KEESVANBAARDEWIJK.NWEBLOGARCHIEF

  
 

 

Archief 

13 april - 21 september 200521 september 2005

UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

www.pornfreeyouth.nl – jongeren die zich bewust zijn wat porno met je kan doen starten een voorlichtende en waarschuwende site. Een sympathiek initiatief. De site is in voorbereiding en bruikbaar per september 2006.
www.opendoors.nl – documentatie over inspanningen voor de vervolgde kerk waarvoor eigenlijk iedere christen zich moet interesseren. ,,Open Doors”, waaraan de naam van Anne van der Bijl onlosmakelijk verbonden is, bestaat VIJFTIG jaar en ,,viert” dat op zaterdag 8 oktober a.s. in de IJsselhallen in Zwolle van 19.00 tot 16.00 uur.
En dan iets héél anders: www.engelfriet.net – met echt onvoorstelbaar veel verhalen uit de geschiedenis van Rotterdam en het ganse vaderland. Ik voorspel u: u zult versteld staan, vooral van de bijdragen van Alie Engelfriet.
Voor de NS-publieksprijs zijn zes boeken genomineerd. Maar een vrije keus is ook mogelijk. Advies: de Nieuwe Bijbelvertaling. www.nspublieksprijs.nl 

GEDICHT VAN DE WEEK

BLUMHARDT

Hij had zijn koets zijn hele leven lang
klaar staan met paard en tuig, om als de tijden
vervuld zijn zouden en de grote zang
der engelen zou klinken, uit te rijden
in hoge hoed en zondags-zwarte kleren,
rechtop achter het trappelende paard,
en nu voorgoed – als Koning op deze aard.

God, wat hebt Gij gedaan met zulk een hart,
Dat zozeer heimwee was en grote dromen?
Het ligt nu stil te wachten in de grond.
En wat doet Gij met ons, die in een zwart
getij U om uw laatste wederkeren
roepen met een vertwijfelende mond?

Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995)

Blumhardt, Duits predikant, was de man van de Möttlinger opwekkingsbeweging. Zijn zegespreuk was ,,Jezus is Overwinnaar.” Blumhardt was een boeiende figuur. Als u hem niet kent, kan ik u alleen maar aanraden wat over hem te lezen.. Via ,,Google” kunt u al heel wat te weten komen.
Hij leert ons op het puntje van onze stoel te gaan zitten, aan de weg te gaan staan met de hand boven de ogen, te bidden: ,,Kom, Here Jezus!”

DRUGS GRATIS? DAT GIF! WELNEE! WEL TEGENGIF

Tegengif in de vorm van het jeugdboek ,,Drugs…groep 8 zegt nee!”
Uitgegeven door de Stichting ,,Jedidja” te Egmond aan Zee, een stichting die zich beijvert positieve jeugd- en kinderboeken uit te geven en die gratis te verspreiden.
,,Drugs… groep 8 zegt nee!” verkrijgt u door bestelling via Jedidjacs@cs.com of via fax 0725063863.
Vooral voor ouders en opvoeders en jeugdwerkers interessant.
U kunt de stichting in haar belangrijke werk steunen door een gift op postbanknummer 95555632 van de Stichting ,,Jedidja” te Egmond aan Zee.

NEE, Hè!

Via emails krijg je de suggestie: stem bij de NSPUBLIEKSPRIJS op de ,,Nieuwe Bijbelvertaling.” Daarmee vestig je de aandacht op Gods Woord in een zeer aansprekende vertaling. Mooi toch!
Prompt is er weer een meneer die tegen dat stemadvies is. ,,Stem niet!” roept hij in het ,,Nederlands Dagblad” van 20 dezer. ,,De Bijbel heeft dit soort hulp niet nodig.”
Kijk, daar hadden we nog niet aan gedacht.
Wat je vaak opvalt is dat er altijd als creatieve en positieve gedachten geopperd worden, plannen gelanceerd enzovoort, enzovoort dat er ALTIJD wel iemand teuge is, bezwaren moppert, kritiek levert enzovoort, enzovoort.
Hoe komt dat toch? Gewoon, of we het toegeven of niet, we zijn een volk van zeikers, christelijke en onchristelijke.
Meneer kan desgewenst ook een goddeloos boek kiezen hoor. Van Giphart of zo.

TEGEN DE TOVERACADEMIE

De CPNB (Commissie propaganda Nederlandse boek) wil scholen ombouwen tot een Toveracademie in het kader van de kinderboekenweek van 5 tot 15 oktober a.s.
Een fors aantal christelijke organisaties, verenigingen en stichtingen wil alternatieven bieden en de CPNB-plannen boycotten.
Op 22 september a.s. is er van 11.00 u. tot 16.00 u.een bijeenkomst over een gebedsinitiatief voor onze bedreigde kinderen in het gebouw van ,,Schreeuw om Leven”, Ruitersweg 35-37, Hilversum. 
www.detoveracademie.info
 

OPGEMERKT door Rikkert Zuiderveld (de helft van…)

,,Vroeger, als Sinterklaas kwam, zonk de moed mij altijd in de schoenen; zo zat er toch nog wat in.”

,,Wie te stom is om voor de duvel te dansen, kan het altijd nog voor de Heer doen.”

,,Sommige herders tellen alleen de schaapjes die zij op het droge hebben.”

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

7 september 2005

UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

U baalt ervan. Van al die aanbiedingen van vermageringspillen, diploma’s, middelen om haargroei te bevorderen of tegen te gaan (om nog maar te zwijgen van de onoirbare suggesties die u gedaan worden)…Schakel http://www.spamfighter.com/wlnl in. Het helpt!
Als u meent ingenomen te kunnen zijn met uw voorgeslacht en u wilt er meer van weten: www.mapyourancestors.com 
www.christelijkekinderboeken.nl - Heldere, kleurige site met informatie over de Werkgroep Christelijke Kinderboeken en veel gegevens over categorieën kinder- en jongerenboeken.
www.godornot.nl - Evangeliseren via internet – dat is wat de jongeren achter deze site beogen. Geïnteresseerden (binnen- en buitenstaanders) kunnen op deze site met al hun vragen terecht.
In de Haagse Schilderswijk/Stationsbuurt is een nieuwe, christelijke gemeente ontstaan die sterk missionair gericht is. Een veelkleurige kerk die echt gesteund moet worden, met gebed en financieel. Zie www.dehavenkerk.nl 

GEDICHT VAN DE WEEK

Gedichten kunnen troost geven en bemoediging. Dr. Robin Philipp van de University of Bristol formuleert het zo: ,,Het lezen van bepaalde gedichten kan mensen het gevoel geven dat ze niet alleen zijn met hun pijn en zorgen, dat de dichter een zielsverwant van hen is, iemand die dezelfde moeilijke weg is gegaan.”
De dichter kan ook optreden als arts zegt de dichter Sybren Polet in het volgende gedicht:

DE DICHTER ALS DOKTER

Klop klop.
Hier komt de dokter met zijn woorden,
als een vriendelijk geklede avond,
een avond in sportkostuum.

Tril maar niet.
Ik zal de pijn wegzuigen uit je wang
en als je wilt
leg ik mij op je als een warm kompres.
Zo wen je misschien gemakkelijker aan je lichaam.

Ben je alleen? Stel je maar voor:
iedere minuut treed ik opnieuw de kamer binnen,
ik steek de lamp aan en schik je bed;
één woord leg ik op je voorhoofd als een hand koel ijs,
twee woorden duw ik als kussens in je rug,
één woord laat ik achter om je te strelen.
Zo heeft mijn gedicht toch een functie.

En als je wakker wordt en wilt drinken,
twee jonge in het wit gestoken woorden geven je te drinken,
en als je slapen wilt
dit is een woord zó zacht dat je wel moet slapen.

Klop klop,
hier komt de dokter met zijn woorden.

,,EVANGELISATIEFOLDERS” VERSPREIDEN – heeft dat nou zin?

Daar zijn de meningen verdeeld over. Sommigen vinden het achterhaald en zetten alles wat evangelisatie betreft op de kaart van ,,relatie-en ontmoetingsevangelisatie”. Vast heel belangrijk maar een goedogende folder met een kernachtige boodschap kan m.i. ook de aandacht trekken en gelezen worden.
Hierbij een folder die ik op vrij grote schaal verspreid heb. Ik heb geen enkele duidelijke reactie gekregen maar dat zegt ook niet alles. Mijn advies:
MAAK ZELF EEN EVANGELISATIEFOLDER EN VERSPREID DIE!


Klik op de afbeelding voor meer. 

 

 

 

                                    www.biddenvoorelkaar.nl 
                                    biedt steeds veel ,,gebedspunten”

                                    PSALM 27 IN HET URKS

De verzen 7 en 9: ,,Oor, EERE, oe arde of ik roep! (…) Wees toch niet kwaod op m’ n. Je eawen m’ n alteed hullepen, lot m’ n dan nou ok niet in de steek…”
En dan ook nog maar een van wat verderweg… De Zuidafrikaanse vertaling:
,,Luister tog na my, Here, as ek roep! (…) ,,Moet U tog nie vir my verberg nie, moet my tog nie wegstuur terwijl U toornig is nie, want U was altijd nog altyd my hulp.”

EEN HANDJEVOL KINDERHUMOR

Dominee begint: ,,Broeders en zusters, twijfelt u wel eens?”
Maarten (7) zachtjes: ,,Ik wel. Dan denk ik bij het voetballen: Zal ik schieten of zal ik het niet doen?”

,,Wat wil je graag voor je verjaardag, Maykel?” Maykel (8): ,,Geef me maar een broertje. Dan kun je van de kinderbijslag een nieuwe fiets voor me kopen.”

Annerieke (3) ziet plaat van het Meer van Galilea. Moeder ,,Daar liep de Here Jezus met de discipelen.” Annerieke: ,,Vertelde Hij ook moppen?”

NIET LEUK, WEL EIGENTIJDS

Pappa tegen Jantje: ,,Jantje, opa is gestorven.” Jantje: ,,O ja? Wie heeft hem dan doodgeschoten?”

RODE KOOL – KLACHT!

Alles kan ik verdragen:
glazige aardappelen, vettige jus,
ongare sudderlappen, stugge sperciebonen,
ik eet alles op, daar ben ik echt hard in –

maar rode kool…
in welk jaargetij ook,
hard of zachtgekookt…NEE!

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

24 augustus 2005

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.sermonaudio.com – De grootste verzameling preken op het internet: van o.m.: Spurgeon, Bunyan, Moody, Murray en Tozer.
www.christelijkekerk.nl – Opsomming ,,kleine” gereformeerde kerken die samenwerken of ,,gefuseerd” zijn. Wat hebben zij gemeenschappelijk? Wat is het verschil met de PKN?
www.franshalsmuseum.nl – Wat is dit een leuke site voor schilderijenliefhebbers. Er zijn veel reproducties te bekijken en verder veel nieuws over wat in dit museum te doen is.
http://home.wanadoo.nl/hjrook uitleg techniek - Wat is beter en hoe werkt het? Gratis aankoopadviezen en uitleg over tal van zaken: wat is dvd? / wat is een progressive scan? / hoe werkt een digitale camera?

GEDICHT VAN DE WEEK

Zie je ik hou van je,
ik vin je zo lief en zo licht –
je ogen zijn zo vol licht,
ik hou van je, ik hou van je

En je neus en je mond en je haar
en je ogen en je hals waar
je kraagje zit en je oor
met je haar er voor.

Zie je ik wou graag zijn
jou, maar het kan niet zijn,
het licht is om je, je bent
nu toch wat je eenmaal bent

O ja, ik hou van je,
ik hou zo vrees’lijk van je,
ik wou het helemaal zeggen –
Maar ik kan het toch niet zeggen

(Herman Gorter 1864-1927)

Mooi hé, dit ,,onhandige jongensgedicht.” En zo simpel. Ja maar, vergis u niet. Er staat meer dan er staat. Wat dan? Dat vertel ik niet. Dat kan dr. Lambert Wierenga beter. Hij doet dat ook in ,,Je gevoel voor woorden woorden voor je gevoel” waarin hij mailsgewijs een aantal originele gedichten toelicht voor zijn kleindochters Sanne en Karen. Echt een heerlijk boek van een bevlogen opa die zijn liefde voor taal en gedichten enthousiast probeert over te dragen.
,,De taal is gans een volk”, deel die rijkdom maar uit aan ieder horen wil. Willen horen - dat hoort er wel bij: ik probeerde zoiets ook bij één van m’ n kleindochters, maar die gaf helaas geen sjoege.
(ISBN 90 8543 003 8 – Uitg.Columbus – onderdeel van de Uitgeversgroep Jongbloed te Heerenveen).

groep8.jpg (55629 bytes)GRATIS: ,,DRUGS … GROEP 8 ZEGT NEE!”

Groepacht-leerlingen binden de strijd aan tegen ,,softdrugs.” Over dit jeugdboek, dat al eerder verscheen, schreef de pers o.m.: ,,Een must voor iedereen die zijn kinderen wil beschermen” en ,,…leent zich uitstekend als basis voor een gesprek van ouders/opvoeders met kinderen” en ,,…een boek dat ik van harte aanbeveel.”
Nu een geheel vernieuwde uitgave, die wordt uitgegeven door ,,Jedidja”.
,,Jedidja” is een stichting die graag ziet dat zoveel mogelijk kinderen positieve kinderboeken gaan lezen. ,,Jedidja” geeft ze uit en verspreidt ze gratis in binnen- en buitenland.
Ook u kunt voor uw kinderen een exemplaar aanvragen. Dat kan via emailadres Jedidjacs@cs.com of via het adres Jan Dirk z’n Dal 2, 1931 DK Egmond aan Zee. Het nummer van de Stichting bij de Kamer van Koophandel Alkmaar is 37106609, voor wie meer info wil.
HET BOEKJE IS DUS GRATIS. Medewerkers, ook auteurs, ontvangen geen honorering maar uiteraard maakt de Stichting wel aanzienlijke kosten. Wilt u helpen? Uw GIFT is heel welkom op nummer 9555632 van de Stichting ,,Jedidja” te Egmond aan Zee.

DE ZONDAGSE PREEK: SPITSUUR VAN DE HEILIGE GEEST

Ds. H. de Jong hield een lezing over dit onderwerp voor de predikantenconferentie van de Nederlands Gereformeerde kerken op 7 juni jl. Een citaat:

,,Ik ervaar onze tijd anders. Het maakt op mij de indruk dat God in onze dagen bezig is de kandelaar van het Woord bij ons weg te nemen. Om die op andere plaatsen weer neer te zetten, dat wel. Maar wat ons betreft heb ik het toekomstvisioen van een schuilkerk. Het gaat wel verder met de kerk, maar anders, heel anders. Echter, wat er ook verandert, één ding blijft gelijk: ook die schuilkerk zal uit het Woord gevoed moeten worden. Ook zij moet in de wereld leven en ook haar taak blijft het om met het Woord, al naar de gelegenheid dat vraagt, wervend en bestraffend in de wereld te staan. Dus blijft de zondagse prediking een must. Een must met een belofte trouwens. En al neemt men ons niet serieus, wij zullen de wereld wel serieus nemen en meedenken met al haar (serieuze) problemen. Ook omdat wij zelf van die wereld deel uitmaken en onze plaats daarin moeten vinden. Uit de wereld gaan is geen optie.”

EEN BEETJE MOEDELOOS

Tijdens de zoveelste evangelisatie-actie,
kreeg ik het gevoel
veters te willen venten
onder mensen met instapschoenen.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

10 augustus 2005

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Is voor u elk vogeltje een drijfsijssie en wilt u daar verandering in brengen? Kijk op www.virtual-bird.com Een site die u wonderschone foto’ s biedt van heel veel vogels. Met namen van de gevederde vrienden, uiteraard.
10 Augustus… wat gebeurde er op die dag? Kijk op www.mac13.nl/vandaag.html Wie is op die datum geboren, wie overleden? Met mop, spreuk, woord, link enzovoort van de dag.
www.jeugdsentimenten.web-log.nl – voor nostalgische terugblikken op teveel om op te noemen. Bijvoorbeeld: de vliegende schotel, de vogeltjesdans, ouderwetse spelletjes, kamperen in de tuin.
www.jesus-is-alive.com – Een site van jonge christenen die zich verantwoordelijk voelen voor niet-christenen en Christus en zijn liefde willen bekendmaken.
www.biddenvoorelkaar.nl – Dringende vragen om gebed van mensen in allerlei vormen van nood.

CITATEN DIE IK WEL 10 KEER KAN LEZEN

"Televisie is iets voor ouderen geworden, hét grote inslaapmiddel van niet-chemische aard. Het is de grootste thuiszorg-organisatie van Nederland.”
,,Televisie heeft een beetje z’n tijd gehad, het is een doodlopende steeg. Steeds meer mensen zullen steeds minder tv gaan kijken.”

(Mediasocioloog Peter Hofstede)

SNEU

Tijdens de snake-wake kreeg zij een take-bate.

OPEN DOORS 50 JAAR

De bekende stichting ,,Open Doors” bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd op 8 oktober in de Zwolse IJsselhallen.
Terugblik op wat deze geweldige stichting in het verleden mocht doen en een vooruitblik op plannen voor de toekomst door Anne van der Bijl en andere directeuren van ,,Open Doors” wereldwijd.

Gerard van der Schee – MEER VOOR VADERS

Een aantal spits geschreven columns over in de beleving van vaders, moeders en opgroeiende koters, zeer herkenbare situaties. Zomaar een paar titels die de inhoud typeren: ,,Troep op de trap”/ ,,In de hemel is geen bier”/ ,,Gezinsberaad”/ ,,Die stomme leraren”/ ,,Ruzie in het gezin”.
De illustraties zijn van Alice Jansen. Eerder verscheen – en het had succes - ,,Alleen voor vaders.”
ISBN 90 76596 530 - € 9,50. Navigator Boeken  www.navigatorboeken.nl 
                      
klik op de afbeelding voor een grotere  

Randall Arthur – BREEKPUNT

“Op mysterieuze wijze verdwijnt in Zweden een zeer gerespecteerde voorganger. Van wie kan zijn vrouw, Rachel, met haar drie jonge kinderen, nu nog hulp verwachten?
De mensen op wie Rachel uiteindelijk haar vertrouwen stelt, samen met een schokkende ontdekking, zetten een onverwachte, explosieve lawine van verraad in gang. Een lawine die haar wereld, haar gezin en haar geloof compleet op zijn kop zet.
Deze bijzonder aangrijpende roman illustreert op dramatische wijze het afschuwelijke syndroom van verraad dat tekeergaat in het Lichaam van Christus- zowel op persoonlijk als op kerkelijk gebied – en dat het met een verwoestende kracht gemunt heeft op relaties: onder vrienden, binnen gezinnen, kerken en organisaties.”
ISBN 90 6318 268 6 -€ 16,90  www.novapres.nl

klik op de afbeelding voor een grotere   

NOG BEPERKT LEVERBAAR

A.J.Moggré – BLIJF BIJ HET GELOOF - een oproep tot de jonge mensen van nu.
,,Een leerzaam en heilzaam boekje.” (,,Nederlands Dagblad”)
,,Vlot leesbare brochure” (,,Verkenning”)
€ 1,85 – inclusief porto € 3,--

Kees van Baardewijk – BRIEF AAN INGRID – over depressiviteit.
,,Warm aanbevolen voor gezonde mensen ter informatie en voor
zieken ter bemoediging (,,Verkenning.”)
€ 2,10 – inclusief porto € 2,90

HOE KWAM MOZES DOOR DE ROOSVICEE? - Grappige vragen en uitspraken van kinderen.
€  0,65 – inclusief porto € 1,05

Meer informatie op www.keesvanbaardewijk.nl (v/h www.relicard.com )
Bestellingen door storting van het aangegeven bedrag op bankrekening 692060316 bij de ING, Apeldoorn t.n.v. Van.Baardewijk

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

27 juli 2005

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

U drentelt op het perron heen en weer, kijkt op uw horloge en constateert: ,,hè, bah, nog twintig minuten.” U kunt die tijd desgewenst besteden door een affiche te bekijken van de www.boekenmuurkrant.nl Daarop vindt u foto’s van en een stukje tekst uit recente boeken. Er is nog meer te beleven maar dat ziet u dan wel. Dit is overigens geen aanbeveling van de betreffende boeken.
U moet nodig die en die vriend eens schrijven. Maar schrijven… je komt er haast niet aan toe. Dan maar mailen. Maar wat is zijn adres? Kijk op www.internetadresboek.nl www.svb.nl – Is dat niet de site van de Sociale Verzekeringsbank? Klopt. Maar er staan ook leuke dingen op, b.v. ,,de TOP 20” van kindernamen. Sanne en Sem zijn ongeveer de meest voorkomende. Bijbelse namen uiteindelijk. Merkwaardig. Er wordt ook een interessante uitleg van de namen gegeven.

GEDICHT VAN DE WEEK

In de vijftiger jaren kocht of kreeg ik de dichtbundel van Michel v.d.Plas ,,Edelman - Bedelman.” Daarin staat een gedicht dat mij en veel leeftijdgenoten diep trof: ,,The greatest show you ever saw.” Een fragment. Na een opsomming van de tekenen die de Bijbel profeteert voorafgaande aan de terugkomst van de Heer gaat het verder met:

,,Heb je ooit aan de schreeuw gedacht
die alle volkeren der aarde
tezamen kunnen schreeuwen, baby?
In deze nacht kun je het gratis
Beleven, kind, The Greatest Show,
The Greatest Show You Ever Saw.
Come on, baby. – Maar beef je nu?
Je bent toch al zoveel gewend?
Wat je moet doen, wat je moet doen?
Wachten. Je kunt alleen maar wachten.
Wachten. Op deze hoge berg.
Knielende wachten op het uur.
Come on, baby, het duurt niet lang meer.
Wat je moet zeggen? Niets meer, kind,
niets kun je zeggen, niets. Of anders,
doe maar hetzelfde als ik doe,
kniel maar als ik, - misschien is dat
het beste nog – en zeg ook maar:
,,Amen, Heer Jezus, Amen, Amen.
Amen, Kom spoedig, kom toch spoedig,
kom in het licht.
En die Gij vindt op deze berg
en die U wachten deze nacht,
koester hen zacht
en laat hen vrij
want op Uw heil vertrouwen wij.”

Maar waarom huil je? Zeg het na
zeg het toch na.

ONTEVREDEN EN VERVEELDE MENSEN

Ds. J.A.W. Verhoeven in ,,Uitgezonden naar Nederland”, uitgegeven door de Gereformeerde Bond: ,,Het hedonisme brengt verwende, ontevreden en verveelde mensen voort. De behoefte aan emotionele kicks en kortademige geluksmomenten verraadt dat postmoderne mensen uitgekeken zijn op het gewone leven, op het allergewoonste. Het leven van veel mensen is een wanhopige race tegen de verveling. Bovendien regeert een bikkelharde koning: je MOET gelukkig zijn, je MOET mee kunnen komen in de snelle stroom van het leven. Anders ben je een mislukkeling.”

SJOEGE GEVEN

Gelezen in een preek van ds. J.Veefkind over 2 Samuel 15: 13-14 (in de bundel ,,Het verlosende woord spreken”):
,,…Liefde moet van twee kanten komen, zeggen we.
En dat is ook zo: je kunt als jongen hartstikke verliefd zijn op een meisje; maar als het kind geen sjoege geeft, gebeurt er niks.
God heeft ons hartstikke lief – dat is de belovende kant, de liefde van God. En Hij verwacht dat we Hem hartstikke liefhebben – dat is de gelovende kant, de liefde van jou en mij. Maar als jij geen sjoege geeft, gebeurt er niks.”

MAAND VAN HET SPANNENDE BOEK

doornenkroon.jpg (32990 bytes)DOORNENKROON door Sigmund Brouwer

Waneer een meisje uit de verkeerde buurt van Charleston een dertig jaar vermist schilderij probeert te verkopen aan een antiekwinkel neemt de antiekhandelaar contact op met Nick Barrett en verzoekt hem zich te verdiepen in dit mysterie. Zijn onderzoek begint met een wanhopige vrouw die samen met haar dochter probeert te ontsnappen uit een secte.
Naarmate Nick dieper in een moeras van leugens zinkt wordt er een geheim blootgelegd dat zich vlak onder de ,,high society” van Charleston ophoudt. Nick ontdekt dat Gods genade niet alleen aangenomen, maar ook gedeeld moet worden.

(klik op de afbeelding voor een grotere)

Sigmund Brouwer is een bekend thrillerauteur. Hij schreef o.a. ook ,,Dubbele helix.” Weer een Novapresboek. ISBN 9063182589, prijs € 15,90.

DE OOGST

Het juli/augustusnummer is een themanummer ,,Manipulatie en integriteit” met o.m. ,,Geestelijke manipulatie”, ,,Integriteit van de geestelijk leider” en ,,Manipulatie in de media.” Vraag het aan: O.Z. Voorburgwal 241, 1012 EZ Amsterdam, tel. 020-3446310, fax 020–4202394, email: info@deoogst.nl 

Wat u m.i. nog veel beter kan doen is een gratis abonnement aanvragen en af en toe eens een gift overmaken voor het prachtige werk van ,,De Oogst” en ,,Tot Heil des Volks”.

 

 

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

13 juli 2005

,,DAAR HEB JE HÁÁR WEER!”

,,Daar heb je haar wéér!”. Zou God zoiets, met eerbied gesproken, gezegd kunnen hebben?
Over Monnica bijvoorbeeld. Monnica, u weet wel: die zus-in-het-geloof van ons die leefde zo rond 350, ergens in Noord-Afrika.
Monnica had grote zorgen over haar zoon Augustinus. Het was een dwaallicht die ketterijen aanhing en op sexueel gebied was hij een losbol. ,,Wat moet er toch van die jongen terecht komen? Als hij zo doorgaat zal hij God nooit te zien krijgen!”, zuchtte ze. Met Patricius, haar man, kon ze er niet over praten. Dat was een heiden.
Ze ging op de knieën. Elke dag. ,,Here God, ik had maar één verlangen: mijn zoon bij U te brengen. Ik had zo gehoopt dat U de Eerste zou zijn in zijn leven. En moet U nu eens zien! Hij hangt goden aan die het niet zijn en hij heeft al een kind terwijl hij nog niet eens getrouwd is! Red hem, anders gaat hij voor eeuwig verloren.”
Misschien zei de buurvrouw wel: ,,Mens, hou toch op met dat bidden. Dat helpt toch niet! Met die Augustinus van jou is geen goed garen te spinnen!”
Maar Monnica bad en bad en vond hoe langer hoe meer rust. En toen wist ze het zeker: ,,Een zoon van zoveel gebed kan niet verloren gaan.”
En ze was er ook van overtuigd dat het behoud van Augustinus niet te danken zou zijn aan de kracht van haar gebed en haar uithoudingsvermogen maar aan God die zich ontfermt en tot bekering brengt.
Er is een boek verschenen van Fern Nichols - ,,Elk kind heeft een biddende moeder nodig.”
Ik heb het nog niet kunnen lezen maar het zal ongetwijfeld een stimulerend en inspirerend boek zijn.
Het is dat wat onze kinderen en kleinkinderen het meest nodig hebben: ons gebed. Ons dagelijks gebed. ,,Here, U doorgrondt en kent onze kinderen. U weet alles van hun negatieve en postieve gevoelens en verlangens. Niemand als U hoort zo duidelijk de verleidende stemmen die tot hen spreken en hen bedreigen. Niemand als U weet zo goed dat de boze rondgaat als een brullende leeuw of als een verlokkend, fluisterende slang. Here, wilt U ze beschermen en in uw veilige armen sluiten. Geef ze rust en vrede en vertrouwen. En houd ze vast, houd ze vast en laat ze gaan, uw Zoon tegemoet, als die verschijnt in heerlijkheid.”
Wat is het belangrijk om te bidden voor onze kinderen. Niet routinematig, niet als een verplicht nummer, maar ze in gedachten omhoog houdend voor Gods gezicht.
Zullen we dan niet onze onrust kunnen verdrijven met de woorden van Monnica: ,,Een kind van zoveel gebed KAN niet verloren gaan!” Tussen haakjes u weet hoe het gegaan is met Augustinus. Hij werd een van de grootsten in Gods Koninkrijk.


Augustinus en zijn moeder Monnica op een reliëf in de S. Agostino te Rome.

En mag ik u nog wat op het hart drukken? Als we bidden voor onze kinderen en kleinkinderen laten we dan altijd die kinderen erbij betrekken die geen kennis hebben van de Verlosser. En daar zijn er zo droevig veel van. Arme en rijke kinderen, van ver weg en van dichtbij. Ook kinderen kunnen zo naar vrede en vriendschap en verlossing hunkeren. Horen we hun stemmen, roepend uit de verte en van dichtbij?
Van Spurgeon hebben we geleerd dat kinderen zó ontvankelijk kunnen zijn voor de boodschap van verlossing. Bid voor hen en bid ook voor alle kinderwerkers om kracht en volharding en geloof.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

29 juni 2005

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

,,Zij die het vuile werk doen verdienen schoon te weinig.” Dit is de one-liner van een paar dagen geleden op www.linersearch.nl  Alles over oneliners (met de mogelijkheid die van uzelf te plaatsen). Wilt u goede sier maken als woordvoerder en na afloop ,,Wat een spreker is die man” ontlokken, dan ligt hier uw kans.
www.clubschrijven.nl – Hebt u een waar verhaal, stuur het naar deze veelzijdige site. Met antwoorden op vragen over publiceren, cursus gedichten en verhalen schrijven en nog veel meer.
www.mannavoorpelgrims.nl - ,,Manna voor pelgrims”. Toespraken van o.a. Spurgeon, Georg Müller. Heel boeiend.
www.family7.nl – Christelijke familiezender is in aantocht. Beleef het samen. Gezinsvriendelijke programma’s zonder grof taalgebruik, willekeurig geweld en seksuele uitspanningen. Series vol inspiratie, educatie en ontspanning voor jong en oud. Steun!!!
Wilt u de prachtige klanken van een engels orgel horen? www.hengstman.net/organ Geïnteresseerd in documentatie over de Gereformeerde kerken: www.adckampen.nl 

GEDICHT VAN DE WEEK

Soms, op zomaar een moment, gebeurt het … zo’n schroeiend verlangen naar iemand die je (wat een sterk woord!) ontvallen is. Dan komt het je weer te binnen: het gedicht ,,De gestorvene” van Ida Gerhardt:

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

ILLUWEDSTRIJD

Het wat morsig ogende jeugdblad ,,Clou” van het ,,Nederlands Dagblad” organiseerde samen met Het Flevo Festival een illustratiewedstrijd.
Jannes Boonstra (19) uit Drachten kreeg voor deze treffende tekening de eerste prijs Een jurylid: ,,Het onderwerp is heel verweven weergegeven. Toch is het thema snel te zien en speels ontworpen.”

HELP! DE OVERHEID BEZUINIGT OP PETRA.

Wat een bezuinigende overheid is weet u. Maar wie is Petra?
Petra van Iersel is een trouwe en toegewijde medewerkster van de Stichting IKEG, de Nederlandse ,,tak” van de internationale ,,Child Evangelism Fellowship”. IKEG vervaardigt materiaal voor kinderevangelisatie, geeft cursussen, organiseert kinderkampen, steunt en stimuleert kerken en gemeenten en dit alles onder de bevlogen leiding van ds. Marius Storm met behulp van medewerkers die hárt hebben voor de geestelijke nood van kinderen en luisteren willen naar Jezus’ woord ,,Geven jullie hen te eten!”.
Petra, onontbeerlijke rechterhand van Marius, heeft een ID-baan bij ons (ik schrijf maar ,,ons”, want ik mag al geruime tijd fungeren als secretaris van IKEG). En die baan dreigt wegbezuinigd te worden. Maar we kunnen en willen Petra niet missen.
En IKEG, dat bestaan moet van giften en gaven, heeft niet de middelen om Petra een behoorlijk honorarium te bieden.
Geen lang verhaal. Wij leggen u de vraag voor of u ons te hulp kunt en wilt komen. Het gaat concreet om € 500,-- per maand, zoals het zich nu laat aanzien. Als twintig vrienden met hart voor kinderevangelisatie zich garant stellen voor 25,-- per maand dan is de kou uit de lucht. Of als vijftig vrienden € 10,- schenken per maand zijn de problemen ook van de baan. ,,Losse” giften – klein of groot – zijn ook zeer welkom op banknummer 531120309 met vermelding ,,Petra”.
Wilt u er eens over denken of u helpen kunt in dit noodzakelijke werk in Gods Koninkrijk.
Meer info: 2e Wormenseweg 84, 7331 VH Apeldoorn, tel./fax 055 5423731 email: cefholland@ikeg.nl  – www.ikeg.nl 

Via deze weg kunt u ook het boekje ,,KINDEREVANGELISATIE… waarom eigenlijk?" van Sam Doherty aanvragen (Handleiding voor kinderwerkers om meer inzicht te krijgen in de noodzaak om kinderen met het evangelie te bereiken). U krijgt het GRATIS.

GEWEEN EN GEKLAAG

Over seculariatie, afnemend kerkbezoek, lauwheid, inzinking (gelukkig worden ook heel andere positieve ontwikkelingen gesignaleerd) - het gaat maar door.
De oorzaak? Misschien wel, in het algemeen gesproken, dat we te weinig leven in DE WERKELIJKHEID DIE VAN CHRISTUS IS.

SEKSVERSLAVING

Er verscheen (bij Barnabas, Heerenveen) een boek van Shaunti Feldhahn NACHTSCHADE, een z.g. reli-thriller. Een belangrijk thema is ,,sexverslaving". De auteur schrijft in het nawoord: “De meeste vrouwen realiseren zich niet hoe ongelofelijk moeilijk het in de huidige cultuur voor een man is om een rein leven te leiden.”
Een heel waar woord. Maar waarom protesteren we als christenen niet meer tegen sommige billboards, tegen uitingen op radio en t.v., tegen vunzige artikelen en gore advertenties in huis-aan-huisbladen?
Waarom laten we onchristelijke dagbladen in ons huis toe? En zo zijn er nog wel meer vragen te stellen.

IETS HEEL ANDERS

 • Hoe onderhielden de mensen zich met elkaar toen er nog geen mobieltjes waren?
 • Als er niet zoveel medicijnen waren, zou je op straat en overal heel wat minder mensen zien.
 • Advies aan kind dat de deur uitgaat: ,,Read your bible, pray every day
  and never forget toe eat fruit.”
 • Bent u ook wel eens mailmoe?
 • Je leven verloopt op rolletjes: van buggy tot rollator.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

15 juni 2005

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Zoekt u het graag hogerop? Toets http://worldwind.arc.nasa.gov/ en bekijk vanuit de ruimte iedere plaats op moeder aarde. Schitterende foto’ s.
,,Geef minister Zalm van katoen!” - Op www.eurostinkt.nl alles over deze opzienbarende actie. In een paar woorden: gestreefd wordt dat de euro gemaakt zal worden van eerlijk katoen, niet van gesubsidieerde producten.
www.evangelisatie-apeldoorn.nl – Zie hoe een evangelisatie-website er uit kan zien en laat u inspireren.

GEDICHT VAN DE WEEK

Ik lees momenteel een boekje van ds. M.D.Geuze: ,,Profetie – onmisbaar voor de christelijke gemeente.” Op de achterkant staat: ,,In twaalf hoofdstukken wordt de profetie van vele kanten bekeken. Deze studie is een belangrijk hulpmiddel om echte en valse profetie te onderscheiden en… om de profetie de plaats te geven die God haar toekent.”
Maar ’ t gaat me even om wat anders. Ik trof in dit boekje een al wat ouder gedicht dat mij trof:

LEER ONS LUISTEREN, HEER!

Leer ons luisteren, Heer, want we spreken zoveel,
en we horen onszelf zo graag praten.
We vergeten zo vaak, in ons drukke gedoe,
dat we U eens aan ’ t woord moeten laten.
Doe ons horen, nadat mond en hart zijn verstild,
wat U zelf, in die stilte, tot óns zeggen wilt.

Leer ons luisteren, Heer, naar de stem van Uw Boek,
dat U ons als gids hebt gegeven;
dat ons spreekt van Uw liefde, genade en trouw,
voor het aardse en ’t eeuwige leven;
dat vertelt van Uw Zoon, en wat Hij voor ons leed,
toen U Hem, tot ons heil, aan het kruis sterven deed.

Leer ons luisteren, Heer, naar de stem van de tijd,
die steeds meer op Zijn komst ons gaat wijzen.
Leer ons uitzien, met hunk’rend verlangen, naar Hem,
en naar ’t land, waarheen U ons doet reizen.
Laat ons niet op die reis van onszelf zijn vervuld,
maar van U, die ons daar aan de poort wachten zult.

Doe ons ook, om Uws Naams wil, de mensen verstaan,
die ons met hun verdriet overstelpen.
Dat we met een bewogen en liefdevol hart
dan bereid zijn tot troosten en helpen.
Leer ons zo bij vernieuwing de zin van het woord:
,,spreek, o Heer, want Uw dienstknecht, Uw dienstmaagd,
die hóórt.”

(Annie Sanders)

TWEE UITGAVEN VAN NOVAPRES

Remmelt Mastebroek – ELFENKIND.

,,Elfenkind” is het ontroerende verhaal van Gwendelyn, een jonge vrouw die opgroeit in het oude Keltische Welsh. Een land vol legenden en verhalen.
Ze is op zoek naar iets dat haar leven kan vullen. Naar iemand die haar van haar sombere karakter kan bevrijden. Haar lange en moeizame reis leidt langs de vele religieuze plaatsen die haar land rijk is. Haar zoektocht lijkt tevergeefs, totdat ze iemand ontmoet die haar de ogen opent.
Een schitterend verhaal met een diepe boodschap.
ISBN 90 6318 265 1

John F.MacArthur – DE LIEFDE VAN GOD

Dit is een van de mooiste boeken die ik ooit las.
De bekende Amerikaanse predikant en bijbelleraar John MacArthur laat zien dat de Bijbel deze twee – God die liefde is én oordeelt – voortdurend met elkaar verbindt. God is één en onverdeeld. Juist in zijn hartgrondige afkeer van de zonde blijkt zijn grote liefde voor de zondaar. Juist in het lijden toont Hij de kracht van zijn genade.
Tegenover de populaire maar goedkope godsbeelden van onze tijd komt MacArthur op voor de aloude bijbelse openbaring. Zijn stelling: ,,Juist omdat God liefde is, moeten we zijn oordeel serieus nemen. Voor een God van liefde kan zonde niet bestaan.
”ISBN 90 6318 104 3
www.novapres.nl 

EEN WARE GESCHIEDENIS

Soms denk je wel eens: ach, al die verhalen…
Ik zat onlangs in de trein en er stapten een paar meisjes binnen. Gewone, aardige, goedgeklede meisjes. Ze praatten druk met elkaar. Niet echt hard, maar toch zo dat alles verstaanbaar was. Na een korte stilte zei de een tegen de ander: ,,Ik ben zwanger.” Geïnteresseerd, maar niet echt geschokt, vraagt de ander: ,,En… overweeg je een abortus?”
,,Ja en nee, kijk, ik had dat graag bepraat met de vader, zal ik maar zeggen, maar ik weet niet wie dat is.”
,,Zeg, en wat zeggen je ouders ervan?” ,,Die weten het nog niet. Ik durf het niet te zeggen. Áls ik het zeg, schoppen ze me de deur uit. Dat hadden ze beloofd.”
,,Wat een rottijd heb jij dan, zeg.”
,,Ja, dat kun je wel zeggen!”

Dat hoor je dan maar zo even. Het is natuurlijk een levensstijl van niks, van zo’ n meisje, maar als ze zou willen moet ze wel geholpen worden met haar kindje.”
Als ze dan maar weet dat er een VBOK is (Vereniging voor het Ongeboren Kind www.vbok.nl)

OP DE VALREEP IETS HEEL ANDERS

Natuurlijk uit Carelman complete catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen.

Klik op de tekst voor een afbeelding.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

1 juni 2005

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Dat duurt nu al een dag dat er een onaf liedje in uw hoofd zit. Elke keer begint u: ,,O dierbaar plekje grond, waar eens…” Wat stond er toch op die grond? Kijk op www.volksliedjes.nl - Nederlandse volksliederen en – liedjes, teksten en melodieën en u kunt onbelemmerd verderzingen: ,,mijn wieg op stond.”
www.reiseditie.nl – Site waarop u alle mogelijke informatie kunt vinden over reizen en bestemmingen. Iets van de onderwerpen: Landentips / Gezondheidstips / Reisverhalen / Vakantiebeurzen / Weerberichten en nog veel meer.
www.eo.nl/occultisme - De verleiding van het verborgene. Onderwerpen: Wat is occultisme? / Christenzijn en occultisme / Hulpmiddelen tot bevrijding. Enorm veel kinderen, jongeren en ouderen zijn in de ban van occultisme, magie, hekserij en andere duistere zaken en onderkennen niet op welk verderfelijk gebied ze zich bevinden. Dat is al een tijd zo (toen ik nog werkzaam was als ,,godsdienstleraar”- zo’n twintig jaar geleden – vertelden angstige leerlingen mij na de les over schokkende ervaringen met ,,glaasje-draaien” en dergelijke.) Waarschuwende informatie op deze site. Tussen haakjes: over ,,halloween” (dat ten onrechte ook zo onschuldig voorgesteld wordt) verschijnt binnenkort materiaal bij Stichting Ikeg ( www.ikeg.nl )
www.inghist.nl/Nieuws/Actueel/01Willem_van_Oranje Vraagt u zich af: wat zal ik nu eens lezen en u bent toevallig geïnteresseerd in Prins Willem van Oranje (,,De Zwijger”): op deze site staan 13.000 brieven van en aan de Prins van Oranje…
www.geocities.com/christenstrijders
- Bartjan Baaijens introduceert deze site met de woorden: ,,Mijn wens is dat gelovigen en niet-gelovigen elkaar kunnen vinden in een goede discussie en dat we kunnen leren van elkaar.”

JE GELOOFT JE EIGEN OREN NIET

Gistermorgen maakte een merel op het dak me wakker. Hij/zij zong, floot noch kwinkeleerde. Het leek of hij/zij mededelingen verstrekte aan een soortgenoot (m/v) een eind verderop. Niks bijzonders. Nou ,,niks bijzonders”… alles in de schepping is een wonder. Mededelingen… goed gearticuleerd klonken ze en ze waren duidelijk, kort geformuleerd en afgebakend.
Was hij/zij klaar dan volgde een korte stilte waarna de soortgenoot reageerde. Op eenzelfde wijze.
En nu komt het: zij uitten zich glashelder, vielen elkaar niet in de rede, lieten elkaar uitspreken en wachtten, wellicht na enige bezinning, met reageren.
Je gelooft je eigen oren niet. Over normen en waarden gesproken. Zulk gedrag valt onder mensen toch nauwelijks meer waar te nemen.

LEVENSBOEK

Kortgeleden kwam ik terecht in een groepje senioren dat onder soortgenoten het schrijven van een LEVENSBOEK wil stimuleren. Een ,,boek” waarin allerlei gedenkwaardigheden over de tot dan toe afgelegde levensreis genoteerd kunnen worden. Zoiets kan in tekst en/of foto’ s. Ik kom hier graag nog op terug.
Maar hiermee wat aan de gang zijnde kwam ik het boek tegen ,,Opa, vertel eens…” door Frans van Houwelingen en geïllustreerd door Marijke ten Cate (uitgeverij Callenbach, ISBN 90-266-1156-0).

Klik voor een grotere afbeeldingHet is een prachtig boek waar ik heel enthousiast over werd. Opa schrijft, hiertoe aangemoedigd door een kleinkind, hoofdstuksgewijs allerlei feiten uit zijn leven in. En illustreert ze met foto’s. Een paar voorbeelden: ,,Toen opa nog een jochie was”/ ,,Verliefd, verloofd, getrouwd”/ ,,Werken voor de kost”/ ,,Feestdagen en terugdenken” en ,,En nu?” Wat ik u niet wil onthouden is de potpourrie van liedjes, te zingen op de wijs van ,,Toen onze Mop een Mopje was”.

Om ruimte te besparen zet ik de regels maar naast elkaar:
,Toen onze Mop een Mopje was / In ’t bronsgroen eikenhout / Komt vrienden in het ronde / Wat ben je nu toch stout / Wie Neêrlands bloed door d’ad’ren vloeit / Al in een boerensloot / En zoete lieve Gerritje / Z’n daden bennen groot / Dan roep ik uit aan ’t vlakke strand / De geus ligt voor Den Briel / O schitterende kleuren van / Een blauwgeruite kiel / Alle man van Neêrlands stam / Wat zeg je van m’ n kip? / In ’ t groene dal, in ’t stille dal / Daar lag een oorlogsschip / Daar liep een oude vrouw op straat / Met opa Bakkebaard / Maar toen kwam Jan de Wind eraan / Die trok hem aan z’ n staart / Een veldmuis vond in ’t beukenbos / Een hoedje van papier / Altijd is Kortjakje ziek / Ja, dat is mijn plezier / Daar was laatst een meisje loos / Op de grote stille hei/ Ze plukt daar alle bloempjes af / Wat zijn we heden blij / Makkers staakt uw wild geraas / Zie eens, daar komt de bruid / En als je vraagt ,,Waar woont je pa?” Dan is het liedje uit.
Jongelui, daag je opa uit!

GEDICHT VAN DE WEEK

,,Nou, effe niet, pa”. Ik wilde, net zoals altijd wanneer we over het strand lopen, het gedicht dat hieronder volgt declameren. Maar werd dus weerhouden. Omdat het weergaloos mooi is, schrijf ik het maar over. In de hoop dat u het ook waardeert.

PARADISE REGAINED

De zon en de zee springen bliksemend open:
waaiers van vuur en zij;
langs blauwe bergen van den morgen
scheert de wind als een antilope
voorbij

zwervende tusschen fonteinen van licht
en langs de stralende pleinen van ’t water,
voer ik een blonde vrouw aan mijn zij,
die zorgeloos zingt langs het eeuwige water

een held’re, verruk’lijk-meeslepende wijs:

,,het schip van den wind ligt gereed voor de reis,
de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen,
de morgen en nacht twee blauwe matrozen –
wij gaan terug naar ’t Paradijs.”

(H.Marsman) 

Helaas, wel verlangen naar het Paradijs, maar niet naar de Schepper en Eigenaar.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

27 april 2005

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.doedelzakenorgel.tk – Er zijn mensen die nerveuze rillingen krijgen en zich ijlings uit de transpirerende voeten maken bij de eerste tonen van een doedelzak. Voor anderen is er niets mooiers te bedenken. Voor de laatsten deze site. Freddie Schuldink (kerkorgel) en Jan van Doornum (Schotse doedelzak) verzorgen desgewenst graag een optreden.
www.hollandsemarkten.nl – Leuke site over het boeiende verschijnsel ,,markt”. Alles over de Oud-Veluwse markt, de paardenmarkt, de boeren-burgers- en buitenluimarkt enzovoort. U wilt de markt in Gouda of in Apeldoorn bezoeken…? klik dan op de betreffende plaatsnaam en u vindt van alles. Overigens heb ik als ex-Rotterdammer het woord ,,markt” nooit uit m’n strot kunnen krijgen. ,,Mart” wel.
Lijkt het u leuk uw wetenswaardigheden, wijsheden en dergelijke in het land der Belgen te distribueren – op www.seniorenweb.be kunt u geheel gratis de beschikking krijgen over een weblog.
http://gebed.web-log.nl – Veel over het gebed en ook gebeden zelf. Een aantrekkelijk site van ,,Alida.”
www.tijdmetjezus.nl – Site voor bijbelmeditatie. Geeft overdenkingen en andere handreiking voor meditatief omgaan met de Bijbel.

EEN PRACHTPROJECT TER NAVOLGINGsportfreaks.jpg (59526 bytes)

In onze gemeente (de Nederlands Gereformeerde kerk van Apeldoorn) hebben we een aanstekelijk enthousiast SPORTFREAKS-TEAM. Het zijn een stel jongeren die op zondagmiddag in de buurt van ons kerkgebouw sporten met buurtjongeren. Jongeren van wie er werkelijk geinteresseerd raken in het christelijk geloof. Bepaald niet de minst originele vorm van evangeliseren.


Dit is hun foldertje.
Klik op de afbeelding voor grotere.

 

TWEE ,,PLUIZEN’ UIT HET ,,NEDERLANDS DAGBLAD.”

GELEZEN

De ene profeet tegen de andere: ,,Je ziet er een stuk beter uit dan volgende week.”
,,Je kunt niet alles hebben. Ik zou niet eens weten waar ik het allemaal moet laten.”

OPGEMERKT

 • Het is voor het eerst in de geschiedenis dat iemand kan zeggen: ,, Die computer daar… die is nog van m’ n opa geweest.”

 • Sommige langgetrouwde mannen gaan steeds meer gelijkenis vertonen met een gedresseerde aap.

 • Wij zijn pas verhuisd. Mijn vrouw verzuchtte: ,,Voordat je in zo’ n nieuwe buurt al die gezichten onder de knie hebt.”

 • Bent u soms ook zo mailmoe?

DE GOOT – Koop af en toe ‘es een exemplaar. Dat is zo bemoedigend voor een (ex) dak-/thuisloze. Bovendien: weer eens wat andere lectuur.

DIA’ S

Wie, van wie het meegemaakt hebben, denkt in deze dagen niet terug aan oorlog, bezetting en bevrijding? Ik heb niet zo’ n samenhangend verhaal, wat ik wel heb zijn als het ware dia’s. Momentopnamen, felgekleurde plaatjes van gebeurtenissen die ik, ventje van acht, negen, tien jaar, waarnam en die nooit meer uit m’n herinnering zullen verdwijnen. Dia’s.

 1. Mijn vader. Hij staat in de keuken. Hij is aan het stoeien met een hoop suikerbieten. Hij maakt stroop en stroopballetjes en van de pulp maakt mijn moe weer iets. De zoete strooplucht vermengt zich met de walgelijke stank van de pulp. Dat is ook oorlog. Vriendelijke geuren en stank. Het vriendelijke van de geborgenheid bij je ouders, met wie je beeft en bidt als er vliegtuigen naderen en sirenes loeien. Stank, van de al die dood, van de verpaupering, van de gaarkeuken en nog veel meer.

 2. Mijn zusje komt van het IKB ( het Interkerkelijk Bureau) waar lege maagjes van alle gezindten nog wat bedacht worden. M’n moeder haalt hongerig een lange vinger langs de allang afgelikte binnenkant van het pannetje.

 3. ,,Vrete motte we. Hier met de brooien!” Tien, twaalf verslonsde, wanhopige, krijsende vrouwen klossen door de straat. Voor de deur van de bakker verderop blijven ze staan. Dat wordt een bestorming… In de portiek verschijnt de bakker. Hij staat er zwaar en hijgend, een groot mes in de aanslag. Hij zal het gebruiken ook, begrijpt iedereen. Halfjankend blazen de vrouwen de aftocht.

 4. Station Ede. Voor de zoveelste keer ga ik naar m’ n adres. Naar beste christen- mensen die hongerlijertjes liefderijk opvangen en op gewicht brengen. Het is rustig. De vorige keer niet, toen werd de trein beschoten en moesten we halsoverkop de bossen in vluchten. 
  We hebben allebei een koffertje, mijn vader en ik. Ik een volle, hij een lege. Hij wil wat mee terug zien te nemen voor thuis. Maar hij torst het koffertje of het loodzwaar is. Waarom? Dat wordt me duidelijk als de controlemof ordineert het ding te openen. Gelachen dat we hebben…

Ik heb geen verhalen. Maar de doos met dia’s zit mudvol. Als je er voor gaat zitten, komen er steeds meer beelden. Steeds meer beelden. Hoe lang zal dat nog doorgaan? Dat mensen, zonder veel moeite, beeld na beeld kunnen oproepen van oorlog en ellende. Hoe lang zal dát nog duren?

 

Wegens vacantie neem ik even afscheid van u. Begin juni hoop ik er weer te zijn. Mocht u in die tijd ook vacantievieren, dan wens ik u een goede en ontspannende tijd.
 
Wat ik nog wil zeggen: ik ben blij dat u de afleveringen zo nu en dan of misschien wel altijd leest. Ik ben vooral blij met al die positieve reacties.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

20 april 2005

GEDICHT VAN DE WEEK

DIT IS DE TIJD

Dit is de tijd. Je mag zeven keer raden.
Zeven maal zeven keer heb je tijd
om gissend en missend, door schande en schade
wijs, te ontkomen aan de kwade
droom van de wenteltrap eeuwigheid.

Dit is de tijd, de tijd om te zorgen,
zorgende staan met je rug naar het vuur,
bloot aan de dood, in het leven geborgen,
lezen de schaduwen van morgen
spelender-, spellenderwijs op de muur.

Dit is de tijd. God zelf staat zonder
zich te verroeren, andersom.
Dit is de tijd. Er gebeurt geen wonder,
maar Hij telt langzaam van één tot honderd,
tot honderdtien en dan: ,,Ik kom.”

(Jan Wit uit: In den metalen stier)

,,ELK VAN GOD INGEGEVEN SCHRIFTWOORD…”

Woorden of regels uit gedichten, gehoord en gelezen, blijven je soms je hele leven bij.
Ze hebben zich diep in je gedachten- en gevoelsleven genesteld.
Een voorbeeld. Het Egidiuslied, met het droevig-klagelijk begin ,,Egidius, waar bestu bleven?” Iemand treurt om een gestorvene: ,,Ach, nu kan ik je niet meer zien en niet meer aanraken… nu ben ik je kwijt. Waar ben je toch gebleven?”

Een voor mij onvergetelijk gedicht is ,,Voor wie dit leest” van Leo Vroman.
Wie praat, schrijft, dicht wil zielsgraag de ander benaderen, raken, in het binnenste van de ander komen als het ware, begrepen en verstaan worden.
Maar woorden zijn ook niet meer als ze bedoeld zijn en echt bereikbaar voor elkaar zijn we meestal niet.
Een een paar citaten uit ,,Voor wie dit leest”:

,,Ik zou wel onder deze bladzij willen zijn
en door de letters heen van dit gedicht
kijken in uw lezende gezicht
en hunkren naar het smelten van Uw pijn.”

en

,,Lees dit dan als een lang verwachte brief,
en wees gerust,
en vrees niet de gedachte
dat U door deze woorden werd gekust;
ik heb je zo lief.”

Een onvergetelijk gedicht, deze brief, deze handreiking en liefdesverklaring.
Ik zal u vertellen: ik stel me soms voor dat de afzender niet Leo Vroman is maar de HERE God.
God is de Schepper van taal, van woorden. Hij heeft ze ons afgestaan maar weet tegelijk dat wij afgestompt zijn voor de diepte van woorden, voor de fijne nuances. Toch blijft Hij die wonderlijke taal geven en spreken en laat Hij hartverwarmende dingen opschrijven en horen.
Hij schrijft een brief als een openbaring, als een bekentenis, als een uiting van liefde. En de ontvankelijke lezer voelt dat zijn hart opengaat, wordt getroffen door zijn blik, ervaart armen om hem heen.
Wil je elkaar als geliefden leren kennen, schrijf elkaar brieven, lees en herlees ze. Wil je je Schepper leren kennen, lees zijn woorden en maak ze tot je eigendom. Schrijvenderwijs laat God zich kennen en zich in zijn hart kijken. Door alledaagse letters en woorden komt Hij door zijn Heilige Geest naar je toe.
God kijkt bij wijze van spreken door de bladzijden van de Bijbel naar ons.
Hij let op onze gezichtsuitdrukking, kijkt of we opgelucht en gerustgesteld worden, of onze hoop toeneemt en onze pijn smelt.

,,Klein mensje, kind van Me, je zoekt vergeving, veiligheid en zekerheid.
Je wil dat je tranen gedroogd worden. Je wil rusten bij Mij.
Lees dan mijn woorden als een brief, waar je al lang naar uitziet, waar je naar verlangt. Met alle woorden van de Schrift omhels ik je en kus Ik je.

Klein mensje, ik heb je zo lief…”

(Uit: ,,Verlosser! Kom! De wereld wacht!” – meer informatie zie: www.keesvanbaardewijk.nl (v/h www.relicard.com )

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

13 april 2005

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Wist u dat blinden met hun tong kunnen kijken? En wist u dat tandenpoetsen goed is tegen hartkwalen. Kijk op www.wistudat.net en u treft informatie over interessante (wetenschappelijke) feiten op het gebied van biologie, astronomie, geschiedenis, geografie, etymologie, natuurkunde, sport en andere terreinen.
www.verwerk.nl – Heel veel over rouw en rouwverwerking. Verhalen, informatie, literatuur, hulpverlening enzovoort.
http://morguefile.com/archive - 50.000 illustraties over alle mogelijke onderwerpen, vrij over te nemen. U zult verbaasd zijn!
Ontmoet u mensen die meer van het christelijk geloof willen weten, verwijs ze dan eens (en bezoek hem zelf ook) naar de heldere en overzichtelijke site http://home.tiscali.nl/antonbremer.nl Onderwerpen o.m. ”Geloven”, ,,Meditaties”, ,,Thema’s”, ,,Overwegingen”. Een nieuwe pagina is toegevoegd over de Heilige Geest.

GEDICHT VAN DE WEEK

Nooit was ons volk zo vrij als op die dag.
Nooit is ons volkslied zo bewust gezongen,
door links en rechts, door ouden en door jongen.
Nooit was een vlag zo mooi als onze vlag.

Nooit was een volk zo vol van zekerheid
dat heel de natie voortaan één zou wezen,
dat het voorgoed van tweespalt was genezen,
nu het na zoveel lijden was bevrijd.

Zijn ooit illusies hier zo wreed verstoord,
en de verwachtingen een waan gebleken?
Is ooit een volk zo ver van God geweken,
heeft ooit een volk zo slecht naar Hem gehoord?

Heer, grijp ons volk, en leid het aan uw hand.
Geef het verstand weer, en verlicht de ogen.
Genees ons hart, opdat wij leven mogen
in een bevrijd, een christelijk Nederland.

Enny IJskes-Kooger – uit: ,,Op stille wegen.”

WILT U IETS DOEN VOOR KINDEREN?

Doe mee aan de jaarlijkse collecte voor het ,,Nationaal fonds kinderhulp” van 8 tot en met 14 mei a.s. Een aanzienlijk deel van de opbrengst gaat naar christelijke kinderhulp ,,Chris.” Info: www.chris.nl Email: info@chris.nl 

TREKT SCHRIJVEN U AAN?

Aanstaande zaterdag vindt de VOORJAARSVERGADERING van ,,SCHRIJVENDERWIJS” plaats. In kerkelijk centrum ,,De Enk”, Driebergen.
Op het programma o.a. als spreker Arie Verhoef van ,,EO’s Boekenwijzer”. Wilt u meelunchen, dan dient u dat te melden bij secr. mw. L.A. Hammenga- de Kok, Groot Veldsweer 117, 3371 CC Hardinxveld-Giessendam, lijda@lijdahammenga.nl 

DE AFGOD ,,PLEZIERIG LEVEN”

,,Wie kan in onze tijd zulke Schriftgedeelten (als Ezechiël 23 vB) lezen zonder te denken aan de ongeboren kinderen die ook in ons land al vóór de geboorte in de schoot van hun moeder worden gedood? Met goedkeuring van de Staten-Generaal, zelfs van mensen die zich christenen noemen? Geofferd aan de afgod genaamd ,,Een Plezierig Leven.” Het zou mij niet verwonderen als er mannen en vrouwen waren, die ’s morgens in een witte jas een ongeboren mensje doodden en ’s avonds in de kerstnachtdienst aanwezig waren of bij de Matthäus Passion. Daar hebt u dan Ezechiël 23:39 in de hedendaagse gestalte.

Schriftgedeelten als deze kunnen ons helpen om onze tijd te verstaan. Rijst dan niet de vraag of ook ons land en volk, ja heel het met Gods Woord gezegende Europa, niet bezig zijn Gods laaiende toorn gaande te maken? Want als God naar ons land kijkt zoals Hij dat naar Samaria en Jeruzalem deed, dan zouden ons nog verschrikkelijke oordelen te wachten kunnen staan.”

Uit: Bijbellezingen over het boek Ezechiël door ds. F. van Deursen. Heldere exegese en uitleg en veel accent op de actualiteit. Bestel dit wel zeer boeiende boek bij mw. V.I. Kerkhof, Copernicusstraat 30, 3772 CW Barneveld, tel.0342 – 416313; de prijs is acht euro.

ZOMAAR

Bij Novapres (info@novapres.nl) verscheen een prachtig uitgevoerd cadeauboekje ,,ZOMAAR” – een boekje voor tussendoor van Noor van Haaften.

Het bevat 19 verhaaltjes, stukjes, verschenen in ,,Visie” of uitgesproken in ,,EO’s zaterdagavonduur. Een boekje van iemand die talent heeft aan te spreken en de kracht heeft om te bemoedigen. ISBN 9063182693; de prijs is € 6,90.

HERDER

Er stond een keer een gedichtje ,,Herder” van mij op een website:

Je leest wat hedentendage…:
aangetroffen in het bos,
geketend aan een boom,
hongerig en koud tot op het bot:
man, vrouw en twee kinderen –

hun hond
moest zo nodig alleen op vacantie.
Een herder… notabene.

Er kwamen nogal wat reacties, twee: ,,Tragisch voor die eigenaar van de herder hè, zo koud aan die boom. Werkelijk te gek voor woorden. Maar ja, herders zijn zeer slim.” / ,,Tja, boontje komt om zijn loontje, hè. De beessies hebben in sommige gevallen nog groot gelijk ook.”

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

naar top

home

>

 weblog

>

weblogarchief

  

    2 0 1 2
 6 jan. - nu

2 0 1 1

 6 jan. - 29 dec

2 0 1 0

1 juli. - 23 dec

 7 jan. - 17 juni

2 0 0 9
 30 juli - 24 dec
 8 jan. - 25 juni
2 0 0 8
 4 sept. - 11 dec
 2 jan. - 28 mei
2 0 0 7
 10 jan. - 2 mei
 9 mei - 12 dec
 2 0 0 6
 11 jan. - 21 juni
 5 juli  - 18 okt
 
1 nov - 20 dec
2 0 0 5
5 januari - 6 april
13 april - 21 sept.
 5 okt. - 28 dec.
 2 0 0 4
7 jan. - 24 maart
31 maart -  30 juni
21 juli - 6 oktober
13 okt. - 22 dec
 2 0 0 3
22 febr. - 28 mei
4 juni - 17 sept
24 sept. - 17 dec

  

gastenboek

>

gedichten

>

oneliners

>

verhalen

>

boeken

>

radio

>

links

>

film

>
 

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl