KEESVANBAARDEWIJK.NWEBLOGARCHIEF

  
 

 

Archief

5 januari - 6 april 20056 april 2005

,,OPEN JE HART VOOR CHRISTUS”.

Ik ben niet rooms en ik ben ook niet van plan het te worden. Maar evengoed word je van bovenstaande pauselijke woorden warm. Het is toch maar gezegd en talloos veel mensen hebben die opwekking gehoord.

NOG EEN PAAR CITATEN

Van de jeugdige Irene Pol heb ik al eens een mooi gedicht opgenomen. Nu een uitspraak en een citaat ván een uitspraak die zij opving.

,,Dróóm je wel eens over geloof?”

Het kleine meisje Linda zei: ,,Mijn poes is dood, maar ik had liever gehad dat mijn oma was gestorven.”

BOEKENKAST EN HUWELIJK

Wij zijn verhuisd. Daaraan voorafgaand hebben we opgeruimd. Met name boeken, veel boeken. Boeken opruimen lijkt op afscheid nemen van emigranten in de vijftiger jaren. Je ziet elkaar waarschijnlijk nooit meer terug.
Leven zonder boeken – een gedachte die je als een nachtmerrie kan overvallen.
Toen we, mijn vrouw en ik, besloten om samen verder te gaan vroeg ik gespannen ,,Hoeveel boeken breng je in?”
Het aantal was niet overweldigend maar ’t kon er mee door. Het haalde niet bij míjn aantal.
Wij trouwden en de beschikbare ruimte vulde zich al ras met kinderen en boeken.
,,Die moeten van jullie zijn”, zegt iemand die we voor het eerst ontmoeten, wijzend op ons kroost. Een ander, voor het eerst bij ons op bezoek, zegt, blikkend op de boekenkast, ,,Als twee druppels water…!”
Je kinderen en je boekenkast laten je kenen, geven een spiegelbeeld.
Maar niet alles is zichtbaar, er blijven geheimen.
Daarom moet iemand, de kamer binnenkomend, niet vragen: ,,Hebben jullie echt al die boeken gelezen? Kénnen jullie die allemaal?“ Evenmin moet aan langgehuwden gevraagd worden: ,,Weten jullie echt alles van elkaar?”. Op dat soort vragen is met goed fatsoen geen antwoord te geven.

VRIJGELATEN

,,Er was eens een man genaamd George Thomas. Hij was dominee in een kleine stad in Engeland. Op een morgen ging hij naar de kerk met een oude, roestige vogelkooi en zette die op de preekstoel. Vele wenkbrauwen werden gefronst. Thomas begon:,,Ik liep gisteren in de stad, toen ik een kleine jongen zag met deze vogelkooi in zijn handen. Op de bodem van de kooi zaten drie vogeltjes te bibberen van angst. Ik stopte en vroeg hem: ,,Wat heb je daar bij je jongen?” ,,Een paar oude vogels”, zei de jongen. ,,Wat ga je met ze doen?”, vroeg ik. ,,Ik neem ze mee naar huis en ga er plezier mee maken”, antwoordde hij. ,,Ik trek ze de veren uit en laat ze met elkaar vechten. Daar heb ik plezier in.” ,,En als je genoeg hebt van deze vogels, wat doe je dan met ze?”
,,O, we hebben een paar katten en die houden wel van een vogeltje.” Ik was even sprakeloos en vroeg toen: ,,Hoeveel wil je voor die vogels hebben?” Hij vroeg: ,,Waarom wilt u die vogels hebben, meneer? Ze zijn oud en lelijk en ze zingen niet eens.” Opnieuw vroeg ik hem: ,,Hoeveel wil je er voor hebben?” De jongen keek me aan en dacht vast: ,,Die is gek.” ,,Tien pond”, zei hij. Ik betaalde hem en in no time was hij verdwenen. Ik ben naar een plantsoen met bomen gegaan en heb de vogels vrijgelaten.
Daarom die lege vogelkooi op de preekstoel. Toen begon hij aan zijn preek: Op een dag waren satan en Jezus met elkaar aan het praten. Satan was net terug van een bezoek aan de aarde en pochte: ,,Ik heb net de aarde en alle mensen gekocht. Ik heb een valstrik gezet die ze niet konden weerstaan en ik heb ze allemaal.” ,,Wat ben je van plan met ze te gaan doen?”, vroeg Jezus. Satan antwoordde: ,,O, ik ga plezier met ze maken! Ik ga ze leren hoe ze kunnen trouwen en weer scheiden, hoe ze elkaar kunnen haten en hoe ze elkaar moeten misbruiken. Hoe ze kunnen roken en drinken, hoe ze wapens en bommen moeten maken en hoe ze elkaar moeten vermoorden. Dus ik heb veel plezier met ze.”
,,En wat ga je met ze doen als je klaar bent met hen?” vroeg Jezus.,,O, ik vermoord ze allemaal”, zei de satan trots.,,Hoeveel wil je voor hen hebben?” vroeg Jezus. ,,Wat wil je met deze mensen?”, vroeg satan. ,,Ze zijn slecht, waarom wil je ze hebben? Ze haten je en ze spugen je in het gezicht, ze vervloeken en vermoorden je! Je wilt deze mensen niet!”
,,Hoeveel?”, vroeg Jezus weer. Satan keek Jezus aan en lachte. ,,AL JE TRANEN EN JE BLOED”, zei hij. ,,DEAL!” En Hij betaalde de prijs.

EN DAT GEBEURDE OP GOEDE VRIJDAG

(Overgenomen uit: Kerkblad voor Ned.gereformeerde kerken)

IETS HEEL ANDERS
uit de gezellige bundel ,,Mag het een ietsje lighter?”

JUBEL VAN EEN PERIODIEK GEHEELONTHOUDER

Kan het zijn, dat het bier, dat sinds lang niet meer bruiste
Dat sinds lang tot geen herten in dronkenschap sprak
Zo opeens weer van koolzuur en alcohol ruiste
En in stromende stralen de droogte doorbrak

O krankelend, sprankelend koolzuurgas
Met uw sneeuwitte mutseke op
Wat giet ik toch geren een boordevol glas
Van uw vocht in mijn dorstige krop. 

Frans van Houwelingen
(naar Da Costa en Gezelle)

PUNT UIT
PILOTENZOON

Wanneer de zoon zwaait met zijn hand
Dan weet je dat zijn vaderlandt.

UITNODIGING

Geboren is ons Keessie
Kom op het baby-feessie. 

Eveneens van Frans van Houwelingen

 

 

 

Natuurlijk uit Carelman Complete Catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen:

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

30 maart 2005

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.boekenmuseum.nl - ,,Mijn oudtante Fie is zo’ n 20 jaar geleden overleden.” Een treurig bericht maar degene die het meldde werd wel eigenaresse van een groot deel van de bibliotheek van tante Fie. En zij bouwde vervolgens een werkelijk schitterende website met heel veel informatie op boeken- en publicatiegebied. KIJKEN.
www.kunstofkitsch.nl – Een online taxatiebureau, gespecialiseerd in kunst en antiek. Uw
ingebrachte stukken worden door een aantal experts bekeken.
www.nuevenniet.com – Na wat introducerende flitsen hoort u een schier wanhopige stem die u toeroept: ,,Nu even nu.” Doe via deze site de stresstekst.
www.20eeuwennederland.nl – Historische website waarmee u kunt grasduinen door 20 eeuwen Nederlandse geschiedenis. Onderwerpen o.a.: ,,Feesten en gewoonten”/ ,,Scholen en onderwijs”/ ,,Misdaad en straf”/ Ziekte en gezondheid.”
www.ebonderwijs.nl – Ontwikkelt materiaal voor het christelijk onderwijs.

GEEN BEGINNEN AAN…

Citeren uit mijn lijfblad ,,De Oogst” van de Stichting ,,Tot Heil des Volks" …, daar is bijna geen beginnen aan. Zoveel wijze, behartenswaardige, rake woorden staan in elk nummer www.totheildesvolks.nl 
Toch maar begonnen. Uit een artikel van Bram Krol in het maartnummer: ,,De gemeenschapszin van een gezonde kerk in een ziek continent” – een artikel over zijn bezoek aan derdewereldlanden – het stukje KOUDE BEDOENING:
,,De een legt bij het gebed een hand op je schouder. Hij laat de emotie in zijn stem doorklinken. De bezoeker doet dat ook, als hij niet een ongenaakbare vreemdeling wil blijven. Al snel wordt hij geaccepteerd. Naarmate het geloof sterker leeft, is men sneller bereid de vreemdeling ten volle te aanvaarden. Dat werkt heilzaam, kan ik vanuit eigen ervaring zeggen. Pas in Afrika en Azië heb ik goed begrepen, hoe weinig gemeenschapszin we in Europa kennen, zelfs in de kerk. Het is een koude bedoening. Zo heeft Jezus zijn kerk niet bedoeld. Het moet een warme familie zijn, die mensen zeer betrokken opvangt en verder helpt. Waarom hebben we zoveel depressies en negatieve gevoelens? Dat is mede, omdat de kerk niet is wat ze zou moeten zijn.”
Slotzinnen om over na te denken.

EENZAAMHEID

ook onder jongeren – een schrijnend probleem. In ,,Zorg”, het nieuws-en verenigingsblad van de Nederlandse Patiëntenvereniging ( www.npvzorg.nl - zorg@npvzorg.nl ) staat de oproep:

,,Op D.V. zaterdag 16 april organiseert de NPV een themadag over eenzaamheid en individualisering. De dag wordt gehouden in Amersfoort. Meld je aan en doe mee aan de workshops! Plaats: Van Lodensteincollege, Amersfoort. Op deze dag wordt ook de NPV-jongerenorganisatie WAY OF LIFE officieel opgericht.”

predikermag.jpg (61518 bytes)LUCHT EN LEEGTE

Het Prediker Magazine is een speciale uitgave van het bijbelboek Prediker uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het is bedoeld als een prikkelende introductie. Het is qua vormgeving wat afgestemd op jongeren en ziet er schitterend uit. Een mooi ,,evangelisatie-middel.”
Informatie: www.ebmedia.nl mail@ebmedia.nl 

IN ONS HART…

In ons hart groeide je al die maanden
al konden we je nog niet zien of horen
en vandaag werd je bij ons
voor de tweede maal geboren.

Uit: ,,Grenzeloos verlangen” – gedichten bij aankomst van adoptiekinderen.
Verzameld door Carine Heinhuis, geïllustreerd door Corrie Heinhuis

Wie € 3,00 overmaakt op bankrekening 692060316 t.n.v. Van Baardewijk, Apeldoorn krijgt dit kostelijke bundeltje thuisgestuurd.

VOOR KEZEN

De voornaam Kees is één van die oude voornamen die je tegenwoordig steeds minder vaak hoort. Jammer, want het is een hele mooie, typisch Nederlandse naam. Laten we Kees eens even onder de loep nemen.
De naam Kees komt van Cornelius, een christelijke heilige. Rond het jaar 250 bijvoorbeeld was een zekere Cornelius paus en ook in het boek ,,Handelingen” wordt een Cornelius vermeld.
Cornelius is afgeleid van het Latijnse woord cornus: hoorn. De Gehoornde dus.Van Bedrogene door echtgenote? hoorn des overvloeds? gehoornd rundvee? hoorn als drinkbeker of muziekinstrument? Na het jaar 1000 hoorde je ook van Cornelia. Afleidingen: Cor, Neel, Kees, Cock, Corne, Kiele, Key, Kneel, Knel, Knielus, Krelis, Knjillis, Neeldert, Nil enzovoort. Onder de afleidingen van Cornelius nam Kees met Cor de toppositie in Nederland in.

Gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen…,,Klaar is Kees”, ,, Kees Kwijl”, ,,Luie Kees”, ,,een echte Kees” = een echte boerenkinkel, ,,een keesje achter de kiezen” = een pruim tabak, Kees= naam van een (mops) hond, Kees= patriot aan het eind van de 18e eeuw. ,,Yankee” komt van Jan Kees. ,,Kees” had vaak een negatieve klank: ,,smeerkees”, ,,kezen” staat ook voor ,,knauwen”, ,,kauwen” en ook voor, ik kan er ook niks aan doen, voor geslachtsgemeenschap hebben.
Zo..klaar is Kees.

(Bekort artikeltje uit een blad dat een Australisch familielid ons toestuurde).

FEEST DER HERKENNING

Gisteravond was er op Nederland 1 een uitzending over Bomans, met veel bekend en onbekend materiaal.
Volgende week maandag volgt de tweede uitzending. ,,Hebt” u ook wat met Bomans, kijk! ,,Hèbt” u veel met hem, bezoekt u dan eens http://members.chello.nl/j.aarts en http://www.bomans.demon.nl , de site van het ,,Godfried Bomans Genootschap.”

Opgewonden en uitgelaten over al het moois dat u te zien krijgt zult u dan familieleden, vrienden en bekenden schier dwingen om mee te kijken. Na mogelijk enige aanvankelijke tegenstand zullen zij u verder tot in lengte van jaren dankbaar zijn.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

23 maart 2005

,,WANT VOOR DOODGAAN BEN IK LEVENSLANG HET BANGST”

zingt Youp van ’t Hek in ,,Meneer Alzheimer.” Hij is doodsbang voor aftakeling en sterven. Is met de dood ook alles voorbij, volgens hem? Dat weet ik niet. De groep ,,TOONTJE LAGER” zegt van wel:

NIKS NA DE DOOD

,,En toen ik dood ging dacht ik nou gaat het gebeuren,
nou wordt het leven pas echt interessant.
Ach je kent dat wel die spanning van tevoren,
en dan valt ’t zo ontzettend tegen want

 

 

 

 

refrein:
Niks na de dood, er is niks na de dood.
Dus weg met eeuwig leven, en weg met heilig brood.
Er is niks na de dood, dus ga maar lekker rood
er is niks of niemand na de dood.”

Exact, vinden veel mensen. ,,Dood is dood en leven na dit leven … ja, dag hoor!” En, ,,Er is nog nooit iemand teruggekomen.” En: ,,God… nóóit iets van gemerkt!”
Anderen zijn voorzichtiger:,, Nou ja, het kan best zijn dat er iets of iemand is.”
Ik ga daar niet over discussiëren. Ik wil graag wat zeggen in de hoop dat u even luistert.
Pas hoorde ik een vrouw op t.v. zeggen: ,,Ik had toch zo graag een pappa gewild.”. Ze had wel een vader maar die was vertrokken en onbereikbaar geworden. Ze had hem dus wel en niet. En ze vond het vreselijk – geen vaderfiguur.
Ik heb gelukkig wel een Vader; ik zie Hem niet maar Hij is zo aanwezig dat ik voortdurend contact met Hem heb. Al zou ik willen: (maar ik wil niet) ik kan niet om Hem heen. Hij legt zijn hand voelbaar op me en beschermt me.
Hij heeft me geschapen voor dit leven en voor een leven hierna.. Hij heeft me ook duidelijk gemaakt: ,,Je denkt toch niet dat Ik zo stom ben om zo iets fantastisch als een mens maar een gebruikswaarde van 70, 80 jaar te geven.” En dat leven hierna… dat wordt voor eeuwig samenwonen met Hem en met talloos veel mensen in een volmaakte, totaal gerenoveerde wereld zonder geweld, ziekte en verdriet.
Die Vader probeert me op de goede weg te krijgen en te houden. Daar ruzie ik wel eens met Hem over want in de grond van de zaak ben ik datzelfde balorige mannetje van vroeger.
Hij geeft me moed in een wereld die onveilig is en mensen soms angstig maakt en ongelukkig. Mensen die ik zo graag het beste gun. Die me na aan het hart liggen.
En als ik angst heb voor aftakeling en doodgaan (want ik begrijp Youp best) dan stelt Hij me gerust. ,,Het komt allemaal goed. Echt!”
Hij geeft me de overtuiging dat al mijn kwaad en schuld vergeven is doordat Jezus Christus – de Zoon van God - in mijn plaats de straf overgenomen heeft. Hij stierf een gruwelijke dood om mij en alle gelovigen te redden. Net als dat meisje op deze illustratie ben ik geschokt door de sporen van de verwondingen, die Hij voor mij opliep.
Dat is mijn geloof. En dat verlost me uiteindelijk van wanhoop en angst.. Het roept me op om een ander en beter mens te worden.

,,Er is niks na de dood” – Helemaal niet waar, na de dood begint het pas echt. Dan gaat het gebeuren.
,,Er is niemand teruggekomen van de overkant.” Wél waar!. Pasen betekent: Christus is verrezen en teruggekeerd uit de dood.

U gelooft hier allemaal niks van. Dat is jammer: dan mist u al die goede dingen die God geeft, dan mist U die geweldige Vader Zelf en dan laat U Hem lijden aan een onbeantwoorde liefde...
U twijfelt, u zou wel willen, geloven, maar… Weet u wat de Bijbel zegt? Dat als u God ernstig zoekt, dan reageert Hij en beloont Hij u met geloof.
En als u zegt: ,,Ik wou dat ik het kon, geloven, maar het lukt me niet.” en u echt hunkert naar een liefhebbende Vader dan doet u gewoon net of Hij bestaat... En als u dan bidt dan merkt Hij uw verlangen en laat Zich vinden. Echt.

Hebt u zin er meer over te lezen en over na te denken? Mogelijkheden genoeg.
Kijkt u eens op www.bijbelcursus.nl of op http://contact.in-actie.nl of u zoekt eens op internet met via www.google.nl en tikt dan de woorden ,,Jezus” en ,,opstanding” in of u kijkt op www.waaromjezus.nl waarop weerman Reinier van de Berg zegt: ,,…als ik naar de lucht kijk, dan raak ik overtuigd van een Schepper.”

Contact… tel. 055 5418607

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

16 maart 2005

WEBSITES OM TE BEKIJKEN

www.hermanboon.nl – Alle informatie over deze malle, goedlachse, christelijke conferencier die Catharine Keyl beurtelings aan de rand van lachen en huilen bracht. Info over zijn theaterprogramma’ s, nieuwe dvd, nieuwe cd enzovoort.
www.antoinebodar.nl - ,,Geliefd en verfoeid… een man van diepe aforismen, prikkelende stellingen en doorwrochte overtuigingen.”, publicaties, preken enzovoort.
Je ziet een jong moedertje achter een kinderwagen en je denkt: ,,Was ík het maar die lekker rustig en ontspannen in die wagen voortgeduwd werd.” Denkt u dat ook wel eens? Ik ook niet, maar in ieder geval is voor de liefhebbers www.ouderwetse-kinderwagens.nl een prachtige site met veel plaatjes van klassieke kinderwagens.
,,Meisje zittend op begraafplaats”

 

www.kingsgalleries.com – Een site met veel informatie over kunst. Ik klikte op ,,reproductions”, vervolgens op "Delacroix" en kreeg dit ,,Meisje zittend op begraafplaats” te zien.

 

klik op de afbeelding voor meer

 

DAT WAS EVEN SCHRIKKEN.

De Nieuwe Bijbelvertaling hebben wij direct na verschijnen aangeschaft en we zijn hem ook onmiddellijk gaan gebruiken bij de Bijbellezing aan tafel.
We begonnen met ,,Jesaja”, een Bijbelboek dat eindeloos blijft fascineren. Hoofdstuk 36 lazen wij argeloos door tot we even min of meer geschokt bleven steken bij de woorden van de Assyrische rabsake (maarschalk) in vers 12. Misschien schrikt u al lezend ook wel.

DAT WAS EVEN ONTROEREND

In hoofdstuk 23, ook van Jesaja, lazen we de ,,profetie over Tyrus”. De verzen 15b en 16 troffen door de tragiek en ook door het poëtisch gehalte:

,,Aan het eind van die zeventig jaar zal het Tyrus vergaan als de hoer uit het liedje:

Trek met je lier door de stad,
arm vergeten hoertje.
Speel en zing een lied,
zo mooi en zo lang als je kunt,
anders zien ze je niet staan.”

VOOR DE LIJDENSTIJD

Jezus, zielsbedroefd en eenzaam
(Bij Mattheüs 26: 36-46 – Mattheüs 27: 45-56 – Colossenzen 2:13)

Jezus, zielsbedroefd en eenzaam,
riep de HEER aan:
,,Spaar Mij ’t vuur van uw gericht,
moet Ik zo verscheurend lijden,
eenzaam strijden?
Abba, toon Mij uw gezicht.”

,,Waarom hebt U Mij verlaten?
Die Mij haten,
Kwellen, tergen Mij, úw Zoon.
Zie mijn wonden, zie mijn lijden,
wil bevrijden,
Mij, die sterft aan haat en hoon.”

Maar Hij moest de beker drinken
en verzinken,
in de diepte van de dood.
Dank U, dank U, dat U leven,
ons wil geven,
ons bevrijdt van schuld en nood.

Te zingen op de wijs van psalm 38

HA

Eindelijk Iemand die zegt:
,,Gelukkig de armen”
en niet :,, Wie geld heeft of macht of een grote mond
die is gelukkig!”
Eindelijk Iemand die zegt:
,,Heb je vijanden lief!”
en niet ,,Weg met de concurrenten!”
Eindelijk Iemand die zegt:
,,Zalig de vervolgden om het geloof!”
en niet ,,Pas je overal bij aan!”
Eindelijk Iemand die zegt:
,,Wie de eerste is moet iedereen dienen!”
en niet ,,Laat zien wie je bent!”
Eindelijk Iemand die zegt:
,,Wat heb je er aan als mens
als je de hele wereld wint en je hemelse Vader kwijtraakt!”
en niet ,,De hoofdzaak is dat je vooruit komt!”
Eindelijk Iemand die zegt:
,,Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven hebben!”
en niet ,,Dood is dood!”

               naar het Duits

IETS HEEL ANDERS

historien.jpg (47204 bytes)Ik meen, dat het kort na de oorlog was dat dit kostelijke boekje ,,Kleine Vaderlandse Historiën” van Ton van Tast verscheen. Ik heb het en koester het. Maar ook verscheen van Ton van Tast: ,,De daverende dingen dezer dagen.” Wie weet of het ergens waar dan ook nog verkrijgbaar is?

klik op de afbeelding voor een grotere

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

2 maart 2005

,,SOMMIGE KINDEREN WORDEN MISBRUIKT…OF WORDEN MISHANDELD OM ER SLECHT UIT TE ZIEN.”

Zondag j.l.sprak in onze kerkdienst Khatuna Siemons-Liluashvili over het Kidobani project: Opvang van straatkinderen in Tbilisi, Georgië. Aangrijpende nood en liefdevolle opvang… Meer weten ? neem contact op via kidobani@christian.net 

Giften welkom op giro 9527959 t.n.v. K..Siemons-Liluashvili in Apeldoorn o.v.v. Kidobani.

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.fairbijbel.nl/?gvp=occult.nl – Bijbelse informatie en bijbels commentaar (door wijlen drs.R.H.Matzken) over m.n. de Bijbel, de Islam en occultisme. (Zie ook www.bijbelenonderwijs.nl )
www.tvopjepc.nl
– Informatie en wetenswaardigheden over velerlei t.v.-programma’ s. Programma gemist? Veel zijn er op deze site alsnog te bekijken.
www.verkiezingsaffiches.nl – Stel u bent in 1918 geboren en begon op zestienjarige leeftijd aandacht te krijgen voor verkiezingsaffiches. Nogmaals te zien op deze site.
www.candlestand.nl - ,,Aan alle gereformeerde gelovigen en aan allen die prijs stellen op gezond Bijbels onderwijs” luidt de aanvangszin. Vooral ontstaan uit bezorgdheid over de groeiende invloed van de charismatische beweging wereldwijd.
www.christelijkebibliotheken.nl – Ontstaan vanuit dringende behoefte aan goede en christelijk verantwoorde boeken. Auteurs, titels, uitgevers, recensies, persberichten enzovoort.

GEDICHT VAN DE WEEK

JEZUS, DIE DOOR DE WERELD GING

Jezus, die door de wereld ging,
                was in een landstad aangekomen
en had zijn ongemerkten weg
                over het marktplein heen genomen

En zag een hond stroef als een wolf,
                plat op de steenen, onbewogen,
wiens leven heengeweken was,
                wiens Jozef uit de put getogen.

En om het kreng, verrot en vocht
                stonden de mensen stil en keken
en waren bits; een gierenzwerm
                die op het aas is neergestreken.

De een: de walg van dit gezicht
                benevelt en verwart het hoofd
met troebelingen als een kaars
                roetwalmend door de wind gedoofd.

Een ander: van dit gistend vod
                en vuil het eenigste gewin
Is duisternissen voor het oog
                en schrik en afschuw voor den zin.

Zoo zong een ieder daar zijn lied
                maar allen in denzelfden toon
en overstelpten met verwijt
                en spraken bitterheid en hoon.

Jezus zag naar het liggend dier
                en sprak en zeide enkel dit
en was beschamende rondom:
                de tanden zijn als paarlen wit.

J.H.Leopold

Jezus ziet de arme, verschopte, mishandelde, vervuilde en verwaarloosde kinderen van de wereld. Voor Hem zijn ze mooi en aantrekkelijk. ,,Laat ze tot Mij komen!”, roept Hij hartstochtelijk.

,,…DAT IK ALS CHRISTEN IN ZO’ N LAND KON LEVEN!”

In ,,Tot uw dienst” – kerkblad van de Ned. Gereformeerde kerk van Enschede stond een toespraak afgedrukt van Esther Stoorvogel ,,Nederland heeft de dood omarmd.”

Daaruit:

,,Het tweede waar het christenen aan kan ontbreken, is bewogenheid. Drie jaar geleden woonde ik een tijdje in Argentinië, daar heeft God mij een hart gegeven dat voor Nederland klopt. We woonden daar met 18 nationaliteiten en elke week werd er gebeden voor een paar landen die daar vertegenwoordigd waren. Op een gegeven moment was ik aan de beurt met Nederland. Daar kwam het rijtje weer: bidden voor de overheid en haar besluiten in abortus, euthanasie, drugs, homohuwelijken, prostitutie enz. Maar ook de verdeeldheid onder de kerken, de vele vele mensen die hier een burnout hebben of depressief zijn etc. Weet je, de mensen waren diep geschokt, dat ik als christen in zo’ n land kon leven! Ze hadden zo’ n medelijden met mij en met mijn land. Nog nooit was ik zelf zo geschokt geweest! Toen ging ik in het midden zitten en vertegenwoordigde zo Nederland terwijl zij begonnen te bidden. Voor het eerst moest ik huilen om de ellende in dit land. Wat er gebeurde was dat God een stukje van zijn hart met het mijne deelde.”

(EIGEN) WIJSHEDEN

 • Mannen willen over het algemeen maar één ding: terug naar hun moeder.
 • Nog een voordeel van wonen op de nieuwe aarde: je hoeft nooit meer formulieren in te vullen.
 • De wereld oogt als een terminale patiënt.
 • Ik zag een vrouw met een halfslapende baby aan de borst. Zij gaf het haar beminde zichtbaar in de slaap.
 • ,,Natuur ligt in dromen verzonken.” – Mooi laten slapen
 • Als christenen hebben we een niet te genezen minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van ongelovigen.
 • Als christen kun je zeggen: ,,Ik ben dood geweest.” Maar direct er achteraan: ,,Maar nu leef ik.” (Romeinen 6:13)

EN DAN NOG IETS HEEL ANDERS

(wederom uit Carelman Complete Catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen)

 

 

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

23 februari 2005

GEDICHT VAN DE WEEK

 

ZALIG ZIJN DE VREDESTICHTERS

Elkander in de ogen durvan kijken
hopen op een glinstering van vrede
als echo van woorden uit die rede
waarin vredestichters zalig blijken.

Dan de anderen naderen, onbevreesd
en hem jouw hand toereiken
als ware twee zielsgelijken
bevlogen door dezelfde geest.

Zo geraakt door de wereld gaan
en gaande zal van lieverlede
het wrede wijken

machten bezwijken.
Heer, hoor deze bede
In dit bedreigd bestaan.

Mieke van den Berg kreeg voor dit gedicht de eerste prijs bij de poëzie- en verhalenwedstrijd ,,Dichter bij de bijbel”, uitgeschreven door de Bethelkerk van Den Haag – Loosduinen.

,,VOL VERWACHTING U SPOEDENDE…”

(n.a.v. 2 Petrus 3:12a)

Bij januari hoort een slapende natuur en liefst een beetje sneeuw en ijs en ook, bij veel mensen, verlangen.
Een vroeg verlangen, dat is waar, maar toch. Een verlangen naar lentelucht, jong groen, naar zonder-jas-naar-buiten-lopen en naar vakantie.
In je dromen laten die verlangens merken dat ze er zijn. Dromen… ze kunnen heel wat onthullen.

Zo droomde ik pas dat er bij de post een opvallend drukwerk zat dat een vakantiereis aanbood. ’t Was niet zo’n dikke gids met zo’n duizelingwekkend aanbod, nee, ’t was een folder over alleen maar een enkele reis.
Vreemd, ongebruikelijk. Raar was ook dat de vertrekdatum nog niet bekend was en nog verbazingwekkender: die reis was kosteloos!
En nóg weer verbazingwekkender: de reis werd als het ware thuisbezorgd. Je hoefde niet eens op stap…
In zachtgroene letters stond te lezen: ,,Beleef de reis van uw leven met een gezelschap zo groot dat niemand het aantal deelnemers kan tellen. Doel: het nieuwe Jeruzalem.”
Toen ik de illustratie op de binnenkant zag stokte de adem in m’ n keel en prikten de tranen achter m’ n ogen. Je werd verplaatst naar een landschap zo paradijselijk, zo puur, zo onwerelds mooi dat niemand in staat is het te beschrijven. Er stond ook een soort piramide. Niet zo’ n gigantische steenklomp maar meer een kleed met een warme en diepe kleur. Het hing golvend af. Dat kleed was tegelijkertijd een landschap bedekt met lieflijk ogende huizen.
,,Vele woningen…” schoot door me heen. ’t Kon niet missen. Nergens had ik groen ooit zo groen gezien, de hemel zo blauw, het licht zo helder en transparant. Het was een ongerepte schepping met overal spelende en zingende kinderen en lachende groteren.
Was dat allemaal echt te zien op dat plaatje in die folder? Ja, en die illustratie had diepte; er komen ook steeds meer dimensies bij.
Auto’s en treinen waren er niet. Wel zag je billboards die helemaal in het landschap leken opgenomen, met teksten als: ,,Zie de tent van God is bij de mensen” en ,,Hij zal alle tranen afvegen” en ,,Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” Eronder stond: ,,Niet zo goed als nieuw, nee, helemáál nieuw.”
De achterkant van de folder was gevuld met de tekst: ,,Boek nu voor de reis van uw eeuwige leven.”
Dromen eindigen. Ook deze. Maar de beelden bleven en bleven en maakten van de volgende dagen een feest en de wensdroom bleef in leven.
Deze droom: dat we ons elke dag bewust zijn dat de reis en het feest zomaar ineens kunnen beginnen. Dat we elke dag vragen: ,,Here Jezus, kom toch gauw, kom met haast!” Want er wordt zoveel geleden en de mensen zijn zo bang. En dat we ook vragen of Hij nog veel mensen wil wakker schudden en tot geloof brengen.
Laten we ons realiseren dat die toekomst al begonnen is. En nu mogen we ons vol verwachting, met ogen waarin die verwachting te lezen is als bij kinderen, haasten naar de komst van Christus. Spoeden! Niet alleen als mensen van de mobiele brigade, gezond en in staat ons vrij te bewegen, maar ook als gebondenen aan ziekten en kwalen. Wat geweldig, dat ook als je gehandicapt en krachteloos bent, je je kunt haasten en spoeden naar de komende Christus.

(Uit: ,,Verlosser! Kom! De wereld wacht.”)

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

16 februari 2005

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.online-evangelist.nl – een site van Henk en Ellen van Zon uit Zwolle. Zij bieden Bijbelstudies, tractaten, e-cards, links naar online christelijke t.v. en nog veel meer. Te vinden op een aantrekkelijk ogende site.
www.christelijkebladen.nl – onafhankelijk platform van christelijke kranten, tijdschriften en nieuwsbrieven. Informatie over bladen en aantrekkelijke aanbiedingen.
www.robertvanessen.nl/gelovenindestad - Rob van Essen is publicist en predikant in de Haagse Bethelkerk en redacteur van ,,Soteria”. Veel interessants aan preken, columns en boekrecensies.
www.onlywords.nl – ,,een site met slechts woorden om te lezen, een site waar je met een paar woorden zelf ook op kan schrijven, een site om even op rond te kijken en er hopelijk van te genieten” – luidt de beschrijving.
www.kerknieuws.nl – een website met een bruikbare zoekmachine naar Bijbelteksten, liederen en liturgische teksten. 
Liederen etc. treft u ook aan op www.kerken.com onder ,,liederen”.

Het midden van de Bijbel - ??? Wilt u er achter komen waar dat is en hebt u zin om boeiende en schitterende foto’ s te bekijken? Mail me – info@keesvanbaardewijk.nl en u hoort van mij waar u het zoeken moet.

GEDICHT VAN DE WEEK

Kleuterklas in Jeruzalem

Kleuterklas in Jeruzalem vooraan en achteraan
beschermd door een gewapende soldaat.

Keppeltjes op donker haar,
ogen argeloos en klaar:
Kijk, daar gaat een kinderschaar.

Dwars door de beloofde stad,
ongewild op oorlogspad,
ieder kind de grootste schat,

die, beschermd door een geweer
weet van vree noch ommekeer.
Wees Uzelf toch, lieve Heer,

Jacobs Hoeder in de nood,
maak Uw trouw aan Rachel groot.
Blijf voor hen het Levensbrood

Dagelijks, in eeuwigheid,
steeds de God, Die voor hen strijdt
en hen wonderlijk bevrijdt.

Uit: GODS OOGAPPEL, gedichten over Israël, door Co ’t Hart (inclusief drukfouten uitgegeven door Kok – Kampen, ISBN 90-435-0833-0)
Met grote en aanstekelijke liefde voor Israël geschreven.

 

 

 

VERS VAN DE DRUKPERS

,,Verlosser! Kom! De wereld wacht!
Een keus uit meditatieve bijdragen in diverse bladen gepubliceerd én columsm uitgesproken in EO’ s
,,Zaterdagavonduur”.
ISBN 90-5798-155-6, prijs € 6,95. In de boekhandel verkrijgbaar.

 

KWADE EN ZACHTE ANTWOORDEN

In Spreuken 15: 1 staat: ,,Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend antwoord wekt de toorn op.”
Dat doe je zomaar: met een kwetsend woord reageren. Maar met een vriendelijk antwoord ontwapen je de ander en schep je een heel ander klimaat.
Daar moest ik aan denken al lezend in ,,Ik verbind u door” van Vonne van der Meer. In een knappe, ingehouden geschreven, roman met treffende observaties maakt ze duidelijk hoe een onwelwillende reactie een keten van onheil veroorzaakt.
Woorden – je kunt er mee breken en mee bouwen.

,,GODSDIENSTIGE BLA-BLA.”

Ds. F. van Deursen hield een aantal indringende Bijbellezingen over het boek Ezechiël, die gebundeld zijn. Vaak komt hij tot vergelijking van Israëls situatie toen en de onze van vandaag. In Ez. 13: 1–16 gaat het over ,,Profetie tegen valse profeten.” 
Een citaat:
,,Zulke dominees (die valse profeten, vB) hadden ook die eerst-weggevoerden daar in Babel helemaal verziekt. Blind gepreekt. Zodat de mensen van de daverende dingen van hun dagen niets meer zagen. Ja, als je ook nooit hoort van Gods verbondsvloek en alleen maar preken beluistert over ,,liefde” en ,,zegen” en ,,vergeving” en ,,geduld” en nooit leert dat die liefde van God ook verzondigd kan worden en dat zelfs zijn geduld een keer kan opraken – ja, dan kun je preken zoals dominee Ezechiël ze hield niet meer pruimen. Er is godsdienstigheid die doof en blind maakt voor het echte Woord van God. Dat Woord kun je – ondanks een heleboel godsdienstig geredeneer en godsdienstig gedoe - helemaal ontwènnen. Zoals ik dat ook bij christenen in deze tijd waarneem. Smaakverlies voor Gods Woord. En als gevolg daarvan een volkomen ontregeld onderscheidingsvermogen. Zodat de mensen de grootste nonsens serieus gaan nemen en zich vergapen aan godsdienstige bla-bla.”

,,TOT HEIL DES VOLKS” – honderdvijftig jaar

Het februari-nummer van DE OOGST – blad over evangelisatie, hulpverlening en met een profetisch geluid – maakt er melding van.
Lezing van dit blad, dat gratis beschikbaar is, kan ik u alleen maar aanbevelen. Het maakt m.i. een aantal andere bladen overbodig. Vraag een nummer, neem een abonnement en maak het wijd en zijd bekend. Adres: O.Z.Voorburgwal 241, 1012 EZ Amsterdam, tel. 020 – 3446310, info@deoogst.nl 

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

9 februari 2005

GEDICHT VAN DE WEEK

ANNO 1982 11 van Ida Gerhardt

Gij die met gemaskerd gelaat
het kind uit het moederlijf sneed
- het heeft nog èven geleefd
en het, toen de daad was gedaan,
naar de afvalemmer verwees,

ik heb u gezien: pal daarna;
in uw pak met visgraatmotief,
gebieder van de kliniek,
dalend van het bordes
als waart ge God zelf.

Ik ken hen van de reliëfs,
de Assyriër en de Hethiet:
úw expressie – het zij u gezegd,
clean shaven barbaar –
bezaten zij niet.

Laten we, zolang de gruwel van de abortus bestaat, abortus een gruwel blijven noemen.

,,IK MOET WACHTEN TOT DE HEMEL…”

Uit ,,Nader bekeken”:

,,Jack keek geschrokken naar zijn kilometerteller: 73 in een 50-kmzone. Hij was geflitst. De vierde keer in even zoveel maanden. De agent gelastte hem te stoppen. Toen hij het raampje opendeed zag hij Bob. Bob van de kerk? Ook dat nog. ,,Hé, Bob, grappige ontmoeting.” ,,Dag Jack.” ,,Dat ik nou door jou moet worden tegengehouden op weg naar vrouw en kinderen.” Geen respons. Bob pakte zijn bekeuringsboekje en begon aan een procesverbaal. ,,Ik ben benieuwd hoeveel nu weer. Als die mooie agent maar niet denkt dat ik ooit nog iets voor hem zal doen. Een gemeentelid notabene!” Een tikje op de ruit. Bob gaf hem de bekeuring en vertrok zonder een woord te zeggen. Jack vouwde het briefje open.
,,Beste Jack. Eens had ik een dochter. Ze was zes toen een auto een eind maakte aan haar leven. En raad eens… te hard rijden!!! Een bekeuring, drie maanden en de man was vrij. Vrij om zijn dochters te omhelzen. Alle drie. Ik had er maar een en ik moet wachten tot de hemel voor ik haar weer kan omhelzen. Duizend keer heb ik geprobeerd de man te vergeven en duizend keer is het me misschien gelukt. En nu moet ik het weer doen. Bid voor mij en wees toch alsjeblieft voorzichtig. Mijn zoon is het laatste wat ik heb. Bob.”
Ruim een kwartier later reed Jack naar huis. Biddend om vergeving en thuis vrouwen en kinderen omhelzend.
HET LEVEN IS KOSTBAAR. WEES TOCH VOORZICHTIG!

VERBORGEN GENADE – Hoe de ziel kan groeien door verlies.

Bij een tragisch auto-ongeluk verloor de schrijver zijn moeder, zijn vrouw en zijn dochtertje. In dit boek kijkt hij terug op de daarop volgende jaren. In het voorwoord schrijft de auteur Jerry Sittser:
,,De ervaring van verlies is dan ook niet het bepalende moment in ons leven, want
dat is net zo onvermijdelijk als de dood. Dat is het laatste verlies wat ons allemaal te wachten staat. Het gaat er om hoe we op belangrijke verliezen reageren. Onze reactie zal bepalend zijn voor de kwaliteit, de richting en de betekenis van ons leven.”

Dit is werkelijk een indrukwekkend boek. Het heeft als ISBN 9063182600 en is een uitgave van Novapres – www.novapres.nl 

 

,,ZIE, IK DEEL U EEN GEHEIMENIS MEE.” (1 Cor.15:51a)

(…) ,,Hebt u dat ook wel eens gezien? Kinderen gaan dicht bij elkaar staan, hoofden naar voren, ze hebben een geheimpje.
Paulus wenkt ons naar zich toe, gebaart dat we een kring moeten maken.
,,Zie, ik deel jullie een geheimenis mee.” ,,Wat dan, Paulus, wat dan?”
,,Dat de doden opgewekt zullen worden en voor altijd zullen leven en dat de dood verzwolgen is in de overwinning.”
En hij legt uit dat er een nieuwe toekomst komt zonder ziekte, pijn, lijden en gebrek, omdat we in Christus zijn die de dood triomfantelijk heeft overwonnen. En dan zegt hij: ,,Zo meteen is de laatste bazuin te horen, dan worden God en de Here Jezus zichtbaar en de Here God staat klaar met een grote zakdoek om alle tranen van alle ogen af te vegen. En Hij zegt ook: ,,Nog even zuchten” en dan gaat de schoot van de nieuwe aarde open om de mens te baren die God bedoeld heeft.
,,Ik deel u een geheimenis mee, de dood is verzwolgen in de overwinning.”

Uit het zojuist verschenen boekje: ,,VERLOSSER! KOM! DE WERELD WACHT!
(ISBN 9057981556, prijs €  6,95, uitgave Johannes MultiMedia, Doorn, jmm@solcon.nl)

EN DAN NOG IETS HEEL ANDERS…

UIT ,,Een slipje van de sluier” – Een opmerkelijke collectie taalkronkels verzameld door het Genootschap ONZE TAAL


"HIj is dol op muziek, hij loopt de hele dag met zijn workmate op zijn hoofd."

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

2 februari 2005

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Het huwelijk is natuurlijk niet alles, maar het kan wel veel zijn. Wie het ambieert doet goed www.crosspoint.net te raadplegen. Overigens is deze site ook bruikbaar om gewoon nieuwe vrienden op te doen. Maar ik ken langzamerhand verschillende mensen die via crosspoint een geschikte partner gevonden hebben.
Veel boeiende, actuele, informatie in kort bestek op Muurkrant Actueel van www.muurkrant.org 
www.raes.solcon.nl/links2/ Weer zo’n interessante. Heel veel informatie in alfabetische volgorde over allerlei veelal christelijke sites. Ik noem maar wat: Het Zoeklicht – De studiebijbel – Stichting De Hoop – Jerusalem Archeological – Anne Geddes
www.stgabriel.nl – Een site van bewogen en betrokken evangeliserende christenen.
www.tearfund.nl – Doe mee aan de gebeds- en bemoedigingsactie voor Azië.

,,ALLES IS AL EEN KEER GESTREDEN…”

Dat zegt een onbekende vreemdeling tegen Frans van Wilgenrooij nadat hij opgemerkt heeft dat Frans een zware last met zich meetorst.
Frans vraagt zich af waar de man zich mee bemoeit. Die vraagt weer waarom Frans het hem kwalijk neemt wanneer hij een medemens wil helpen zijn levenswagen uit de berm te halen.
,,Ik zit niet in de berm”, reageert Frans. De man: ,,Goed m’neer. Ik begrijp het, maar laat ik in ieder geval dit zeggen: Er is niets nieuws onder de zon. Op nieuwe problemen en nieuwe vragen passen de oudste antwoorden het beste. Alles is al een keer gevraagd, alles is al een keer geleden, alles is al een keer gestreden. Zoek geen nieuwe oplossingen, gebruik de oude.”
Dit komt uit ,,Veroordeeld” van Leendert van Wezel. Een pakkend en indringend geschreven boekje over ondergeschoffelde schuld en werkelijke vergeving.
Jammer (een beetje) dat de schrijver soms vervalt tot op de draad versleten woorden, als: ,,Hij beende…” Zij (of hij, dat weet ik niet meer) zorgde voor ,,dampende koppen koffie”. Dat heeft deze auteur helemaal niet nodig. 
Ik kan lezing van deze bij uitgeverij De Banier verschenen novelle echt aanbevelen. (ISBN90 336 2748 5).

GEDICHT VAN DE WEEK

Een ,,proeve” van een lied dat kinderen wil bepalen bij het Heilig Avondmaal.

Avondmaalgangers tot kinderen:

Als het brood gebroken wordt,
en de wijn wordt ingeschonken,
denk dan aan je Redder die
aan een kruis werd vastgeklonken,
en in angst en diepe nood
voor ons leed tot in de dood.

Als je al die mensen ziet,
die met liefde aan Hem denken,
weet dan dat Hij naar jou kijkt,
en ook jou naar Zich zal wenken.
Hij wil jou ook voor Zich winnen,
wil straks ’t feest met jou beginnen.

Kinderen tot Avondmaalgangers

Nu u straks aan tafel gaat,
om te drinken en te eten,
laat de Heer die naast u staat
u vandaag ook zeker weten:
ook voor u gaf Ik mijn leven,
wil Mij steeds het uwe geven.

Help ons ’t goede spoor te gaan,
wijs ons hoe wij moeten leven,
zeg ons wat Hij heeft gedaan,
leer ons Hem ons hart te geven.
Heer, laat ons die tot U komen,
van de nieuwe aarde dromen.

(Te zingen op de melodie van lied 334 Liedboek: 
,,Here Jezus, wij zijn nu…”)

NEL BENSCHOP OVERLEDEN

Een dichteres die met haar werk – gedichten, voordrachtsavonden, correspondentie – talloos veel mensen hartelijk en diepgemeend bemoedigd heeft.

Op www.relicard.com (bestaat niet meer) onder ,,cards” treft u het gedicht ,,Immanuël – God met ons” aan. Het kan je diep raken.

IETS HEEL ANDERS

Natuurlijk uit:
,,Carelman Complete catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen

 

 

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

26 januari 2005

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.evangelisatie-apeldoorn.nl  Informatie over Evangelisatie Overlegorgaan Apeldoorn (EOA). Mooi voorbeeld hoe een plaatselijke ,,evangelisatie-website” er uit kan zien.
www.kerkblad.nl – Een steuntje in de rug voor redacteuren van kerk- en parochie- bladen die op zoek zijn naar kopij, illustraties, adressen, cursussen en het laatste nieuws op het gebied van communicatie.

GEDICHT VAN DE WEEK

Ik denk dat het merendeel van de dichters na hun overleden vrij snel vergeten is. Dat geldt zeker ook Kees van Duinen. In 1951 kocht ik de ene bundel die van hem verschenen is: ,,De Trap.” Die verzameling gedichten is me heel dierbaar geworden. Uit ,,De trap” het gedicht

,,Om in uiterste doodsnood te bidden.”

Geef mij Uw hand! Het wordt opeens zo duister.
Ik ben zo bang om hier alleen te gaan.
Ik waan in elk geluid dat ik beluister
Een sombere dreiging te verstaan.

Ik ben een kind; ik heb de weg verloren
en elke vorige herinnering,
mijn huis en naam waarmee ik ben geboren,
de minste heugnis van elk vroeger ding.

Ik weet niet meer vanwaar ik ben gekomen
en ben vergeten waar het henengaat.
Mijn hoop en uitzicht heeft dit leed benomen,
dat als een muur van angsten om mij staat.

Ik ben zozeer en reddeloos verbijsterd,
dat ik niet weet, wat ik meer vrezen moet:
een dood door geen verschrikking meer geteisterd
of een hernieuwde maatzang van dit bloed.

Geef mij Uw hand en kom dicht naast mij lopen!
Misschien met U, dat ik de thuisweg vind!
Misschien met U breek ik dit duister open.
Geef mij Uw hand! Ik ben een angstig kind.

EEN PAAR UUR MET ÉÉN VOET IN HET PARADIJS

Händel schreef het oratorium ,,Messiah” in drie weken tijd! Dat moet onder directe inspiratie van de Heilige Geest zijn geweest.
Gister werd het werk in Apeldoorn uitgevoerd, als ,,benefietconcert” voor de slachtoffers van de zeebeving.
Het was bijna onaards mooi. Ik voelde me onder meer bemoedigd door de sopraansolo:

,,Juich, dochter van Sion ( ik vul het maar aan met: ,,en gemeente van Jezus Christus”), schreeuw het uit van vreugde, dochter van Jeruzalem ( ,,met het volk van God in onze dagen”). Zie, je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Hij zal vrede stichten onder de volken.”

,,DE ZEE – EEN MONSTER”

Uit een artikel van ds. Van der Dussen uit Eindhoven het volgende:

,,Een nieuw jaar ligt voor ons: 2005. Maar wat heet ,,nieuw”? Nu heeft een vloedgolf onheil gebracht, straks worden we misschien weer opgeschrikt door terroristische aanslagen. Wat is dit voor wereld? Het is een wereld waarin God strijd voert, strijd tegen de monsters die zijn schepping continu bedreigen. En wij? Het is een verleiding om over te gaan tot de orde van de dag.

Dat is de verzoeking die uitgaat van onze westerse samenleving: God alléén laten strijden, en zelf ons koesteren in een behaaglijk leven, in alle rust en comfort. Ik wil u in de naam van Jezus oproepen om niet aan die verleiding toe te geven en méé te strijden met God. Hoe? Heel praktisch natuurlijk door geld over te maken t.b.v. de slachtoffers, steeds opnieuw. Dat is één manier om God support te bieden in zijn strijd. Maar daarnaast ook door te bidden zoals Jezus ons geleerd heeft: ,,Vader, uw koninkrijk kome!” Dat gebed is van dezelfde orde als de noodkreet van de ballingen: ,,Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER, en bekleed u met kracht.” (het artikel ging in het voorgaande over de Joden in de Babylonische ballingschap, Jesaja 51:9, 10). Door zo te bidden om de uiteindelijke overwinning van God, aanvaarden wij de strijd, en zetten wij op hart niet op een gerieflijk leven.”

(Uit ,,Opbouw” nr. 01)  www.opbouwonline.nl 

TWEE BELANGRIJKE NOVAPRES-UITGAVEN

Het eerste ,,Creativiteit en Kunst” – Bijbelse principes voor creativiteit en kunst van Leen la Rivière (grondvester van ,,Continental Sound”) is in strikte zin geen Novapres-uitgave. Deze uitgeverij verzorgt de distributie en verklaart: ,,Dit boek is geschreven vanuit een brandende nood, een soort profetische drang om te spreken.” Ds Hans Eschbach (van het ,,Evangelisch Werkverband”): ,,Leen la Rivière is voor mij de grote visionair als het gaat om de ontwikkeling van christenen in kunst en cultuur in Nederland en buitenland. Dit boek geeft een bijbelse verantwoording van zijn visie, maar het laat zich lezen als een dagboek, dat lijnen trekt van de creativiteit van God in de schepping naar ons leven om na te volgen.”
ISBN 90 7695 921 8 – prijs €  9,90

Ds.Henk Poot - ,,Jozef – een messiaanse geschiedenis”
,,Vanuit deze fascinerende benadering (n.l. het gebruik van dé bron, de Heilige Schrift, die Jozef ,,in relatie brengt” met Jezus Christus én het gebruik van Joodse bronnen, vB) onderzoekt de schrijver de Jozefsgeschiedenis, met als doel de lezers iets te laten zien van de verborgen schatten die achter de profetische gestalte van Jozef schuilgaan. In zijn zoektocht komt de schrijver onder andere tot de ontdekking dat het idee van een lijdende Messias, die
tevens Zoon van God is, de joodse traditie eigenlijk helemaal niet vreemd is; dat het lijden en de verhoging van Jezus de Zaligmaker zelfs iets is wat de Joden vanuit hun eigen traditie mogen en kunnen geloven. Het boek laat zo zien dat de combinatie van christelijke en Joodse wijze van exegese het profetisch perspectief van de Jozefsgeschiedenis verdiept en verrijkt.”
ISBN 90 6318 165 5 - prijs € 15,90. Zie ook www.novapres.nl 

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

19 januari 2005

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

’s Avonds zes uur. Je zit net je gehaktbal te kleineren of de telefoon gaat. ,,Mag ik u even storen?". De zoveelste aanbieding van een geldlening (weer goedkoper) of van een zorgverzekeraar die bijna voor Sinterklaas speelt. Wilt u van die dingen verschoond blijven? www.bel-me-niet.nl helpt u ervan af voor € 5,95 per jaar. 
Is het stiekem of stiekum? Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia: Veel_voorkomende_spelfouten treft u de juiste spelling aan.
Online een cursus fotografie doen? Kijk op:
http://fotografie.fub.be
Had u altijd al behoefte eens een Urker omroeper uit 1940 te horen. Klik op www.omroep.nl/nps/radio/supplement/99/soundscapes/bibliotheek en u krijgt uw zin.

Het GEDICHT VAN DE WEEK spreekt ook over Urk, het heet:

WAAR WINDEN WAAIEN OM DE ROTSEN

Wat kon ’t in voor-en najaar spoken op ons Urk,
wind deed de broeken bollen, ranselde de ruiten,
wind galoppeerd’ door straat en steeg en was nimmer te stuiten,
wat kon ’t in voor-en najaar spoken op ons Urk.

Wat waren lent’en zomer heerlijk op ons Urk,
geen storm maar milde en zachte zonneschijnen,
hier waaien winden steeds om rotsen en ravijnen,
wat waren lent’ en zomer heerlijk op ons Urk.

(Drs Nelis Horstmate in ,,Mag het een ietsje lighter? – zomaar wat lichtvoetige rijmen en gedichten. Nog enkele ex. van dit bundeltje zijn bij mij verkrijgbaar – voor € 4,75 inclusief porto)

LANGS M’ N NEUS WEG

 • ,,Ik was, dus ik ben." (Filosofisch aangelegde wasvrouw)
 • Als ik een catalogus doorblader van een speelgoedfabrikant of de aanbiedingen bekijk van de IT-sector dan denk ik : ja, ik ben toch van een andere generatie.
 • Gelezen in het gastenboek van ,,Ons Rotterdam": ,,Ik ben een verwoest verzamelaar van Rotterdam."
 • Ook gelezen: ,,Als mijn vader nu nog leefde, zou hij zich omdraaien in zijn graf."

GOEDE KINDERBOEKEN – BELANGRIJK!!

Ik wijs u graag op de Stichting JEDIDJA C.S. die de verspreiding van goede, positieve kinderboeken beoogt. ,,Jedidja" koopt christelijke kinderboeken in. Bestaande en/of nieuwe uitgaven worden met behulp van auteurs/uitgevers vertaald en de stichting distribueert deze gratis zowel in Nederland als ook in andere delen van de wereld. Inmiddels is een groot aantal boeken in Nederland en daarbuiten verspreid.
Scholen/clubs en personen, m.n.ouders, grootouders, die een leesclubje willen starten kunnen zich aanmelden.
Niet lang geleden verscheen van Patricia Codrington Schipper een nieuw boekje in dit project ,,Tommie houdt van tommies" – prima leesbaar, goed uitgevoerd/ aantrekkelijk thema: zending/snoepen.
Meer weten? Neem contact op met de stichting. Emailadres:
Jedidja@cs.com, adres: Jan Dirk z’n Dal 1, 1931 DK Egmond aan Zee. Giften: Postbank 95555632.

shelter.jpg (59279 bytes)VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

De illustratie is een pagina uit het blad ,,De Oogst" van de nu 150 jaar bestaande Stichting ,,Tot Heil des Volks." Het januarinummer is weer bijzonder interessant. De titels van enkele artikelen:

"In het verleden ligt het heden", door Krijn de Jong
,,Een huis met kerkers – kerk en macht" – door Martien Jan de Haan
,,O hemelen huivert!" – door J.J. Frinsel
,,Kerk en staat in de moslimwereld" – door Jenö Sebök
,,Wat is er met Nederland aan de hand?" – Jan van Barneveld
,,Rusland, de EU-opmars en vrijheid" – door Jaap Spaans

,,De Oogst" – principieel, door en door bijbels, onverschrokken, een blad om te lezen en te propageren. Maandblad ,, De Oogst", O.Z.Voorburgwal 241, 1012 EZ Amsterdam , www.totheildesvolks.nl – email: info@deoogst.nl

KAARTEN STUREN AAN VERVOLGDE CHRISTENEN

Doe mee! Het werkt echt wat uit. Vraag een adressenlijst bij: WillekeS@opendoors.nl 

DIEPE VEROOTMOEDIGING

Uit het artikel van Hans Frinsel ,,Bandeloosheid bedreiging voor de vrijheid" in het laatstverschenen nummer van ,,De Oogst" het volgende citaat:
,,We accepteren geen gezag meer en wensen niet aangesproken te worden op ons gedrag. Gemeentetucht is een vies woord geworden. Hoe we God dienen, maken we zelf wel uit. In één woord: bandeloosheid. De rot die onze samenleving vermolmt, heeft ook de gemeente van Christus tot in haar kern aangetast. We verzinnen allerlei methoden om de kerk te redden, maar er is slechts één activiteit die het tij echt kan keren: diepe verootmoediging, een roepen tot God, radicale bekering en daadwerkelijke terugkeer naar het onderwijs en de praktijk van Christus en de apostelen. De keus voor de christen van nu is die tussen de afgod van de absolute individuele vrijheid of de absolute onderwerping aan Christus."

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

5 januari 2005

Om te beginnen wens ik alle lezers van harte een voorspoedig en hoopvol 2005

DOOR GOEDE MACHTEN TROUW EN STIL OMGEVEN

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

In goede machten liefderijk geborgen,
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945)

Van Erwin Lammers, een dichtende neef, ontving ik het schrijnende gedicht ,,PHUKET":

Hij zit er nog,
met zijn haren in zoute strengen
vol modder, blond waarschijnlijk
zand plakt op zijn wangen, een
vlieg zoemt ongemerkt rond zijn mond

Hij zit er nog,
zijn armen, benen, hoofd proberen
wanhopig het ritme van de kabbelende
onzekerheid te volgen
een vogel schreeuwt zijn overspoelde kinderlijke schaterlach

Hij zit er nog,
met zijn handjes vastberaden
ineen geklampt van onzekerheid
zijn blauwe oogjes zoeken zwart in de
blauwwitte zekerheid voor hem

Hij zit er nog,
nauwelijks merkbaar volgen zijn gebarsten
lippen een eigen ritme
oeverloos en zonder volume schreeuwt
hij uit alle macht,

Mamma?

De EO ( www.eo.nl ) vroeg zijn kijkers, luisteraars, website-bezoekers een tekst te schrijven zoals de koningin die zou kunnen uitspreken als KERSTTOESPRAAK.
Ik stuurde de volgende tekst in:

LANDGENOTEN,

Wanneer beide ouders weggevallen zijn, ervaar je rouw. En ook kan de bevreem-
dende gedachte opkomen: ,,Nu is het ouderlijk huis verdwenen. Nu ben ik, of zijn
wij de oudsten van de generatie." Ik beleef dat sterk in deze dagen. Nu mijn ouders
overleden zijn, moet ik, ik alleen, als moeder van een éénoudergezin, ouderlijk
huis zijn, mijn kinderen onderdak bieden. Mijn taak is dus in intensiteit toegenomen.
Ook mag ik mij als uw vorstin landsmoeder noemen en zo ervaar ik mezelf als
maximaalmoeder.

Moeders zijn soms behalve lief ook wat irritant. In het geven van goedbedoelde maar ongevraagde adviezen. Neemt u van mij aan dat het volgende niets te maken heeft met bemoeizucht.

Landgenoten. Het moderne gezin wordt vaak zichtbaar als hotelgezin. Ieder komt en gaat, heeft zijn taken en bezigheden en de samenhang en saamhorigheid lopen gevaar. Het is mijn grote wens dat het gezin in onze samenleving meer en meer aan zijn bedoeling gaat beantwoorden. Ten bate van ouders en kinderen en de maatschappij ten goede. Ik pleit voor een hecht en warm gezinsleven. Met het oog hierop geef ik u, ongevraagd maar oprecht goedbedoeld, de volgende adviezen:
Verwijder uw tv-toestel. Hang een lamp midden in de kamer. Plaats daaronder een tafel met vier rechtvaardige stoelen. Schuif dicht naar elkaar toe. Praat, lees en doe spelletjes, stop een sok en koop met name voor de zaterdagavond een zak pinda' s (niet te weinig en ongepeld).
Landgenoten, het wijgevoel neemt toe, de gezinsband wordt versterkt.
Ik sprak over het aangevochten gezin. Daarnaast zijn er landgenoten die niet in een gezin maar soms geïsoleerd en in een zekere eenzaamheid leven. Mijn advies vandaag: bouw met kracht aan uw gezin en laat het een hartelijk welkom bieden aan hen die minderbedeeld zijn met familie, vrienden en andere contacten.
Uw koningin


klik hier voor meer informatie

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

naar top

home

>

 weblog

>

weblogarchief

  

    2 0 1 2
 6 jan. - nu

2 0 1 1

 6 jan. - 29 dec

2 0 1 0

1 juli. - 23 dec

 7 jan. - 17 juni

2 0 0 9
 30 juli - 24 dec
 8 jan. - 25 juni
2 0 0 8
 4 sept. - 11 dec
 2 jan. - 28 mei
2 0 0 7
 10 jan. - 2 mei
 9 mei - 12 dec
 2 0 0 6
 11 jan. - 21 juni
 5 juli  - 18 okt
 
1 nov - 20 dec
2 0 0 5
5 januari - 6 april
13 april - 21 sept.
 5 okt. - 28 dec.
 2 0 0 4
7 jan. - 24 maart
31 maart -  30 juni
21 juli - 6 oktober
13 okt. - 22 dec
 2 0 0 3
22 febr. - 28 mei
4 juni - 17 sept
24 sept. - 17 dec

  

gastenboek

>

gedichten

>

oneliners

>

verhalen

>

boeken

>

radio

>

links

>

film

>
 

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl