KEESVANBAARDEWIJK.NWEBLOGARCHIEF

  
 

 

Archief 

  22 februari - 28 mei 200328 mei 2003

COUPEERBIJBEL

Het is niet ondenkbaar dat binnen afzienbare tijd een nieuwe bijbeluitgave op de markt komt: de z.g. ,,coupeerbijbel."
Deze uitgave verschijnt dan in ringband. Dat maakt het mogelijk pagina's of zelfs gehele boeken, naar persoonlijke voorkeur, simpel te verwijderen. En dat zonder beschadigingen aan te brengen.
Er is sprake van een ,,gewone", complete editie, waarin men zelf kan couperen. Ook wordt er gedacht aan een tweede versie.
Hierin begint Genesis met een nog nader te bepalen later hoofdstuk, het boek Jona wordt niet opgenomen en ontbreken zullen in ieder geval de laatste hoofdstukken van de Evangeliën. Maar hier blijft het ongetwijfeld niet bij.
Als het project doorgaat zal een team van prominente Godgeleerden ( we moeten o.a. denken aan de professoren Den Heijer en Kuitert) zich over die tweede versie buigen. Plaats van samenkomst wordt een vertrek van de bovenverdieping van het VU- gebouw. ,,Maar wat je boven doet, komt vast wel beneden", zegt één van de gedoodverfde teamleden op voorhand vergenoegd.

NOG BEPERKT LEVERBAARblijfbijhetgeloof.jpg (45186 bytes)

,,Blijf bij het geloof", - een oproep tot de jonge mensen van nu, door wijlen ds. A.J. Moggré.
Uit recensies: ,,Een leerzaam en heilzaam boekje" (Nederlands Dagblad). En het jongerenblad ,,Verkenning": ,,Ds. Moggré schreef een vlot leesbare brochure, waardoor je onze tijd beter, profetischer gaat verstaan. De brochure biedt dan ook meer dan voldoende stof om met elkaar over door te praten."
Na ontvangst van € 3,15 op bankrekening 692060316 t.n.v. C. van Baardewijk Apeldoorn, ontvangt u het thuis.

SCHOKKEND

Er zijn heel wat mensen met geestelijke verwondingen. Vaak opgelopen of hen aangebracht in de kindertijd. Het is altijd weer zaak op onze woorden te letten, vooral ten opzichte van kinderen.
Wat werken ze uit? Bijzonder schrijnend is het volgende gedicht van Ida Gerhardt.

HET DISTELZAAD

Ik hoorde een vrouw; zij zeide tot haar kind,
zómaar op straat: ,, 't Was heel wat beter als
jij nooit geboren was." Het zei niets terug,
het was nog klein, maar het begon ineens
sleepvoetig traag te lopen; als een die
in ballingschap een juk met manden torst
en radeloos merkt dat zij zwanger is.
In Babylon misschien of Nineveh.

Ja, het wás zwanger, zwanger van dat woord.
Dat was, in duisternis ontkiemd, op weg:
tot in het derde en vierde nageslacht.

WEBSITES VAN CHRISTENAUTEURS

Ben Buitendijk: www.benbuitendijk.com
Joke Verweerd: www.jokeverweerd.nl
Bert Wiersema  http://home.planet.nl/~wiers147
Liedteksten: www.kerken.com/afdelingen/liederen.php

MET KINDEREN BLIJF JE LACHEN

Wim (11) ,, Kunnen hamsters kwaad worden?" ,,Hoezo?" ,, Nou, er staat in de krant iets over hamsterwoede."
Nelleke (4) ziet een plaat van het Meer van Galilea. Moeder vertelt: ,,Daar liep de Here Jezus met zijn discipelen." Nelleke: ,,Vertelde Hij ook moppen?"
Zelfde Nelleke is danig aan het zeuren. Moeder: ,,Als je nou niet ophoudt, kun je op dak gaan zitten." Nelleke: ,,Dan moet u me wel een trap geven."
Gijs Jansen (6) ligt al een uur in bed en wil maar niet gaan slapen. Om de haverklap roept hij ,,mamma". Moeder: ,,Als je nou nog één keer ,,mamma" roept, krijg je een pak voor je billen."
Na vijf minuten: ,,Mevrouw Jansen, mag ik een glaasje water?"

DIE DAG SAL BRAND

De Zuid-Afrikaanse theoloog Dr. F. Deist maakt in zijn boekje ,,Die dag sal brand" over de profeet Maleachi prachtige opmerkingen, b.v.
,,Wie de kerk ziet, moet God zien."
,,Als christenen zijn we Gods parfum op aarde."

HEMELVAART-AANBIEDINGEN
 • Vergeving van schuld en zonde
 • Deel hebben aan Christus' overwinning
 • Gegronde hoop op eeuwig leven met Hem

  en nog veel meer…

UITSMIJTER  

 

                                             Rookverbod…niet zo gek.

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

21 mei 2003

DIEREN - EN MENSENLEED

Voor nogal wat dieren is de vacantietijd een moeilijke tijd. Er zijn er die achtergelaten worden of gedumpt worden op adressen waar minder goed voor ze gezorgd wordt enzovoort. Maar er is ook een keerzijde. Leest u maar.

HERDER

Je leest wat, hedentendage…:
aangetroffen in het bos,
geketend aan een boom,
hongerig en koud tot op het bot:
man, vrouw en twee kinderen -

hun hond
moest zo nodig alleen op vacantie,
een herder…notabene.

(uit: ,,Bach kon zijn geluk niet op.")

MOSLIMKINDEREN

moslimkinderen.jpg (58694 bytes)Er is een bruikbaar en practisch en informatief boekje verschenen ,,Evangeliseren onder moslimkinderen…dichterbij dan je denkt", geschreven door Stephanette Bush.
Inhoud: ,,Het ontstaan en de groei van de Islam", ,,De Islam", ,,Verschil in geloof over de Persoon en het werk van de Here Jezus Christus", ,,Het contact met het Moslimkind."
Het is uitgegeven door IKEG (Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap), Apeldoorn (u weet wel die stichting die zoveel bruikbaar materiaal uitgeeft voor kinder-evangelisatiewerk).
Het kost € 2,80 + porto en is te bestellen via 055 5423731, email cefholland@ikeg.nl 

MAAK EN VERSPREID ZELF UW EVANGELISATIEFOLDER

wieiswie1.jpg (74460 bytes)Hierbij een voorbeeld.

klik op de figuur hem te vergroten.


KNUFFELBEER LUTHER

Onlangs werd een ,,Bijbelstudiebondsdag" gehouden waar ook gesproken werd over de grote reformator Luther. ,,Luthers hart klopt nog altijd", werd gezegd.
We hebben enorm veel te danken voor wat God in hem gegeven heeft. Een opsomming is onnodig. Maar Luther had ook een andere kant. Daarover schijn je niet te mogen praten want dat had te maken met de tijd waarin hij leefde (!).
Ik bedoel dit. In zijn traktaat ,,Over de Joden en hun leugens" (1543) schreef Luther (ik bekort de punten maar):
,,Wat moeten wij christenen nu met dit verworpen en verdoemde volk der Joden doen? Ik zal u mijn raad geven:
1) Verbrandt hun synagogen en scholen (…)
2) Breekt hun huizen af en vernietigt ze
3) Neemt al hun gebedenboeken en talmoeds weg (…)
4) Verbiedt hun rabbijnen, onder bedreiging van doodstraf en verminking, te onderwijzen.
Ik heb geen zin om de rest verder over te nemen. Luthers hart klopte dus niet zo voor het volk waarvan de heilige God zelf gezegd heeft: ,,Wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan."
Er is weer een nieuwe golf van antisemitisme, de hoeveelste al… Laten we maar op onze hoede zijn.

UW WIL GESCHIEDE

Een zieke bidt:
Ik vind het zo heel erg moeilijk
Here God, tot U te zeggen:
,,Uw wil geschiede."
Mijn ziekte en pijn
maken me murw,
nemen me in beslag.
Toch probeer ik ,,ja" te zeggen
tegen mijn ziek-zijn,
mijn onmacht te aanvaarden.
Ik zou zo graag stil
en geduldig willen zijn,
in dit alles U eren.
Help mij overdag, als ik anderen ontmoet,
help mij in de lange bange nachten.
Laat mijn lijden niet vergeefs zijn,
maar mijzelf en anderen
tot zegen strekken.
,,Uw wil geschiede."
Zegen allen die zoals ik
lichamelijk in nood verkeren,
verdrijf uit mijn en hun hart
het vertwijfeld vragen
naar het waarom.
Leg uw helende handen
op mij, o Heiland der wereld.
Leer mij stil te zijn
en te bidden: ,,Uw wil geschiede."

Marie Hüsing

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

14 mei 2003

HET IS VANDAAG 63 JAAR GELDEN

dat Rotterdam door een ramp getroffen werd. Door het Duitse bombardement veranderde de binnenstad in een rokende puinhoop. Een onvoorstelbare tragedie. Mensen die het meegemaakt hebben staan de beelden nog op het netvlies gebrand. Lees op www.vanbaardewijk.nl het ooggetuigeverslag van Gerard van Baardewijk.

WEER WAT INTERESSANTE WEBSITES

www.biddenvoorelkaar.nl - Vernieuwd! Oproepen tot gebed voor mensen in moeilijke situaties.
www.chroom.net - veelzijdige informatie over christelijke literatuur.
http://members.chello.nl/j.aarts/ - kunt u Bomans maar niet vergeten? Ga naar deze site met ongelofelijk veel informatie over een onvergetelijke schrijver.
www.meerme.be/antonchardon - treffende gedichten afgedrukt op prachtige foto' s van dichter Anton Chardon.

Van Anton verscheen niet zo lang geleden de bundel ,,Klank en weerklank", gedichten ter herinnering aan zijn gestorven broer Theo Chardon, die niet meer geloofde. Een gedicht uit deze verzameling.

VOOR WELK GELUK GA JE?

Je ouders hebben eens gestaan
rondom het doopvont, in vertrouwen
dat God, uniek met ons begaan,
jou ook van Hem zou laten houden,

Je ouders zijn gestorven en begraven.
Je ouders hadden vrome dromen.
En nu ben jij op weg, naar wie, naar wat?
Zul jij ze strakjes onder ogen komen?

Begin dit jaar overleed een van mijn broers, net als die van Anton aan kanker. Tot een paar uur voor zijn dood was hij nog bezig dingen te regelen.

LOE

Zo moe, zo ziek…
het praten was je vergaan,
je kon niet meer staan.
Je huis ontruimd en
je gewicht - vederlicht.
De dood, binnengekomen,
wachtte welwillend,
want gehaast en in hanenpoten
schreef je
tot stervens begaan
voor haar bestaan.

Lieve Vader -
haal uw hand over uw hart en
geef dat wie zó schrijft -
blijft.

Uit het meinummer van ,,De Oogst" (van de Stichting Tot Heil des Volks te Amsterdam) een fragment uit een gebed van Otto de Bruijne ( uit het artikel ,,Opwekking binnen met Lazarus buiten?")
Ik bid: ,, God in de hemel, hier zijn wij, U weet wel, de bidders met de volle ijskasten en de lege kerken. God, hoe is het mogelijk dat al die vrome, biddende en lofprijzende Afrikanen van ramp tot ramp steeds voortstrompelen, terwijl hun kerken vol zitten?
Vragen, vragen… Heer, wij lezen over ,,het raadsel van de voorspoed der goddelozen" (psalm 73) en dan gaat het over ons. Wij rijken, zijn de armen, de naakten, de blinden, die ogenzalf moeten kopen (Openb.3).
Als biddende Europeaan vraag ik U, in Jezus' naam: Hoe is het mogelijk dat wij hier decennia hopen en bidden op een geestelijk herleven van Europa, terwijl onze kerken steeds leger worden. Lokt U ons steeds verder in de valstrik die wij zelf hebben gespannen? Heeft U ons een geest van diepe slaap gegeven? (Jes.29: 10,11). Moeten we dan maar hopen op een economische crisis, zodat mensen weer om U gaan vragen en U ons in het hart kan vernieuwen? ,,Want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der aarde gerechtigheid" (Jes.26:9).
Of is dat het vrome cynisme van Jona onder de wonderboom,wachtend op de ondergang van Ninevé?"

UITNODIGING

Het Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap (IKEG) richt zich op kinderen die weinig of niets van de Bijbel weten. Op 17 mei a.s.houdt de organisatie een landelijke ontmoetingsdag. Thema: ,,Evangeliseren onder moslimkinderen - dichterbij dan je denkt." Tijd: 9.45 u - 13.00 u. Locatie: Eben Haëzerkerk, Zonnedauw 8, Apeldoorn. Informatie: 055 5423731 of cefholland@ikeg.nl 

anwb.jpg (60629 bytes)VACANTIE

De vacantietijd nadert snel. Dan is het weer van ,,de paden op, de lanen in" en dan hopen we ons weer te vermeien in beemd en wei en ons te verlustigen in struik en struweel. 
Prachtig, maar laat ons vooral al dat moois ontzien en het niet verontreinigen.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

7 mei 2003

VERRASSING

Het is een beetje vacantietijd, er komt een kleinkind logeren en dat brengt een videoband mee, de ,,Miracle maker." Opa en oma moeten meekijken en zijn verrast. Wat een schitterende en ontroerende film. Ieder kind, bekend en vooral onbekend met de Here Jezus, zou deze film moeten bekijken. M.i. een wel bijzonder bruikbaar evangelisatiemiddel. De EO, die de film uitgezonden en in de handel gebracht heeft, schrijft: ,,Geweldige combinatie van levensechte 30 poppenanimatie en prachtig uitgevoerde tekenfilmscenes." Gegevens: EO shop voor kids .

,,ZONDAGSSCHOOL WEER VOOR NIET-KERKELIJKE JEUGD."

Dr.S. Paas, Christelijk Gereformeerd evangelisatieconsulent, houdt een pleidooi om de zondagsschool nieuwe impulsen te geven. Die instelling - de arts Abram Capadose stichtte de eerste in Den Haag - heeft in het verleden enorm veel betekend en is veel mensen tot zegen geweest. Wel zal de structuur wat veranderd en aangepast moeten worden. Het onderwerp komt aan de orde op de Bond van Christelijk Gereformeerde Zondagsscholen in Nederland a.s. zaterdag in Nijkerk.
(Nederlands Dagblad 6.5.2003)

AAN DE HAND

aandehand.jpg (35848 bytes)Ik wijs u graag eens op dit blad over christelijk opvoeden. Het geeft veelzijdige voorlichting over : Kind en kerk/Kind en gezin/Kind en school/Kind en kunst en het ziet er leuk en aantrekkelijk uit. 
Iets uit het meinummer: Pastoraat - Hoezo de kerk? - Het gaat toch om Jezus. Huwelijk en gezin - Christelijk op vakantie? Kind en school - Samenspelen niet altijd gemakkelijk. 
Katern over opvoeden van pubers en jongvolwassen - Loslaten. Info: website: www.aandehand.nl  e-mail: aandehand@nedag.nl

WAARDEVOLLE WEBSITE

Boeiend, informatief, veelzijdig, inspirerend: www.muurkrant.org 
Er zijn vijf edities: Kinderen, Tieners, Jongeren, Gemeente en zendingsmuurkrant, Omroep en kerkredactiemuurkrant. Gaat uit van Stichting HCJB (Hoort Christus Jezus' Boodschap).
Met name de editie voor kinderen is een juweeltje.

GELOOF HET MAAR RUSTIG

Belijdenis doen en daarna. In dit boekje heb ik geprobeerd in te gaan op wat concrete vragen. Het is vooral bedoeld voor jongeren die belijdenis hebben gedaan. Recensie: ,,Eenvoudig, maar juist daarom, erg verhelderend boekje." Laaggeprijsd.
Zie verder www.keesvanbaardewijk.nl (v/h  www.relicard.com ) onder ,,boeken".

LIED

O.a. naar aanleiding van Jesaja 64 en 65.

U, Heer, U bent het die ons heeft gemaakt.
Wij kwamen uit uw handen voort
en hebben eens uw stem gehoord,
en zijn toen door uw woord van kracht ontwaakt.
Och, Heer, vergeet uw woede,
neem ons weer in uw hoede,
redt land en volk, o Heer.
Kijk toch niet zwijgend toe.
Wij zijn het kwaad zo moe.
Kom met uw heil toch weer.

Ik was te vinden, maar je zocht Mij niet.
Je had geen baat bij goede raad.
Je vroeg niet naar mijn woord en daad.
Mijn hunkerend hart liep over van verdriet.
Ik riep: ,,Mijn volk, hier ben Ik."
Met open armen stond Ik
en wachtte dag aan dag.
Ik was met je begaan,
maar jij zag Mij niet staan.
Ik huil, doe mijn beklag.

Eens straf Ik alle goddeloos gedrag,
met 't heilig vuur van mijn gericht.
Maar wie gelooft zal staan in 't licht,
mag met Mij reizen naar de nieuwe dag.
Die is van hoge waarde,
juicht op mijn nieuwe aarde,
rust aan mijn Vaderhart.
Nooit meer verdriet en nood,
nooit meer die droeve dood,
nooit schuld meer die verwart.

Te zingen op de wijs van psalm 40

(Meer liederen op www.kerken.com onder ,,liederen")

UITSMIJTER

(uit Aan de Hand mei 2003)

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

23 april 2003

,,DAT HEEFT ZIJN GROTE LIEFDE GEDAAN."

,,Daarom als ik sterf, maar ik sterf niet meer, en iemand vindt mijn schedel, zo verkondigt hem die schedel nog: Ik heb geen ogen, toch aanschouw ik Hem, ik heb noch hersens noch verstand, toch omvat ik Hem, ik heb geen lippen, toch kus ik Hem, ik heb geen tong, toch zing ik zijn lof met allen die zijn Naam aanroepen….
Ik lig hier buiten op de dodenakker, toch ben ik binnen in het paradijs. Al het lijden is vergeten. Dat heeft zijn grote liefde voor ons gedaan toen Hij voor ons zijn kruis droeg en uitging naar Golgotha." 
(Ds.H.F.Kohlbrugge 1803 - 1875)

(EIGEN) WIJSHEDEN 

uit de boekjes ,,Je denkt wel 'es" en ,,Je denkt wel 'es verder"

 • Voor vissers van mensen geldt geen vangstbeperking.
 • Mag je eindelijk fietsen op zondag, neemt iedereen de auto.
 • Hedendaagse klacht: ,,Daar niemand zorgde voor mijn ziel."
 • Als je overal een graantje meepikt, kun je makkelijk het Brood des Levens over het hoofd zien.
 • ,,Wie niet horen wil moet voelen", zegt God. En zo lijdt de wereld steeds meer pijn.
 • ,,Ze bekijken het maar", afschuwelijkste kreet van deze tijd.

SLAAPLIEDJE

,,De kerk heeft haar ruige radicale profetische taak omgeruild voor die van de comfortabele diplomatie en het vrijblijvende compromis. Het duidelijk schelle bazuingeluid is vervangen door een zacht slaapliedje."
(Hans Frinsel in het aprilnummer van ,,De oogst." - het blad van de Stichting ,,Tot Heil des Volks" te Amsterdam.)

VERZUCHTING

Had ik maar een hart
waar iedereen aan kon schuilen.
Verzuchtte hij.
Had ik maar armen
om iedereen te omvatten.
Maar hij is maar zo' n mannetje,
met een klein hazenhart
en met van die korte armpjes.

VERLANGEN

In een televisiegesprek zei iemand: ,,Eigenlijk zijn we allemaal ziek van verlangen naar God."
Ziek van verlangen - om God te zien, om door Hem aangeraakt te worden.
Is dat zo? Klinkt er van de hele aarde een geweldige roep: ,,Verlos ons, toon ons ' t lieflijk licht / van uw vertroostend aangezicht?" Gaat het enkel om God, om zijn nabijheid?
Ik wantrouw mezelf wel eens op dat punt.
En wat Koos van Doorne dichtte, spreekt me aan.

,,Hoe hunker ik naar uw paleizen.
Niet om aldaar uw Naam te prijzen
maar, omdat daar volmaaktheid is.
Dus kwelt mij de bekommernis
dat Gij mij daarom af zult wijzen."

Afwijzen…. God heeft gelukkig wel een royaal toelatingsbeleid.

We zijn vaak moe.
Van een wereld die oogt als een ongeneselijk zieke.
Van de wanhopige honger- en angstgezichten die ons aankijken.
Van onze onmacht, onze schuld, van zoveel meer.
Wanneer gebeurt het nu eindelijk eens dat de aarde nieuw wordt? Wanneer wordt nu eens eindelijk alles volmaakt?
We zuchten en kijken uit naar de uiteindelijke vrede die ons beloofd is.
Dat is goed.

En toch…moet ons diepste verlangen uitgaan naar Hem die ons opraapte, die ons trok uit het donker, die ons redde. Het gaat in de eerste plaats om Hem. En al dat andere… dat krijg je bovendien.

TIP

voor predikantsgezinnen die in stijl vacantie willen houden. 

gothiek.jpg (58907 bytes)(Natuurlijk weer uit: Carelman Complete Catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen).

klik op de figuur hem te vergroten.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

16 april 2003


Dinah Roe Kendall, Crucifixion

De afbeelding van dit schilderij van Kendall komt via het blad ,,Opbouw" uit het boek: ,,De hemel op aarde" 
(ISBN 90-55-602361).

We zien hier niet direct de lijdende Christus zelf, maar ,,de schare." 
Van het zesde uur af werd het donker tot het negende uur. Het uur van de waarheid. Kendall schrijft zelf als commentaar: 
,,Ik wilde de schok en de schrik weergeven, die hen beving om wat ze met Hem gedaan hadden."

 

HET NEGENDE UUR

Sinds het verschijnen lees ik elk jaar in de Lijdenstijd dit fenomenale boek van Pieter Nouwen.
Ivo de Wijs zong een keer ,,Eli Eli, Eli Sabbatani" op de wijs van ,,Jajaja, wij willen willen willen." Zanger Edward Schneider doet iets soortgelijks bij de generale repetitie van Bachs Mattheüspassie. Zes dagen later wordt de bas-bariton dood aangetroffen. Op Goede Vrijdag rond drie uur moet hij overleden zijn. Vlak bij hem ligt de partituur van het oratorium, openslagen bij de woorden van de stervende Christus: ,,Eli, Eli, lama asabthanie."
Is dit een gericht over de hoogmoedige, arrogante Schneider? Dat is niet te zeggen. Hij staat in zekere zin tegenover de waarachtige vrome Bach die in diepe concentratie en eerbied zijn Passie componeert waaronder hij schrijft: Alleen Gode zij eer.
De uitgever: ,,Het negende uur is een metafysische detective, een verhaal over kunstenaarschap en moraliteit, een eerbetoon aan Bachs meesterwerk, een verkenning van het religieuze werelbeeld." Deze fascinerende roman geeft ook een indringend beeld van de wijze waarop Bach bezig was met zijn schepping.

LIED

Bij Mattheüs 26: 36-46; Mattheüs 27: 45-56; Colossensen 2:13.
Melodie: psalm 38

Jezus, zielsbedroefd en eenzaam,
riep de HEER aan:
,,Spaar Mij ' t vuur van uw gericht,
moet Ik zo verscheurend lijden,
eenzaam strijden?
Abba, toon Mij uw gezicht."

,,Waarom hebt U Mij verlaten?
Die Mij haten,
kwellen, tergen Mij, uw Zoon.
Zie mijn wonden, zie mijn lijden,
wil bevrijden,
Mij, die sterft aan haat en hoon."

Maar Hij moest de beker drinken
en verzinken
in de diepte van de dood.
Dank U, dank U, dat U leven,
ons wil geven,
ons bevrijdt van schuld en nood.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

9 april 2003

BOEKBESPREKING

Bij New York ben je geneigd vooral te denken aan rijkdom en vertoon van economische macht. Bill Wilson, kinderevangelist, doet in zijn boek ,,Van wie is dit kind" een ander boekje open, vooral over de wijken Brooklin, Harlem en andere. Daar leven veel kinderen in onvoorstelbare situaties. Mishandeld, verwaarloosd, in de steek gelaten, koud, hongerig, zonder behoorlijk onderwijs. ,,Wegwerpkinderen."
Hij wilde er zoveel mogelijk redden ,,voordat de naald in hun arm steekt en de fles hun lippen raakt." Bill werd de man van de vele en grote zondagsscholen waar kinderen de hele week reikhalzend naar uit keken. ,,Lieve Bill, ik hou van de zondagsschool en van de spelletjes en ik hou van de mensen die er komen, en het meest hou ik van de preken. Ik ben gewoon gek op jouw preken", schreef Nigeria van acht.
De zondagsschool was zijn roeping. Nuchter vertelt hij dat hij nooit een stem van God heeft gehoord. Hij
zag de armzalige, verloren schapen die geen liefde en geborgenheid kenden en de nood was zijn roeping.
Zijn werkwijze was dat hij de kinderen thuis, als er een thuis was, bezocht en hun ouders, als die er waren. Iedereen merkte dat hij diepe, intense belangstelling voor kinderen had en ze zagen soms achter hem Iemand die gezegd heeft: ,, Laat de kinderen tot Mij komen."
Bill voelt zich verantwoordelijk, daarom ook al dat bezoekwerk en hij bidt: ,,Heer, help mij hen te bereiken, voordat hun lichaam en ziel bezoedeld worden door de satan."
Zondags rijden de bussen de wijken in en halen de kinderen op. En die zondagen worden voor de kinderen onvergetelijk.
Bill en zijn werkers zijn er voor 100% bij betrokken. Bezoeken, met bussen af en aan rijden, lesgeven en ,,evangeliseren op de trottoirs", enorm belangrijk, maar ,,zonder de plaatselijke kerk kan het niet", zegt de schrijver.
Bill Wilson is niet alleen organisator en medewerker aan het gigantisch grote zondagsschoolwerk, hij geeft ook trainingen en cursussen, preekt en motiveert. Geweldig veel werk, maar God geeft hem de kracht. Wonderlijk is de totale verandering van kinderharten door de kracht van het Evangelie.
,,Van wie is dit kind" door Bill Wilson (uitgegeven door Gideon, Hoornaar) is een boek dat mij geschokt heeft en onrustig gemaakt. Maar ook blij. Lees het!
De geestelijke en materiële nood van kinderen, van dichtbij en ver weg, moet ons aan het hart gaan.

,,IK BEN GEK OP JOUW PREKEN"

zei het meisje in bovenstaand stukje. Dat hoor je niet vaak. Wel: ,,Nou, ’t was weer matig, vanmorgen."
Een citaat van K.Schilder, uit het boekje ,,Aforismen": ,, U klaagt over ,,de" preken? Voor u verder gaat deze vraag: hoe zou het gaan, als álle medici, juristen, literatoren, tweemaal wekelijks een openbare rede moesten houden over hún onderwerpen."

OPGEMERKT – door kinderen

Opa haalt kleinzoon van school en neemt meteen nieuwe handschoenen voor hem mee; vingerhandschoenen i.p.v. de gebruikelijke wanten. Na wat gepruts om elke vinger een plek te geven roept de jongen enthousiast: ,,Hier kan ik ook mee bidden."

Vader maakt het golfplaten afdakje bij de achterdeur schoon met de hogedrukspuit. In de nevel maakt de zomerzon een spectrum van prachtige kleuren. Komt dochter lachend naar buiten: ,,Ha, ha, God denkt dat het regent."

Vader komt van de kapper. Erik roept: ,,Wat een kale haren heeft u."

TIP VOOR HUISVROUWEN

Weer zo’ n prachtig hulpmiddel, dat als u het één keer gebruikt hebt, nooit meer wil missen.
pantoffels.jpg (49267 bytes) (Natuurlijk uit: Carelman Complete Catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen).

klik op de figuur hem te vergroten.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

2 april 2003

(EIGEN) WIJSHEDEN

 • Nederland is niet vol, Nederland is leeg

 • Als je God niet zien wíl, zie je Hem ook niet in de ontluikende lente

 • Als het om sterven gaat, is de bijbelse Lazarus de enige ervaringsdeskundige die er wat van kon meedelen

 • Als het leven zeer doet, kun je er als pleister een psalm opleggen

 • Als de kerk je moeder is, is het elke zondag moederdag

 • Als een hartinfarct kan het leed van de wereld je in z' n wurggreep nemen

 • Sommige muziek in sommige evangelische boekwinkels: religieus gehijg

 • Begrafenis - soms ontmoeting van elkaar al lang vergeten mensen

 • M.i. hebben we een niet te genezen minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van ongelovigen

 • Dat het leven op de aardbol soms zo platvloers kan zijn

CONTAMINATIES

,,Daar is geen speld tegenin te brengen"
,,Toen hij dat zei zaten de rapen pas goed in de gordijnen"
,,Als dat zo doorgaat hak ik het bijltje er bij neer"

Wie weet er meer? Stuur ze me toe, alsjeblieft: info@keesvanbaardewijk.nl 
Elke contaminatie wordt met gejuich binnengehaald.

SCHIJNBAAR MENS

Tot m' n verrassing ontving ik gister dit van prachtige tekeningen voorziene dichtbundeltje. De auteur Cobie Verheij-de Peuter stuurde het me toe.
Cobie Verheij beheert een unieke en veelzijdige gedichtensite:
www.gedichtensite.nl
en is bereikbaar via email gedichtensite@planet.nl

Uit het bundeltje neem ik over:

GEVOEL VERPAKT

 

 

Kwetsbaar
is elk gedicht
gevoel verpakt
in enk'le zinnen…
De keerzijde
van je gezicht
emoties uitend
diep van binnen…

 

 

 

 

 

NOG EEN WAARDEVOLLE SITE

www.eo.nl/passie voor pasen

SCHRIJFACTIE IRAK

Het is zo belangrijk nu christenen in Irak te bemoedigen via een kaart. Adressen en alle informatie: Open Doors, postbus 47, 3850 AA Ermelo - www.opendoors.nl

TIP

Stel dat u vanavond een flesje wijn opent, doe het dan niet zó


 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

26 maart 2003

Vanmorgen waren ze er weer;
met z' n tweeën balancerend op één tak.
Even schoven ze van elkaar weg,
maar trippelden snel weer naar elkaar toe.
Gaven elkaar kopjes,
koerden diep en tevreden: vrede, vrede -

zeker nog niet van Irak gehoord….

GELEZEN

Ter gelegenheid van de boekenweek verschenen er ook vier kleine boekjes. Een daarvan is ,,Koud liggen" van Bert Keizer. Hij beschouwt de mens als een haarloze aap. Een merkwaardige kijk, vooral omdat hij deze visie niet alleen tot zichzelf beperkt. Op pagina 7 schrijft hij: ,,Ook in de kerk treffen we merendeels apen, zij het met een ongemeen onderdanige dan wel angstige oogopslag." Hier spreekt geen ervaringsdeskundige.

FAMILIEGESCHIEDENIS

Bij opoe thuis
was het een komen en gaan
van de dood:
11 (elf) kwam hij en ging
en liet vader en moeder gaan
met kistjes, variërend in grootte.
Voor tranen was haast geen tijd.

Dat ze zelf 64 werd, opoe.
mag wel een wonder heten.

Uit: ,,Bach kon zijn geluk niet op."

HET MOET ME EVEN VAN HET

Bij het toenemen der jaren krijg je vanzelf ook andere periodieken onder ogen.
,,Senioren" b.v. en ,,Plus." Ze hebben een opgewekte en soms olijke uitstraling. Nooit ontbreekt een oriënterend artikel over de problematiek van de incontinentie en de gevaren van een te hoog cholesterol gehalte. De inhoud is verder wel eens confronterend. Foto's van 80-plussers die monter hand in hand over hekjes en andere barriëres springen. Als ze even stoppen zonder te hoeven uithijgen en geinterviewd worden verzekeren ze de lezer dat ze zich nooit zo fit voelden en nooit zo' n gelukkig huwelijk hadden als nu. ,,Mooi toch," denk je dan.
Maar wat echt irritant is in die bladen is de consequent volgehouden oproep om te genieten, van een perfect leven. Elk uur, elke dag. ,,Geniet of ik schiet." 
Volgens mij is dit net zo onwerkelijk als het beeld dat allerlei jongerenbladen bieden: van gezonde, gelukkige, bijna volmaakt ogende leeftijdgenoten. Je zult maar minder gezond en minder fortuinlijk zijn, als oudere of jongere. Bovendien: het leven bestaat niet alleen uit genieten.

DOOR KINDEREN BEDACHTE WOORDEN

Dropjas - stropdas / hardvarken - hartinfarct / broek met korte benen - korte broek / fietskont - zadel / praatmeneer van de Here Jezus - dominee / kaboutervrouwen - nonnen / vegertjes - wenkbrauwen.

TROUWBIJBEL

In veel kerken wordt aan het eind van de huwelijksdienst een Bijbel aangeboden.
Onderstaand echtpaar had het doel daarvan niet helemaal begrepen.

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

22 maart 2003

GEBED EN SCHRIJFACTIE VOOR IRAK

Lees meer hierover op www.opendoors.nl

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

19 maart 2003

MET VEEL PLEZIER

denken veel oudere mensen er aan terug.
Aan zingen bij het orgel. ,,Geestelijke" en vaderlandse liederen enzovoort.
Begin je erover, dan breken sommigen soms spontaan uit in gezang. ,,En toen zongen we, ik weet het nog als de dag van gisteren b.v.: ,,Hollands vlag, je bent 
m' n glorie, Hollands vlag je bent m' n", hè, hoe was het nou toch verder?"
Pieker niet langer. Klik op www.startme.nu , ga naar ,,muziek" rechts bovenaan, klik vervolgens op ,,Nederlandse liederen" en er verschijnt een lange lijst liedteksten. Klik op de gewenste en u krijgt de tekst, klikt u vervolgens op melodie dan kunt u nog meezingen ook.
Een andere interressante website: www.gedichtensite.nl 

DE ,,GOEIE OUWE TIJD"

heeft waarschijnlijk nooit bestaan.. Toch waren er mooie dingen vroeger die misschien terug zouden moeten komen. Hieronder een 'recept voor een beter gezinsleven'.

Verwijder t.v.,
hang lamp midden in kamer,
plaats daaronder een tafel,
met vier rechtvaardige stoelen,
schuif dichter bij elkaar,
verklein zodoende de wereld,
praat, lees, doe spelletjes,
stop desnoods een sok en
koop m.n. voor de zaterdagavond,
een zak pinda' s (ongepeld).
u zult zien. het helpt!

GELEZEN

,,Je kunt je tijd maar één keer uitgeven"
,,Christenzijn betekent dat je gered bent van een zinkend schip"
,,In de spiegel van Gods Woord leren wij onszelf kennen. Kijk eens wat vaker in de spiegel van Gods Woord."

OPROEP

Het is al weer een poosje geleden dat ik in een kerkblad een oproep las aan de jeugd. Als vanzelf vloeide het volgende uit mijn printer.

Bijbelclubleden, opgelet:
het nieuwe seizoen wordt ingezet.
Het wordt weer te gek, het wordt weer zó,
geef je snel op voor de playbackshow.
Doe het snel voordat je 't vergeet,
bij de bar ligt een intekenlijst gereed.
De laatste avond was geen tegenvaller,
die barbecue was echt een knaller.

We hebben het machtig, we hebben het goed.
Met playbackshow en barbecue de Heer tegemoet.

UITSMIJTER

strijkijzer.jpg (68942 bytes)Weer zo' n bruikbare tip. (Uit: Carelman Complete Catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen).

klik op de figuur hem te vergroten.

 

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

12 maart 2003

Deze dag, 12 maart, staat voor veel gelovigen in het teken van het gebed.
In veel kerken wordt gebeden voor ,,gewas en arbeid" en ook voor vrede.
Bidden betekent o.a. dat je je realiseert dat je lege handen hebt, die alleen gevuld kunnen worden door God. Paulus schrijft in 1 Timotheüs 6: 7-12 dat we met niets op de wereld komen en dat alles van God komt.

Ik schreef daarover de volgende liedtekst:

Met niets kwam je ter wereld,
met niets ga je weer heen.
En wat je hier bijeenbrengt,
geeft God je gul te leen.
Daarom, geen eer voor ons.
Wij leven van genade.
Van Zijn genadegaven
is heel ons leven vol.

Als wij te eten hebben,
een dak boven ons hoofd.
Dan moet ons dat genoeg zijn,
meer is ons niet beloofd.
Maar wie niet dankbaar is,
steeds meer bezit wil winnen,
raakt arm en leeg van binnen,
komt om in zijn gemis.

Dit zijn Gods eigen woorden:
ontvlucht wat u misleidt,
en jaag naar recht en vroomheid,
geloof, zachtzinnigheid.
En strijd de goede strijd,
grijp naar het eeuwig leven,
dat God zo graag wil geven
aan elk die het verbeidt.

Te zingen op de wijs van Lied 107 uit het ,,Liedboek der kerken."

GELEZEN

,,Wij zijn afhankelijke mensen die leven van de bijstand van boven."
,,Gebed… ademhaling van het geloof. Maar als je niet op eigen kracht kunt ademen…. In zo' n situatie komen we aan de beademing van de Geest."

LENTE

Wat een geluk! 't Wordt lente en de dagen gaan weer lengen.
En boven zit de grote Schilder z' n kleuren al te mengen,
om boom en struik weer een feestelijk uiterlijk te geven.
Bij voorbaat dank, dat ik 't weer mag beleven.

AAN DE NIEUWE HEIDENEN OVERGELEVERD?

deoogst.jpg (56409 bytes)Het maartnummer van ,,DE OOGST" (van de Stichting ,,Tot heil des volks" te Amsterdam, www.totheildesvolks.nl ) is zojuist verschenen. 
Het blad signaleert dat we in het openbare leven steeds vaker geconfronteerd worden met uitingen en symbolen van het nieuwe heidendom.
Het blad schrijft: ,,In dit themanummer behandelen we de opleving in spiritualiteit en de opkomst van heidense ideeën, maar ook de practische uitingen hiervan zoals wicca, reiki en de new-age-invloeden. We moeten beseffen welke grote gevaren ons bedreigen, maar ook nagaan hoe we de nieuwe heiden bereiken met het Evangelie."

,,DE OOGST" - altijd interessant, boeiend en echt bijbels-profetisch.

UITSMIJTER

badwagen.jpg (68157 bytes)Weer zo' n practisch hulpmiddel. (Uit: Carelman Complete Catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen).

klik op de figuur hem te vergroten.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

5 maart 2003

NOGMAALS BOEKENWEEK 2003

Volgende week woensdag begint dus de boekenweek. Voor de zoveelste keer is er van christelijke zijde (bij monde van het CLK - Christelijk Lektuurcontact ) heftig bezwaar tegen het geschenk, de novelle GALA van Ronald Giphart. Een geschenk vol bandeloze seks en godslastering. De ,,Bond tegen het vloeken" heeft bij de CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) terugtrekking van het geschenk geëist. Voor de zoveelste keer heeft de CPBN-directeur arrogant en hautain duidelijk gemaakt zich niets van christelijke bezwaren aan te trekken.
De grote seculiere ,,boekenwereld" heeft geen enkele boodschap aan de christelijke sector. Maar dat weten we al jaren. Je vraagt je wel eens af: is het nou niet mogelijk dat de christelijke boekenwereld eigen wegen gaat en zelf een ,,waardevol" en verantwoord geschenk produceert. Dat moet toch mogelijk zijn. Het thema van de boekenweek is "Leven en dood in de letteren." Een groot deel van de literatuur van vandaag weerspiegelt een doodscultuur. Verschrikkelijk. Gelukkig kan de Levende inspireren woorden van leven en hoop neer te schrijven.

NIET GEWOON

Wie zei
dat dood gewoon is?
Dat sterven hoort bij leven.
Wat is ondragelijker
dan als beelddrager van God
aan alles onttrokken
achtergelaten te worden
aan de aarde?

Mooi als dat niet meer hoeft.

GELEZEN

,,De preek is geen peptalk waardoor je over de hete kolen van het leven kunt lopen."

KINDEREN EN DE DOOD

Rik van 4 zegt: ,,Een vlinder die dood is kan niet meer vlinderen."
Er is een oude meneer overleden. Greetje (5) vraagt hoe dat kan. Haar ouders zeggen het niet te weten. Greetje: ,,Zeker aan wiegendood."
Maaike van 6 verveelt zich in de kerk. ,,Ik ga nooit meer mee", zegt ze.,,Nou ja, nog één keer, als ik begraven word."

INTERESSANTE WEBSITES

www.clk.nu - CLK - Christelijk Lektuurcontact
www.voorkom.nl - voorlichting over alcohol, roken, drugs en gokken
www.chris.nl - Een luisterend oor en een helpende hand voor kinderen en tieners in nood
www.muurkrant.org - met vier afzonderlijke doelgroepen: kinderen, jongeren, gemeente en zending, omroep en kerkredactie.

ADVISERENDE UITSMIJTER

kinderwagentv.jpg (53832 bytes)Kent u een jonge moeder die graag met haar baby uit rijden gaat en toch de t.v. niet wil en kan missen? Dan is hier de oplossing uit Carelman - Complete catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen.

klik op de figuur hem te vergroten.

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

1 maart 2003

VAN JE AF SCHRIJVEN

Mensen, die verstand hebben van mensen, adviseren soms: schrijf van je af! Het gaat dan om problemen, onverwerkte herinneringen e.d. Schrijf ze op, het helpt! Ik denk dat ze soms gelijk hebben. Schrijven kan helpen. Sinds ik onderstaand gedichtje schreef, kijk ik toch iets anders tegen de beschreven groente aan.

RODE KOOL

Alles kan ik verdragen: 
glazige aardappelen, 
vette jus, ongare sudderlappen, 
stugge, behaarde sperciebonen, 
ik eet alles op, 
daar ben ik werkelijk hard in.

Maar rode kool... 
wanneer en waar ook, 
hard- of zachtgekookt... 
nee!!!

Liefhebbers van gedichten zal dit versje doen denken aan JONGE SLA, van dichter/psychiater Rutger Kopland.

BOEKENWEEK 2003

Het thema van de komende boekenweek (van 12 tot 22 maart a.s.) is LEVEN EN DOOD IN DE LETTEREN. 
Over het onderwerp sterven, rouw en onverwerkt verdriet schreef ik een klein boekje KLEINE VLINDER. Het boekje bevat een fictieve brief van een vrouw die als kind haar ,,hartsvriendinnetje" verloor dat op 13-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. De vrouw mocht niet rouwen, moest alle tastbare herinneringen als briefjes, foto's e.d. aan haar ouders afstaan. Ze moest vergeten. Alleen...dat kon ze niet. En daarom treurde ze lange jaren tot ze een bijzondere ontmoeting had. 
Een fragment van dit boekje is te vinden op www.vrijeboeken.nl bij het onderwerp: Presenteer Jezelf.
Bekijkt u ook eens deze pagina.
Meer over de komende boekenweek 2003 vindt hier: www.boekenweek.nl

NA LANG AARZELEN

Dezer dagen zat ik bij de fysiotherapeut. Hij had nog even geen gelegenheid mij te martelen en ik moest dus wachten.
Ik graaide een blad uit de massa met de veelbelovende titel VAKBLAD VOOR OUDERS. Misschien pikte ik er als opa ook wel iets nuttigs uit.
Ik kwam een stuk tegen van een moeder die hoorde dat haar kind autistisch is. Dat is een ellendig bericht. Maar haar reactie was eigenlijk niet om neer te schrijven. Toch doe ik het maar. Na lang aarzelen. Het is een onthullende reactie.
,,Toen ik hoorde dat hij autistisch was, werd ik woedend. Welke gek daarboven dacht dat ik dit allemaal aankon?"
Zo spreken over de Hoogheilige... vreselijk. Zo denken... alsof de Schepper een kind bedeelt met een handicap, wat een misverstand.
Zo' n moeder heeft weinig kennis van God en geloof. Ze gelooft misschien dat er wel ,,iets" is. Maar dat ,,iets" mag op z' n best ,,functioneren" als ,,gatenvuller", als ,,ehbo-post", als ,,gastarbeider."

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

27 februari 2003

BINNENKOMER

In: Leven met elkander schrijft de bekende Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer:

,, Het gebed in de vroegte beslist over de dag. Verspilde tijd waarover wij ons schamen: aanvechtingen, waarvoor wij bezwijken; zwakte en moedeloosheid in het werk; ordeloosheid en tuchteloosheid in onze gedachten en in de omgang met andere mensen, vinden hun oorzaak zeer dikwijls in de verwaarlozing van het ochtendgebed.
Ordening en indeling van onze tijd worden omlijnder wanneer zij van het gebed uit hun plaats krijgen. Aanvechtingen, die de werkdag met zich meebrengt, worden overwonnen door de doorbraak-naar-God. Beslissingen die het werk vraagt, worden eenvoudiger en gemakkelijker als ze niet vanuit vrees-voor-mensen, maar alleen voor Gods aangezicht genomen worden. ,,Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen." (Col.3:23).
 
ALS U WEINIG TIJD HEBT OM TE LEZEN...

lees dan toch in ieder geval het inspirerende boekje van Larry Crabb en Dan Allender: BEMOEDIGEN DOET GOED. De pastorale opdracht van de gemeente.

Wat werkt minachting en geringschatting negatief. Wat werkt bemoediging, echte bemoediging - niet zo van ,,kop op, na regen komt zonneschijn" positief.
ZOMAAR WAT INTERESSANTE WEBSITES

www.chroom.net - over christelijke.literatuur, van hoog niveau

www.voedselhulp.nl - geef, zonder dat het u wat kost, een maaltijd weg
www.kinderbediening.homestead.com - informatie en tips voor kinderwerk, inspirerend
www.kerken.com - chr.trefpunt voor informatieuitwisseling
en dan iets totaal anders:
 
GELEZEN

Hoofdzaak is: je bent gezond en je vrouw heeft vast werk.

Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil lopen.
Chirurgen dragen handschoenen om geen vingerafdrukken na te laten.
Wie niet horen wil, moet t.v. kijken.
Sommige volwassenen zijn een beetje afgetakelde kinderen.
 
UITSMIJTER

Henk van vijf vond het spijtig dat Esau het eerstgeboorterecht misliep. ,,Had-ie dan niet het nageboorterecht kunnen krijgen?"

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

22 februari 2003

BLIJZIJN
 
Het is niet zo' n vrolijke tijd. Problemen overal. Oorlogen en geruchten van oorlogen.
Toch zegt Paulus (die van de Bijbel) in Filippenzen 4 vers 4: ,,Verblijdt u in de Here te allen tijde." Ik schreef daar een tekst over op de melodie van ,,Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere." (Lied 434 ,,Liedboek")
Desgewenst kunt u hem met mij meezingen:
 
Wees blij in Hem, in Wie blijdschap aan ons wordt gegeven.
Hij is de bron - put de vreugde uit Hem heel jouw leven.
Hij maakt je blij,
is heel ontfermend nabij,
met jouw bestaan nauw verweven.
 
Wordt niet ontmoedigd en raak niet verloren in klagen.
Leg ze aan God voor, je wensen, verlangens en vragen.
Dring bij Hem aan,
Hij die met ons is begaan,
wil je behoeden en dragen.
 
Hart en gedachten zijn veilig bij Hem die de Heer is.
Vul dan je leven met alles wat waardig en schoon is.
Leef in zijn Woord,
dat je van Hem hebt gehoord.
Leef in wat zuiver en waar is.
 
,,Je" en ,,jouw" kunnen rustig vervangen worden door ,,u" en ,,uw."
 
GEDICHTJE
 
Ontmoeting
 
,,Laat je handen eens zien",
zei God kort.
Ik draaide ze om en om.
Leeg.
,,Kom maar gauw binnen",
zei God vrolijk.
 
UITSMIJTERS
 
Kinderen zingen graag, maar begrijpen niet altijd alles:
 
,,Hoe kwam Mozes door de roosvicee?"
,,Kleine David, speel op je hark."
,,Een milde bron van zegelringen."
,,Een huisman bouwde zijn huis op een rots."
,,God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne, het licht doen overwinnen. Hij leest nog altijd voor."
 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

22 februari 2003

Omdat de deur toch openstond, ben ik zo vrij geweest even binnen te komen.
Goed?
Ik hoop dat vaker te doen: u/jou via deze weblog een bezoekje te brengen. 

U zegt misschien: aan de deur wordt niet gekocht en bekeerd zijn we al. Ik wil u niets verkopen en u bekeren, mocht dit nodig zijn, is ook niet mijn bedoeling.

Bekeren is trouwens geen mensenwerk.

Mensenwerk is wel wat ik u wil bieden. B.v. een verwijzing naar een belangrijke internet-website, een (eigen) wijze uitspraak van een ander of van mezelf, een gedicht, een boekbespreking of iets over de actualiteit, waarop u desgewenst kunt reageren. Ik zie wel. Ik hoop dat u ook ook wil zien. 

Kees van Baardewijk. 

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

naar top

 

home

>

 weblog

>

weblogarchief

  

    2 0 1 2
 6 jan. - nu

2 0 1 1

 6 jan. - 29 dec

2 0 1 0

1 juli. - 23 dec

 7 jan. - 17 juni

2 0 0 9
 30 juli - 24 dec
 8 jan. - 25 juni
2 0 0 8
 4 sept. - 11 dec
 2 jan. - 28 mei
2 0 0 7
 10 jan. - 2 mei
 9 mei - 12 dec
 2 0 0 6
 11 jan. - 21 juni
 5 juli  - 18 okt
 
1 nov - 20 dec
2 0 0 5
5 januari - 6 april
13 april - 21 sept.
 5 okt. - 28 dec.
 2 0 0 4
7 jan. - 24 maart
31 maart -  30 juni
21 juli - 6 oktober
13 okt. - 22 dec
 2 0 0 3
22 febr. - 28 mei
4 juni - 17 sept
24 sept. - 17 dec

  

gastenboek

>

gedichten

>

oneliners

>

verhalen

>

boeken

>

radio

>

links

>

film

>

laatst gewijzigd: 6-9-2006

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl