gezelschap was ze een luidruchtige en vrolijke meid en erg impulsief. Maar toen ik haar een keer alleen sprak, vertelde ze zomaar dat ze soms zo naar de dood verlangde. Ze had tranen in haar ogen. ,,Jij?", vroeg ik. Ik wist dat ze getrouwd was met een lieve man en een paar leuke kinderen had (geen cliché). ,,Ja", zei ze, ,,ik." ,,Het leven is zo moeilijk en de wereld is zo kapot. En je staat zo machteloos bij al het menselijk verdriet. Ik kan soms zo vreselijk naar God verlangen om bij Hem te zijn en uit te rusten. Nooit meer moeilijke dingen en vragen…"
,,Maar je bent nog zo jong … en het is toch ook zo treurig om afscheid te nemen." ,,Ja, dat is zo, afscheid nemen van iedereen en van jezeff, dat is erg en dan het verdriet van degenen die je achterlaat. Maar toch…"
Een een jonge, gelovige knul zei pas over het sterven tegen me: ,,Liever vandaag dan morgen."
Het komt voor, bij ouderen en bij jongeren, een niet te verdringen doodsverlangen.
Ze zijn het leven moe: het vragen, het vechten en, ook dat komt gelukkig voor, ze strekken hun handen met groot verlangen uit naar God.
Mag dat? Op weg naar God kun je toch niet om die angstaanjagende indringer, de dood, heen? We bestaan toch om te leven? Ja, maar mag je niet naar God en naar huis verlangen en de dood op de kop toe nemen? Ik vraag maar.
Jacqueline van der Waals schreef onthutsend direct over haar uitzien naar de dood, haar doodsverlangen, haar ,,stervenslust." En echt niet alleen omdat ze ongeneselijk ziek was. En over de Koning en zijn majesteit en luister hoorde je haar zo niet. Ze hunkerde naar een wenk van de dood. (Ik haast me erbij te zeggen dat ze ook prachtige verzen schreef waarin je haar groot verlangen naar de HERE hoort.)
Hieronder twee gedichten van haar:

IN HET HOOI

Ik lag in het hooi,
De hemel was mooi,
Mijn bed zacht en goed,
En het geurde zo zoet.

Ik keek met een zucht
Van genot naar de lucht.
Mijn geluk was als dat
Van een spinnende kat.

En ik dacht: ,,Zo meteen
Moet ik op, moet ik heen -
Maar ik weet nog niet hoe
Ik dat kan, ik dat doe.

Als nu spelenderwijs
Mij de Man met de zeis
Had gemaaid, als het gras
Dat dit hooi eenmaal was.

Ik hoefde niet op
Meer te staan, niet rechtop
Meer door ' t leven te gaan -
En dat lachte mij aan.

Dat is even schrikken. Het gedicht begint zo idyllisch en het eindigt zo schrijnend.
En dan:

DE DOOD ALS VERLOSSER

Kom nu met uw donker, diep erbarmen,
Eindelijke dood.
Laat dit pijnlijk lichaam in uw armen
Rusten als een kind op moeders schoot.
Laat mij veilig door de schaduw
uwer grote
Vleugelen gedekt
Slapen gaan, het moede oog gesloten
En het lichaam pijnloos uitgestrekt.

(Beide gedichten uit ,,Gebroken kleuren")

Tot de jongste dag raken we over de dood niet uitgedacht en uitgedicht. Er zullen ook nieuwe gedichten geschreven worden vol doodsverlangen. Maar laten we niet vergeten wat Calvijn zei: dat we op onze post moeten blijven, als wachters, tot de HERE ons roept. Er zullen dichters blijven spreken voor wie het thema ,,dood en sterven" allesbeheersend is. Jammer. Ds. Buskes zei: ,,Leve het leven, het wordt u gegeven."
We zullen verzen blijven lezen vol angst en afgrijzen. Maar eigenlijk hoeven die niet meer geschreven te worden. Als het er op aankomt, jaagt de dood geen angst meer aan.
Christus, de Levensvorst, is verrezen. Tweeduizend jaar geleden stond Hij - inhoop.jpg (31246 bytes) Jeruzalem, in de Graftuin - op de drempel van een rotsgraf, knipperend met zijn ogen tegen het licht, knipogend naar het leven. We mogen met grote letters schrijven: 
JEZUS IS OVERWINNAAR. HIJ LEEFT!

N.B.In het boek dat ik in de vorige aflevering noemde HOOP OP GOD, van dr. Jan Hoek staat ook een prachtig hoofdstuk: ,,Hoop voorbij de dood."

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

28 juli 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Vacantievierend op Terschelling bezocht ik de werkplaats van iemand die aandachttrekkende windwijzers vervaardigt. Het ging hier om een kleinschalig familiebedrijf waar al meer dan vijftig jaar van die wijzers worden gemaakt. Objecten die heel karakteristiek staan op boerderijen en bungalows, huizen en schuren en die je beroep of hobby of achternaam weerspiegelen. Kijk op www.windwijzers.com 
www.willem-nieboer.nl - Website van prof. Nieboer die een verontrustend gebrek aan geestelijke en kerkelijke waakzaamheid signaleert en een pleidooi houdt voor de ,,gezonde" gereformeerde leer
www.blocnoot.nl - splinternieuwe site voor christelijke amateurschrijvers.

,,PUINHOPEN ZIEN EN ZINGEN VAN MOOI WEER"

Dat kun je niet maken. Huizinga zei indertijd: ,,We leven in een bezeten wereld en we weten het. "Het is alleen maar erger geworden. Bezeten is de wereld en bezet door demonen.
Maar je schept moed en vat hoop als dr. J. Hoek in zijn boek ,,Hoop op God", Eschatologische verwachtingen, laat zien hoe gegrond onze hoop op God mag zijn.
,,Hoe kan het hoopvolle bijbelse spreken over onze toekomst relevant zijn voor ons hier en nu? Dit is de centrale vraag in dit boek." ,,Hoop op God" is een uitgave van Boekencentrum, Zoetermeer. ISBN 90 239 1525 9. Ik hoop er nog een keer op terug te komen.

GELEZEN IN PREKEN

 • ,,De strijd van de duisternis gaat zich direct richten op wie in het licht willen wandelen." (n.a.v. Johannes 8:12)
 • ,,Hij gaat de wereld uit zoals Hij gekomen is, met de naam Immanuël." (Psalm 124)
 • ,,Het nieuwe leven begint niet pas bij de wederkomst van Christus, maar het is begonnen bij zijn eerste komst." (Zondag 17 Heidelberger Cathechismus)
 • ,,De verlossing in Jezus Christus hoort niet bij de universele rechten van de mens." (Job 42)
 • ,,Altijd bidden en niet verslappen. Dat is bijzonder dat Hij dit zegt, want dit betekent dat de Heiland onze moeite met het gebed heeft gezien." 
  (Lukas 18: 1 - 8)

STERVENSBEGELEIDING VOOR VARKENS

Daarvoor pleitte Cees Labeur in de NCRV-gids van enige tijd geleden. Dit was naar aanleiding van de stelling van een promovendus die zich zorgen maakte over het feit dat varkens onvoorbereid worden geslacht. De dieren raken daardoor in paniek en dat mag je hen niet aandoen. We moesten, vond de zeergeleerde, eens gaan nadenken over een zekere vorm van stervensbegeleiding.
Labeur stelde voor om een roedel varkens in de kracht van hun leven naar het abattoir te brengen, teneinde ze kennis te laten maken met de mens achter de slachter. Daarna terug naar de stal om met behulp van traumateams de opgedane ervaringen te verwerken.
Waarvan acte, zeiden ze vroeger.

 

 

 

 

koesaddam.jpg (44042 bytes)

 

VADER VAN ALLE DICHTERS

peinzend over een nieuwe bijdrage aan de wereldliteratuur. Zojuist heeft hij aan het belendende koebeest een paar staaltjes van zijn poëtisch vermogen en indringend gedachtengoed laten horen. Bofkont, die koe.

 

DE ZEE KLOTST VOORT IN EINDELOZE DEINING

en boeit en ontroert altijd weer. Ik schreef een keer:

Verwondering
De zee geeft zich aan ' t land,
en bij dit schoon onmoeten,
sta ik verwonderd stil
en op mijn blote voeten.

Van Fernando Pessoa

Mij roepen de wateren,
Mij roepen de zeeën.
Mij roepen, met lijfelijke stem, de verten,
Alle tijdperken op zee, gevoeld in het verleden, roepen mij.

Van Joseph Brodsky

Uit een nieuwe Jules Verne
Land is saaier dan de oceaan.
De zee is het interessantste wat er is.
Van binnen en van buiten. Een vis
is interessanter dan een banaan.

Van Chris Van Geel

De zee
De zee gaat aan gewicht ten onder,
geen golf die zich boven houdt.

Van Cees Buddingh

De wellesnieteskrab
In de gorzen langs de Drab.
woont de wellesnieteskrab. 
Met zijn oom, een oude pater, 
waakt hij daar over het water. 

Iedereen weet dat hij daar waakt,
zelfs al vriest het dat het kraakt
Slechts de kleine rififitis
zegt dat hij er wel 'es niet is.


reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

21 juli 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Op zoek naar de grootste database met Nederlandse christelijke links? Zie www.amen.nl 
Van 30 oktober tot en met 7 november a.s. is de Week van de Geschiedenis. Die zal bol staan van activiteiten met een accent op Typisch Nederland. Zie www.anno.nl 
www.clkplein.nl - het vaste punt voor christelijke boeken en muziek, informatie over evenementen, over boekhandels en uitgevers enzovoorts.
www.schreeuwomleven.nl - richt zich op problemen rond euthanasie, (gezonde) sexualiteit, drugs en verslaving. Steeds betrokken, actief en actueel.
www.hetgoedeleven.com - weekkrant voor doen, denken, geloven en genieten.

,,JE GEVOELSAPPARAAT IS DEFECT"

zei iemand die te kampen heeft met depressiviteit. Iemand anders: ,,In onze tijd zijn zorgwekkend veel mensen depressief… Echte depressie is iets verschrikkelijks en het komt werkelijk steeds vaker voor."
,,BRIEF AAN INGRID" is een poging tot hulp in de vorm van een brief, die al heel wat mensen steun heeft mogen bieden. Op www.relicard.com treft u meer gegevens aan.
Maak € 2,15 over op bankrekening 692060316 ING, Apeldoorn t.n.v. Van Baardewijk en u ontvangt het boekje thuis.

MANIFESTATIE ISRAEL ZAL VEILIG WONEN

Twee doelen staan de organisatie voor ogen: 1) De Nederlandse christenen, de samenleving en de politiek wijzen op het recht van Israël om veilig te wonen. 2) Gebed voor Israël (en ook voor ons eigen volk).
Datum: woensdagavond 1 september a.s. in de ,,Veluwehal", Barneveld, aanvang 19.30 u., zaal open 18.30 u.
Medewerkenden: André Rouvoet, Ronnie Nafataniël, ds. Jaap de Vreugd, Cees Sybrandi en Herman Goudswaard. Info: 0342-473191 of 343-561792.
GEEF HET DOOR EN ZEG HET VOORT!

,,DIE VERVELENDE DOOD"

Eén van de zonderlingste boeken die ik ooit las is het debuut ,,Besef van ooit" van de Vlaamse auteur Peter Callens.
We maken kennis met Henry Steenhuyze. Op de avond voor hij met pensioen gaat, neemt hij ons in zijn herinneringen mee naar zijn zonderlinge vader en naar zijn vrienden, waarvan hij, ondanks het verbond dat zij met elkaar hadden gesloten, afscheid moest nemen.
Een zonderling boek, maar er staan schitterende dingen in. Ik neem een deel over van het gesprek dat Henry voert met vriend Arthur 't Kind (pag.172): ,,Ik ben ervan overtuigd dat God zich laat vinden door hen die Hem ernstig zoeken. Maar we zoeken niet meer, het is de macht van de tijdgeest die ons doet geloven dat er niets bijzonders te vinden valt. Misschien een beetje innerlijke vrede, een wollige moraal en een aardige gewoonte, maar geen bovennatuurlijke relatie met God. Wie zoekt zijn vrede nog bij Jezus Christus? Wie durft te horen en te doen? We hebben toch de wetenschap, de computer en onze verheven democratische moraal? Maar toch blijft die vervelende dood onze eeuwige metgezel, het anonieme monster, dat onaangekondigd door ons voorhoofd stapt en ons uit het leven rukt. Ooit is het onze tijd om koffers te pakken en dan beseffen we te laat dat we ons een heel leven gespiegeld hebben aan de leegheid van de massa. Al die jaren was er geen tijd om Hem te zoeken, geen moed om op de knieën te gaan of geen reden om te bidden, want het leven ging ook goed zonder Jezus Christus. Wij westerlingen, die alles voorbereiden en verzekeren, alles berekenen en beredeneren, van kinderen tot pensioensparen tot de dood en onze eigen begrafenis, zagen het nut niet van kennis te maken met de uitbater van het eeuwige hotel."
,,Besef van ooit" is een uitgave van Novapres ( www.novapres.nl ), heeft als ISBN 9063182627 en kost € 12,90.

PAUL VAN OSTAIJEN

Vlaams dichter (1896-1928) schreef het beroemde gedicht:
,,Marc groet 's morgens de dingen."

Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem
                                                   ploem ploem
dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pet
              pet en pijp
       van het visserke-vis
              goeiendag

DAA-AG VIS
dag lieve vis
dag klein visselijn mijn

Ik vervaardigde de volgende variatie

KEES GROET ' S MORGENS DE DINGEN

Dag, meneer met je kalende bol en je ochtendgezicht.
Dag brilleke-bril met je leesstukjesglazen.
Dag, werkloos gebit in je kommetje-kom!
Dag pilleke-pil om het bloed te verdunnen,
                                  het vette te weren,
                                     de darmen te smeren.
Dag minuscuul maar onmisbaar gehoorapparaat.
Alles op, alles in, we staan weer paraat.
Dag krant met je bladzij: ,, bedroefd maar dankbaar."
Wij zijn monter en op, staan voor alles weer klaar.

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

naar top

home

>

 weblog

>

weblogarchief

  

    2 0 1 2
 6 jan. - nu

2 0 1 1

 6 jan. - 29 dec

2 0 1 0

1 juli. - 23 dec

 7 jan. - 17 juni

2 0 0 9
 30 juli - 24 dec
 8 jan. - 25 juni
2 0 0 8
 4 sept. - 11 dec
 2 jan. - 28 mei
2 0 0 7
 10 jan. - 2 mei
 9 mei - 12 dec
 2 0 0 6
 11 jan. - 21 juni
 5 juli  - 18 okt
 
1 nov - 20 dec
2 0 0 5
5 januari - 6 april
13 april - 21 sept.
 5 okt. - 28 dec.
 2 0 0 4
7 jan. - 24 maart
31 maart -  30 juni
21 juli - 6 oktober
13 okt. - 22 dec
 2 0 0 3
22 febr. - 28 mei
4 juni - 17 sept
24 sept. - 17 dec

  

gastenboek

>

gedichten

>

oneliners

>

verhalen

>

boeken

>

radio

>

links

>

film

>
 

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl